#حزب_توده

✅مغلطه ای‌ تحت عنوان "#احترام_به_عقاید_دینی"

در جامعه ایکه همگان در زیر سایه قانون زندگی بکنند ، و کسی نتواند به بهانه دین ، به حق دیگران تجاوز کند ، و قانون مملکت از همه شهروندان بصورت یکسان محافظت کند ، مدنیت ایجاب میکند که همه به عقاید یکدیگر احترام بگذارند٠
اما عقایدی مانند زنده زنده سوزاندن زنان در مقابل کلیساهای اروپا توسط کشیش‌های مسیحی‌ در زمان قبل از رنسانس ، به بهانه جادوگر بودن آنها و بمنظور رهایی از افکار شیطانی ، عقایدی بود که نه تنها از کمترین احترامی برخوردار نبود ، بلکه مردم روشنفکر آنزمان با آن جنگیدند٠
مگر #هیتلر خود صاحب عقیده و تئوری و اندیشه نبود؟
ولی تمام کشورهای مترقی جهان ، تمامی نیروی خود را بکار گرفتند تا آن عقیده شوم را نابود کنند که امروز در اروپا حتی تبلیغ کردن آن عقیده غیر قانونی است
٠
زمانی #حزب_توده با مأموریتی از سوی #شوروی به سرزمین ما آمد و عقیده داشت که وطن ما باید جزئی از جهان "#توده_زحمتکشان" باشد و خط و مرز دیگر معنایی ندارد٠ آیا من باید به این عقیده احترام بگذارم؟.... ...دین اگر کلام خدا باشد ، خودبخود ، و در ظرف چند دقیقه در قلوب تمام مردم جهان نفوذ میکند٠
دیگر احتیاجی به زور شمشیر نیست٠
دین زینتی برای اندیشه های والای بشریست و در آنصورت قابل احترام است ، ولی نه آنچیزی که امروز بصورت چماقی در دست عمامه بسرها ، بعنوان وسیله سرکوب مردم و ابزار تبلیغات آخوند مصرف میشود٠٠٠٠٠

٠٠٠٠ آیا حرام تر و ننگین تر از خوردن مال دیگری ، در جهان انسانیت کار دیگری هست ؟
پس غنیمت گرفتن چه معنایی دارد؟
هموطن ،
وقتی من می‌پرسم که عثمان و عمر و علی‌ و سعد و سایر اصحاب رسول ، نان شب خود را از چه راهی‌ در میاوردند ، این بی‌ احترامی به دین تو نیست ، این را بدان که آنها هم غنیمت گیری میکردند .
چطور که آخوند خمس و زکات خور ، به پیروی از آنها ،امروز مملکت ما را به غنیمت گرفته و خود را صاحب جان و مال و ناموس مردم ایران میپندارد.
آیا این عقیده قابل احترام است؟
من نه ذوق رفتن به بهشت دارم و نه خوف از جهنم ٠ برای من بهشت آنجاییست که آزادی باشد.

#بهرام_مشیری ،
#سرزمین_جاوید

15💬

.
مغلطه ای‌ تحت عنوان "#احترام_به_عقاید_دینی"
.
_
.

در جامعه ایکه همگان در زیر سایه قانون زندگی بکنند ، و کسی نتواند به بهانه دین ، به حق دیگران تجاوز کند ، و قانون مملکت از همه شهروندان بصورت یکسان محافظت کند ، مدنیت ایجاب میکند که همه به عقاید یکدیگر احترام بگذارند٠
اما عقایدی مانند زنده زنده سوزاندن زنان در مقابل کلیساهای اروپا توسط کشیش‌های مسیحی‌ در زمان قبل از رنسانس ، به بهانه جادوگر بودن آنها و بمنظور رهایی از افکار شیطانی ، عقایدی بود که نه تنها از کمترین احترامی برخوردار نبود ، بلکه مردم روشنفکر آنزمان با آن جنگیدند٠
مگر #هیتلر خود صاحب عقیده و تئوری و اندیشه نبود؟
ولی تمام کشورهای مترقی جهان ، تمامی نیروی خود را بکار گرفتند تا آن عقیده شوم را نابود کنند که امروز در اروپا حتی تبلیغ کردن آن عقیده غیر قانونی است
٠
زمانی #حزب_توده با مأموریتی از سوی #شوروی به سرزمین ما آمد و عقیده داشت که وطن ما باید جزئی از جهان "#توده_زحمتکشان" باشد و خط و مرز دیگر معنایی ندارد٠ آیا من باید به این عقیده احترام بگذارم؟.... ...دین اگر کلام خدا باشد ، خودبخود ، و در ظرف چند دقیقه در قلوب تمام مردم جهان نفوذ میکند٠
دیگر احتیاجی به زور شمشیر نیست٠
دین زینتی برای اندیشه های والای بشریست و در آنصورت قابل احترام است ، ولی نه آنچیزی که امروز بصورت چماقی در دست عمامه بسرها ، بعنوان وسیله سرکوب مردم و ابزار تبلیغات آخوند مصرف میشود٠٠٠٠٠ .
٠٠٠٠ آیا حرام تر و ننگین تر از خوردن مال دیگری ، در جهان انسانیت کار دیگری هست ؟
پس غنیمت گرفتن چه معنایی دارد؟
هموطن ،
وقتی من می‌پرسم که عثمان و عمر و علی‌ و سعد و سایر اصحاب رسول ، نان شب خود را از چه راهی‌ در میاوردند ، این بی‌ احترامی به دین تو نیست ، این را بدان که آنها هم غنیمت گیری میکردند .
چطور که آخوند خمس و زکات خور ، به پیروی از آنها ،امروز مملکت ما را به غنیمت گرفته و خود را صاحب جان و مال و ناموس مردم ایران میپندارد.
آیا این عقیده قابل احترام است؟
من نه ذوق رفتن به بهشت دارم و نه خوف از جهنم ٠ برای من بهشت آنجاییست که آزادی باشد.
.
استاد

#بهرام_مشیری
#سرزمین_جاوید .
____
#خرد_دانش

13💬

Loading...

