#حزب_توده

می شود با ((بزرگ علوی)) رفاقت کرد و ((توده یی)) نبود. می شود به تاریخ ایران علاقه مند بود و پاچه خوار ((اعلاحضرت پهلوی)) نبود گرچه شوهر خواهر ات ((رزم آرا)) نخست وزیر کشور هم مزید بر علت باشد. می شود در جامعه ی ((اسلامی)) زنده گی کرد و ((مسلمان)) نبود. می شود بر ((شهریار مندنی پور)) قابل تامل تا دانشجوی نوپای نویسنده گی مثل من نخ داد و خط مشی مشخص کرد اما در تنهایی مرد. می شود کم کم قبله ی نویسنده گی ی یک کشور شد و هیچ نبود.
یاد ام نمی آید آخرین داستانی که از ((صادق هدایت)) خواندم کی بود.اما حالا فکر می کنم بهتر می توانم نسبت به قبل قدرت نوشتن این نابغه و استاد نویسنده گی را درک کنم. فکر می کنم طرز نگاه کردن هدایت به هستی را می توانم بهتر فهم کنم. استاد ای که کتاب ای راجع به چگونه نوشتن ندارد اما می شود از خواندن داستان های اش آموخت.
حالا می توانم به جملات(( اگر هدایت بخونی خودکشی می کنی)) یا ((هدایت زن نگرفته چون از زن ها متنفر بوده.اگه هدایت بخونی از زن ها متنفر می شی )) و... راحت تر از قبل بخندم.

امروز نه تولد هدایت است نه روز مرگ اش. امروز برای من روز ای ست که به حرمت این نابغه با احترام سر ام را خم کردم و یاد اش را گرامی داشتم.

پانویس: مصطفا فرزانه از هدایت می خواهد جمله ای برای اش اول کتاب ((افسانه ی آفرینش)) بنویسد و هدایت می نویسد((هرکس قلم دارد بگذارند لای کفن اش)).
مصطفا فرزانه می گوید ((و لیکن چیز دیگر ای بنویسید)) و هدایت عینن همین جمله را زیر جمله ی قبلی می نویسد.
اگر این حکایت را ندانیم به نظر می آید هدایت نوشته است قلم در این مملکت به درد گور می خورد مگر این که چیز ای بنویسی که ارزش قلم را رعایت نکرده باشی اما جمله ی دوم کاملن اتفاقی با جمله ی اول به تناسب تقریبی رسیده است.
زیاده هم مهم نیست این دو جمله فقط یک یادگاری ست.

#صادق_هدایت #بزرگ_علوی #ناسیونالیسم #حزب_توده #اسلام #رزم_آرا #پهلوی #شهریار_مندنی_پور

3💬

‌‌‌‌‌‌‌‌
همبستگی #ارتجاع_سرخ_و_سیاه همیشگی بوده است ... ‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
#علی_عمویی از اعضای بلند پایه #حزب_توده در کنار وزیر امور خارجه #دولت_بنفش_جمهوری_اسلامی در مراسم #ابراهیم_یزدی

5💬

!خسرو فروهر افشا میکند - بیانیه #حزب_توده ایران در دی ماه ۱۳۲۵ در دفاع مطلق از آخوند ها و اسلام 
با سپاس از بانو عسل دیبا برای ادیت و فرستادن فایل 
https://youtu.be/UF4ZImBFJAU

35💬

#رضا_جولايي عادت دارد داستان هايش را درهم تنيده و تو در تو روايت كند...در داستان #يك_پرونده_ي_كهنه نيز به سنت هميشگي به سراغ يك ماجراي معاصر تاريخي رفته و با پر و بال دادن داستاني به آن، حكايتي خواندني از ماجراي قتل #محمد_مسعود، روزنامه نگار مشهور عصر پهلوي به دست عوامل #حزب_توده آفريده است...
🍁تاريخ معاصر ايران در عصر پهلوي ها شاهد برآمدن پديده اي سياسي به نام حزب توده بود كه تا مدت ها ردپاي خودرا بر تاريخ و ادبيات و فرهنگ و تعاملات اين مملكت گذاشته و همچنان سنت هايي را براي ماها نيز به يادگار گذاشته اند...
نسل اول چپ ها در اين مملكت يا همان اصحاب پنجاه و سه نفره ي معروف دكتر اراني در زمان رضاشاه پهلوي طلوع كردند و در سال شصت و هشت شمسي،با مرگ آخرين نسل از رهبران و معتقدين به حزب توده، رسما، اما نه حقيقتا از سپهر سياسي اين مملكت هزاردستان كنار رفتند...
🍁🍁#كتاب با درهم آميختن واقعيت و مجاز، يحيا مستوفي و صادق هدايت را به كارزار تحليل نحوه ي رخنه ي حزب توده به بدنه ي ارتش شاهنشاهي ايران و همچنين تخيل مسير لو رفتن آنها در قالب يك درام جنائي ، دعوت مي كند و در اين مسير مانند داستان #سوء_قصد_به_ذات_همايوني هراسي از پرداخت تخيلي جزييات ندارد...
🌱 اين داستان نسبتا جمع و جور شايد پيشنهاد خوبي براي علاقه مندان به فضاي اجتماعي و فرهنگي تاريخ معاصر، خاصه پي گيران فراز و فرود حزب پر سر و صداي #توده باشد...
🍃🍃🍃ياعلي مدد
#محمدمهدي_سرفرازشكوهي
#تابستونم_رفت
#لعنت_به_مهري_كه_آفتاب_تابستان_را_كوتاه_كند

