#روستائیان

‍ گندم کاران فاریاب برای دومین روز تجمع اعتراضی کردند
#کشاورزان_گندم_کار_فاریاب روز یکشنبه ۲۷ اسفند ماه ۹۶، در #اعتراض به توزیع بذر نامرغوب که باعث خسارت های جبران ناپذیری برای #روستائیان و کشاورزان شده است، مقابل اداره کشاورزی دست به تجمع اعتراضی زدند.
کشاورزان خشمگین زمین هایی که با این بذر نامرغوب کاشته شده بودند را به دلیل عدم بازدهی شخم می زنند.
حسین سالاری مقدم رئیس جهاد کشاورزی شهرستان فاریاب روز گذشته برای رفع و رجوع این موضوع اظهار کرد پرونده شرکت تولید کننده بذر نامرغوب در مراجع قانونی در حال پیگیری است و شرکت تولید کننده متقبل پرداخت خسارت در صورت به خوشه نرفتن بذرهای توزیعی است که نیاز به زمان بیشتری دارد.
#فاریاب در استان #کرمان واقع است که کشت گندم و جو و ذرت از محصولات اصلی این شهر می‌باشد. #ایران
#قیام_سراسری
#اعتراضات_سراسری
#اعتصابات_سراسری

0💬

‍ (https://attach.fahares.com/HtZp5cKK8jQEQGZEelQKwA==) گندم کاران فاریاب برای دومین روز تجمع اعتراضی کردند
#کشاورزان_گندم_کار_فاریاب روز یکشنبه ۲۷ اسفند ماه ۹۶، در #اعتراض به توزیع بذر نامرغوب که باعث خسارت های جبران ناپذیری برای #روستائیان و کشاورزان شده است، مقابل اداره کشاورزی دست به تجمع اعتراضی زدند.
کشاورزان خشمگین زمین هایی که با این بذر نامرغوب کاشته شده بودند را به دلیل عدم بازدهی شخم می زنند.
حسین سالاری مقدم رئیس جهاد کشاورزی شهرستان فاریاب روز گذشته برای رفع و رجوع این موضوع اظهار کرد پرونده شرکت تولید کننده بذر نامرغوب در مراجع قانونی در حال پیگیری است و شرکت تولید کننده متقبل پرداخت خسارت در صورت به خوشه نرفتن بذرهای توزیعی است که نیاز به زمان بیشتری دارد.
#فاریاب در استان #کرمان واقع است که کشت گندم و جو و ذرت از محصولات اصلی این شهر می‌باشد. #ایران
#قیام_سراسری
#اعتراضات_سراسری
#اعتصاب

1💬

‍ (https://attach.fahares.com/HtZp5cKK8jQEQGZEelQKwA==) گندم کاران فاریاب برای دومین روز تجمع اعتراضی کردند
#کشاورزان_گندم_کار_فاریاب روز یکشنبه ۲۷ اسفند ماه ۹۶، در #اعتراض به توزیع بذر نامرغوب که باعث خسارت های جبران ناپذیری برای #روستائیان و کشاورزان شده است، مقابل اداره کشاورزی دست به تجمع اعتراضی زدند.
کشاورزان خشمگین زمین هایی که با این بذر نامرغوب کاشته شده بودند را به دلیل عدم بازدهی شخم می زنند.
حسین سالاری مقدم رئیس جهاد کشاورزی شهرستان فاریاب روز گذشته برای رفع و رجوع این موضوع اظهار کرد پرونده شرکت تولید کننده بذر نامرغوب در مراجع قانونی در حال پیگیری است و شرکت تولید کننده متقبل پرداخت خسارت در صورت به خوشه نرفتن بذرهای توزیعی است که نیاز به زمان بیشتری دارد.
#فاریاب در استان #کرمان واقع است که کشت گندم و جو و ذرت از محصولات اصلی این شهر می‌باشد. #ایران
#قیام_سراسری
#اعتراضات_سراسری
#اعتصاب

0💬

Loading...