هر پدیده ی نیکی از پیامدهای آن شناخته میشود .
در جوامع اسلامی ما شاهد مردمی عقب افتاده و دیکتاتور زده هستیم که بر اثر گذشت زمان آنچنان این "الله" را قهار و جبار و ظالم و هولناک در اذهان مردم جای داده اند , که مسلمان برای احقاق حق خودش هیچ اقدامی نمیکند و تنها به تکالیفی که "الله" و دین بر آنها دستور داده است , عمل میکنند و خود را صاحب هیچ حقوقی نمیدانند و به این ترتیب جوامع مسلمان محجور شده اند .
#جنبش_قانون_اساسی_رفراندم_کتاب_نقد_قران_دکتر_سها_کتاب_نقد_احکام_اسلام_دکتر_سها_کتاب_رفیق_ایت_الله_اتحاد_حقوق_انسانی_پاسارگاد_

3💬

.
سایه به سایه، با #سایه

مطالعه‌ی جلد اول کتاب #پیر_پرنیان_اندیش را که اوائل آبان شروع کرده بودم امروز به پایان رساندم.
.
البته کتاب به آن خوبی که فکر می‌کردم نبود بلکه بسیار بهتر بود!!
.
سایه ( #هوشنگ_ابتهاج) از کودکی‌اش می‌گوید که کودکی لوس و یکدنده بوده که خیلی پدر و مادرش را اذیت می‌کرده است. هیچوقت بچه‌ی درسخوان و حرف گوش‌کنی نبوده اما به شعر و موسیقی علاقمند بوده و با مطالعه و گوش دادن چیزهای بسیاری را یاد گرفته است.
.
او در #رشت به دنیا آمده اما در جوانی به #تهران می‌آید و زمانه‌ی پرالتهاب #ملی_شدن_نفت با نویسندگان و شاعران بسیاری آشنا می‌شود از نظر فکری با #حزب_توده نزدیک بوده اما به گفته‌ی خودش هیچوقت عضو فعال سیاسی نبوده است. دوست بسیار نزدیکش #مرتضی_کیوان بعد از کودتای ٢٨ مرداد اعدام می‌شود و او کم‌کم خودش را از فعالیت سیاسی کنار می‌کشد. با شاعران زیادی مثل #شهریار ، #شاملو ، #فریدون_مشیری، #سیاوش_کسرایی و... همنشین و دوست بوده و در سال ١٣٥١ به #رادیو دعوت می‌شود و تحولی در برنامه‌های موسیقی رادیو ایجاد می‌کند و به جوانانی مثل #محمدرضا_لطفی و #شجریان بال و پر می‌دهد و گنجینه‌های ارزشمندی از موسیقی سنتی ایرانی را ضبط می‌کند تا ١٧ شهریور ١٣٥٧ که به خاطر اعتراض به کشتن تظاهرات کنندگان در میدان ژاله به همراه شجریان و لطفی و... استعفا می‌کند.
در گیرودار انقلاب شعری برای چند ترانه‌ی انقلابی می‌سراید اما در دهه‌ی شصت به زندان می‌افتد و با وساطت استاد شهریار آزاد می‌شود و سپس مهاجرت به #آلمان و....
.
کتاب بیشتر از آنکه به #شعر بپردازد درباره‌ی #موسیقی است و سایه با بیش از ٨٠ سال سن بسیار خوب خاطراتش و جزئیات اجراهای موسیقی بزرگان این عرصه را بیاد می‌آورد و نقد می‌کند.

مطالعه صبحگاهی حدود ٧٠٠ صفحه نزدیک ٢٠ روز طول کشید و غنیمتی ارزشمند بود.
.
.
#محسن_مردانی
٢١ آبان ١٣٩٦

2💬

Loading...

️دکتر حسین فاطمی تیرباران شد
️در روز نوزدهم آبان سی و سه دکتر سیدحسین فاطمی مدیر روزنامه باختر امروز و وزیر امور خارجه دولت دکتر مصدق، بعد از ماه‌ها بازداشت، تیرباران شد. ️بلافاصله اطلاعیه دادستان ارتش به این شرح منتشر شد: «دکتر فاطمی که در اثر قیام ملی ۲۸ مرداد ۳۲ فراری و در پناه اشرار توده‌ای قرار گرفت و پس از دستگیری و تعقیب و تسلیم به دادگاه به موجب احکام صادره در دادگاه عادی و دادگاه تجدیدنظر اعمالش به منظور بهم زدن اساس حکومت تشخیص و محکوم به اعدام شد با انجام تشریفات قانونی ساعت ۶ صبح امروز تیرباران گردید.» ️پیکر دکتر فاطمی پس از اعدام در ابن‌بابویه شهر ری و در جوار شهدای سی تیر به خاک سپرده شد.

#علیرضا_جعفری
#ایران#لاهیجان_روشن #تهران#حسین_فاطمی#مصدق#سالگرد#باختر_امروز#روزنامه#کودتا#28_مرداد_32#قیام#سیا#امریکا#انگلیس#حزب_توده#ابن_بابویه#ارتش

