#تکچرخ

از‌موتور سوارای خوبمون #کشورمون
#موتور
#تکچرخ
#موتور سنگین

21🗨

advertisement

.
به این چی میگن؟؟
تک چرخ سواری حرفه‌ای !!! 🤔🤔
#تکچرخ #دوچرخه

8🗨

خوبِن؟؟؟
مهـدی بشگرد🔞
#موتورسواران#موتورسیکلت#تکچرخ#

4🗨

خوبِن؟؟؟
حمید پـلـیس🔞
#موتورسواران#موتورسیکلت#تکچرخ#

5🗨

advertisement

خوبـن؟؟؟
علی گینجک🔞
#موتورسواران#موتورسیکلت#تکچرخ#

2🗨

خـوبِن؟؟؟
مهدی بـشـگرد🔞
#موتورسواران#موتورسیکلت#تکچرخ#

2🗨

خـوبِــن؟؟؟
حـمید پـلیس🔞
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
@hamid_salehi_music
#موتورسواران#موتورسیکلت#تکچرخ#

8🗨

خــــدایــا یــه بُــــر بــه ایــن زنــدگیــمون بــزن
شایــد دو تــا حکــم افتــاد دستمــون
که هــر نامــــردی آســش رو بــه رخ مــا نکــشــه...
#یه_پارو_گلگیر_دوترک #موتور_بازي #تکچرخ
#بدلکاری #حرکات_نمایشی #آدرنالین #حرفه_ای
#سلامتي_همه_موتور_سواراي_خاكي_وبي_ادعا
Omid Suzuki

65🗨

advertisement

اولا به نظر می رسید که
زندگی بی تو یعنی هیچ …
حالا که رفتی فهمیدم که
فقط به نظر می رسید …
#تکچرخ #موتور_بازی #هوندا_۱۲۵ #آدرنالین #اتوبان #حرفه_ای #حرکات_نمایشی_با_موتور #بدلکاری
#سلامتي_همه_موتور_سواراي_خاكي_وبي_ادعا
Omid Suzuki

60🗨

در کودکی در کدام بازی
راهت ندادند ،
که امروز ، اینقدر دیوانه وار ،
تشنه ی بازی کردن با آدم هایی؟!
#تکچرخ #موتور_بازی #حرکات_نمایشی_با_موتور
#هوندا_۱۲۵ #حرفه_ای #آدرنالین #بدلکاری
#سلامتي_همه_موتور_سواراي_خاكي_وبي_ادعا
Omid Suzuki

58🗨

مرا محکم تر در آغوش خود بگیر…
من هنوز هم نمی خواهم تو را…
به دست خاطرات ” لعنتی ” بسپارم…
#دوپا_بالا_دوترک #تکچرخ #موتور_بازي #اتوبان
#حرکات_نمایشی #حرفه_ای #آدرنالین #بدلکاری
#سلامتي_همه_موتور_سواراي_خاكي_وبي_ادعا
Omid Suzuki

87🗨

advertisement

میرﯼ؟؟؟
ﺣﺮﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﯾﻌﻨﯽ
ﺣﺮﻓﯽ نموﻧﺪﻩ
ﻓﻘﻂ یه ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻧﻪ
یه ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺮﮔﺮﺩ...
ﻣﻦ یه ﺭﻭﺯی ﺗﻤﺎﻡ دنیات
ﺑﻮﺩﻡ آخه ﺑﯽ ﺍﻧﺼﺎﻑ...
#برگردون #تکچرخ #موتور_بازي #حرفه_ای #اتوبان
#حرکات_نمایشی_با_موتور #آدرنالین #بدلکاری
#سلامتي_همه_موتور_سواراي_خاكي_وبي_ادعا
Omid Suzuki

78🗨

ﺗﻮ ﻣﯿﺮﻭﯼ ﺍﻣﺎ ﺑﺪﺍﻥ
ﭼﯿﺰﯼ ﻋﻮﺽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ
ﭘﺎﯼ ﻣﺎ ﺗﺎ ﺍﺑﺪ ﮔﯿﺮ ﺍﺳﺖ ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ
ﺷﺮﯾﮏ ﺟﺮﻡ ﯾﮏ ﻣﺸﺖ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺍﯾﻢ ...
#یه_پارو_گلگیر #تکچرخ #هوندا_۱۲۵ #موتور_بازي
#آدرنالین #اتوبان #‌حرفه_ای #بدلکاری #سرعت
#سلامتي_همه_موتور_سواراي_خاكي_وبي_ادعا
Omid Suzuki