4💬

كشف سازمان نظامی حزب توده و دستگير شدن بيش از يکصد افسر ....‌
‌ ┅─═ঊঈ💜❤️💜ঊঈ═─┅ در سال 1333 خورشیدی در روز 20 شهريور فرمانداري نظامي تهران اعلا - م كرد كه سازمان نظامي حزب توده ايران را كشف كرده ، اعضاي آن در ارتش ، ژاندارمري و شهرباني شناخته شده اند و دستگيري آنان ادامه دارد . فرمانداري نظامي به دليل ادامه باز پرسي از دستگير شدگان كه اشاره كرده بود ده ها نفرند توضيح بيشتري در اين باره نداده بود .
كشف اين سازمان يك سال و چند روز پس از كودتاي 28 اَمُرداد 1332 رخ داد و هنوز اين معمّا لا ينحل باقي ما نده است كه چرا حزب کمونيست تود - ه با اين سازمان نيرومند نظامي و تشكيلات وسيع خود نتوانسته بود كودتاي 28 امُرداد را در هم شكند .

شمار افسران دستگير شده بعدا از يك صد تَن هم تجاوز كرد كه عده اي از آنان اعدام و بقيه به زندان طولاني محكوم شدند و گروهي هم كه فقط هوادار بودند اخراج و در اختيار وزار - ت كار گذارده شدند . از همين زمان حزب توده بيش از گذشته زير زميني شد .

پس از انقلاب 1357 طبق اطلاعات منتشر شده، « مک فارلين » مشاور ويژه ريگن رئيس جمهوري وقت آمر - يکا در امور امنيت ملي با دادن اطلا -عات نا درست به جمهوري اسلامي که #شوروی نيروي عظيمي را در قفقاز براي تصرف ايران و سپردن حکومت آن به حزب توده مستقر ساخته و ساز - مان نظامي اين حزب بار ديگر فعّال شده و به شوروي اطلاعات محرمانه مي دهد باعث شد که حزب توده تو سط مقامات تهران قلع و قمع شود .

دکتر کیهانی زاده/11 September
#تاریخ #تاریخی #حزب_توده #ایران
@today_in_history
Instagram.com/_u/today_in__history

0💬

:
كشف سازمان نظامی حزب توده و دستگير شدن بيش از يکصد افسر...‌

در سال 1333 خورشیدی در چنین روزی (20 شهريور) فرمانداري نظامي تهران اعلام كرد كه سازمان نظامي حزب توده ايران را كشف كرده، اعضاي آن در ارتش، ژاندارمري و شهرباني شناخته شده اند و دستگيري آنان ادامه دارد. فرمانداري نظامي به دليل ادامه بازپرسي از دستگير شدگان كه اشاره كرده بود دهها نفرند توضيح بيشتري در اين باره نداده بود. كشف اين سازمان يك سال و چند روز پس از كودتاي 28 اَمُرداد 1332 صورت گرفت و هنوز اين معمّا لاينحل باقي مانده است كه چرا حزب کمونيست توده با اين سازمان نيرومند نظامي و تشكيلات وسيع خود نتوانسته بود كودتاي 28 امُرداد را درهم شكند.
شمار افسران دستگير شده بعدا از يكصد تَن هم تجاوز كرد كه عده اي از آنان اعدام و بقيه به زندان طولاني محكوم شدند و گروهي هم كه به صورت هوادار بودند اخراج و در اختيار وزارت كار گذارده شدند. از همين زمان حزب توده بيش از گذشته زيرزميني شد.
پس از انقلاب 1357، طبق اطلاعات منتشر شده، «مک فارلين» مشاور ويژه ريگن رئيس جمهوري وقت آمريکا در امور امنيت ملي با دادن اطلاعات نادرست به جمهوري اسلامي که #شوروی نيروي عظيمي را در قفقاز براي تصرف ايران و سپردن حکومت آن به حزب توده مستقر ساخته و سازمان نظامي اين حزب بارديگر فعّال شده و به شوروي اطلاعات محرمانه مي دهد باعث شد که حزب توده توسط مقامات تهران قلع و قمع شود.
دکتر کیهانی زاده/11 September
#تاریخ #تاریخی #حزب_توده #ایران