3💬

■ امروز سالگرد جان باختن و تیرباران دکتر حسین فاطمی وزیر امور خارجه دکتر مصدق (طراح و پیشنهاد دهنده ی ملی شدن صنعت نفت به دکتر مصدق) در سن سی و هفت سالگی ▪️در بامداد چنین روزی در نوزدهم آبان ماه سال سی و سه و‌ یکسال پس از کودتای ننگین شیخ و شاهی باشرفترین و شجاعترین روزنامه نگار ایران تا به امروز را در حالی که در تب چهل درجه می سوخت با برانکارد به محل چوخه اعدام بردند و به دست سران کودتا و برای خوشایند دولت و سفارت فخیمه ی انگلستان تیرباران اش کردند... همچنین اشاره کنم زمانی که کسانی خیرخواه ‌ از آیت الله بروجردی خواستند که میانه داری کند و جان آن جوان میهن پرست را از شاه بخرد و اعدام اش نکند، آیت الله زعیم تشیع در پاسخ می گوید که از دست من و کسی کاری ساخته نیست چون انگلیسیها از دست فاطمی خیلی عصبانی هستند!!! و اینچنین بود که شاه ایران و مرجع تقلید شیعیان دست در دست هم سرسپرده ی خواست انگلیسیها بودند و یا دست کم اخته تر و وامانده تر از این بودند که بخواهند در برابر خواست دولت فخیمه انگلیسی خودی نشان دهند بویژه که جناب آیت الله نیز در پشت پرده کودتا با انگلیسی ها و دربار همکاری لازم را برای سرنگونی دولت ملی مردمی مصدق کرده بود... درباره خیانت سران حزب توده ی ایران که کل سیستم حزب را به خواست شوروی ها اخته کرده بودند تا در برابر کودتا خفه شوند و با سکوت همراهی کننده شان در نهایت شماری از سران و افسران حزب را به تیغ استبداد سپردند هم به اندازه کافی گفته و شنیده و نوشته شده است اگر کسانی پیگیر تاریخ کشورشان باشند که به درستی گفته اند: تاریخ کودکی ماست و آنکس که تاریخ خویش نداند همیشه در کودکی خواهد ماند.

#حسین_فاطمی #جبهه_ملی #کودتای_۲۸_مرداد #آیت_الله_بروجردی #حزب_توده #تاریخ_ایران_معاصر

5💬

#بریده_جرائد ، #اطلاعات ، 17 آبان 1340 : از کشف شبکه #حزب_توده در اصفهان تا کمک 30 میلیون دلاری آمریکا به ایران!

http://yon.ir/P6FbL
telegram.me/joinchat/BTWBPUEF2TfGqOAI21RzlQ

0💬

Loading...

#بریده_جرائد ، #اطلاعات ، 17 آبان 1340 : از کشف شبکه #حزب_توده در اصفهان تا کمک 30 میلیون دلاری آمریکا به ایران!

@rouzshomar

0💬

ابراهیم یونسی آدم عجیبی بود! مترجمی کارکشته و توانا که حرف‌ها و خاطرات بی‌شماری داشت که بخشی از حافظه‌ی تاریخی ملت ما بود. خاطراتی از افسران جذب‌شده به حزب توده، زندان و رفتن تا اعدام و نهایتا عفو! خاطراتی شنیدنی از انقلاب، استانداری کردستان و ... ، عجیب‌ترین و جالب‌ترین خاطرات سال‌هال انقلاب، خاطراتی که مفصل و ساعت‌ها درباره‌اش برایم حرف زده بود، خاطرات او از دیدارها و جلسه‌های مشترک با صادق خلخالی، آیت‌الله خمینی و سید احمد خمینی برای درگیری‌ها و اتفاق‌هایی که در کردستان افتاده بود و ... . یا خاطراتی خاص و شنیده نشده از احمد شاملو، نجف دریابندری، مرتضی کیوان، زندان قصر و ... داشت. او تنها یک مترجم آثار سترگ تاریخ ادبیات نبود، بلکه روشنفکری زنده بود که حضور پرهیبتی در فضای فرهنگی و سیاسی زمانه‌ی خودش داشته. مرگش ساده و بی‌رنگ بود، همچون تمامی مرگ‌ها! اما تشییع و بدرقه‌اش به خاک، شکوهی عظیم و غیرقابل باور داشت. برای فهم این مطلب کافی است در گوگل «تشییع ابراهیم یونسی» را جستجو کنید تا ببینید که مردم کردستان پیرمرد را چگونه و با چه حال و شکوهی بدرقه کردند! صد حیف که با دنیایی حرف‌ و خاطرات نگفته و نشنیده شده از این دنیا رفت. اسپانیایی‌ها مثلی کهن و قرون وسطایی دارند که می‌گوید: «با مرگ هر مرد، تاریخی می‌میرد!» و درباره‌ی ابراهیم یونسی به‌واقع چنین بود!
یادش گرامی و حضورش جاودان باد.
(تابستان ۸۸، منزل ابراهیم یونسی) #javadatefeh #javad_atefeh #جوادعاطفه #جواد_عاطفه #ابراهیم_یونسی #انقلاب #انقلاب_اسلامی #خلخالی #احمد_شاملو #نجف_دریابندری #مرتضی_کیوان #کردستان #مترجم #ترجمه #حزب_توده #روشنفکر #روشنفکری #۸۸

11💬

Loading...

محاكمه پدران جنبش كمونيستي ايران

محاكمه پنجاه و سه تن از اعضاي موسس حزب كمونيست توده از یازده آبان سال هزارو سیصدو هفده (دوم نوامبرسال هزارو نهصدو سی و هشت ميلادي) در تهران آغاز شد. اتهام عمده آنان تلاش براي براندازی سلطنت و ملی کردن منابع تولید ايران اعلام شده بود.. در پايان اين محاكمه، دستگيرشدگان به مجازات زندان محكوم شدند.  دكتر تقي اراني فيزيكدان ايراني تحصيلكرده آلمان كه از او به عنوان پدر احزاب كمونيستي در ايران نام مي برند يکي از اين متهمان بود. وي به جرم ترويج مرام اشتراكي (مزدكيسم ـ ماركسيسم) و تبليغ براندازي سلطنت به ده سال زندان محكوم شده بود. اراني دهم بهمن هزارو سیصدو هجده هجري خورشيدي (سی ام ژانويه هزارو نهصدو چهل ) در سی و شش سالگي در زندان تهران درگذشت و اعلام شد كه مرگ او از بيماري تيفوس بوده است. پس از اشغال نظامي ايران و ازميان رفتن ترس مطبوعات از نوشتن هرگونه مطلب، برخي از روزنامه هاي تهران نوشتند که دکتر اراني را در زندان کشته بودند. محکوميت پدران جنبش کمونيستي ايران نتوانست به فعاليت آنان پايان دهد و حزب توده سه سال بعد اعلام موجوديت کرد که فعالیت علنی آن با تیراندازی به سوی شاه در دانشگاه تهران در پانزده بهمن هزارو سیصدو بیست و هفت ممنوع شد و ..
#تاریخ#تاریخی #حزب_توده #