‍ (https://attach.fahares.com/HtZp5cKK8jQEQGZEelQKwA==) گندم کاران فاریاب برای دومین روز تجمع اعتراضی کردند
#کشاورزان_گندم_کار_فاریاب روز یکشنبه ۲۷ اسفند ماه ۹۶، در #اعتراض به توزیع بذر نامرغوب که باعث خسارت های جبران ناپذیری برای #روستائیان و کشاورزان شده است، مقابل اداره کشاورزی دست به تجمع اعتراضی زدند.
کشاورزان خشمگین زمین هایی که با این بذر نامرغوب کاشته شده بودند را به دلیل عدم بازدهی شخم می زنند.
حسین سالاری مقدم رئیس جهاد کشاورزی شهرستان فاریاب روز گذشته برای رفع و رجوع این موضوع اظهار کرد پرونده شرکت تولید کننده بذر نامرغوب در مراجع قانونی در حال پیگیری است و شرکت تولید کننده متقبل پرداخت خسارت در صورت به خوشه نرفتن بذرهای توزیعی است که نیاز به زمان بیشتری دارد.
#فاریاب در استان #کرمان واقع است که کشت گندم و جو و ذرت از محصولات اصلی این شهر می‌باشد. #ایران
#قیام_سراسری
#اعتراضات_سراسری
#اعتصاب

0💬

...
یک دقیقه فیلم از نمایشگاه توانمند سازی روستائیان
با یک آهنگ شااد مازندرانی
😊😄👏🌹🍀💃
.
#نمایشگاه_بین_المللی
#روستائیان
#تهران
#ایران

12💬

...
قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب 1365/3/27 مجلش شورای اسلامی می باشد و در آئین نامه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر نیز این قانون وجود دارد.
...
کارگزاری رسمی 52045
#بیمه
#بیمه_اجتماعی
#نقل_انتقال_سوابق
#کشاورزان
#عشایر
#روستائیان
#رانندگان
#زنبورداران
#قالیبافان
#مهندسان

3💬

Loading...

⬅️لطفاً برای دیدن سایر تصاویر ورق بزنید .(بخش4)
ایران . تهران . نمایشگاه بین المللی تهران . نمایشگاه بهاره و سومین نمایشگاه توانمندی های روستائیان و عشایر - اسفند ماه 1396
Islamic republic of Iran . Tehran . International Exhibition of Tehran . The third exhibition of empowerment of villagers and tribes and spring exhibition . March 2018 . (part 4)
.
.
.
.
#ایران # تهران # نمایشگاه #نمایشگاه_بهاره #نمایشگاه_بین_المللی #نمایشگاه_بین_المللی_تهران #روستائیان #عشایر #جشنواره #فستیوال
#islamic_republic_of_iran #iran #tehran #International_Exhibition_of_Tehran #International_Exhibition #Exhibition #festival #village #tribes #villagers #travel #trip #tour #tourist #tourism #world

2💬

⬅️لطفاً برای دیدن سایر تصاویر ورق بزنید .(بخش3)
ایران . تهران . نمایشگاه بین المللی تهران . نمایشگاه بهاره و سومین نمایشگاه توانمندی های روستائیان و عشایر - اسفند ماه 1396
Islamic republic of Iran . Tehran . International Exhibition of Tehran . The third exhibition of empowerment of villagers and tribes and spring exhibition . March 2018 . (part 3)
.
.
.
.
#ایران # تهران # نمایشگاه #نمایشگاه_بهاره #نمایشگاه_بین_المللی #نمایشگاه_بین_المللی_تهران #روستائیان #عشایر #جشنواره #فستیوال
#islamic_republic_of_iran #iran #tehran #International_Exhibition_of_Tehran #International_Exhibition #Exhibition #festival #village #tribes #villagers #travel #trip #tour #tourist #tourism #world

0💬

Loading...

