#بسيجي

Loading...
Loading...
Loading...

بر اين مردم چه گذشته كه چنين تنفرى از سپاه دارند ، #سپاه #سپاه_قدس #سپاه_پاسداران #بسيج #بسيجي

22💬

Loading...
Loading...
Loading...

🔴به یاد آر که در این چند دهه چگونه بارها حسینیه و خانه های دراویش را ویران کردند و به آتش کشیدند! چگونه هر چند وقت يكبار درويشي را كشتند! چگونه سالهاست #دراويش در #زندانها به سر مي برند و #شكنجه مي شوند! انوقت مشتي بي شرف اعمال حاكمان #ستمگر را نمي بيند و آنچه حكومت مي كند به درويشان نسبت مي دهند!
تمام #مردم #ايران با هر تفكري غير آنچه كه آخوند مي گويد كافر و منافق و و و هستند! و فقط #دين_فروشان حكومت #استالينيستي كه تشت رسوايشان از بام افتاده و گوش فلك را كر كرده درست مي گويند!؟ بيدار بشيد از خواب بدبخت هايي كه دلتون به يك مشت فاحشه مغزي خوشه! اينها به خانواده هاي خودشان رحم نمي كنند! مي خواهيد به شما رحم كنند! براي حفظ قدرت و ثروت اگر لازم باشه همگي شما #بسيجي ها و #سپاهي را ميفرستند سينه قبرستان! #آخوند فقط خودش رو ميتونه دوست داشته باشه. زماني مي فهميد كه ديگر خيلي دير است! 👈به یاد آر این ظلم کهنه را ... 👈هموطن امشب خواب بر تو حرام است

#گلستان_هفتم

4💬