0💬

.
پس از انتخاب #دونالد_ترامپ به رياست‌جمهوري آمريكا، برخي در ايران گفتند به‌زودي چراغ به دست دنبال اوباما خواهيم گشت؛ اما برخي فعالان اصولگرا که همچنان اسير پندارهاي تئوري‌هاي توطئه و نظريه‌هاي مارکسيستي #حزب_توده هستند، گفتند چه سخن ياوه‌اي! چراکه به گمان آنها، يا درست‌تر گفته باشيم به گمان روايت حزب توده، رؤساي‌جمهور اساسا در آمريكا کاره‌اي نيستند و قدرت واقعي در دست کمپاني‌هاي بزرگ نفتي، رؤساي بانک‌ها و کمپاني‌هاي بزرگ اسلحه‌سازي است که در بیشتر مواقع نیز به صهيونيست‌ها تعلق دارند. از دیدگاه حزب توده، مردم در آمريكا فکر مي‌کنند که رؤساي جمهور را آنان انتخاب مي‌کنند؛ اما سران سرمايه‌داري، پشت درهاي بسته تصميم مي‌گيرند که ترامپ رئيس‌جمهور شود يا اوباما يا هيلاري کلينتون. نظام سرمايه‌داري و صاحبان قدرت به کمک رسانه‌هاي عمومي که آنها نیز اکثرا از سوی صهيونيست‌ها اداره مي‌شوند، مردم را پاي صندوق‌هاي رأي مي‌کشانند؛ در‌حالي‌که نه‌تنها رئيس‌جمهور از قبل برگزيده شده، بلکه او اساسا قدرت چنداني نداشته و صرفا مجري خواسته‌ها و منافع همان صاحبان پول و ثروت در آمريكاست. فکر مي‌کنم همه ما اين‌دست روايت‌ها را حتي از بسياري از استادان و صاحب‌نظران دانشگاهي يا کارشناسان صداوسيما يا برخي تريبون‌ها شنيده‌ايم. خلاصه آن هم همان‌گونه که گفتيم، آن است که رئيس‌جمهور در آمريكا (و اساسا ساير کشورهاي غربي) نقش چنداني نداشته و قدرت واقعي دست صاحبان سرمايه است. اين ادبيات، افکار و عقايد، در حقيقت محصولات فکري مارکسيسم بودند که از طریق حزب توده نزدیک به ٧٠ سال پيش وارد ايران شده و از آنجا که زمينه‌هاي مساعدي براي باور‌ کردن اين افکار در کشور وجود داشت، در نيم قرن گذشته رشد و توسعه پيدا کردند.

با وجود آنکه اين جهان‌بيني ساخته و پرداخته تفکر چپ بود؛ اما در ميان افرادي که اين طرز فکر را نداشتند، از‌جمله شماري از انقلابيون مسلمان نیز براي خود جايي باز کرد و همان‌طور که امروز شاهد آن هستيم، براي برخي جريانات سياسي در ايران به‌عنوان بخشي از جهان‌بيني درآمده است.

آمدن ترامپ با وجود همه هزينه‌هايي که چه براي مردم ايالات متحده، چه براي مسائل زيست‌محيطي و چه براي ايران خودمان در پي داشت، شايد دست‌کم باعث شود برخي از هم‌ميهنان ما با خود بينديشند که آيا به‌راستي و با توجه به تفاوت‌هاي بارزي که ميان باراک اوباما، رئيس‌جمهور پيشين و ترامپ وجود دارد، همچنان مي‌توان گفت رئيس‌جمهور در آمريكا کاره‌اي نيست؟

متن کامل یادداشت در کانال تلگرام #صادق_زیباکلام
#زیباکلام #برجام

478💬

Loading...

خوانده شدند و تمام ... مثل فرجی بعد از شدت ! ... از تنگنایی خون چکان گذشتم و به فراخناک آسودگی رسیدم... دو #رمان ... یکی #بیست_زخم_کاری از محمود حسینی راد و #نشر_چشمه و دیگری #یک_پرونده_کهنه به قلم رضا جولایی از #نشر_آموت
توصیه ام به خواندنشان هست اگر رمقی دارید و اندک وقتی در این آسیمه ی کار کردن فلان و خوردن بهمان! ... اما جدای از آن چند نکته در نعت و وصف این نوشته ها به نظرم آمد... #كتاب اول روایت #مکبث است در لابلای نظام #سیاسی_اجتماعی ایران امروز ... غرقه در فساد و تباهی و نشآت قدرت و در بند زدو بند ها و اتحاد ها و گسست های متعفن! ... پر از لحظات #انتخاب و #ضد_قهرمان که به مدد درام می آیند و حلقه تسلسلی که می رود تا نامتناهی هوس آلودگی های انسان! ... این متن زاییده ذهن اما ... در کنار کتاب دوم ... چشم مای #تاریخ_معاصر نخوانده را گرد می کند ... گویی حلقه هایی هستند مدور و به پیچیدگی طرحهای #اشر که از گذشته تا حال مسلسل وار تالی یکدگر بوده اند... کتاب دوم ... چگونگی #ترور #محمد_مسعود ، یک ضد قهرمان -یا قهرمان- دیگری در تاریخ معاصر ایران را بیان می کند ، عکس سوم، سردبیر روزنامه مرد امروز است،که به دست #خسرو_روزبه از شاخه نظامی #حزب_توده #ترور گردید... نشریات حزب تا مدت ها در فراغ او اشک تمساح ریختند و در رثایش سرودند تا 10 سال پس از ترور ،که قاتل در زیر شکنجه اعتراف کرد و خود نیز در بهار 1337 به جوخه اعدام سپرده شد، این وسط اما مرد خاکستری - قهرمان یا ضد قهرمان- دیگری ، #دکتر_فاطمی ، وزیر امور خارجه دولت #مصدق و مدیر مسئول روزنامه #باختر_امروز برمزار این روزنامه نگار در بهمن 1330 طعمه ترور می شود- تصوير چهارم، اوست که سخنرانی می کند لحظه ای پیش از ترور- که نوجوان خشکه مقدس پانزده ساله گمنامی از جوخه مرگ #فدائیان_اسلام قبضه می کشد و تیری حواله وزیر ، ترور ناکام است ... اما اسفند 1333 فاطمی هم ، بندی می شود و آبان سال بعد تیر باران ... خون قاتل و مقتول و معتقد و روشن فکر و سالوس و جاسوس در این دهلیز بی ته تاریخ جدید ایران چنان اندود شده اند و آلوده که بازشناختنشان ممکن نیست... از این جمع ، نوجوان دیروز تروريست، #مهدی_عبدخدایی سالخورده ای فرتوت است که نمی خواهد مگسی را هم رنجه كند ... البته در جواب به سوالی که اگر باز گردد چه می کند می فرماید « هر بار که زاده شوم... او را ترور می کنم» ... زخم کاری زدن ، نه بیست بار ... که از شماره خارج شده!