⬅️لطفاً برای دیدن سایر تصاویر ورق بزنید .(بخش2)
ایران . تهران . نمایشگاه بین المللی تهران . نمایشگاه بهاره و سومین نمایشگاه توانمندی های روستائیان و عشایر - اسفند ماه 1396
Islamic republic of Iran . Tehran . International Exhibition of Tehran . The third exhibition of empowerment of villagers and tribes and spring exhibition . March 2018 . (part 2)
.
.
.
.
#ایران # تهران # نمایشگاه #نمایشگاه_بهاره #نمایشگاه_بین_المللی #نمایشگاه_بین_المللی_تهران #روستائیان #عشایر #جشنواره #فستیوال
#islamic_republic_of_iran #iran #tehran #International_Exhibition_of_Tehran #International_Exhibition #Exhibition #festival #village #tribes #villagers #travel #trip #tour #tourist #tourism #world

0💬

⬅️لطفاً برای دیدن سایر تصاویر ورق بزنید . (بخش1)
ایران . تهران . نمایشگاه بین المللی تهران . نمایشگاه بهاره و سومین نمایشگاه توانمندی های روستائیان و عشایر - اسفند ماه 1396
Islamic republic of Iran . Tehran . International Exhibition of Tehran . The third exhibition of empowerment of villagers and tribes and spring exhibition . March 2018 . (part 1)
.
.
.
.
#ایران # تهران # نمایشگاه #نمایشگاه_بهاره #نمایشگاه_بین_المللی #نمایشگاه_بین_المللی_تهران #روستائیان #عشایر #جشنواره #فستیوال
#islamic_republic_of_iran #iran #tehran #International_Exhibition_of_Tehran #International_Exhibition #Exhibition #festival #village #tribes #villagers #travel #trip #tour #tourist #tourism #world

0💬

#بانوان #مادران
هر روزتان خجسته و پیروز
امروز نمایشگاه توانمندی‌های #روستائیان و #عشایر غرفه ی #سرزمین_مادری بسیار زیبا و دوست داشتنی #شاهکوه #گلستان ..
سپاس از عزیزانی که در حفظ فرهنگ و آداب و رسوم اصیل ایران زمین می کوشند ..
@ali.nasibi
@brn.mirahmadi
@shahkoohziba
@tv_golestan
@beautiful_gorgan
@beautiful_golestan
@iran__shahkooh
امیدوارم در روزهای آینده یکی دو پست از #اقوام دیگر در این نمایشگاه را برای شما مهربانان و عزیزان به اشتراک بذارم تا در این حس #اصیل و لحظات ناب سهیم باشید ..
#فرهنگ #اصالت
#روز_جهانی_زن
#culture #irani #traditiinal #folklor #village #shahkooh #golestan #woman #mother #womanday #music

31💬

Loading...

📸 غرفه دلگان سیستان و بلوچستان در سومین #نمایشگاه دستاوردهای #روستائیان و #عشایر در تهران

0💬

چاپ مردان و زنان سیستانی

#مراسم_عروسی_سیستانی
#مراسم_ازدواج#سیستانی_در_سومین نمایشگاه توانمندی های #روستائیان و #عشایر ایران محل دائم نمایشگاه های بین المللی #تهران

#رقص_چاپ_زابلی_پوشش_مردان_زابل_سیستان_بزرگان_سیستان

16💬

📸 اجرای مراسم #عروسی سنتی استان #سیستان_و_بلوچستان در سومین نمایشگاه توانمندی های #روستائیان و #عشایر کشور 🆔 @IRNASEMNAN

0💬

Loading...

