#لب_گرفتن

...
Scratching the leaves is beautiful
If the sound is coming your foot
# Resan #Poetry
خش خش
برگ ها
زیباست
اگر صدای
آمدن پای
تو باشد
ِصان
#شعر
#مفهومی_و_زیبا
#مفهومی_رصان
#احساس
#رصان #رصان_تکست
#لب_گرفتن #لب
#سینما #عشق
#عاشقانه #حکایت
#داستانک #داستان_کوتاه
#مثل #همه_چیز

3💬

Loading...

...
من چیزى
از عشق مان
به کسى نگفته ام !
آنها تو را هنگامى که
در اشک هاى چشمم
تن مى شسته اى دیده اند

#نزار_قبانی
#مفهومی_و_زیبا
#مفهومی_رصان
#احساس
#رصان #رصان_تکست
#لب_گرفتن #لب
#سینما #عشق
#عاشقانه #حکایت
#داستانک #داستان_کوتاه
#مثل #همه_چیز

8💬

...
عشق از دست رفته هنوز عشق است، فقط شکلش عوض می شود.
نمی توانی لبخند او را ببینی یا برایش غذا بیاوری
یا مویش را نوازش کنی یا او را دور زمین رقص بگردانی.
ولی وقتی آن حس ها ضعیف می شود، حس دیگری قوی می شود.
خاطره. خاطره شریک تو می شود.
آن را می پرورانی. آن را می گیری و با آن می رقصی.
زندگی باید تمام شود، عشق نه.

فردریک بکمن
📚 #مردی_به_نام_اُوِه

#مفهومی_و_زیبا
#مفهومی_رصان
#احساس
#رصان #رصان_تکست
#لب_گرفتن #لب
#سینما #عشق
#عاشقانه #حکایت
#داستانک #داستان_کوتاه
#مثل #همه_چیز

2💬

Loading...

...
من مست جام باقي ام ، دارم هواي عاشقي
حيران روي ساقي ام ، دارم هواي عاشقي

اي جان و اي جانان من ، دارم هواي عاشقي
اي وصل و اي هجران من ، دارم هواي عاشقي

جان در بر جانانه شد ، دل بر سر پيمانه شد
تن ساكن ميخانه شد ، دارم هواي عاشقي

گه نور و گه نار آمدم ، گه گل گهي خار آمدم
گه مست و هوشيار آمدم ، دارم هواي عاشقي

اي شاه درويشت منم،بيگانه و خويشت منم
ديوانه ي رويت منم ، آشفته ي مويت منم

سرگشته ي كويت منم ، دارم هواي عاشقي
اي جان و اي جانان من ، دارم هواي عاشقي
اي وصـل و اي هجران من ، دارم هواي عاشقي

#مفهومی_و_زیبا
#مفهومی_رصان
#احساس
#رصان #رصان_تکست
#لب_گرفتن #لب
#سینما #عشق
#عاشقانه #حکایت
#داستانک #داستان_کوتاه
#مثل #همه_چیز

0💬

Loading...

...
#ماست_و_خیار ناصرالدین شاهی !
می گویند در زمان ناصرالدین شاه، روزی امیرکبیر که از حیف و میل سفره‌های خوراکِ درباری به تنگ آمده بود به شاه پیشنهاد کرد که برای یک روز آنچه رعیت می خورند را میل فرمایند.
شاه پرسید که مگر رعیت ما چه میل می کنند !؟ امیر گفت : ماست و خیار... شاه سر آشپزباشی‌ را صدا زد و فرمان داد برای ناهار فردا ماست و خیار درست کند...
سر آشپزباشی‌ به تدارکات چی دستور تهیه مواد زیر را داد:
۱) ماست پر چرب اعلا ۶ من ... ۲) خیار نازک و قلمی ورامین ۲ من ...
۳) گردوی مغز سفید بانه ۱ کیلو ... ۴) پیاز اعلای همدان ۱ من ... ۵) کشمش اعلا و مویزِ شاهانی بدون هسته ۱ کیلو ... ۶) نان مرغوب مغز دار خاش خاش دارِ دو آتیشه ۳ من ...
۷) نعنای باغی اعلا و سبزی‌های بهاری ۱ کیلو! ... ۸) و ...
خلاصه مطلب این که #ناصر_الدین_شاه قبله عالم صاحب قران بعد از اینکه یک شکم سیر ماست و خیار تناوول کردند، فرمان به یک کاسهِ اضافه داد و در حالی‌ که ترید می فرمودند برگشت و به امیرکبیر گفت: « پدر سوخته‌ها ، رعایای ما چه غذاها می خورند و ما بی‌ خبر بودیم ! هر کس نارضایتی کرد و کفرانِ نعمت، به چوب و فلک ببندینش»
....
#مفهومی_و_زیبا
#مفهومی_رصان
#احساس
#رصان #رصان_تکست
#لب_گرفتن #لب
#سینما #عشق
#عاشقانه #حکایت
#داستانک #داستان_کوتاه
#مثل #همه_چیز