4💬

..
از راه می رسد من به تبریز
پسری مو گندمی که دستانش در جیب پدر نمیرفت دیگر
قد بلند چشم سیاه لاغر اندام که مینواخت ساز آزادی در "شهناز"

من شاهد در هم تنیدنم با موبافته ارمنی،
در کوچه پس کوچه های ی "بارناوا"ی زخمی ام...
آوای جر خوردن دیوارهای آجری کلیسای سرکیس مقدس*،
موعظه ای بود ارتودکسی، حاصل تعصب برادرانه!؟
يا حسودی پدر روحانی به ما ی بیست و چند ساله!؟
.
زیر مهتاب،
رقص دانه های بلورین برف؛
من آن شب زمستانی را خوب بیاد دارم
ما جلوی چشم صمد دفیدیم نابدل*انه
زوم دوربین مدار بسته بر گورستان را دانسته!
و برمزار،
آب میشد برف سپید از آتش درهمی ها؛
و سارا که فکر میکرد  ماهی سیاه کوچولوی* دریاهاست؛
و زوزه ی گرسنه گرگی ام را
که هنوز رساتر از فریادهاست...
...
و خیلی ها، و خیلی ها
حتی فرزندان توده ای های خائن به پیشه وری هم،
باور کرده اند:
وقت رقص تاریخ اینجاها،
لحظه ی گذر گسل تبریز است از زیر امامیه*...
...
#تبریز
#شعر
#مشروطه
#پیشه_وری
#صمد_بهرنگی
#حزب_توده
#من
بخشی از شعر بلند "ناشتای تورکی" .
*شهناز: نام چهار راه معروف و منطقه ای در بخش تاریخی شهر تبریز، دستگاه موسیقی سنتی ایرانی
*بارناوا : کوچه"بارون آواک" در فرهنگ عامه تبریز، کوجه بارناوا تلفظ میشود. محله ارمنی نشین.
*نابدل :علیرضا نابدل از پایه گذاران چریک های فدایی خلق ایران و روشنفکر مترقی و شاعر با تخلص "اوختای"
*امامیه: نام منطقه ای در تبریز، گورستانی قدیمی در تبریز که صمد بهرنگی در آنجا به خاک سپرده شده، بزرگترین شاخه از مذهب شیعه

1💬

تيرباران شدن بیست و چهار افسر کمونیست ایران در اکتبر هزارو نهصدو پنجاه وچهار (مهر و آبان هزار و سیصدو سی و سه )

در اکتبر هزارو نهصدو پنجاه و چهار و در چهار نوبت، بیست و چهار افسر کمونیست (توده ای) ایران در میدان تیر لشکر دو زرهی تهران تیرباران شدند. سازمان نظامی حزب توده دو ماه پیش از آن کشف شده بود و بیست و دو سرهنگ، شصت و نه سرگرد، یکصد سروان، صد و نودو سه ستوان، نوزده ستوان دوم و ستوان سوم وظیفه و شصت و سه دانشجوی دانشکده افسری به اتهام عضویت در این سازمان دستگیر شده بودند. شمار افسران فراری و درجه داران و سربازان اعلام نشده بود. این سازمان نظامی یک سال پس از تاسیس حزب توده به وجود آمده بود و تا مدتی مستقل از حزب عمل می کرد. حزب توده بیست و نه دسامبر هزارو نهصدو چهل و یک با انتخاب سلیمان محسن اسکندری به سمت دبیر اول حزب، کار خودرا عملا آغاز کرد. صمد کامبخش قزوینی رابط دفتر سیاسی حزب با سازمان نظامی بود. معمّا در این است که چرا این حزب با این سازمان نظامی، مانع از براندازی حکومت مصدق نشد. در دهه هزارو نهصدو هشتاد برخی از سران حزب توده و ظاهرا در دفاع از حزب گفته بودند که سازمان نظامی حزب توده توطئه کودتا را پانزده آگوست هزارو نهصدو پنجاه و سه (بیست و چهار امُرداد هزارو سیصدو سی و دو ) به مصدق خبر داد که بر پایه همین اطلاع، شب بعد سرهنگ نصیری که نامه عزل مصدق را به خانه اش برده بود دستگیر شد. ولی این سران حزب توده به این پرسش پاسخ نداده بودند؛ با اینکه سازمان نظامی حزب توده بیست و چهار امُرداد به افسران وابسته اطلاع داده بود که با واحدهای خود آماده عملیات باشند اقدام دیگری نکرد و براندازی مصدق نوزده آگوست (بیست و هشت امُرداد) انجام شد. اسناد این آماده باش از خانه یک سروان در چالوس و یک سرگرد در همدان به دست آمده است. مسئله حزب توده این بود که بدون نظر مسکو کاری را انجام نمی داد.
#تاریخ#تاریخی#حزب_توده#کمونیست#

3💬

Loading...