10💬

.
کتاب شورشیان آرمانخواه نوشته مازیار بهروز، استادیار دانشگاه ایالتی سان فرانسیسکو است.
به حق، یکی از بهترین کتابایی هستش که در زمینه تبارشناسی و بررسی تاریخچه جریانات سیاسی ایران معاصر نوشته شده.
بررسی دقیق و انتقادی سی ساله جریان چپ مارکسیستی در ایران، که به نوبه خودش بخش وسیعی از تاریخ معاصر رو هم شامل میشه.
بدور از سوگیری های رایج در سایر کتابا.
کتاب در نوع خودش یه اثر پژوهشی کم نظیره، به خصوص که تاریخچه جریان چپ بعد از انقلاب 57 رو هم مورد تحلیل قرار داده.
البته با تمرکز کتاب بر روی حزب توده و سازمان فدائیان خلق و انشعاباتش،کتاب کمک چندانی به شناساندن سازمان مجاهدین خلق به آدم نمیکنه.
بعد از جریانات فیلمای سیانور و ماجرای نیمروز حس کردم نیاز دارم درباره ی جنبش چپ ایران بیشتر بدونم و بجای تمرکز صرف بر اندیشه هاشون کمی هم از تاریخچه شون بدونم.
جنبش چپ بخشى از تاريخ قرن بيستم ايران رو در بر میگیره كه از هر نظر قابل بررسى و مطالعه ست.
به توصیه یکی از استادامون شناخت و تحليل از اين دوران بر درک و بينش ما از تاريخ كشورمون تاثير به سزايى داره.
در همین زمینه استادمون به من کتاب خاطرات لطف ا... میثمی که در دو جلد منتشر شده رو پیشنهاد کرده بود،
که به هر زحمتی بود به کمک یکی از دوستام کتابارو تهیه کردم.
مهندس میثمی از اعضای سازمان مجاهدین خلق بود.پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ به همراه بعضی از همفکراش -مثل مهدی غنی - در قالب تشکلی به اسم «نهضت مجاهدین خلق ایران» به حمایت از جمهوری اسلامی با حفظ دیدگاه انتقادی پرداخت.
لطف‌ ا... میثمی با انتشار دو جلد از خاطراتش به شرح روند و فعالیت نهضت آزادی ایران و سازمان مجاهدین خلق از ابتدای شکل‌گیری پرداخته.
میثمی معتقده نیروهای مذهبی تحلیل دقیق‌تری از جامعه ایران داشته‌اند.
همچنین میثمی در کتابش به برخی ویژگی های مجاهدین میپردازه از جمله اینکه اونا عشق به خانواده رو یک فاکتور غیرمجاز می‌دونستن.

#کتاب
#ایران
#اسلام
#فکر_اندیشه_اعتقاد
#انقلاب_اسلامی
#سازمان_مجاهدین_خلق
#نهضت_آزادی
#مارکسیست
#لطف_الله_میثمی
#مازیار_بهروز
#شورشیان_آرمانخواه
#ناکامی_چپ_در_ایران
#از_نهضت_آزادی_تا_مجاهدین
#آنها_که_رفتند
#رادیکال
#مردم_سالاری_دینی
#تاریخ_ایران
#سیانور
#ماجرای_نیمروز
#سکولاریسم
#مذهب
#حزب_توده
#جمهوری_اسلامی_ایران
#میلادی

0💬

"گذشته از همه چیز آغاز می شود"
یک مشکلم با #ملی_گرایان ایران اینه که میراث وارگی عجیب و غریبی دارند. مدام،این #کهنه باید #نو بشه اما نمی شه.اغلب #میراث_گذشته را با ارتجاعی ترین نگاه ها می بینیم. قصدم بدگویی نیست. من شاعر، #ایران_دوستی و #نگاه_به_ایران را از #فریدون_رهنما یاد گرفتم. فریدون رهنمایی که "مدرنیت باستانگرایی" را در کارها و فیلم هایش داشت.نگاه بسیار مدرنی که به #گذشته و #تاریخ و مناسبات دیروز و امروز ما داشت. معتقدم هر جا نامی از #ایران هست،اسم فریدون رهنما هم در اونجا هست. نگاه به گذشته ای که فریدون رهنما در آثارش داره،توام با شناخت و آگاهیه. و البته #بهرام_بیضایی،این #شناخت و #آگاهی را نسبت به گذشته و مناسبات ما داره.بیضایی هم مثل فریدون رهنما،#مدرنیت_باستانگرایی را در آثارش داره.
اما مشکلم با #چپ های_ایران اینه که برخی هاشون نگاه به ایران ندارند. نگاهی که برخی از #چپ ها دارند،انگار از ناحیه ایران،ضربه خورده اند! چطور می شه #حزب_توده با طرفدارای میلیونی خود در تهران و شهرستان ها،شکست می خوره. آیا امثال حزب توده نگاه به ایران داشتند؟ از #انور_خامه ای خوشم می یاد،بعد از سال ها چپ روی،در سه دهه اخیر نگاه به ایران داره.کافی ست به نوشته های انور خامه ای نگاه کنید.
تصویر:از فیلم #پرسپولیس از #مرجان_ساتراپی؛که نگاه این فیلم به ایران و ایران دوستی کارگردانش، کاملن مشهوده.
#امیر_قاضی_پور

#ایران_کیست
#ایران_چیست

#iran #whoiam

2💬

#جلال_آل_احمد زاده یازده آذر سال دو در #تهران است.نویسنده و منتقد و مترجم و دبیر با مکتب #رئالیسم
و همسر #سیمین_دانشور بود.
وی فرزند سید احمد طالقانی و پسرعموی
#آیت_الله_طالقانی بود و الزاما در خانواده ای مذهبی رشد یافته بود.وی علی رغم مخالفت پدرش با ادامه تحصیل با کار در روز اعم از ساعت سازی با دوره شبانه #مدرسه_دارالفنون به درو از اطلاع پدرش موفق به اخذ دیپلم شد.
که در این میان با #کسروی و #سنگلجی آشنا و به
#حزب_توده پیوست و وقتی به پدرش گفت مُهر به پیشانی شرک است از طرف پدرش از منزل بیرون انداخته شد و به قول خودش از آن زمان از طرف پدر #لامذهب نام گرفت. پدرش حتی با ازدواجش مخالفت کرده و رسما طرد شد.
وی با مدرک دکترای ادبیات فارسی از دانشسرای عالی تهران و قضیه #ملی_شدن_نفت از حامیان #دکتر_مصدق شد.اما پس از #کودتای_بیست و_هشت_مرداد و سرکوب #آزادیخواهان #افسردگی شدیدی گرفت.
گفته میشود مرگ نابهنگام وی در #هجده_شهریور_چهل و هشت در #اسالم_گیلان طبیعی نبوده و #ساواک عامل مرگش بوده که همسرش این #فرضیه را رد کرده و مرگ او را بخاطر مصرف قزونیکا و #سیگار_اشنو میداند.
وصیت کرده بود جسدش در اختیار #سالن_تشریح_دانشجویان باشد که محقق نشد و در #مسجد_فیروزآبادی #شهر_ری به #امانت گذاشته شد تا بعدها مزاری در خور برای وی بسازند که هیچ گاه انجام نشد.