5💬

....
در من يك تيمارستان وجود دارد
يك تيمارستان با هفتاد تختخواب...
هفتاد تختخواب با هفتاد ديوانه
و سخت ترين كار دنيا را من ميكنم
زمانيكه از من ميپرسند: خوبی؟؟!
و من بايد يك تيمارستان هفتاد تختخوابی را آرام كنم و با
متانت صادقانه ای بگويم
بله امروز "خيلی خوبم"!!!!
....
#مفهومی_و_زیبا
#مفهومی_رصان
#احساس
#رصان #رصان_تکست
#لب_گرفتن #لب
#سینما #عشق
#عاشقانه #حکایت
#داستانک #داستان

5💬

...
در دنیا هیچ چیز ناراحت کننده تر از
نگران استطاعت مالی بودن نیست.
من از آن هایی که پول را حقیر می شمرند خیلی بدم می آید.
این ها یا ریاکارند یا احمق.
پول مثل حس ششم می ماند که اگر نباشد
آن پنج حس دیگر هیچ سودی ندارند.
این را هم می شنوی که می گویند فقر
بهترین انگیزه ی هنرمند است.
اینها نیش فقر را هرگز در جان و تن شان حس نکرده اند.
اینها نمی دانند که فقر چه بر سر و روزگار آدم می آورد.
تو را به ذلت و حقارتی بی پایان می اندازد.
بال تو را از جای می کند و روحت را مثل سرطان می خورد. 📚پایبندی های انسانی
#سامرست موآم
....
#مفهومی_و_زیبا
#مفهومی_رصان
#احساس
#رصان #رصان_تکست
#لب_گرفتن #لب
#سینما #عشق
#عاشقانه #حکایت
#داستانک #ادب

1💬

Loading...

...
‍ مردی از دیوانه ای پرسید
اسم اعظم خدا را می دانی
دیوانه گفت :
نام اعظم خدا نان است اما این را جایی نمی توان گفت
مرد گفت:
نادان شرم کن،چگونه نام اعظم خدا نان است ؟
دیوانه گفت :
در قطحی نیشابور چهل شبانه روز می گشتم، نه هیچ جایی صدای اذان شنیدم ونه درب هیچ مسجدی را باز دیدم ، از انجا بود که دانستم نام اعظم خدا و بنیاد دین و مایه اتحاد مردم نان است .

مصیب نامه عطار _عطار نیشابوری
....
#مفهومی_و_زیبا
#مفهومی_رصان
#احساس
#رصان #رصان_تکست
#لب_گرفتن #لب
#سینما #عشق
#عاشقانه #داستانک
#حکایت

1💬

Loading...

ای جاااان
این جور لب گرفتنو برا همتون با عشقتون آرزومندم 😍🌷❤️😛😜😜 .
.
.
.
#عشق #عاشقانه #لاو #دوست #احساسی #کلیپ_احساسی #کلیپ_عاشقانه #دختر #جیگر #داف #پلنگ#love #romantic #لب #لب_گرفتن #عشق_بازی #بغل

22💬

Loading...

