#سواروسكى

.
.
🔱🐾 Ƈαт ѕтσηє collection 🐾🔱
.
🔻NORMAL ART🔻
.
🎈سنگ ها:
📌رز كوارتز 📌عقيق ياسى
+📌گوى نگين دار +📌پلاك سنگ .
💰:47’000T
.
Gardanband
Code:128
.
💰:49’000T
.
Dastband
Code:129
.
💎 گزينه اى مناسب براى انتخاب سخت پسندان💎
•for LADIES• .
جهت سفارش به كانال تلگرام مراجعه فرماييد
.
.

1💬

براى خاص بودن ... انگشتر مردانه
نقره ،عيار ٩٢٥.سنگهاى اصلى.
قيمت: در كانال تلگرام

سفارش 👇
Telegram:09122351362
Tel:021-55808826
لينك كانال تلگرام در بيو.
آدرس فروشگاه:تهران،خيابان ١٥ خرداد(بازار)،حياط شمالى مسجد امام(شاه)،پاساژ غدير،پلاك ٢/١٩،نقره هامان.
ساعات كارى :
شنبه تا چهارشنبه :٩ الى ١٨
پنجشنبه :٩ الى ١٥
#نقره_هامان،#نقره،#زيورآلات،#سواروسكى،#سواروسكى_المنتس ،#هامان,#swarovski_elements ,#swarovskielements

0💬

براى خاص بودن ... انگشتر مردانه
نقره ،عيار ٩٢٥.سنگهاى اصلى.
قيمت: در كانال تلگرام

سفارش 👇
Telegram:09122351362
Tel:021-55808826
لينك كانال تلگرام در بيو.
آدرس فروشگاه:تهران،خيابان ١٥ خرداد(بازار)،حياط شمالى مسجد امام(شاه)،پاساژ غدير،پلاك ٢/١٩،نقره هامان.
ساعات كارى :
شنبه تا چهارشنبه :٩ الى ١٨
پنجشنبه :٩ الى ١٥
#نقره_هامان،#نقره،#زيورآلات،#سواروسكى،#سواروسكى_المنتس ،#هامان,#swarovski_elements ,#swarovskielements

0💬

Loading...

براى خاص بودن ... انگشتر مردانه
نقره ،عيار ٩٢٥.سنگهاى اصلى.
قيمت: در كانال تلگرام

سفارش 👇
Telegram:09122351362
Tel:021-55808826
لينك كانال تلگرام در بيو.
آدرس فروشگاه:تهران،خيابان ١٥ خرداد(بازار)،حياط شمالى مسجد امام(شاه)،پاساژ غدير،پلاك ٢/١٩،نقره هامان.
ساعات كارى :
شنبه تا چهارشنبه :٩ الى ١٨
پنجشنبه :٩ الى ١٥
#نقره_هامان،#نقره،#زيورآلات،#سواروسكى،#سواروسكى_المنتس ،#هامان,#swarovski_elements ,#swarovskielements

0💬

براى خاص بودن ... ست گردنبند و دستبند نقره سواروسكى المنتس،عيار ٩٢٥،آبكارى طلا سفيد.
كريستال هاى ارجينال.
قيمت: در كانال تلگرام
سفارش 👇
Telegram:09122351362
Tel:021-55808826
لينك كانال تلگرام در بيو.
آدرس فروشگاه:تهران،خيابان ١٥ خرداد(بازار)،حياط شمالى مسجد امام(شاه)،پاساژ غدير،پلاك ٢/١٩،نقره هامان.
ساعات كارى :
شنبه تا چهارشنبه :٩ الى ١٨
پنجشنبه :٩ الى ١٥
#نقره_هامان،#نقره،#زيورآلات،#سواروسكى،#سواروسكى_المنتس ،#هامان,#swarovski_elements ,#swarovskielements

0💬

براى خاص بودن ... نيم ست نقره سواروسكى المنتس،عيار ٩٢٥،آبكارى طلا سفيد.
كريستال هاى ارجينال.
قيمت: در كانال تلگرام
سفارش 👇
Telegram:09122351362
Tel:021-55808826
لينك كانال تلگرام در بيو.
آدرس فروشگاه:تهران،خيابان ١٥ خرداد(بازار)،حياط شمالى مسجد امام(شاه)،پاساژ غدير،پلاك ٢/١٩،نقره هامان.
ساعات كارى :
شنبه تا چهارشنبه :٩ الى ١٨
پنجشنبه :٩ الى ١٥
#نقره_هامان،#نقره،#زيورآلات،#سواروسكى،#سواروسكى_المنتس ،#هامان,#swarovski_elements ,#swarovskielements

0💬

Loading...

