#موتور

Loading...
Loading...

آخرین راید در آخرین جمعه سال...فشم،راحت اباد،لواسان.
۱۳۹۶.۱۲.۲۶
Last ride،last friday

#iran #motorcycle #mc #persianriders #kaferacers #brat #handmade #tehran #iran #موتور #دستساز #ایران #تهران #کفه_ریس brat_iran

3💬

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...