#خصوصی

.
.
با سلام و احترام
مشاوره #پروپزال، #پایان_نامه #رساله #مقاله و #ترجمه تمام رشته های تحصیلی توسط اساتید مجرب
.
🎯 هدف ما:
.
🔘کیفیت عالی
🔘قیمت مناسب
🔘جلب رضایت مشتری
🔘تحویل به موقع
🔘پاسخگویی آن تایم
👇👇👇
.
جهت سفارش از طریق واتساپ، لینک تلگرام داخل پیج، دایرکت یا شماره زیر ارتباط بگیرید.
.
🔴 موبایل: ۰۹۳۳۲۲۹۸۰۸۳
.
__/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
.
.
#ارشد #دکتری #پایان_نامه #رساله #مقاله #پژوهش #مدیریت #حسابداری #مالی #بازاریابی #اجرایی #بازرگانی #استراتژیک #خصوصی #علوم_تربیتی#زبان #اقتصاد #پروپزال #مدیریت_پروژه #معماری #مهندسی_صنایع #حقوق #جزا
#payannameh #resaleh #mba #poro‌pozal #isi#pmp

3💬

.
.
با سلام و احترام
مشاوره #پروپزال، #پایان_نامه #رساله #مقاله و #ترجمه تمام رشته های تحصیلی توسط اساتید مجرب
.
🎯 هدف ما:
.
🔘کیفیت عالی
🔘قیمت مناسب
🔘جلب رضایت مشتری
🔘تحویل به موقع
🔘پاسخگویی آن تایم
👇👇👇
.
جهت سفارش از طریق واتساپ، لینک تلگرام داخل پیج، دایرکت یا شماره زیر ارتباط بگیرید.
.
🔴 موبایل: ۰۹۳۳۲۲۹۸۰۸۳
.
__/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
.
.
#ارشد #دکتری #پایان_نامه #رساله #مقاله #پژوهش #مدیریت #حسابداری #مالی #بازاریابی #اجرایی #بازرگانی #استراتژیک #خصوصی #علوم_تربیتی#زبان #اقتصاد #پروپزال #مدیریت_پروژه #معماری #مهندسی_صنایع #حقوق #جزا
#payannameh #resaleh #mba #poro‌pozal #isi#pmp

1💬

Loading...

.
.
با سلام و احترام
مشاوره #پروپزال، #پایان_نامه #رساله #مقاله و #ترجمه تمام رشته های تحصیلی توسط اساتید مجرب
.
🎯 هدف ما:
.
🔘کیفیت عالی
🔘قیمت مناسب
🔘جلب رضایت مشتری
🔘تحویل به موقع
🔘پاسخگویی آن تایم
👇👇👇
.
جهت سفارش از طریق واتساپ، لینک تلگرام داخل پیج، دایرکت یا شماره زیر ارتباط بگیرید.
.
🔴 موبایل: ۰۹۳۳۲۲۹۸۰۸۳
.
__/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
.
.
#ارشد #دکتری #پایان_نامه #رساله #مقاله #پژوهش #مدیریت #حسابداری #مالی #بازاریابی #اجرایی #بازرگانی #استراتژیک #خصوصی #علوم_تربیتی#زبان #اقتصاد #پروپزال #مدیریت_پروژه #معماری #مهندسی_صنایع #حقوق #جزا
#payannameh #resaleh #mba #poro‌pozal #isi#pmp

0💬

.
.
با سلام و احترام
مشاوره #پروپزال، #پایان_نامه #رساله #مقاله و #ترجمه تمام رشته های تحصیلی توسط اساتید مجرب
.
🎯 هدف ما:
.
🔘کیفیت عالی
🔘قیمت مناسب
🔘جلب رضایت مشتری
🔘تحویل به موقع
🔘پاسخگویی آن تایم
👇👇👇
.
جهت سفارش از طریق واتساپ، لینک تلگرام داخل پیج، دایرکت یا شماره زیر ارتباط بگیرید.
.
🔴 موبایل: ۰۹۳۳۲۲۹۸۰۸۳
.
__/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
.
.
#ارشد #دکتری #پایان_نامه #رساله #مقاله #پژوهش #مدیریت #حسابداری #مالی #بازاریابی #اجرایی #بازرگانی #استراتژیک #خصوصی #علوم_تربیتی#زبان #اقتصاد #پروپزال #مدیریت_پروژه #معماری #مهندسی_صنایع #حقوق #جزا
#payannameh #resaleh #mba #poro‌pozal #isi#pmp