براى خاص بودن ... گردنبند نقره سواروسكى المنتس،عيار ٩٢٥،آبكارى طلا سفيد.
كريستال هاى ارجينال.
قيمت: در كانال تلگرام
سفارش 👇
Telegram:09122351362
Tel:021-55808826
لينك كانال تلگرام در بيو.
آدرس فروشگاه:تهران،خيابان ١٥ خرداد(بازار)،حياط شمالى مسجد امام(شاه)،پاساژ غدير،پلاك ٢/١٩،نقره هامان.
ساعات كارى :
شنبه تا چهارشنبه :٩ الى ١٨
پنجشنبه :٩ الى ١٥
#نقره_هامان،#نقره،#زيورآلات،#سواروسكى،#سواروسكى_المنتس ،#هامان,#swarovski_elements ,#swarovskielements

0💬

براى خاص بودن ... ساعت نقره رويال كرون اصل،عيار ٩٢٥،آبكارى طلا سفيد.
كريستال هاى ارجينال.
قيمت: در كانال تلگرام
سفارش 👇
Telegram:09122351362
Tel:021-55806252
لينك كانال تلگرام در بيو.
آدرس فروشگاه:تهران،خيابان ١٥ خرداد(بازار)،حياط شمالى مسجد امام(شاه)،پاساژ غدير،پلاك ٢/١٩،نقره هامان.
ساعات كارى :
شنبه تا چهارشنبه :٩ الى ١٨
پنجشنبه :٩ الى ١٥
#نقره_هامان،#نقره،#زيورآلات،#سواروسكى،#سواروسكى_المنتس ،#هامان,#swarovski_elements ,#swarovskielements

0💬

براى خاص بودن ... ساعت نقره رويال كرون اصل،عيار ٩٢٥،آبكارى طلا سفيد.
كريستال هاى ارجينال.
قيمت: در كانال تلگرام
سفارش 👇
Telegram:09122351362
Tel:021-55806252
لينك كانال تلگرام در بيو.
آدرس فروشگاه:تهران،خيابان ١٥ خرداد(بازار)،حياط شمالى مسجد امام(شاه)،پاساژ غدير،پلاك ٢/١٩،نقره هامان.
ساعات كارى :
شنبه تا چهارشنبه :٩ الى ١٨
پنجشنبه :٩ الى ١٥
#نقره_هامان،#نقره،#زيورآلات،#سواروسكى،#سواروسكى_المنتس ،#هامان,#swarovski_elements ,#swarovskielements

0💬

Loading...

براى خاص بودن ... ساعت نقره رويال كرون اصل،عيار ٩٢٥،آبكارى طلا سفيد.
كريستال هاى ارجينال.
قيمت: در كانال تلگرام
سفارش 👇
Telegram:09122351362
Tel:021-55806252
لينك كانال تلگرام در بيو.
آدرس فروشگاه:تهران،خيابان ١٥ خرداد(بازار)،حياط شمالى مسجد امام(شاه)،پاساژ غدير،پلاك ٢/١٩،نقره هامان.
ساعات كارى :
شنبه تا چهارشنبه :٩ الى ١٨
پنجشنبه :٩ الى ١٥
#نقره_هامان،#نقره،#زيورآلات،#سواروسكى،#سواروسكى_المنتس ،#هامان,#swarovski_elements ,#swarovskielements

0💬

براى خاص بودن ... گردنبند نقره سواروسكى المنتس،عيار ٩٢٥،آبكارى طلا سفيد.
كريستال هاى ارجينال.
قيمت: در كانال تلگرام
سفارش 👇
Telegram:09122351362
Tel:021-55808826
لينك كانال تلگرام در بيو.
آدرس فروشگاه:تهران،خيابان ١٥ خرداد(بازار)،حياط شمالى مسجد امام(شاه)،پاساژ غدير،پلاك ٢/١٩،نقره هامان.
ساعات كارى :
شنبه تا چهارشنبه :٩ الى ١٨
پنجشنبه :٩ الى ١٥
#نقره_هامان،#نقره،#زيورآلات،#سواروسكى،#سواروسكى_المنتس ،#هامان,#swarovski_elements ,#swarovskielements