#مراسم_عروسی_سیستانی
#مراسم_ازدواج#سیستانی_در_سومین نمایشگاه توانمندی های #روستائیان و #عشایر ایران محل دائم نمایشگاه های بین المللی #تهران
#sistan_online

8💬

سومین #نمایشگاه #توانمندیهای #روستائیان و #عشایر درتاریخ ١۵الی ١٨ اسفند ٩۶ در #نمایشگاه_بین‌المللی تهران برگزار شده

در این نمایشگاه آقای علیرضا مختاریان با فعالیت در زمینه حیای صنایع دستی کهن کامو [ #سفره_بافی_کامو] حضور داره که
مورد #استقبال #مدیر نمایشگاه های #داخلی، #فرماندار محترم #شهرستان #کاشان، و #عموم #بازدیدکنندگان قرار گرفته است.

ماهم برای #ایشان #آرزوی #موفقیت و #سربلندی داریم 💐 💐 💐 💐

2💬

Loading...

.
سومین نمایشگاه توانمندیهای #روستائیان و #عشایر #کشور ۱۵ الی ۱۸ اسفند در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی #تهران
از غرفه #پاوه دیدن کنید... 🎭 @pavehgram|پاوه‌گرام

0💬

#نمایشگاه توانمندیهای #روستائیان و #عشایر کشور-تهران

3💬

سومین نمایشگاه توانمندی های روستائیان و عشایر کشور با مشارکت یکصد و پنجاه نفر #بوشهری برگزار می شود

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری بوشهر از مشارکت ۱۵۰ نفر بوشهری در سومین نمایشگاه توانمندی های روستائیان و عشایر کشور در تهران خبر داد

به گزارش روابط عمومی استانداری بوشهر، #بهرام_نکیسا با اعلام این خبر افزود: استان بوشهر با اعزام کاروانی متشکل از ۱۰ گروه از شهرستان های استان و ۳ گروه هنرهای آیینی، نمایشی و موسیقی در سومین نمایشگاه توانمندی های روستائیان و عشایر کشور که صبح فردا با حضور معاون اول رئیس جمهور در محل نمایشگاه بین المللی تهران گشایش می یابد حضوری پر رنگ خواهد داشت.

مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری #بوشهر ادامه داد: این نمایشگاه فرصتی برای آگاهی بازدیدکنندگان از وجود استعدادها و قابلیت های موجود در مناطق #روستایی و #عشایری در تولید محصولات متنوع به ویژه در زمینه صنایع کوچک، صنایع روستایی و دستی است.

نکیسا اضافه کرد: معرفی جاذبه های فرهنگی، معرفی مشاهیر و استعدادهای جوان و کارآفرینان در مناطق روستایی و عشایری، هم چنین معرفی دارایی های معنوی و مادی از اهداف این نمایشگاه است.

وی با بیان اینکه تقویت روحیه خودباوری و توانمندی در جامعه روستایی و عشایری در دستور کار قرار دارد گفت: با رونق تولید ، ضمن افزایش درآمد برای #روستائیان و #عشایر زمینه لازم برای افزایش اشتغال و کاهش هزینه های مصرف کنندگان فراهم خواهد شد.

0💬

🔵 نامه جالب یک آذربایجانی ساکن خارج از ایران 🔴از دهکده‌های سوئیسی در دامنه سهند، ساوالان و #اورین_خوی تا قطار سریع‌السیر تبریز – باکو – استانبول ...می‌توان #دهکده‌ای سبز مثل آن‌هایی را که در سوئیس است در کوهپایه‌های سهند و سبلان و میشوو و #اورین درست کرد و با تبلیغاتی که در سی‌ان ‌ن و فوکس و الجزیره می‌شود سالانه حداقل ده میلیون توریست را در آزربایجان پذیرفت. کسی تا بحال فکر کرده که می‌شود از تبریز به باکو، و تفلیس و مسکو و دیاربکر و آنکارا و استانبول و اربیل و تهران و گیلان #قطار سریع‌السیر گذاشت یا شرکت هواپیمایی ارزان قیمت مثل رایان ایر یا ایزی جت در منطقه درست کرد؟ آخر هفته سوار قطار شد و دو ساعت دیگر در تفلیس. ماه بعد می‌توان برای نهار به دیاربکر یا طرابزون رفت یا باکو مثلا.