سالروز مرگ وی را یادآور میشویم تا نامش جاودانه باشد و آثارش که تعدادی از آنها در تصویر آمده است مطالعه شود.با اینکه تزلزلهای باوری در آل احمد شایسته نبود اما از منظر آزادیخواهی قابل احترام است و مبارزاتش علیه دیکتاتوری ارزشمند هست.

#قزونیکا نام #ودکایی ساخت ایران در آن زمان است.

57💬

...
آخرين نمايش فیلم «زندانی شماره ٣٨٢، زندگی يک جاسوس» ساخته چاندرا فليگ و رالف گوندر
درباره فیلم: مستندی از زندگی حسین یزدی، عامل نفوذی ساواک در حزب توده ایران
جمعه ١٧ شهريور، ساعت ٣ صبح
برنامه آپارات
#آپارات #فيلم_مستند #چاندرا_فليگ #رالف_گوندر #حسين_يزدى #حزب_توده #ساواک #نفوذی #زندان #فرج_سرکوهی #aparatonbbc

0💬

تنها راه آزادی اینست که کارگران دست به شورش بزنند
الان طوری شده که در تمام مشاغل، کارگران همچون دوران برده داری و ارباب و رعیتی تحت مستعمره کارفرمایان در ازای نان بخور نمیر فقط باعث سود دهی و ثروتند شدن هر چه بیشتر اربابان میشوند
وقتشه همچون روسیه و فرانسه کارگران شورش کنند و سرمایه داران را مجبور کنند که کارگران را در سود کارخانه و محصولات کشاورزی شریک کنند
تصاویر استقرار یگان ضد شورش در بانه
بر اثر کشته شدن دو کولبر در بانه مردم دست به اعتراض گسترده زدند
#بانه #کولبر #کردستان #کرمانشاه #کارگر #کارخانه #کارخانه_دار #ارباب #رعیت #برده_داری #انقلاب_روسیه #انقلاب_فرانسه #لنین #استالین #حزب_توده #گندم #نیشکر #یگان_ضدشورش

0💬

شهید قدوسی با آغاز فعالیت فدائیان اسلام به صف مبارزین این گروه پیوست و در جریان نهضت ملی شدن صنعت نفت در مخالفت با حزب توده فعالیت زیادی داشت، اما پس از شکست نهضت ملی و پیروزی کودتاچیان ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و تا سال ۱۳۴۱، مشغول... #شهید_قدوسی
#فدائیان_اسلام
#نهضت_ملی
#ملی_شدن_صنعت_نفت
#حزب_توده
#کودتاچیان
#شهید_قدوسی

0💬

...
تكرار فیلم «زندانی شماره ٣٨٢، زندگی يک جاسوس» ساخته چاندرا فليگ و رالف گوندر
درباره فیلم: مستندی از زندگی حسین یزدی، عامل نفوذی ساواک در حزب توده ایران
چهارشنبه ١٥ شهريور، ساعت ٢٤
برنامه آپارات
#آپارات #فيلم_مستند #چاندرا_فليگ #رالف_گوندر #حسين_يزدى #حزب_توده #ساواک #نفوذی #زندان #فرج_سرکوهی #aparatonbbc

0💬

🔴این هم شاید یک عکس تاریخی است! #علی_عمویی عضو #حزب_توده ایران در کنار #ظریف وزیرامورخارجه در مراسم بزرگداشت #ابراهيم_يزدی در #تهران
@Barannewss

0💬

تاریخ در تصویر
✍كشف سازمان نظامی حزب توده و دستگير شدن بيش از يکصد افسر...‌
.
در سال 1333 خورشیدی (20 شهريور) فرمانداري نظامي تهران اعلام كرد كه سازمان نظامي حزب توده ايران را كشف كرده، اعضاي آن در ارتش، ژاندارمري و شهرباني شناخته شده اند و دستگيري آنان ادامه دارد.
.
فرمانداري نظامي به دليل ادامه بازپرسي از دستگير شدگان كه اشاره كرده بود دهها نفرند توضيح بيشتري در اين باره نداده بود.
.
كشف اين سازمان يك سال و چند روز پس از كودتاي 28 اَمُرداد 1332 صورت گرفت و هنوز اين معمّا لاينحل باقي مانده است كه چرا حزب کمونيست توده با اين سازمان نيرومند نظامي و تشكيلات وسيع خود نتوانسته بود كودتاي 28 امُرداد را درهم شكند.
.
شمار افسران دستگير شده بعدا از يكصد تَن هم تجاوز كرد كه عده اي از آنان اعدام و بقيه به زندان طولاني محكوم شدند و گروهي هم كه به صورت هوادار بودند اخراج و در اختيار وزارت كار گذارده شدند. از همين زمان حزب توده بيش از گذشته زيرزميني شد.
.
پس از انقلاب 1357، طبق اطلاعات منتشر شده، «مک فارلين» مشاور ويژه ريگن رئيس جمهوري وقت آمريکا در امور امنيت ملي با دادن اطلاعات نادرست به جمهوري اسلامي که #شوروی نيروي عظيمي را در قفقاز براي تصرف ايران و سپردن حکومت آن به حزب توده مستقر ساخته و سازمان نظامي اين حزب بارديگر فعّال شده و به شوروي اطلاعات محرمانه مي دهد باعث شد که حزب توده توسط مقامات تهران قلع و قمع شود.
تاریخ ایران و جهان/دکتر کیهانی زاده
#تاریخ #تاریخی #حزب_توده #ایران

