#موسسه_زبان_نور

خدای عزیز به من قدرتی بده که اگر به دیگران صدمه زدم عذرخواهی کنم و اگر دیگران به من صدمه زدند آنها را ببخشم.

#nour_institute #naser_nakhat #grammar #ielts #idioms #peoverbs #learn_english #tehranpars #god #موسسه_زبان_نور #ناصر_نکهت #زبان #انگلیسی #اصطلاحات #گرامر_زبان #تهرانپارس #آیلتس #انگلیسی #آموزشگاه #آموزش_زبان

0💬

✳️ #اشتباهات_رایج 📝عزیزم
بعد فاعل فعل بزار
قبل روزها on بزار S سوم شخص بعد فعل بزار
قید گذشته همراه بافعل گذشته
صفت تک بخش بعدش er میگیره
قید واسه توصیف فعل میاد
#موسسه_زبان_نور #انگلیسی #اصطلاحات #گرامر_زبان #ناصر_نکهت #آموزشگاه #آموزش_زبان #آیلتس #گرامر_زبان #تهرانپارس #tehranpars #ielts #idioms #peoverbs #naser_nakhat #nour_institute #ielts #ìdioms #learn_english #english

0💬

Loading...

😀 وقتى يه زن بهت ميگه برو هركارى ميخواى بكنى بكن، اون كارى كه ميخواى بكنى رو نكن ! بى حركت بمون، پلك هم نزن، حتى نفس هم نكش .. فقط خودتو به مُردن بزن 😃

#naser_nakhat #nour_institute #learn_english #women #grammar #ielts #idioms #peoverbs #tehranpars #wife #مستند #موسسه_زبان_نور #ناصر_نکهت #موسسه_زبان_نور #آموزشگاه #آموزش_زبان #گرامر_زبان #آموزشگاه #آیلتس #تهرانپارس #زن #همسر

3💬

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...