89🗨

ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻫﻢ ﺩﻝ ﺩﺍﺭﻥ ﻭ ﻫﻢ ﻣﻌﺮﻓﺖ
ﺍﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﺭﻭ ﻧﺪﺍﺭﻥ...
#تکچرخ #موتور_بازي #هوندا #حرفه_ای #اتوبان
#حرکات_نمایشی #بدلکاری #سرعت #آدرنالین
#سلامتي_همه_موتور_سواراي_خاكي_وبي_ادعا
Omid Suzuki

63🗨

مابه هم نمی رسیم
امّا
بهترین غریبه ات می مانم
که تو را همیشه دوست خواهد داشت...
#سوپرمن #‌حرکات_نمایشی_با_موتور #تکچرخ
#موتور_بازي #آدرنالین #سرعت #بدلکاری #‌حرفه_ای
#سلامتي_همه_موتور_سواراي_خاكي_وبي_ادعا
Omid Suzuki

74🗨

advertisement

هیچ میدانی زیباترین عاشقانه
وقتی است که اسمم را
با “میم” به انتها می رسانی...
#تکچرخ #موتور_بازی #هوندا_۱۲۵ #آدرنالین #اتوبان #حرفه_ای #بدلکاری #حرکات_نمایشی_با_موتور
#سلامتي_همه_موتور_سواراي_خاكي_وبي_ادعا
Omid Suzuki

56🗨

عِـلتــ سُقــوط نـــاگهــانــی مـَـن
از چِشــمـ هــایـَتــ را…
فَقـــط بـــایـد،
در جَعبــۀ سیــــاه دِلت جُستجـــو کـــرد…
#یه_پارو_گلگیر #تکچرخ #حرفه_ای #‌آدرنالین #اتوبان #حرکات_نمایشی #جووون😻😻👅😍موتوربازی
#سلامتي_همه_موتور_سواراي_خاكي_وبي_ادعا
Omid Suzuki

76🗨

فکــر می کــردم
در قلب تــ ـــ ـــو
محکومم به حبــس ابد !! به یکبــاره جــا خــوردم …
وقـــتی
زندان بان برســـرم فریاد زد:
هــی.. تــو
آزادیـــــ!
و صـــدای گامهای غریبهـــ ای که به سلـــول من می آمـــد
#اکیپمون #تکچرخ #اتوبان #حرفه_ای #موتور_بازی
#حرکات_نمایشی #بلدکاری #هیجان #سرعت
#سلامتي_همه_موتور_سواراي_خاكي_وبي_ادعا
Omid Suzuki

42🗨

مــن زانــوهـــایـــم را بــــه
آغـــوش کــشیده بـودم
وقـتـی تــــو بــرای آغــوش
دیـگری زانـــو زده بــودی…
#کویتی #تکچرخ #هوندا_۱۲۵ #موتور_بازي #حرفه_ای #‌اتوبان #حرکات_نمایشی #بدلکاری #آدرنالین
#سلامتي_همه_موتور_سواراي_خاكي_وبي_ادعا
Omid Suzuki

36🗨

advertisement

خـــــــیال کـــــــردی رفـــــــتی و تمـــــــام ؟! بــــــــــریـــــــــــدی و خـــــــــــلاص.. مـــــــن هرگـــــــز کـــــــوتاه نمیام..
می بینی ؟
تا ابد دهنت از شعرهای عاشقانه من سرویسه !!
#یه_پارو_گلگیر #موتور_بازی #تکچرخ #حرفه_ای #هوندا_۱۲۵_۲۵۰_دستساز #بدلکاری #اتوبان
#سلامتي_همه_موتور_سواراي_خاكي_وبي_ادعا
Omid Suzuki

69🗨

ﻗﺎﻧﻌﻢ
ﺍﻭ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻦ ﻧﺒﻮﺩ …!
ﻣﺎﻝ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻮﺩ …!
ﻗﺮﺑوﻥ ﺩل خودم ﻛﻪ ﻣﺎﻝ ﻣﺮﺩﻡ ﺧﻮﺭ ﻧﻴﺴﺖ !
#تکچرخ #خلاف #موتور_بازی_😎 #آدرنالین
#حرکات_نمایشی_موتور #حرفه_ای #بدلکاری
#سلامتي_همه_موتور_سواراي_خاكي_وبي_ادعا
Omid Suzuki

47🗨

سوختنم را دیدی و خندیدی
خنده ات را دیدم و سوختم
خنده هایم را خواهی دید
دیدارِ ما به وقت سوختنت...
#یه_پا_روفرمون #تکچرخ #آدرنالین #حرفه_ای #حرکات_نمایشی_با_موتور #بدلکاری #اتوبان #موتور_بازی
#سلامتي_همه_موتور_سواراي_خاكي_وبي_ادعا
Omid Suzuki

49🗨