2💬

...
تكرار فیلم «زندانی شماره ٣٨٢، زندگی يک جاسوس» ساخته چاندرا فليگ و رالف گوندر
درباره فیلم: مستندی از زندگی حسین یزدی، عامل نفوذی ساواک در حزب توده ایران
سه‌شنبه ١٤ شهريور، ساعت ١٦
برنامه آپارات
#آپارات #فيلم_مستند #چاندرا_فليگ #رالف_گوندر #حسين_يزدى #حزب_توده #ساواک #نفوذی #زندان #فرج_سركوهى #aparatonbbc

0💬

#فدائیان_اسلام

حال که بگونه ای مختصراز تاسیس و برنامه های اخوان المسلمین آگاه شدیم لازم است به نحوه ارتباط این شبکه مخوف با فدائیان اسلام که در امر جنایت فرزند راستین این ارتجاعیون وحشی هستند آشنا شویم . در فاصله سالهای1941 و 1942اخوان المسلمین تشکیل شاخه جاسوسی خصوصی خود را شروع میکند بنام ( #دستگاه_سری ) معروف شد . این سازمان خیلی سریع بصورت یک شاخه گسترده تروریستی ، جاسوسی و شبه نظامیکار خود را آغاز نمود . تشکیلات محرمانه هدفش انجام عملیات خلاف قانون بود. بنیاد فکر و انگیزه ایجاد چنین شبکه وحشتناک تروریستی از #تفکر_اسلامی به نام ( #جهاد ) یا #جنگ_مقدس بود 👈 جهاد در اسلام به مفهوم جنگ مذهبی در مقابله با کفار است ولی در نظام فکری ساخته شده از سوی دولت انگلستان به کلی معنای خود را از دست داده و معنای جدیدی به اسم ( مقابله با مخالفان حکومت اسلامی ) پیدا کرده تا ابزاری باشد در دست انگلستان که مخالفان مسلمان خودرا هم بتواند ترور کند . )

یکی از سازمانهاییکه مورد هجوم قرار گرفته بود( حزب #کمونیست مصر ) بود که خیلی آرام تحت سلطه و نفوذ< اس – آ >قرار گرفته این امر نمونه و الگویی ایجاد کرد که سالهای بعد ارتباط و مشارکت و همدستی حزبهای کمونیست جهان عرب ،( #ایــــران#ترکیه با #اخوان_المسلمین امکان پذیر گردید . هماهنگی و ارتباط نزدیک شبکه های راست و چپ از ابداعات انستیتوی ( تاوی استاک ) و دانشگاه ( ساسکس ) انگلستان است . از نتایج برجسته این سیاست برقراری یک حکومت به اصطلاح کمونیستی درعدن ( یمن جنوبی ) و ایجاد #حزب_توده در ایران و #حزب_کمونیست در #عراق است . 👈👈انگلستان با این نقشه توانسته بود با وجود ضعف نظامی و اقتصادی منافع حیاتی استعماری خودرا در جهان حفظ کند . 👈👈از آنجا که پایه و ریشه افکار آخوندی بر ستون #دروغ و #جعلیات استوار شده بایستی به نوشته های بسیاری رجوع نمود تا ریشه و بن اصلی رادریافت. یکی از این جنایت پیشه گان که درباره فدائیان اسلام و اخوان المسلمین اعترافات عدیده ای نموده است آخوندی بنام ( سید هادی خسرو شاهی )  در جریان #نهضت_ملی_ایران که رهبری جناح مذهبی نیرومند آن با #آیت_الله_کاشانی بود

همانگونه که گفتم گفتار این اراذل و اوباش همه بر پایه دروغ استوار است. رستاخیز ملی28 مرداد ماه 32 را نهضت ملی به رهبری آخوند کاشانی و یک حرکت اسلامی میداند . اینجا بایستی #جبهه_ملی ، #ملی_مذهبیون که پرچم وامصدق ایشان هنوز برافراشته است باید پاسخ این آخوند رذل را بدهند چون از نظر تاریخ هردو #خائن هستند .

