#روزگار_امروز

سرزمین قلب یخی
.
انسانها بر روی کره ی زمین
زندگانی نمی کنند
بلکه فقط زنده مانی میکنند
؛ زندگانی
در سرزمینی هایی اتفاق می افتد
که آدمها از صمیم قلب یکدیگر را
دوست میدارند ؛
و اخلاص گونه
به یکدیگر بها می دهند .....😳😳
#سرزمین#قلب#دوست_داشتن#انسان#انسان_امروزی#روزگار_امروز#روزگار#کره_ ی_زمین#زندگانی#زنده_مانی#اتفاق#صمیم#اخلاص#بها#ارزش#محبت#انسانیت#فیلم#سکانس#مسافران_مهتاب#حسین_گیل#مهدی_فخیم زاده#نامهربانی#احوالات_دنیا#دنیا#صداقت#قلب_یخی#شهر#آدمها#خودخواهی

9💬