1💬

.
.
با سلام و احترام
مشاوره #پروپزال، #پایان_نامه #رساله #مقاله و #ترجمه تمام رشته های تحصیلی توسط اساتید مجرب
.
🎯 هدف ما:
.
🔘کیفیت عالی
🔘قیمت مناسب
🔘جلب رضایت مشتری
🔘تحویل به موقع
🔘پاسخگویی آن تایم
👇👇👇
.
جهت سفارش از طریق واتساپ، لینک تلگرام داخل پیج، دایرکت یا شماره زیر ارتباط بگیرید.
.
🔴 موبایل: ۰۹۳۳۲۲۹۸۰۸۳
.
__/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
.
.
#ارشد #دکتری #پایان_نامه #رساله #مقاله #پژوهش #مدیریت #حسابداری #مالی #بازاریابی #اجرایی #بازرگانی #استراتژیک #خصوصی #علوم_تربیتی#زبان #اقتصاد #پروپزال #مدیریت_پروژه #معماری #مهندسی_صنایع #حقوق #جزا
#payannameh #resaleh #mba #poro‌pozal #isi#pmp

0💬

Loading...

.
.
با سلام و احترام
مشاوره #پروپزال، #پایان_نامه #رساله #مقاله و #ترجمه تمام رشته های تحصیلی توسط اساتید مجرب
.
🎯 هدف ما:
.
🔘کیفیت عالی
🔘قیمت مناسب
🔘جلب رضایت مشتری
🔘تحویل به موقع
🔘پاسخگویی آن تایم
👇👇👇
.
جهت سفارش از طریق واتساپ، لینک تلگرام داخل پیج، دایرکت یا شماره زیر ارتباط بگیرید.
.
🔴 موبایل: ۰۹۳۳۲۲۹۸۰۸۳
.
__/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
.
.
#ارشد #دکتری #پایان_نامه #رساله #مقاله #پژوهش #مدیریت #حسابداری #مالی #بازاریابی #اجرایی #بازرگانی #استراتژیک #خصوصی #علوم_تربیتی#زبان #اقتصاد #پروپزال #مدیریت_پروژه #معماری #مهندسی_صنایع #حقوق #جزا
#payannameh #resaleh #mba #poro‌pozal #isi#pmp

1💬

.
.
با سلام و احترام
مشاوره #پروپزال، #پایان_نامه #رساله #مقاله و #ترجمه تمام رشته های تحصیلی توسط اساتید مجرب
.
🎯 هدف ما:
.
🔘کیفیت عالی
🔘قیمت مناسب
🔘جلب رضایت مشتری
🔘تحویل به موقع
🔘پاسخگویی آن تایم
👇👇👇
.
جهت سفارش از طریق واتساپ، لینک تلگرام داخل پیج، دایرکت یا شماره زیر ارتباط بگیرید.
.
🔴 موبایل: ۰۹۳۳۲۲۹۸۰۸۳
.
__/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
.
.
#ارشد #دکتری #پایان_نامه #رساله #مقاله #پژوهش #مدیریت #حسابداری #مالی #بازاریابی #اجرایی #بازرگانی #استراتژیک #خصوصی #علوم_تربیتی#زبان #اقتصاد #پروپزال #مدیریت_پروژه #معماری #مهندسی_صنایع #حقوق #جزا
#payannameh #resaleh #mba #poro‌pozal #isi#pmp

0💬

.
.
با سلام و احترام
مشاوره #پروپزال، #پایان_نامه #رساله #مقاله و #ترجمه تمام رشته های تحصیلی توسط اساتید مجرب
.
🎯 هدف ما:
.
🔘کیفیت عالی
🔘قیمت مناسب
🔘جلب رضایت مشتری
🔘تحویل به موقع
🔘پاسخگویی آن تایم
👇👇👇
.
جهت سفارش از طریق واتساپ، لینک تلگرام داخل پیج، دایرکت یا شماره زیر ارتباط بگیرید.
.
🔴 موبایل: ۰۹۳۳۲۲۹۸۰۸۳
.
__/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
.
.
#ارشد #دکتری #پایان_نامه #رساله #مقاله #پژوهش #مدیریت #حسابداری #مالی #بازاریابی #اجرایی #بازرگانی #استراتژیک #خصوصی #علوم_تربیتی#زبان #اقتصاد #پروپزال #مدیریت_پروژه #معماری #مهندسی_صنایع #حقوق #جزا
#payannameh #resaleh #mba #poro‌pozal #isi#pmp

1💬

Loading...

