#ناسیونالیست

:
احمد نخجوان وزير جنگ شد، ايستادگی مردم کرمان برای تبعید نشدن رضاشاه...‌

‌در این روز...(30 شهريور) سال 1320، محمدعلي فروغی،برپايه يک سنت پارلمانی، وزيران خود را به مجلس معرفي كرد.سرلشكر احمد نخجوان به عنوان وزير جنگ اين كابينه انتخاب شده بود. پيش از كناره گيري رضاشاه قرار بود سرلشكر نخجوان به جرم خيانت به كشور در دادگاه حرب محاكمه و اعدام شود.وي به عنوان كفيل وزارت جنگ در روزي كه قرار بود براي دفاع از كشور،سربازان احتياط را هم احضار كند، به اتفاق سرتيپ علي رياضي رئيس اطلاعات ارتش دستور مرخص كردن [همان] سربازان موجود در پادگانها را صادر كرده بود.
#رضاشاه پس از آگاه شدن از اين عمل، وي و افسراني را كه در اين كار مشاركت داشتند با دست خود كتك زده بود و پس از كندن پاگونهايشان به زندان فرستاده بود تا محاكمه صحرايي و اعدام شوند.
رضاشاه در برابر مقامات كشوري و لشكري اين افسران را خائن به وطن خوانده بود.ارتش ايران در آن زمان، پس از ارتش ژاپن بزرگترين ارتش قاره آسيا بود.
محمدرضا پهلوي،شاه تازه و قابل قبول دولتهاي اشغال کننده ايران،بر انتصاب نخجوان به عنوان وزير جنگ صحه گذارده بود!
#سرتیپ_ریاضی هم نخست به معاونت ستاد ارتش و سپس معاونت وزارت جنگ(معاون نخجوان)منصوب شد!
به اين ترتيب،هر دو ژنرال پاداش مرخص کردن سربازان و بي دفاع ساختن ايران را گرفتند
در همين روز رضاشاه با خانواده اش از اصفهان از طريق يزد و كرمان عازم بندرعباس شد تا به عنوان زنداني انگلستان از كشور تبعيد شود. کرمانيان پس از آگاه شدن از تصميم دولت لندن که آن را تحقيري براي ايرانيان دانسته بودند در صدد برآمدند که مانع از رفتن رضاشاه به بندرعباس شوند.لشکر 7 پياده کرمان با نيروي هوايي و دو سه هنگ در خوزستان و نقاط ديگر تنها واحدهاي نظامي بودند که بخشنامه نخجوان ـ رياضي را بدون تصويب آن از سوی شاه نپذيرفته بودند و لشکر کرمان براي عقب راندن يک تيپ انگليسي ـ هندي که وارد ايران شده بود به جلگه راين شتافت که تيپ انگليسي به آنجا رسيده بود و انگليسي ها را متوقف ساخت که فرمانده تازه کل قوا (محمدرضا پهلوي)...
نيروهاي انگليسي به اشاره وینستون چرچیل و دستور ژنرال Archibald Wavell فرمانده نيروهاي نظامي مستقر در هندوستان و بعدا فرماندار و سپس نايب السلطنته اين شبه قاره به ايران فرستاده شده بودند.
‏Wavell پس از آگاه شدن از ايستادگي کرمانيان گفته بود که درستي اظهارات«ژنرال پرسي سايکس»اينک بر من ثابت شد که به خودم گفت که مردم #کرمان #ناسیونالیست ايراني هستند و در گفتارشان ايران را خاکِ پاک می نامند.
دکتر کیهانی زاده/20 September