0💬

براى خاص بودن ... گردنبند نقره سواروسكى المنتس،عيار ٩٢٥،آبكارى طلا سفيد.
كريستال هاى ارجينال.
قيمت: در كانال تلگرام
سفارش 👇
Telegram:09122351362
Tel:021-55808826
لينك كانال تلگرام در بيو.
آدرس فروشگاه:تهران،خيابان ١٥ خرداد(بازار)،حياط شمالى مسجد امام(شاه)،پاساژ غدير،پلاك ٢/١٩،نقره هامان.
ساعات كارى :
شنبه تا چهارشنبه :٩ الى ١٨
پنجشنبه :٩ الى ١٥
#نقره_هامان،#نقره،#زيورآلات،#سواروسكى،#سواروسكى_المنتس ،#هامان,#swarovski_elements ,#swarovskielements

0💬

Loading...

براى خاص بودن ... گردنبند نقره سواروسكى المنتس،عيار ٩٢٥،آبكارى طلا سفيد.
كريستال هاى ارجينال.
قيمت: در كانال تلگرام
سفارش 👇
Telegram:09122351362
Tel:021-55808826
لينك كانال تلگرام در بيو.
آدرس فروشگاه:تهران،خيابان ١٥ خرداد(بازار)،حياط شمالى مسجد امام(شاه)،پاساژ غدير،پلاك ٢/١٩،نقره هامان.
ساعات كارى :
شنبه تا چهارشنبه :٩ الى ١٨
پنجشنبه :٩ الى ١٥
#نقره_هامان،#نقره،#زيورآلات،#سواروسكى،#سواروسكى_المنتس ،#هامان,#swarovski_elements ,#swarovskielements

1💬

براى خاص بودن ... نيم ست نقره سواروسكى المنتس،عيار ٩٢٥،آبكارى طلا سفيد.
كريستال هاى ارجينال.
قيمت: در كانال تلگرام
سفارش 👇
Telegram:09122351362
Tel:021-55808826
لينك كانال تلگرام در بيو.
آدرس فروشگاه:تهران،خيابان ١٥ خرداد(بازار)،حياط شمالى مسجد امام(شاه)،پاساژ غدير،پلاك ٢/١٩،نقره هامان.
ساعات كارى :
شنبه تا چهارشنبه :٩ الى ١٨
پنجشنبه :٩ الى ١٥
#نقره_هامان،#نقره،#زيورآلات،#سواروسكى،#سواروسكى_المنتس ،#هامان,#swarovski_elements ,#swarovskielements

0💬

Loading...

براى خاص بودن ... نيم ست نقره سواروسكى المنتس،عيار ٩٢٥،آبكارى طلا سفيد.
كريستال هاى ارجينال.
قيمت: در كانال تلگرام
سفارش 👇
Telegram:09122351362
Tel:021-55808826
لينك كانال تلگرام در بيو.
آدرس فروشگاه:تهران،خيابان ١٥ خرداد(بازار)،حياط شمالى مسجد امام(شاه)،پاساژ غدير،پلاك ٢/١٩،نقره هامان.
ساعات كارى :
شنبه تا چهارشنبه :٩ الى ١٨
پنجشنبه :٩ الى ١٥
#نقره_هامان،#نقره،#زيورآلات،#سواروسكى،#سواروسكى_المنتس ،#هامان,#swarovski_elements ,#swarovskielements

0💬

براى خاص بودن ... نيم ست نقره سواروسكى المنتس،عيار ٩٢٥،آبكارى طلا سفيد.
كريستال هاى ارجينال.
قيمت: در كانال تلگرام
سفارش 👇
Telegram:09122351362
Tel:021-55808826
لينك كانال تلگرام در بيو.
آدرس فروشگاه:تهران،خيابان ١٥ خرداد(بازار)،حياط شمالى مسجد امام(شاه)،پاساژ غدير،پلاك ٢/١٩،نقره هامان.
ساعات كارى :
شنبه تا چهارشنبه :٩ الى ١٨
پنجشنبه :٩ الى ١٥
#نقره_هامان،#نقره،#زيورآلات،#سواروسكى،#سواروسكى_المنتس ،#هامان,#swarovski_elements ,#swarovskielements

1💬

Loading...