چپ های آمریکایی منافقانه از جنگ با #آمریکا سخن می گویند ؛ ارگان #حزب_توده : مرگ بر #شیطان_بزرگ_آمریکا آنکه مکیده خون ملت ما
@rouzshomar

0💬

شاید بدی نسل ما این باشه که خیلی از مفاخر ملی را قسمت نشد ببینیم و زودتر از چیزی که فکر کنیم قد کشیدیم و از سر ندانستن و تز های روشنفکری چرکینی که داشتیم عاشق شدیم.بزرگانی مثل سپهری ، محجوب ، نیما ، آشوری و بسیاری دیگر را ما ندیدیم و نشناخته و از سر غلبه احساسات بر تعقل عاشقشان شدیم و دیوانه وار گرد راهشان چرخیدیم .
اما کمی بعد با مطالعه آثارشان واقعا فهمیدیم که بی جهت علاقه مندی ها صورت نگرفته و در واقع خوش نشسته ایم.اما یک نفر در این گود انچنان می درخشد که تمام بزرگان ادبیات ایران از کودتای بیست و هشتم مرداد به بعد به نوعی شعر و آثار و حتی برداشت های سیاسی و اجتماعی شان را در گرو گفتار و کردار او میدانند. مردی که یک نفر نبوده که از او به نیکی یاد نکند و میراث خوار اندیشه اش نباشد. هفت هشت سال پیش بود که با همسرش (پوری سلطانب) که نمونه ی زن ایرانی بود بطور اتفاقی در کتابخانه ملی آشنا شدم، اصلا تمایلی به صحبت در ارتباط با همسرش نداشت ولی گه گاه خصوصیاتی را از او بیان میکرد و ما را بیش تر از پیش علاقه مند دانستن میکرد و ما همچنان تشنه خواندنش بودیم اما آثار چندان شاخصی از او وجود نداشت یک ترجمه کوتاه و چند مقاله ادبی در نشریات و چند قطعه شعر که تمام میراث هنری او بود ، اما مهمترین میراثش هدف و راهش بود که بر سر آن جان داد ، حال چه درست و چه غلط ! آیا هست کسی از ما که جان بر سر عقیده دهد؟! آری مرتضی یک ستاره بود ! اما از ستاره بت نسارید
مرتضی خودش بود و خودش ! تمام
یادش گرامی
#مرتضی_کیوان #پوری_سلطانی #احمد_شاملو #هوشنگ_ابتهاج #حزب_توده #کودتای28مرداد

0💬

:
اعدام نخستين دسته از افسران كمونيست ايران ـ شعارهاي آنان در ميدان تير...‌

‌كمتر از دو ماه پس از كشف شبكه نظامي حزب توده، نخستين دسته افسران كمونيست كه در محكمه نظامي وقت محكوم شده بودند بامداد 27 مهرماه 1333 (اكتبر 1954) در ميدان تير لشکر 2 زرهي (تهران) تيرباران شدند.
اسامي افسران و يك غيرنظامي كه در اين روز تير باران شدند از اين قرار است : سرهنگ مبشري، سرهنگ سيامك (افسر ژاندارم)، سرهنگ نميني، سرگرد عطارد، سرگرد واعظ قاسمي، سرگرد وزيريان، سروان مدني، سروان شفا، ستوان افراخته و غير نظامي مرتضي كيوان قزويني. اينان پيش از تيرباران شدن شاه را خائن به وطن خوانده و شعار پيروزباد مردم ايران را سرداده بودند. سروان شفا شعاردادن را آغاز کرد و ديگران اورا همراهي کردند. اين افسران که با دو اتومبيل به ميدان تير منتقل شده بودند با گام هاي استوار تا تيرهاي چوبي که براي بستن آنان تعبيه شده بود پيش رفتند و سپس يک گروهبان ارتش آنان را به تيرها بست و چهار نظامي به سوي هريک از آن تيراندازي کردند (جمعا 40 نظامي). سرتيپ بختيار فرماندار نظامي تهران و سرتيپ آزموده مدعي العموم دستگاه قضايي ارتش در محل حضور داشتند. منشي محکمه بدوي حکم را که چهاردهم مهرماه آن سال (روز مهرگان!) صادر شده بود و چند روز بعد دادگاه تجديد نظر آن را عيبا تاييد کرده بود قرائت کرد. جرم افسران؛ خيانت اعلام شده بود که آن ده افسر فريا برآوردند که داشتن عقيده خيانت نيست، شاه خائن است نه ما. شش افسر ديگر (دومين دسته) هشتم آبان اعدام شدند و محاكمه سومين دسته افسران كمونيست ايران 29 مهرماه1333 آغاز شد.
سرگرد محمدرضا بهنيا، سرگرد غلامحسين محبي، سروان حسين کلالي، سروان منصور کلهري، سروان احمد مهربان و سروان مصطفي بياتي شش افسر دسته دوم بودند که هشتم آبان اعدام شدند.
نزديک به 150 افسر از اعضاي سازمان نظامي حزب توده دستگير شده بودند که هيچکدام عملا کاري نکرده بودند و حتي براي خنثي کردن براندازي 28 امرداد وارد ميدان عمل نشده بودند.
دکتر کیهانی زاده/19 October
#تاریخ #تاریخی #کمونیست #کمونیسم #حزب_توده #اعدام #ایران #پهلوی

103💬

.
تا وقتی که صدا و سیمای جمهوری اسلامی به این رویه ای که در پیش گرفته ادامه دهد #مردم هر چه بیشتر به سمت شبکه های برون مرزی متمایل می شوند و مدیریت افکارشان در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.
این ارگان با نیروی چند ده هزار نفری و بودجه های سرسام آور به راحتی در برابر شبکه هایی با چند ده نفر شکست می خورد که نشان از بی کفایتی و عدم تسلط و عدم شناخت جامعه ایران است.
عدم وجود چندصدایی در این رسانه معضلی است که در سال های اخیر به شدت خودنمایی می کند و عملا این رسانه را به تریبون رسمی یک جناح خاص تبدیل کرده و به دیگران اجازه ارائه نظراتشان را نمی دهد و در جاهایی که لازم بداند به #تخریب افراد و گروه های مختلف می پردازد.
راه برون رفت از این وضعیت اجازه ارائه و نقد تفکرات مختلف موجود در کشور از این رسانه است. درست همانند سال های آغازین #انقلاب که تمام تفکرات در رادیو و تلویزیون حضور پررنگی داشتند که نمونه بارز آن مناظره های #شهید_بهشتی با سران #حزب_توده بود.
.
#صدا_و_سیمای_جمهوری_اسلامی_ایران
#صدای_همه_مردم_ایران