2💬

:
احمد نخجوان وزير جنگ شد، ايستادگی مردم کرمان برای تبعید نشدن رضاشاه...‌

‌در این روز...(30 شهريور) سال 1320، محمدعلي فروغی،برپايه يک سنت پارلمانی، وزيران خود را به مجلس معرفي كرد.سرلشكر احمد نخجوان به عنوان وزير جنگ اين كابينه انتخاب شده بود. پيش از كناره گيري رضاشاه قرار بود سرلشكر نخجوان به جرم خيانت به كشور در دادگاه حرب محاكمه و اعدام شود.وي به عنوان كفيل وزارت جنگ در روزي كه قرار بود براي دفاع از كشور،سربازان احتياط را هم احضار كند، به اتفاق سرتيپ علي رياضي رئيس اطلاعات ارتش دستور مرخص كردن [همان] سربازان موجود در پادگانها را صادر كرده بود.
#رضاشاه پس از آگاه شدن از اين عمل، وي و افسراني را كه در اين كار مشاركت داشتند با دست خود كتك زده بود و پس از كندن پاگونهايشان به زندان فرستاده بود تا محاكمه صحرايي و اعدام شوند.
رضاشاه در برابر مقامات كشوري و لشكري اين افسران را خائن به وطن خوانده بود.ارتش ايران در آن زمان، پس از ارتش ژاپن بزرگترين ارتش قاره آسيا بود.
محمدرضا پهلوي،شاه تازه و قابل قبول دولتهاي اشغال کننده ايران،بر انتصاب نخجوان به عنوان وزير جنگ صحه گذارده بود!
#سرتیپ_ریاضی هم نخست به معاونت ستاد ارتش و سپس معاونت وزارت جنگ(معاون نخجوان)منصوب شد!
به اين ترتيب،هر دو ژنرال پاداش مرخص کردن سربازان و بي دفاع ساختن ايران را گرفتند
در همين روز رضاشاه با خانواده اش از اصفهان از طريق يزد و كرمان عازم بندرعباس شد تا به عنوان زنداني انگلستان از كشور تبعيد شود. کرمانيان پس از آگاه شدن از تصميم دولت لندن که آن را تحقيري براي ايرانيان دانسته بودند در صدد برآمدند که مانع از رفتن رضاشاه به بندرعباس شوند.لشکر 7 پياده کرمان با نيروي هوايي و دو سه هنگ در خوزستان و نقاط ديگر تنها واحدهاي نظامي بودند که بخشنامه نخجوان ـ رياضي را بدون تصويب آن از سوی شاه نپذيرفته بودند و لشکر کرمان براي عقب راندن يک تيپ انگليسي ـ هندي که وارد ايران شده بود به جلگه راين شتافت که تيپ انگليسي به آنجا رسيده بود و انگليسي ها را متوقف ساخت که فرمانده تازه کل قوا (محمدرضا پهلوي)...
نيروهاي انگليسي به اشاره وینستون چرچیل و دستور ژنرال Archibald Wavell فرمانده نيروهاي نظامي مستقر در هندوستان و بعدا فرماندار و سپس نايب السلطنته اين شبه قاره به ايران فرستاده شده بودند.
‏Wavell پس از آگاه شدن از ايستادگي کرمانيان گفته بود که درستي اظهارات«ژنرال پرسي سايکس»اينک بر من ثابت شد که به خودم گفت که مردم #کرمان #ناسیونالیست ايراني هستند و در گفتارشان ايران را خاکِ پاک می نامند.
دکتر کیهانی زاده/20 September

11💬

‍ 💥یادداشت مهمان💥
واقعیت این است تاریخ انقلاب های ناسیونالیستی به سر آمده.

ناسیونالیست در ذات خود قائل به حدود نیست و به دلیل حاکم شدن احساس بر منطق سیاسی، دشمن سازی بسیاری را ایجاد خواهد کرد و صرفا با وجود یک رهبر کاریزماتیک و ساختار دولت ساز می تواند از حجم فراوان آسیبها بدور باشد که آن هم خیلی بعید است و اخرین مورد آن مرحوم هیتلر بود که ... .

مسئله اصلی کردستان عراق، بعد از رهبری بارزانی می باشد.
سخن گفتن از کناره گیری از قدرت بعد از همه پرسی تنها به این معنی می باشد که خود می داند تحمل بار مشکلات را ندارد و البته بهانه ای که می آورد آن است که در حکومت جمهوری پس از همه پرسی،مردم باید به کاندیداها رای بدهند و خودش کنار می ایستد. بهانه ای که هم سبب شده تا به حال او بدون پاسخگویی در قدرت بماند،همین مسئله به استقلال رساندن کردستان بوده است.