2💬

۰
#قاجار و #حزب_توده

در هنگام سلطنت قاجار های مغول زاده  بر کشور ایران  قاجاریان بر دوبخش #انگلو_فیلد و #روسوفیلد  تقسیم شده بودند  انگلو فیلد ها سرسپرده گان دولت #انگلیس و روسوفیلد ها  سرسپردگان  #روسیه بودند  که هردو گروه  دشواری های زیادی با سامانه پادشاهی  ایران داشتند . #جنبش_مشروطه از آغاز حرکت تا پایان مشکلات زیادی با این دو گروه داشت . #انقلاب_مشروطه #ایران انقلابی بود بر علیه چپاول و غارت  ثروت های ملی از سوی قاجاریان و دو دولت روسیه و انگلیس .  #محمد_علی_سلطان قاجار  که در گروه #روسو_فیلد  تحت الحمایه دولت  شوری بود  با دوملیت ایرانی و روسی پاسپورت داشت  که با ایرانیان انقلابی ( انقلاب مشروطه ) به جنگ پرداخته بود که سر انجام انقلابیون ایران محمد علی سلطان را از ایران بیرون کردند . پس از انقلاب #بلشویک های روسی در اکتبر سال 1917 قدرت بدست بلشویک ها افتاد و روسوفیلد های ایران از انان حمایت کرده و به انها پیوستند  و با حمایت بلشویک ها  برنامه سابق خودرا دنبال کردند  و به تشکیل #جمهوری_های_سوسیالیستی_ایرانی روی آوردند که شرح آنرا قبلا توضیح  داده شده است .  رضا خان #سردار_سپه وزیر جنگ با #بلشویک ها روبرو شد و شکست سختی به انها داد . تا انقراض  سلطنت قاجار ها بر ایران  از سوی مجلس شورای ملی  پادشاهی ایران به #رضا_شاه بزرگ سپرده شد .

1💬

.
#قاجار و #حزب_توده

در اسفند ماه 1315پلیس مرزی ایران که در مرز اتحاد جماهیر شوروی  نگاهبانی میکردند  به تعقیب سه تن که از شوروی به ایران آمده بودند پرداختند  این سه تن توانستند  از دست پلیس فرار کنند ولی چمدانهای آنها بدست پلیس افتاد . در این چمدان فهرست اسامی  افرادی در #تهران ، #قزوین و #اصفهان پیدا شد . پلیس از کسانیکه نامشان در فهرست بود بازجویی بعمل آورد  و در آبان ماه 1317  پنجاه و سه تن از  افردای که نامشان در فهرست بود برمبنای ( قانون مجازات مقدمین  برعلیه امنیت و #استقلال کشور ) بازداشت و دادگاهی گردیدند . تنی چند از این کمونیست ها ی پیر در #زندان_قصر با مرگ طبیعی بدلیل پیری مردند  بنامهای  #محمد_انزبی ، #مرتضی_حجازی ، #غلام_نجار ، #محمد_صادق_پور  و #مهدی_طهماسبی و تنی چند دیگر  با بیماری های واگیر دار جان خودرا از دست دادند . غیر از گروه نخست که تعدادشان سی و هشت نفر بود  گروه دومی نیز دستگیر و زندانی شدند  که پنجاه و سه نفر بودند  این گروه  تا اشغال ایران بوسیله #شوروی و #انگلستان  در شهریور 1320 در زندان  قصر برنامه های  تخریبی دیگری برای ایران  آماده کرده بودند.

0💬

...
تكرار فیلم «زندانی شماره ٣٨٢، زندگی يک جاسوس» ساخته چاندرا فليگ و رالف گوندر
درباره فیلم: مستندی از زندگی حسین یزدی، عامل نفوذی ساواک در حزب توده ایران
يكشنبه ١٢ شهريور، ساعت ٢٤
برنامه آپارات
#آپارات #فيلم_مستند #چاندرا_فليگ #رالف_گوندر #حسين_يزدى #حزب_توده #ساواک #نفوذی #زندان #فرج_سرکوهی #aparatonbbc

0💬

...
تكرار فیلم «زندانی شماره ٣٨٢، زندگی يک جاسوس» ساخته چاندرا فليگ و رالف گوندر
درباره فیلم: مستندی از زندگی حسین یزدی، عامل نفوذی ساواک در حزب توده ایران
شنبه ١١ شهريور، ساعت ١١
برنامه آپارات
#آپارات #فيلم_مستند #چاندرا_فليگ #رالف_گوندر #حسين_يزدى #حزب_توده #ساواک #نفوذی #زندان #فرج_سرکوهی #aparatonbbc

0💬

...
«زندانی شماره ٣٨٢، زندگی يک جاسوس» فيلمی از چاندرا فليگ و رالف گوندر
درباره فیلم: مستندی از زندگی حسین یزدی، عامل نفوذی ساواک در حزب توده ایران
جمعه ١٠ شهريور، ساعت ٢١
شنبه ١١ شهريور، ساعت ١١
یکشنبه ١٢ شهريور، ساعت ٢٤
سه شنبه ١٤ شهريور، ساعت ١٦
چهارشنبه ١٥ شهريور، ساعت ٢٤
جمعه ١٧ شهريور، ساعت ٣
برنامه آپارات
#آپارات #فيلم_مستند #چاندرا_فليگ #رالف_گوندر #حسين_يزدى #حزب_توده #ساواک #نفوذی #زندان #فرج_سرکوهی #aparatonbbc

0💬


دکتر یوسف قریب متولد ۱۳۰۲ در شهر تهران، از نخستین دانش‌آموختگان دانشکده کشاورزی کرج و از کادرهای اصلی تشکیلات دهقانی حزب توده ایران در دهه بیست، یادماندهای خود را از آن سال‌ها و نام‌آورانی چون عبدالعظیم و محمد قریب، #صادق_هدایت ، #محمد_علی_افراشته ، #نورالدین_کیانوری ، #رضا_رادمنش ، #محمد_بهرامی و #مرتضی_یزدی باز می‌گوید.