0💬

✳️ روایت #کیانوری از «انقلابی مآبی» توده ای ها

قیام سی تیر را باید از یکسو نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران به شمار آورد چرا که در این مقطع تقابل علنی مردم با دیکتاتوری پهلوی به شکلی علنی و برای اولین بار خود را نشان داد. اقدامی که در ادامه به رغم کودتای 28 مرداد و شکست تهضت ملی در نهایت به انقلاب اسلامی ایران ختم شد. کیانوری درباره تعداد کشته شده های حزب توده در این قیام می گوید: «برشماری کشتگان نشان می دهد که در میان یکهزار تن که در خیزش 26 تا 30 تیر در سراسر کشور کشته شدند حتی یک تن از کارمندان حزب توده نبود. حزب توده در روز 23 تیر سال 1330 تنها برای یک نمایش خیابانی چندین ده کشته داد و در این یکسال در بیشتر نمایشهای خود کشتگانی داشت . . . اینک چه شده بود که در میان یکهزار تن کشته خیزش بزرگ 30 تیر حتی یک تن توده ای نبود؟ سبب اصلی کاهلی کارمندان حزب توده در خیزش 30 تیر از اینجا آغاز می شود که اینان کینه ای از دو سال پیکار بر ضد مصدق در دل اندوخته بودند. اینک ناگهان آن کینه ها پاک شدنی نبود . . . کمیته مرکزی حزب توده پس از دادن اعلامیه،کاری برای بسیج سازمان خود نکرد. هیچ یک از رهبران به تن خویش به میدان نیامد و چون رهبران و سازمان توده پنهانی بودند این همه کاهلی ایشان از دیدگان نهان ماند و تنها نامشان به زبان افتاد که توده ای ها نیز به میدان جنگ آمده اند . . . پاره ای کارگران با آموزشهای اپورتونیستی حزب توده چنان پرورده شده بودند که تنها برای افزایش دستمزد خود پیکار کنند و آنگاه در شب انقلاب به جای پای گذاردن در پیکار به پناهگاه روند و کتاب «دولت و انقلاب» را در «کلاس کادر» از بَر کنند. انقلابی مآبی ایشان همین بود»

منبع: عبدالله برهان، کارنامه #حزب_توده و راز سقوط مصدق، جلد دوم، تهران: نشر علم، صص28-27. 👇 #کافه_تاریخ را به دوستانتان معرفی کنید 👇

www.cafetarikh.com

https://t.me/joinchat/AAAAADu1JKp-MkaJj8jbWg

0💬

وقتى ما مى گوييم قصدمان مبارزه با #استبداد و #ديكتاتورى است،نه به اشخاص خاص،بلكه به ساختار پديدآورنده ى #مستبد ها و #ديكتاتور ها نظر داريم. در شهريور ١٣٢٠،مردم فكر مى كردند با بركنارى #رضاشاه،نظام ديكتاتورى نيز يك شبه پايان مى يابد.ولى اكنون به اشتباهمان به خوبى پى برده ايم؛ چون با چشمان خود مى بينيم كه ساختار طبقاتى به وجود آورنده ى رضاشاه،هنوز باقى است. بدتر آنكه اين ساختار طبقاتى هنوز هم رضاشاه هاى كوچكترى-اليگارشى هايى به شكل زمين داران فئودال و سرمايه داران استثمارگرى كه به واسطه ى مالكيت بر ابزار توليد،جامعه را كنترل مى كنند-پديد مى آورد.*
.
*نقل قول از كتاب "#حزب_توده ايران چه مى گويد"
#ايران_بين_دو_انقلاب #يرواند_آبراهاميان #نشر_نی
@nashreney .
شايد اگر مردم ما كمى حافظه ى تاريخى داشتند،نيازى به #كتاب هايى از اين دست براى يادآورى نبود.....ولى حالا كه مردم فراموشكارى داريم،خوندن اين كتاب رو توصيه مى كنم.....
كتابى كه تضادهاى فرهنگى و اجتماعى جامعه ى ايران،حقوق #كارگر ها،تقابل #امپريالسيم و #كمونيسم در ايران،اتفاقات منجر به #انقلاب_مشروطه و #انقلاب_اسلامى و.... رو به صورت كاملا مستند و بى طرفانه بررسى مى كنه...
.
تا يادمون بمونه كشورى كه تاريخش رو ندونه،محكوم به نابوديه....

3💬

سال_۱۳۳۲ دستگیری یکی از هواداران حزب توده توسط نیروهای امنیتی، این توده ای روی بدنش چهره ژوزف استالین رهبر کمونیست شوروی را خالکوبی کرده است
#حزب_توده
#عکاسباشی

@akkas.bashii__
@akkas.bashii__
@akkas.bashii__
@akkas.bashii__

7💬

:
منع تعقیب قضایی و محدودیت برای ایرانیان برون مرز که به کشور بازگردند...‌

‌دولت پادشاهی ایران در این روز (9 مهر) سال 1357 (سال انقلاب) ضمن صدور یک اعلامیه غیرمنتظره هرگونه تعقیب قضایی، محدودیت و مزاحمت برای ایرانیان برون مرز را که به کشور بازگردند ممنوع کرد.
در این اعلامیه که با اطلاع شاه، شب پیش از آن در شورای وزیران تصویب شده و یک وزیر مشاور کابینه آن را برای روزنامه نگاران خوانده و متن تایپ شده اش را به آنان داده بود چنین آمده بود:‌