مسئله مهمتر بحث نفت می باشد که دولت مرکزی باید با این منوال از نفت کرکوک صرف نظر کند که با این شرایط بسیار بعید به نظر میرسد دولت مرکزی عراق در حالی که نیاز مبرم به درامد های ارزی جهت بازسازی،دارد به راحتی از سی تا چهل درصد از منابع نفتی صرف نظر کند. اینها جدای از تنوع مذهبی و قومیتی ترکمنها و .. در آنجاست که قطعا جنگ داخلی در کردستان را رقم خواهد زد نظیر آنچه که پس از آزادسازی شهر طوزخورماتو شیعه و ترکن از اشغال داعش دیدیم و بعد کردها به این شهر حمله و مردم را قتل عام کردند.

و در آخر بحث تحریم زمینی و هوایی اقلیم مطرح می شود _ اقلیم منظومه ای از فسادهای گسترده اقتصادی و جنگ های قدرت داخلی می باشد _ هیچ عقل سلیمی این عمل را نمیکرد به غیر از ناسیونالیست ها و پان کرد ها .... که آن ها هم در نهایت متوجه میشوند بین چند قدرت امکان عرض اندام نیست.البته بعد از خسارات فراوان مالی و جانی.

#کرد#بارزانی#استقلال#عراق#kurd#ناسیونالیست#سیاست#اسرائیل

@hosseinkomail
@dr.behnaz_s

9💬

hossein komail:
‍ 💥یادداشت مهمان💥
واقعیت این است تاریخ انقلاب های ناسیونالیستی به سر آمده.

ناسیونالیست در ذات خود قائل به حدود نیست و به دلیل حاکم شدن احساس بر منطق سیاسی، دشمن سازی بسیاری را ایجاد خواهد کرد و صرفا با وجود یک رهبر کاریزماتیک و ساختار دولت ساز می تواند از حجم فراوان آسیبها بدور باشد که آن هم خیلی بعید است و اخرین مورد آن مرحوم هیتلر بود که ... .

مسئله اصلی کردستان عراق، بعد از رهبری بارزانی می باشد.
سخن گفتن از کناره گیری از قدرت بعد از همه پرسی تنها به این معنی می باشد که خود می داند تحمل بار مشکلات را ندارد و البته بهانه ای که می آورد آن است که در حکومت جمهوری پس از همه پرسی،مردم باید به کاندیداها رای بدهند و خودش کنار می ایستد. بهانه ای که هم سبب شده تا به حال او بدون پاسخگویی در قدرت بماند،همین مسئله به استقلال رساندن کردستان بوده است.

مسئله مهمتر بحث نفت می باشد که دولت مرکزی باید با این منوال از نفت کرکوک صرف نظر کند که با این شرایط بسیار بعید به نظر میرسد دولت مرکزی عراق در حالی که نیاز مبرم به درامد های ارزی جهت بازسازی،دارد به راحتی از سی تا چهل درصد از منابع نفتی صرف نظر کند. اینها جدای از تنوع مذهبی و قومیتی ترکمنها و .. در آنجاست که قطعا جنگ داخلی در کردستان را رقم خواهد زد نظیر آنچه که پس از آزادسازی شهر طوزخورماتو شیعه و ترکن از اشغال داعش دیدیم و بعد کردها به این شهر حمله و مردم را قتل عام کردند.

و در آخر بحث تحریم زمینی و هوایی اقلیم مطرح می شود _ اقلیم منظومه ای از فسادهای گسترده اقتصادی و جنگ های قدرت داخلی می باشد _ هیچ عقل سلیمی این عمل را نمیکرد به غیر از ناسیونالیست ها و پان کرد ها .... که آن ها هم در نهایت متوجه میشوند بین چند قدرت امکان عرض اندام نیست.البته بعد از خسارات فراوان مالی و جانی.

#کرد#بارزانی#استقلال#عراق#kurd#ناسیونالیست#سیاست#اسرائیل

مهندس میثم امیری
@hosseinkomail
@dr.behnaz_s
@dr.behnaz.sh

5💬

واقعیت این است تاریخ انقلاب های ناسیونالیستی به سر آمده.

ناسیونالیست در ذات خود قایل به حدود نیست و به دلیل حاکم شدن احساس بر منطق سیاسی _ دشمن سازی بسیاری را ایجاد خواهد کرد و صرفا با وجود یک رهبر کاریزماتیک و ساختار دولت ساز می تواند از حجم فراوان اسیب بدور باشد که آن هم خیلی بعید است و اخرین مورد آن هیتلر بود که ... .