#به_دنبال_سراب
روایت متفاوت دکتر #یوسف_قریب از متن و حواشی یک دهه فعالیت در #حزب_توده ایران در گفت‌وگو با #بهمن_زبردست
#نشر_شرکت_سهامی_انتشار
چاپ اول ۱۳۹۶
۲۶۴ صفحه
بها: ۱۵٫۰۰۰ تومان

#تازه_های_کتاب_در_کتاب_پنجره

0💬

...
این هفته در آپارات فیلم مستند «زندانی شماره ٣٨٢، زندگی يک جاسوس» ساخته چاندرا فليگ و رالف گوندر به نمایش درمی‌آید
درباره فیلم: مستندی از زندگی حسین یزدی، عامل نفوذی ساواک در حزب توده ایران
زمان پخش: جمعه ١٠ شهريور، ساعت ٢١
تکرار:
شنبه ١١ شهريور، ساعت ١١
یکشنبه ١٢ شهريور، ساعت ٢٤
سه شنبه ١٤ شهريور، ساعت ١٦
چهارشنبه ١٥ شهريور، ساعت ٢٤
جمعه ١٧ شهريور، ساعت ٣
#آپارات #فيلم_مستند #چاندرا_فليگ #رالف_گوندر #حسين_يزدى #حزب_توده #ساواک #نفوذی #زندان #فرج_سركوهى #aparatonbbc

0💬

زمانی #حزب_توده کلمه #لیبرال با آن #تعبیر_غلط را وارد کشور کردند به هرکسی که #مایه_ننگ و #بی_شرافت بود این لقب را می دادند. در همجن دوران ناجوانمردانه با این القاب زشت، بی حرمتی به ابراهیم یزدی و همفکران او می کردند. در حالی بعدها به معنی و کاربرد اصلی و واقعی لیبرال که آزادی بود پی بردند، هنوز #عده ای با همان #ندانستن های گذشته و عده ای دیگر بدون دانستن #طوطی_وار حرف های نابخردانه در وصف #آزادی_خواهان می زنند. ابراهیم یزدی #مرد_گفتگو و #تعامل بود و هدفش آزادی، که تا آخرین نفس راهش را ادامه داد. و برای این هدف بهای کارش را پرداخت کرد. #تاریخ مثل #مصدق راجب #ابراهیم_یزدی #قضاوت خواهد کرد. "#مهندس_مهدی_بازرگان، نخست‌وزیر دولت موقت، در نامۀ خطاب به ابراهیم یزدی می‌نویسد: «#همه یک چیز می‌خواهیم: احراز #آزادی و #حیثیت و #شخصیت برای ملت و اجرای #حق و #عدالت در مملکت. سپس تأمین #آبادی و #ترقی و #سعادت"
#روحت_شاد_مرد_آزادی
#نهضت_آزادی

13💬

#دكتر_ابراهيم_يزدي وزير امور خارجه دولت موقت درگذشت..
.
.وقتي به گذشته كشورمون نگاه ميكنيم قطعا با سياسيوني بر مي خوريم كه به دليل عدم فعاليت عملي در حوزه سياسي و مملكت داري با اتخاذ تصميمات غلط كشور را دچار مخاطره نموده اند ...
نمونه اي از چنين سياست هايي در بعد از انقلاب مبحث انحلال ارتش و تشكيل #ارتش_بي_طبقه_توحيدي توسط احزابي از قبيل #حزب_توده ،#سازمان مجاهدين خلق و ساير #گروههاي ك_چپ در ايران بود ..
البته يكي از خطاهاي استراتژيك #دولت_موقت دامن زدن به اين مقوله و پيشنهاد إرجاع و يا فروش جنگنده هاي #رهگير_اف_١٤ و به طور كلي تجهيزات نظامي غربي بود كه مسوليت پيگيري آن بر عهده شخص #دكتر_يزدي گذاشته شده بود..
.
.البته خوشبختانه بنا بر دلايلي كه بر همگان واضح است تحويل اين جنگنده ها به كشور مبدأ انجام نپذيرفت اما اين حقيقت را روشن ساخت عرصه سياست عرصه تصميم سازي براي آينده يك كشور و ملت است كه در صورت قصور در برخي موارد اين تصميمات نادرست نابودي ملت ها را در بر خواهد داشت...
.
.
.پ ن؛ مقصود از اين پست توجه به جايگاه و نتايج تصميمات سياسيون مي باشد ، در عين حال مواضع پسنديده أمثال دكتر يزدي در دفاع از حقوق حقه ملت قابل تقدير مي باشد

19💬

.
با اهداف و عملکرد #حزب_کمونیست در ایران آشنا شویم .
تاسیس #حزب_توده  حزب کمونیست ایران در روز  بیست و پنجم ماه جون 1920 برابر با  چهارم تیر ماه  1299 در #بندر_پهلوی  پنج هفته  پس از اشغال شمال ایران از سوی #ارتش_سرخ بنیان گذاشته شد .