‌"دولت شاهنشاهی در چارچوب سیاست آشتی و همکاری ملی تصویب کرده است که به آگاهی ایرانیان ساکن کشورهای دیگر ازجمله دانشجویان برساند که بازگشت به وطن مستلزم تحمل هیچ نوع محدودیت، تعقیب کیفری و اصطلاحا مزاحمت نخواهد بود. بنابراین، هرایرانی برون مرز ـ ولو اینکه فعالیت ضد دولتی داشته و دارای هرعقیده و مسلک بوده می تواند بدون کمترین دغدغه از تعقیب و محدودیت به وطن بازگردد و به حد کفایت از حمایت دولت برخوردار باشد. امید است که این هموطنان مدافع استقلال، تمامیت و آزادی وطن باشند و دانش، تجربه و امکانات خودرا در راه پیشرفت ایران بکار برند. بر دولت مسلم شده است که این ایرانیان مقیم کشورهای دیگر بعضا تحت تاثیر تلقین و تزویر خارجی و نیز کسانی که هرگز ایران را دوست نداشته اند قرارگرفته و در نوعی اَمپاس و دو دلی و ترس کاذب و جعلی [شایعه] از بازگشت به میهن هستند.".‌

‌روزنامه های تهران روز بعد (دهم مهرماه) و پس از انتشار این اعلامیه، فهرست گروههای و احزاب ضد دولتی فعال در برون مرز را منتشر ساخته که دراین فهرست این نام ها نیز دیده می شدند: کنفدراسیون دانشجویان، #جبهه_ملی، #کمونیست ها (#حزب_توده، #مائوئیست ها، #چریک های فدایی، توفان و ...)، مجاهدین، اتحادیه اسلامی دانشجویان، آرمان خلق و .... این روزنامه ها نوشته بودند که کنفدراسیون دانشجویان که قبلا یک اتحادیه صنفی بود در سال 1967 در مونیخ ـ فرانکفورت آلمان تشکیل شده بود که بعدا رنگ سیاسی به خود گرفت و...
دكتر كيهاني زاده/1 October
#تاریخ #تاریخی #پهلوی #ایران

43💬

بخوانیم
کتاب جاسوسی در حزب کتابی روشنگر اما افسردگی آور است. هر چند صفحه ای از این کتاب را که بخوانیم، با خود زمزمه می کنیم «جهان یکسره ناپاکی است». دکتر مرتضی یزدی از گروه 53 نفر، یک پزشک درستکار ایرانی است. او زنی آلمانی دارد که از او دو پسر به نام های حسین (متولد 1313) و فریدون (متولد 1315) دارد. دکتر یزدی توده ای است و به آرمان توده ای وفادار است و بهای آن را با زندان و شکنجه می دهد و حتی تا پای اعدام هم می رود. اما، پسران او، مخصوصا حسین، به هیچ چیزی باور ندارند. حسین در آلمان شرقی شروع به جاسوسی برای ساواک می کند، همزمان سر ساواک و پلیس مخفی آلمان شرقی را کلاه می گذارد، با دختر عمویش مهین که زن رضا رادمنش دبیر کل حزب توده بوده روی هم می ریزد و از راه او اسناد را یکی یکی از گاو صندوق رادمنش می دزدد و به دست ساواک می دهد. او چند باری هم از گاوصندوق رادمنش پول می دزدد. یک بار پولی از رادمنش می گیرد تا به دست خانواده زندانیان سیاسی در تهران برساند، اما پول را برای خودش بر می دارد، دفعه بعد چند هزار مارک از رضا روستا پول می گیرد و به ساواک می گوید پول را از دست داده است و خطر هست که لو برود. به همین دلیل پول بیشتری هم از ساواک تلکه می کند. او برای اشتازی که پلیس مخفی آلمان شرقی بود هم جاسوسی می کند. مدتی هم برای شوروی جاسوسی می کند و از همه این ها پول می گیرد. در نهایت، به همراه برادرش فریدون تصمیم می گیرند گاو صندوق رادمنش را به طور کامل سرقت کنند. حسین در زمانی که رادمنش در خانه نیست به سراغ مهین می رود و به او می گوید با هم به گردش بروند و در زمانی که آن ها در بیرون در حال عشق بازی هستند، فریدون به خانه رادمنش می رود و گاوصندوق را خالی می کند. پلیس آلمان شرقی مشکوک می شود و هر دو برادر را دستگیر می کند. فریدون به 8 سال و حسین به حبس ابد محکوم می شود. پس از 16 سال، شاه در سفری که به آلمان شرقی داشته حسین را آزاد می کند و با خود به تهران می برد. دکتر مرتضی یزدی از دانستن مفاسد فرزندانش افسرده و شرمگین می شود.
#حسین_یزدی
#فریدون_یزدی
#رضا_رادمنش
#حزب_توده
#جاسوسی_در_حزب
#مرتضی_یزدی
#مهین_رادمنش
#اشتازی
#ساواک

3💬

چهارم مهر هزار و سیصد و بیست و پنج ؛ زادروز هما روستا

چهارم مهر هزار و سیصد و نود و چهار ؛ درگذشت هما روستا

هما روستا فرزند یکی از سران حزب توده در ایران بود و در ابتدای کودکی پس از ممنوعیت فعالیت حزب توده در ایران به همراه خانواده مجبور به مهاجرت به شوروی شد و تا بیست و چهار سالگی در کشورهای بلوک شرق چون شوروی، آلمان شرقی و رومانی زندگی کرد و تحصیلاتش را هم تا مقطع فوق لیسانس در دانشکده هنرهای دراماتیک بخارست رومانی ادامه داد.

پس از بازگشت به ایران وارد عرصه هنر شد و با حمید سمندریان یکی از اساتید بنام تئاتر ازدواج کرد.
بازیگر محجوب سینمای ایران با صدای خاصی که داشت دو سال پس از درگذشت استاد سمندریان در روز تولد شصت و نه سالگیش در اثر بیماری سرطان در لس آنجلس درگذشت و پیکرش یک هفته بعد در قطعه هنرمندان بهشت زهرا آرام گرفت.

روحش شاد و یادش سبز

#هماروستا
#تئاتر #سینما #شبچراغ
#حزب_توده #حمید_سمندریان

17💬