#آموزش #رانندگی #خصوصی #حرفه‌ای ویژه #گواهینامه دارها و حتی افراد نزدیک امتحان.. تسلط کامل بر #کلاچ و نیم کلاچ.رانندگی در تمام شرایط #شهری(ترافیک سنگین، نیمه سنگین و روان)در شهر،اتوبان و بزرگراههای داخل و خارج شهر تسلط کامل بر #پارک_دوبل و... هماهنگی>>دایرکت

0💬

: کودکان خلاق
طبق یک پژوهش مشخص شده که در
زمینه مهارت های اجتماعی و اقتصادی بین کودکانی که شنا می کنند و سایر کودکان تفاوت چشمگیری وجود دارد. نکته جالب در این پژوهش این بوده است که هیچ تفاوت جنسیتی در نتایج این مطالعه مشاهده نشده ،هر چه فعالیت فیزیکی کودکان بیشتر می شد، نتایج تست های مهارتی آنها از قبیل بریدن کاغذ، رنگ آمیزی، کشیدن خطوط و اشکال مختلف، آزمون های ریاضی، مهارت های شفاهی، خواندن، نوشتن و شمردن به طور قابل ملاحظه ای بهتر می گردید.

1💬

Loading...

آموزش هنرهای رزمی ترکیبی از مبتدی تا کمربند مشکی
سامبو(فنون پرتابی و تسلیمی)
کامبت سامبو(مبارزات ازاد)
بدنسازی رزمی
دفاع شخصی نوین
ما تا پل پیروزی با شما هستیم
بهترین سیاست صداقت است
اگر خواها رسیدن به سکوهای قهرمانی هستید به جمع ما بپیوندید
#آموزش #رزمی #رزمی_ترکیبی #قهرمان #قهرمانی #سکو #دفاع_شخصی #خصوصی

0💬

Loading...

ترکی استانبولی به زبان ساده
برای شرکت در کلاسهای مجازی ترکی استانبولی استاد حسین قربانی ابتدا شماره 09366289872 را ذخیره کرده و سپس نام شهرتان را به همین شماره در "تلگرام" ارسال نمایید. به اس ام اس پاسخی داده نخواهد شد.
آموزش از الفبا تا پیشرفته است
این آموزش در تلگرام است و بیش از دو سال و نیم است که برگزار می شود.
در نظرسنجی انجام شده، این کلاسها رضایت 86 درصدی زبان آموزان را بدست آورده و نتیجه این نظرسنجی در کانال ما قابل مشاهده می باشد.

5💬

Loading...

Are you on a diet?if so this is your video! 😅im torturing myself by watching this😸
.
.
🌸🌸تدریس#خصوصی زبان انگلیسی در لواسان
لطفا با این شماره تماس بگیرید یا در تلگرام  یا دایرکت پیام دهید:

09213585834

لادن اسلامی

#lavasan#idioms#teaching_English#tutorial #lavasancity#educationalvideos#vocabulary#lavasanat#learningenglish#films#series#tutoring#privateteaching

#لواسان #لواسانات#تدریس_خصوصی#زبان_انگلیسی#آموزش#انگلیسی #اصطلاحات

1💬

Try to have fun and enjoy the process of learning English 💝
.
.
🌸🌸تدریس#خصوصی زبان انگلیسی در لواسان
لطفا با این شماره تماس بگیرید یا در تلگرام  یا دایرکت پیام دهید:

09213585834

لادن اسلامی

#lavasan#idioms#teaching_English#tutorial #lavasancity#educationalvideos#vocabulary#lavasanat#learningenglish#films#series#tutoring#privateteaching

#لواسان #لواسانات#تدریس_خصوصی#زبان_انگلیسی#آموزش#انگلیسی #اصطلاحات

2💬

#آموزش #ماساژ #تایلندی #لز #بهبود روابط عاشقانه) لزبین
#زوج
سه جلسه آموزش #ماساژ تایلندی همراه تمرین عملی
من 16 سال #تجربه ماساژ دارم و در انجمن بیماران قطع #نخاع #کلاسهای آموزش ماساژ برگزار میکنم
کلاسهای #عمومی در مطب #دکتر نصیری برگزار میشه و کلاسهای #خصوصی با حضور حداقل دو نفر در #منزل شما قابل اجراست
با من تماس بگیرید
09131081685 نچفی
با همین شماره تو #تلگرام هم هستم. #اصفهان #شیراز #esfahan #shiraz

0💬

96/12/06

Ollie loves to be told how beautiful he is.

الی عاشق اینه بهش بگن که چقدر خوشگله. ▫️
هادی عمرانی خواه
▫️

#آموزش#خصوصی #زبان #انگلیسی
🏢دفتر تدریس:
#اکباتان #فاز_یک
☎️44630310

0💬

.
💢جلوگیری از هپاتیت
در هپاتیت، پیشگیری بهترین راه است. برای جلوگیری از انتشار این ویروس کارهای زیر ضروری به نظر می‌رسد: زخم و بریدگی‌های پوست را خودتان پانسمان کنید. در صورت نیاز به کمک برای پانسمان زخم از دستکش استریل استفاده شود. در صورتی که به این بیماری مبتلا هستید، خون، پلاسما و اعضای بدن و بافت اهداء نکنید. از ریش‌تراش، مسواک، و لوازم آرایشی با لوازم شخصی دیگران به طور مشترک استفاده نکنید. به یاد داشته باشید غیر از واکسن نوع B این بیماری، این بیماری واکسن و درمان کامل ندارد. ازاینرو پیشگیری از آلودگی دیگران با عمل به توصیه‌های بهداشتی بر عهدهٔ شماست.