حزب توده یک #حزب_مارکسیست_لنینیستی است که در روز دوم اکتبر  1941 برابر با دهم مهر ماه  1320 در تهران دوهفته پس از سوگند شاه جوان  بنیان گذارده شد . به تعبیری  یک ماه پس از  اشغال ایران از سوی ارتش های روس و انگلیس  بنیان گذاشته شد . اهداف هردو حزب  یکی بود  گذاشتن ایرانی با دوهزارو پانصد سال سابقه درخشان فرهنگی در دامان شوروی ها .
برای بیشتر آشنا شدن به چگونگی  تصمیم به تاسیس حزب توده  بهتراست  با اهداف و عملکرد حزب کمونیست در ایران  آشنا شویم .

کمونیست های ایران همراه با #میرزا_کوچک_خان_جنگلی  و با همیاری  2000 تن سربازان ارتش سرخ و ناوگان ارتش شوروی در دریای مازندران  در ماه جون 1920 در #گیلان جمهوری  شوروی سوسیالیستی ایران را اعلام کردند . کمونیستها ی ایران  سپس به گرد آوری ارتش سرخ  ایران به سر کردگی ( احسان الله خان ) پرداختند . پس از آنکه آرتش سرخ شوروی از ایران  بیرون رفت  در روز 21 ماه جولای 1920 برابر با  سی ام تیر ماه  1299 کودتایی در جمهوری شوروی سوسیالیستی  ایران انجام شد  که در آن جعفر پیشه وری  و احسان  الله خان حکومت را در دست گرفتند  و میرزا کوچک را کنار گذاشتند.
.
.
.
ادامه در پست های بعد👈👈

0💬

#رضا_شاه_پهلوي و #دست_انگلیسیها
در #سوم_شهریور هزار و سیصد و بیست قوای شوروی و بریتانیا به ایران حمله آوردند و زمینه ساز استعفای #رضاشاه_پهلوی گردیدند. سال ها از این رویداد می گذرد اما همچنان معماهای بسیاری پابرجای مانده است از این جمله باید از #کودتای_سوم_اسفند و #خلع_قاجاریه و نقش احتمالی بریتانیا در آن؛ مساله #قرارداد_نفتی جدید؛ ماهیت روابط رضاشاه با آلمان و نقش آن در حمله سوم شهریور یاد کرد. درباره کلیت این رویدادها دو دیدگاه وجود دارد: یکی دیدگاه سلطنت گرایان که در همه این وقایع از استقلال رای رضاشاه یاد کرده اند و نقش احتمالی #بریتانیا را به حاشیه رانده اند. در این دیدگاه بر نقش ساز و کار درونی حاکم بر ایران به عنوان عامل رویدادهای یاد شده تاکید شده است. دوم دیدگاه گروه های منتقد / مخالف پهلوی ها شامل #حزب_توده و #جبهه_ملی و به تبعیت از آنان گروه های رادیکال مذهبی است که در همه این وقایع نقش بریتانیا را برجسته یافته و رضاشاه را #آلت_فعل آنان پنداشته اند. در این دیدگاه بر تاثیر مناسبات جهانی در شکل گیری رویدادهای یاد شده تاکید شده است. جدال این دو دسته همچنان ادامه دارد...

1💬

.
در میان افراد سیاسی کشور بندرت میشد فردی را بشناسید که جیره خوار #انگلیس یا #روسیه نباشد . در اثر تحریکات #حزب_توده که سعی داشت شیوه حکومت در #روسیه را در ایران پیاده نماید دربیست و پنجم آذر ماه سال  1325 در دانشگاه به قصد ترور از فاصله یک متری بسوی پادشاه جوان تیراندازی شد . دست تقدیر یا سرنوشت یا هرچه میخواهید بنامید  جز لطف خداوند  چرا که وسایل ترور را همین مردان خداوند در اختیار مشتی بی وطن فریب خورده گذارده بودند تا بدستور اربابانشان از ترقی و پیشرفت ایران جلو گیری نمایند .چون شاهد این بودند که با توجه به آزادی های سیاسی که سیاسیون جیره بگیرشان در اختیار داشتند  اما پادشاه جوان افکار دیگری در سر دارد که در حقیقت ادامه راهی بود که #رضا_شاه بزرگ  بنا گذارده بود و ان چیزی جز یک ایران قوی مقتدر و نوین نبود .  شاه جوان علیرقم  میل باطنی سیاسیون جیره خوار که اکثر کرسی های مجلس شورای ملی را اشغال نموده بودند طرح تقسیم اراضی سلطنتی را  تا مرحله اجرا پیش برده بودند . لازم به ذکر است که بیش از  90% مردم بیسواد که بیشترآنها از کشاورزان کشور بودند با یک وعده خورشت قیمه بنفع کسی رای میدادند که خان  آنها و یا پیشنماز  روستا معرفی میکرد . از یکسو ترس از خان که مبادا زمین ، گاو و آب را خان از او بگیرد مطیع بودند  و یا ترس از آتش جهنم که پیشنماز روستا روی منبر آنها را ترسانده بود نفوذ خانها تا حدی بود که برخی از خان ها قانون وضع کرده بودند که اگر یک جوان روستایی  تصمیم به ازدواج بگیرد عروس شب نخست را باید در منزل خان بخوابد و از فردای ان روز در اختیار شوهرش میبود و یا برای تبرک شدن و بدنیا اوردن فرزندان مومن و باخدا  شب را در خانه پیشنماز روستا  بخوابد . هراز گاهی نیز اتفاق افتاده بود که بر سر عروس زیبایی خان و پیشنماز به جنگ یکدیگر پرداخته بودند . ( ادامه دارد )

0💬