یک بار در سال می‌توان به استانبول رفت و بازی بشیکتاش منچستر را در ورزشگاه جدید بشیکتاش از نزدیک تماشا کرد. به جای فرودگاه فعلی تبریز و اردبیل و … که دو ساعت باید منتظر باشی تا کیف صد نفر مسافر هواپیمایی… آتا توسط مامورین گمرگ بازرسی شود می‌توان فرودگاهی زد که سالانه پنجاه میلیون ظرفیت داشته باشد.

سیستم #ویزا را برای کشورهای منطقه کلا برداشت و اختلافات را به معامله و نفع همه‌گانی تبدیل کرد. می‌توان #دانشجویان رشته اقتصاد را یک سال فرستاد کره جنوبی تا ببینند توسعه در این کشور چگونه رخ داد. یا برای دانشگاه زنجان یا اردبیل و اورمیه #اساتید مدعو از ام‌ای‌تی یا هاروارد و استفورد و کمبریج آورد تا آرام آرام بفهمیم چگونه مسئله رقابت و بهتر شدن موضوع جهان توسعه یافته است. #جشنواره انگور در مراغه، جشنواره سیب در زنوز، جشنواره آفتاب‌گردان در #خوی، عسل در سرعین و زردآلو در مرند درست کرد. هم خرید و فروخت و هم شادی کرد و خندید. یا به #روستائیان آموزش داد چگونه می‌توانند پنیرشان را کیلویی پنجاه دلار بفروشند. یا مثلا چگونه می‌شود نان اسکو را بسته‌ای بیست یورو در پاریس و یا خامه سراب را با بسته‌بندی خوب لندن کیلویی صد پوند فروخت. می‌توان از فرودگاهی در مغان هر روز صبح محصولات ارگانیک کشاورزی را به اروپا و کشورهای عرب همسایه #صادر کرد. می‌توان مثلا به چرم‌فروش تبریزی آموزش داد با انرژی و مواد اولیه ارزان چگونه می تواند «کفش‌فروشی منوچهر و پسران شعبه دیگری ندارد» را به هزاران شعبه در جهان تبدیل کند. ادامه در کامنت

13💬

سومین نمایشگاه توانمندیهای #روستائیان و #عشایر درتاریخ ١۵الی ١٨ #اسفند ٩۶ در نمایشگاه #بین‌المللی #تهران
🔸#همشهریان عزیز را
به بازدیداز سالن ۶ #غرفه کاشان #سفره_بافی_کامو #دعوت میکنیم
#گلستان ، #قالی ، #دستباف ، #کاشان
#گردشگری، گلاب ، #عرقیات، #گل
#سفره، #فرش #کامو #چوگان
#سفره_بافی_کامو ، #صنایع_دستی
#سفره_کامو
#نمایشگاه 🍃 @KamooTell

0💬

💢 با نمایشگاه من 💢
🔸شروع نمایشگاه: فردا ۱۵ اسفند
🔸نسخه جدید اپ نمایشگاه من برای کاربران اندروید و آیفون منتشر شد.
🔹 دانلود مستقیم اپ نمایشگاه من از طریق لینک درج شده بر روی پروفایل همین صفحه.
💫 با ما همراه باشید.