@sinalabesfahan
.

آزمایشگاه تشخیص طبی و تخصصی سینا
#آزمایش #آزمایشگاه_سینا #آزمایشگاه #آزمایشگاه_سینا_اصفهان #سینا #خصوصی #آزمایش_بالینی #آزمایش_غربالگری #بالینی #غربالگری #آزمایش_اچ_پی_وی #آزمایش_پاتولوژی #پاتولوژی #آسیب_شناسی #ایمنی_شناسی #میکروب_شناسی #بیوشیمی #ویروس #انگل_شناسی #هماتولوژی #باروری #ناباروری #پزشک #دکتر #اصفهان #آزمایشگاه_تشخیص_طبی #تخصصی #تجهیزات #تجهیزات_پیشرفته
#دکتر_دیبایی_نیا

2💬

💢روش‌های انتقال هپاتیت B و C
این ویروس عمدتاً از طریق تماس با خون افراد آلوده منتقل می‌شود.
همچنین روش‌های زیر می‌تواند باعث انتقال این ویروس گردد: ارتباط جنسی با افراد آلوده استفاده از سوزن‌های آلوده که به عنوان سرنگ استفاده می‌شود، به ویژه در افراد معتاد به مواد مخدر تزریقی و همچنین سوراخ شدن بدن با هر وسیلهٔ تیز یا سوزن آلوده (مثل خالکوبی غیر بهداشتی) استفاده از لوازم شخصی به صورت اشتراکی دریافت فرآورده‌های خون و پلاسمای آلوده که در ایران اکثراً در بیماران تالاسمی و هموفیلی دیده می‌شود. زخمی شدن پوست بدن در یک بخش آلودهٔ بیمارستانی.

@sinalabesfahan .
آزمایشگاه تشخیص طبی و تخصصی سینا
#آزمایش #آزمایشگاه_سینا #آزمایشگاه #آزمایشگاه_سینا_اصفهان #سینا #خصوصی #آزمایش_بالینی #آزمایش_غربالگری #بالینی #غربالگری #آزمایش_اچ_پی_وی #آزمایش_پاتولوژی #پاتولوژی #آسیب_شناسی #ایمنی_شناسی #میکروب_شناسی #بیوشیمی #ویروس #انگل_شناسی #هماتولوژی #باروری #ناباروری #پزشک #دکتر #اصفهان #آزمایشگاه_تشخیص_طبی #تخصصی #تجهیزات #تجهیزات_پیشرفته
#دکتر_دیبایی_نیا

1💬

.
💢روشهای درمان هپاتیت
روش‌های درمان در هپاتیت A استراحت در بستر در طی دوران حاد، مصرف غذاهای مغذی، تجویز سرم قندی و دادن مایعات کافی، رعایت اصول بهداشتی و… تجویز ایمنوگلوبولین B در هپاتیت B بلافاصله پس از تماس خونی با فرد هپاتیت+ می‌تواند مؤثر باشد هپاتیت C درمان قطعی ندارد، واکسن ندارد، و خطرناکترین نوع هپاتیت است.

@sinalabesfahan
.
آزمایشگاه تشخیص طبی و تخصصی سینا
#آزمایش #آزمایشگاه_سینا #آزمایشگاه #آزمایشگاه_سینا_اصفهان #سینا #خصوصی #آزمایش_بالینی #آزمایش_غربالگری #بالینی #غربالگری #آزمایش_اچ_پی_وی #آزمایش_پاتولوژی #پاتولوژی #آسیب_شناسی #ایمنی_شناسی #میکروب_شناسی #بیوشیمی #ویروس #انگل_شناسی #هماتولوژی #باروری #ناباروری #پزشک #دکتر #اصفهان #آزمایشگاه_تشخیص_طبی #تخصصی #تجهیزات #تجهیزات_پیشرفته
#دکتر_دیبایی_نیا

0💬

افعال_مهم
برای شرکت در کلاسهای مجازی ترکی استانبولی استاد حسین قربانی ابتدا شماره 09366289872 را ذخیره کرده و سپس نام شهر خود را به همین شماره در "تلگرام" ارسال نمایید. به اس ام اس پاسخی داده نخواهد شد
آموزش از الفبا تا پیشرفته است
این آموزش در تلگرام است و بیش از دو سال و نیم است که برگزار می شود.
در نظرسنجی انجام شده، این کلاسها رضایت 86 درصدی زبان آموزان را بدست آورده و نتیجه این نظرسنجی در کانال ما قابل مشاهده می باشد

4💬