براى خاص بودن ... گردنبند نقره سواروسكى المنتس،عيار ٩٢٥،آبكارى طلا سفيد.
كريستال هاى ارجينال.
قيمت: در كانال تلگرام
سفارش 👇
Telegram:09122351362
Tel:021-55808826
لينك كانال تلگرام در بيو.
آدرس فروشگاه:تهران،خيابان ١٥ خرداد(بازار)،حياط شمالى مسجد امام(شاه)،پاساژ غدير،پلاك ٢/١٩،نقره هامان.
ساعات كارى :
شنبه تا چهارشنبه :٩ الى ١٨
پنجشنبه :٩ الى ١٥
#نقره_هامان،#نقره،#زيورآلات،#سواروسكى،#سواروسكى_المنتس ،#هامان,#swarovski_elements ,#swarovskielements

1💬

براى خاص بودن ... نيم ست نقره سواروسكى المنتس،عيار ٩٢٥،آبكارى طلا سفيد.
كريستال هاى ارجينال.
قيمت: در كانال تلگرام
سفارش 👇
Telegram:09122351362
Tel:021-55808826
لينك كانال تلگرام در بيو.
آدرس فروشگاه:تهران،خيابان ١٥ خرداد(بازار)،حياط شمالى مسجد امام(شاه)،پاساژ غدير،پلاك ٢/١٩،نقره هامان.
ساعات كارى :
شنبه تا چهارشنبه :٩ الى ١٨
پنجشنبه :٩ الى ١٥
#نقره_هامان،#نقره،#زيورآلات،#سواروسكى،#سواروسكى_المنتس ،#هامان,#swarovski_elements ,#swarovskielements

0💬

براى خاص بودن ... نيم ست نقره سواروسكى المنتس،عيار ٩٢٥،آبكارى طلا سفيد.
كريستال هاى ارجينال.
قيمت: در كانال تلگرام
سفارش 👇
Telegram:09122351362
Tel:021-55808826
لينك كانال تلگرام در بيو.
آدرس فروشگاه:تهران،خيابان ١٥ خرداد(بازار)،حياط شمالى مسجد امام(شاه)،پاساژ غدير،پلاك ٢/١٩،نقره هامان.
ساعات كارى :
شنبه تا چهارشنبه :٩ الى ١٨
پنجشنبه :٩ الى ١٥
#نقره_هامان،#نقره،#زيورآلات،#سواروسكى،#سواروسكى_المنتس ،#هامان,#swarovski_elements ,#swarovskielements

1💬

.
آويز و گوشواره دستساز طلا و كريستال سواروسكى

قيمت تقريبى بدون زنجير و احتساب سواروسكى :~ ٧٠٠ تا ٧٥٠ هزارتومان
جهت خريد يا سفارش لطفأ با شماره موجود در بيو تماس گرفته و يا پيغام خود را دايركت نماييد
#afa #afajewelry #afahandmadejewelry #gold #goldgallery #handmade #handmadejewelry #necklace #earrings #swarovski #cute #unique #gift #her #womenfashion #valentinesgift #artwork #jewelrydesigner #jewelrymaker #new #faribahamedi #طلا #دستسازه #گردنبند #گردنبند_دستساز #گوشواره #سواروسكى #هديه #ولنتاين #باغ_موزه_هنر_ايراني #

1💬

.
.
🔱🐾 Ƈαт ѕтσηє collection 🐾🔱
.
🔻NORMAL ART🔻
.
.🎈سنگ ها:
📌عقيق سرخ مات 📌اونيكس مات
+📌نگين سواروسكى
.
💰:39’000 T
.
•for MEN•
Code: 124
.
جهت سفارش به كانال تلگرام مراجعه فرماييد
.
.

7💬

.
.
🔱🐾 Ƈαт ѕтσηє collection 🐾🔱
.
🔻NORMAL ART🔻
.
.🎈سنگ ها:
📌لاوا 📌لاجورد
.
💰:29’000 T
.
•for LADIES•
Code: 123
.
جهت سفارش به كانال تلگرام مراجعه فرماييد
.
.

1💬

.
.
🔱🐾 Ƈαт ѕтσηє collection 🐾🔱
.
🔻NORMAL ART🔻
.
.🎈سنگ ها:
📌هوليت 📌لابرادوريت📌لاوا 📌اونيكس مات
.
💰:39’000 T
.
•for MEN•
Code: 122
.

جهت سفارش به كانال تلگرام مراجعه فرماييد
.
.

1💬