#myexpo #exhibition
#mobile #application #iran
#android #work #online
#technology#Villager
#نمایشگاه_من
#همه_چیز_در_دستان_تو
#نمایشگاه #غرفه #نرم_افزار
#ایران #بازدید #صنعت
#اپلیکیشن #دانلود #نصب #بازار #دانلود
#اینستاگرام #آنلاین #خدمات #شهر
#جدید #عشایر#روستا#روستائیان

1💬

💢 نمایشگاه من 💢
⏪ نرم افزار نمایشگاه من ، به عنوان تنها ابزار مجازی جستجو و بازدید از سومین نمایشگاه توانمندی های روستائیان و عشایر در وبسایت این نمایشگاه به طور رسمی معرفی شد.
⏪ این نمایشگاه ۱۵ اسفند شروع می گردد.
💫 با اپلیکیشن نمایشگاه من، بازدید بهتر و آسان تری از این نمایشگاه داشته باشید.
🔶🔸 دانلود اپلیکیشن از برنامه بازار

#myexpo #exhibition
#mobile #application #iran
#android #work #online
#technology#Villager
#نمایشگاه_من
#همه_چیز_در_دستان_تو
#نمایشگاه #غرفه #نرم_افزار
#ایران #بازدید #صنعت
#اپلیکیشن #دانلود #نصب #بازار #دانلود
#اینستاگرام #آنلاین #خدمات #شهر
#تجارت #عشایر#روستا#روستائیان

1💬

🔵 نامه جالب یک آزربایجانی ساکن خارج از ایران 🔴از دهکده‌های سوئیسی در دامنه سهند، ساوالان و #اورین_خوی تا قطار سریع‌السیر تبریز – باکو – استانبول ...می‌توان #دهکده‌ای سبز مثل آن‌هایی را که در سوئیس است در کوهپایه‌های سهند و سبلان و میشوو و #اورین درست کرد و با تبلیغاتی که در سی‌ان ‌ن و فوکس و الجزیره می‌شود سالانه حداقل ده میلیون توریست را در آزربایجان پذیرفت. کسی تا بحال فکر کرده که می‌شود از تبریز به باکو، و تفلیس و مسکو و دیاربکر و آنکارا و استانبول و اربیل و تهران و گیلان #قطار سریع‌السیر گذاشت یا شرکت هواپیمایی ارزان قیمت مثل رایان ایر یا ایزی جت در منطقه درست کرد؟ آخر هفته سوار قطار شد و دو ساعت دیگر در تفلیس. ماه بعد می‌توان برای نهار به دیاربکر یا طرابزون رفت یا باکو مثلا.

یک بار در سال می‌توان به استانبول رفت و بازی بشیکتاش منچستر را در ورزشگاه جدید بشیکتاش از نزدیک تماشا کرد. به جای فرودگاه فعلی تبریز و اردبیل و … که دو ساعت باید منتظر باشی تا کیف صد نفر مسافر هواپیمایی… آتا توسط مامورین گمرگ بازرسی شود می‌توان فرودگاهی زد که سالانه پنجاه میلیون ظرفیت داشته باشد.

سیستم #ویزا را برای کشورهای منطقه کلا برداشت و اختلافات را به معامله و نفع همه‌گانی تبدیل کرد. می‌توان #دانشجویان رشته اقتصاد را یک سال فرستاد کره جنوبی تا ببینند توسعه در این کشور چگونه رخ داد. یا برای دانشگاه زنجان یا اردبیل و اورمیه #اساتید مدعو از ام‌ای‌تی یا هاروارد و استفورد و کمبریج آورد تا آرام آرام بفهمیم چگونه مسئله رقابت و بهتر شدن موضوع جهان توسعه یافته است. #جشنواره انگور در مراغه، جشنواره سیب در زنوز، جشنواره آفتاب‌گردان در #خوی، عسل در سرعین و زردآلو در مرند درست کرد. هم خرید و فروخت و هم شادی کرد و خندید. یا به #روستائیان آموزش داد چگونه می‌توانند پنیرشان را کیلویی پنجاه دلار بفروشند. یا مثلا چگونه می‌شود نان اسکو را بسته‌ای بیست یورو در پاریس و یا خامه سراب را با بسته‌بندی خوب لندن کیلویی صد پوند فروخت. می‌توان از فرودگاهی در مغان هر روز صبح محصولات ارگانیک کشاورزی را به اروپا و کشورهای عرب همسایه #صادر کرد. می‌توان مثلا به چرم‌فروش تبریزی آموزش داد با انرژی و مواد اولیه ارزان چگونه می تواند «کفش‌فروشی منوچهر و پسران شعبه دیگری ندارد» را به هزاران شعبه در جهان تبدیل کند. می‌توان بچه‌های ده ساله را سوار قطار کرد تا ببینند غدا و لباس و قیافه یک روس، یک گرجی و یا یک عرب و گیلکی و اروپایی عین ماست. آنها هم ببینند. ببینند که عین همیم و نمی‌دانیم چقدر شب