.
فواید #بوسه و #لب_گرفتن
1 #لب_گرفتن_ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪﺕ ﺩﺭ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﮔﺮﺩﺵ ﺧﻮﻥ ﺑﺪﻥ ﻣﻮﺛﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺿﺮﺑﺎﻥ #ﻗﻠﺐ ﺭﺍ ۱۱۰ ﺿﺮﺑﻪ ﺩﺭ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺩﻫﺪ.
.
2💋 ﺑﻌﺪ ﺍﺯ لب گرفتن ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪﺕ، ﺭﯾﻪ ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻝ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﻫﺎﯼ ﺭﯾﻮﯼ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.
.
@Jo0rvaJo0r
.
3💋 ﺑﺮﺧﯽ #ﺩﻧﺪﺍﻥ_ﭘﺰﺷﮑﺎﻥ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ #لب_گرفتن ﯾﮏ ﺍﻗﺪﺍﻡ #ﭘﯿﺸﮕﯿﺮﺍﻧﻪ ﺍﺯ ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺟﺮﯾﺎﻥ #ﺗﺮﺷﺢ #ﺑﺰﺍﻕ ﺍﺳﯿﺪﯼ ﺩﻫﺎﻥ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺭﺍ ﮐﺎﻫﺶ ﺩﻫﺪ.
.
4💋 #لب_گرفتن ﺍﯼ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺳﻪ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﺩﻫﻨﺪﻩ #ﺍﺳﺘﺮﺱ ﺑﺎﺷﺪ.
.
5💋 #ﺯﻭﺝ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺻﺒﺢ ﻣﻮﻗﻊ #ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﯽ ازﻫﻤﺪﯾﮕﺮ لب میگیرن ۵ ﺳﺎﻝ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻤﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
.
6💋 لب گرفتن ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ #ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ_ﺑﻪ_ﻧﻔﺲ ﺩﺭ ﻓﺮﺩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺣﺲ #ﻗﺪﺭﺷﻨﺎﺳﯽ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻭﯼ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.
.
7💋 لب گرفتن ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪﺕ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﻮﺧﺖ ﺳﺎﺯ ﺑﺪﻥ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺩﻫﺪ.
.
8💋 لب گرفتن ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺗﺮﺷﺢ ﻫﻮﺭﻣﻮﻥ ﮐﻮﺭﺗﯿﺰﻝ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻨﺶ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺵ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺁﻥ ﺣﺲ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.
.
@Jo0rvaJo0r
.
9💋 ﺩﺭ ﻓﺮﺍﯾﻨﺪ لب گرفتن ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪﺕ ﻋﻀﻼﺕ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺭﮔﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺍﺯ ﺍﻓﺘﺎﺩﮔﯽ ﭘﻮﺳﺖ ﺻﻮﺭﺕ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺁﻥ ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺻﺎﻑ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺩﺍﺷﺖ.
.
@Jo0rvaJo0r
10💋 لب گرفتن ﺑﺮﺍﯼ ﻗﻠﺐ ﻣﻔﯿﺪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﻗﻠﺒﯽ ﻭ ﻋﺮﻭﻗﯽ ﻣﻔﯿﺪ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺁﻥ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎﺭ ﺧﻮﻥ ﻭ ﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
@Jo0rvaJo0r
.
11💋 ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ لب گرفتن ﺩﺭ #ﺭﻭﺍﺑﻂ_ﺯﻧﺎﺷﻮﺋﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺩﯾﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﻌﺪﻩ، ﻣﺜﺎﻧﻪ ﻭ ﺧﻮﻥ ﺭﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.
.
12💋 ﺩﺭ ﻓﺮﺍﯾﻨﺪ لب گرفتن ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪﺕ ﺁﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎﯼ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺩﺭ ﺑﺰﺍﻕ ﺩﻫﺎﻥ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺰﺍﻕ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﯾﮏ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺴﮑﯿﻦ ﺩﺭﺩ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
@Jo0rvaJo0r
.
13💋 لب گرفتن ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪﺕ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺗﺮﺷﺢ #ﺍﮐﺴﯽ_توﺳﯿﻦ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺁﻥ ﮐﺎﻫﺶ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻭ ﺍﺣﺴﺎﺱ #ﺳﺮﺧﻮﺷﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺩﺳﺖ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ، ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﺎ ﺑﻮﺳﻪ ﻫﺎﯼ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺯﻭﺟﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﯼ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺩﻭ ﻟﺐ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
.
@Jo0rvaJo0r
.
.
.
.
لطفا کامنت بذارید❤️
لینک کانال در بیو

3💬

شما میپسندین ؟؟ همه جواب بدن 😁😍👼👼
فالو کنین پشیمون نمیشید😍👈👈
@fun_clip_lol
@fun_clip_lol
بقیه کلیپ های تو پیج رو هم حتما نگاه کنین 😙
سه تا از دوستاتونو تگ کنین 👱🙅 تبلیغات به صورت فیلم و عکس با کمترین و نازل ترین قیمت :دایرکت 💵💰
@fun_clip_lol

#خنده#خنده_دار#شادی#عشق#عشق_حال#خفن#باحال#instagram #کلیپ#فان#ایستاگرام#global#fun#smile #clip_fun_lol
#hot#clip #boy#girl#laugh#laughing#laughs
#لب#پروتز#لب_گرفتن #lip#lips

4💬

🌹
🌹یکی از نیازهای اساسی شوهرتان این است که ازنظر درونی و ظاهری هر روز برایش تازه تر و جذاب تر باشید.
او عاشق تمامی وجود شماست و آرزومند آنست که هر روز از باغ پرطراوت وجودشما گلی تازه بچیند.
.
🌹@prablem.jensy
🌹🌹@prablem.jensy
🌹🌹🌹@prablem.jensy
🌹🌹🌹🌹@prablem.jensy
.
.
.
.
.
.
#عشق #عاشقانه#همسرداری#شوهرداری#بچه_داری#سکسولوژی#لب_گرفتن#دوست_داشتنی#لاکچری#قوای_جنسی#سردی_جنسی#نعوظ_پایدار#تهران#مشهد#اصفهان#شیراز#ترکمن#اردبیل

3💬

#سوتي فراموش نشدني در #صدا_و_سيما و نمايش #لب_گرفتن در #مسابقات اسب_دواني 🙄🙄.

41💬

@funmirza
حالا خوبه یه جفت دمپایی لاانگشتی خریده براش٬ سر لباس عروس چیکارش کرده خدا میدونه!!!!
😂😂😂😂
😘😘😘😘
👡👡👡👡
@funmirza
@funmirza
#کلیپ #کلیپ_طنز #کلیپ_خنده #کلیپ_خنده_دار #کلیپ_جدید #کلیپ_جالب #جدید #جالب #دوربین_مدار_بسته #دمپایی #لب #لب_گرفتن #خنده

0💬