3💬

🔵 نامه یک آذربایجانی ساکن خارج از ایران 🔴از دهکده‌های سوئیسی در دامنه سهند، ساوالان و #اورین_خوی تا قطار سریع‌السیر تبریز – باکو – استانبول ...می‌توان #دهکده‌ای سبز مثل آن‌هایی را که در سوئیس است در کوهپایه‌های سهند و سبلان و میشوو و #اورین درست کرد و با تبلیغاتی که در سی‌ان ‌ن و فوکس و الجزیره می‌شود سالانه حداقل ده میلیون توریست را در آذربایجان پذیرفت. کسی تا بحال فکر کرده که می‌شود از تبریز به باکو، و تفلیس و مسکو و دیاربکر و آنکارا و استانبول و اربیل و تهران و گیلان #قطار سریع‌السیر گذاشت یا شرکت هواپیمایی ارزان قیمت مثل رایان ایر یا ایزی جت در منطقه درست کرد؟ آخر هفته سوار قطار شد و دو ساعت دیگر در تفلیس. ماه بعد می‌توان برای نهار به دیاربکر یا طرابزون رفت یا باکو مثلا.

یک بار در سال می‌توان به استانبول رفت و بازی بشیکتاش منچستر را در ورزشگاه جدید بشیکتاش از نزدیک تماشا کرد. به جای فرودگاه فعلی تبریز و اردبیل و … که دو ساعت باید منتظر باشی تا کیف صد نفر مسافر هواپیمایی… آتا توسط مامورین گمرگ بازرسی شود می‌توان فرودگاهی زد که سالانه پنجاه میلیون ظرفیت داشته باشد.

سیستم #ویزا را برای کشورهای منطقه کلا برداشت و اختلافات را به معامله و نفع همگانی تبدیل کرد. می‌توان #دانشجویان رشته اقتصاد را یک سال فرستاد کره جنوبی تا ببینند توسعه در این کشور چگونه رخ داد. یا برای دانشگاه زنجان یا اردبیل و اورمیه #اساتید مدعو از ام‌ای‌تی یا هاروارد و استفورد و کمبریج آورد تا آرام آرام بفهمیم چگونه مسئله رقابت و بهتر شدن موضوع جهان توسعه یافته است. #جشنواره انگور در اورمیه ومراغه، جشنواره سیب در زنوز، جشنواره آفتاب‌گردان در #خوی، عسل در سرعین و زردآلو در مرند درست کرد. هم خرید و فروخت و هم شادی کرد و خندید. یا به #روستائیان آموزش داد چگونه می‌توانند پنیرشان را کیلویی پنجاه دلار بفروشند. یا مثلا چگونه می‌شود نان اسکو را بسته‌ای بیست یورو در پاریس و یا خامه سراب را با بسته‌بندی خوب لندن کیلویی صد پوند فروخت. می‌توان از فرودگاهی در مغان هر روز صبح محصولات ارگانیک کشاورزی را به اروپا و کشورهای عرب همسایه #صادر کرد. می‌توان مثلا به چرم‌فروش تبریزی آموزش داد با انرژی و مواد اولیه ارزان چگونه می تواند «کفش‌فروشی منوچهر و پسران شعبه دیگری ندارد» را به هزاران شعبه در جهان تبدیل کند.
@ketabkhani1124
ادامه مطلب درکامنت
#ایران
#ایرانی
#کشور
#ترکیه
#اروپا
#توریست
#محصولات ارگانیک
#دانشجو
#دانشگاه
#کره جنوبی
#چرم
#صنایع دستی
#محیط زیست

11💬

❎"اطلاعیه مهم و فوری بیمه تکمیلی درمان 👇👇👇❎ #کشاورزان، #روستائیان و #عشایر و سایر اقشار واجد شرایط و کلیه افراد با هر شرایط سنی، اعم از ساکنین شهر و روستا، #متاهل یا #مجرد، #دانشجو ، شاغلینی که بیمه تکمیلی ندارند ، کلیه #بافندگان_فرش ، صاحبان #مشاغل_خانگی ، #صنایع_دستی ، #ورزشکاران ، #دست_فروشان ، #رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری و کلیه مشاغل ۲۳۰ گانه #کشاورزی اعم از آقا یا خانم که #بیمه_تکمیلی ندارند و همچنین کلیه #زنان خانه داری که بیمه تکمیلی درمان ندارند می توانند با عضویت رفاه گستر و اخذ پوشش بیمه تکمیلی درمان ، همانند #کارمندان #دولت و سایر سازمانها از مزایای بیمه مکمل درمان بهرمند شوند(ظرفیت پذیرش محدود)
جهت اطلاعات بیشتر👇 ☎️۰۱۱ ۳۳۳۹۸۷۱۱
📲۰۹۱۱۲۵۳۱۰۴۶
ادرس : #ساری میدان امام خ نهضت .داخل ازادی روبروی آزادی ۱۸ رفاه گستر کشاورزان
کانال تلگرام👇
https://t.me/joinchat/AAAAAEMGFmgX2X1ofe-Mmw

@meisam_goli1359

#ایرانیان #مازندران #ساری #بابل #آمل
#بیمه #بیمه_تکمیلی #زایمان #زایمان_طبیعی #زایمان_سزارین #جراحی

4💬

💫 با نمایشگاه من تجربه کنید 💫
🔹سومین دوره نمایشگاه توانمندیهای روستائیان و عشایر ، در تاریخ 15 الی 18 اسفند 96 برگزار می شود.
💢 درباره نمایشگاه:
🔹جامعه روستایی و عشایری کشور ضمن ایفای نقش تولید محصولات کشاورزی و دامی، مسئولیت خطیر حفظ امنیت غذایی کشور را عهده دار است. بنابراین بهره مندی از استعدادها و ظرفیت های متنوع بالقوه روستایی و عشایری می تواند به عنوان یکی از کارآمدترین ابزارها در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی بکار آید.
🔹 محصولات متنوع بویژه در زمینه صنایع کوچک، صنایع روستایی و صنایع دستی معرفی روستاهای نمونه به عنوان الگوی توسعه برای سایر روستاها با موقعیت و وضعیت مشابه، معرفی جاذبه های فرهنگی ، طبیعی و گردشگری، معرفی مشاهیر، استعدادهای جوان و کارآفرین، ایجاد ارتباط دو سویه شهر نشینان با روستاییان و عشایر، برقراری ارتباط تجاری بین تولید کنندگان و مصرف کنندگان و تقویت روحیه خودباوری و توانمندی در جامعه روستایی و عشایری از اهداف برگزاری نمایشگاه توانمندیهای روستاییان و عشایر است.

#myexpo #exhibition
#mobile #application #iran
#android #work #online
#technology#Villager
#نمایشگاه_من
#همه_چیز_در_دستان_تو
#نمایشگاه #غرفه #نرم_افزار
#ایران #بازدید #صنعت
#اپلیکیشن #دانلود #نصب #بازار #دانلود
#اینستاگرام #آنلاین #خدمات #شهر
#تجارت #عشایر#روستا#روستائیان

3💬