مسئله بعدی بعد رهبری بارزانی می باشد _ سخن گفتن از کنارهگیری از قدرت بعد از همه پرسی تنها به این معنی می باشد که خود می داند تحمل بار مشکلات را ندارد.

مسئله مهمتر بحث نفت می باشد که دولت مرکزی باید با این منوال از نفت کرکوک صرف نظر کند که با این شرایط بسیار بعید به نظر میرسد دولت مرکزی عراق در حالی که نیاز مبرم به درامد های ارزی دارد راحت از سی تا چهل درصد از منابع نفتی صرف نظر کند.

جدای از تنوع قمیتی در آنجا.

و در آخر بحث تحریم زمینی و هوایی اقلیم مطرح می شود _ اقلیم منظومه ای از فسادهای گسترده اقتصادی و جنگ های قدرت داخلی می باشد _ هیچ عقل سلیمی این عمل را نمیکرد به غیر از ناسیونالیست ها و پان کرد ها .... که آن ها هم در نهایت متوجه میشوند بین چند قدرت امکان عرض اندام نیست.البته بعد از خسارات فراوان مالی و جانی.

#کرد#بارزانی#استقلال#عراق#kurd#ناسیونالیست#سیاست#اسرائیل

0💬

:
آريايی كردن آلمان و نقش کردن صلیب شکسته بر روی پرچم آلمان .....‌ ‌‌┅─═ঊঈ🔹🔹🔹🔹🔹ঊঈ═─┅ ‌در پانزدهم سپتامبر سال 1935 ميلادي ، كنوانسيون حزب ناسيونال سوسياليست ( نازی ) آلمان كه سرگرم Aryanization ( آريایی كردن ) آن كشور بود با تصويب قطعنامه اي چند مورد از حقوق مدني يهوديان ( non - Aryan ) از جمله حق داشتن شركت ، نشريه و پرداختن به امور حساس و مهم و به مقام دولتي رسيدن را از آنان سلب كرد كه سر آغاز فرار شان از آلمان شد و .... فرضيه آريانيزيشن توسط گروهي از جمله Haushafer ژنرال ارتش ، Rosenberg روزنامه نگار ، Schacht اقتصاد دان و ...تدوين شده بود . بايد دانست كه اسم ايران از واژه آرين است . دكتر شاخت يكي از تهيه كنندگان فرضيه آريانيزيشن در همان زمان از ايران ديدن كرده بود

در همین روز در جريان آريایی كردن آلمان « سوا - ستيكا Swastika » علامت فرخندگي ، شانس خوب ونماد نژاد آريايي را كه از هزاران سال پيش در #هند درمراسم وجشن ها به كار برده مي شود بر پرچم آلمان نقش كردند . آرين ها اين نماد را ( خطوط متقاطع شكسته كه مخالفان هيتلر آن را به صليب شكسته تعبير كرده اند ) هنگام مهاجرت به اروپا با خود حمل مي كردند و يك نمونه از آن در خرابه هاي شهر « تروا » به دست آمده است .
سواستيكا يك واژه سانسكريت ( هندي) به معناي شانس آور ( خوش يمن ) است ( در سانسكريت « سواستي Svasti به معناي تندرستي است ) .
در پي رسميت يافتن سواستيكا به عنوان پرچم آلمان بود كه غير آريايي ها در آن كشور از داشتن نشريه و پرداختن به امور حساس و به مقام مهم دولتي رسيدن محروم شدند .

دکتر کیهانی زاده/16 September
#تاریخ #تاریخی #صلیب_شکسته #آلمان #آلمان_نازی #حزب_نازی #سوسیالیست #ناسیونالیست #آریایی #هیتلر
@today_in_history
Instagram.com/_u/today_in__history

3💬

:
آريايی كردن آلمان و نقش کردن صلیب شکسته بر روی پرچم آلمان...‌

‌در پانزدهم سپتامبر سال 1935 ميلادي، كنوانسيون حزب ناسيونال سوسياليست (نازی) آلمان كه سرگرم Aryanization (آريایی كردن) آن كشور بود با تصويب قطعنامه اي چند مورد از حقوق مدني يهوديان (non - Aryan) از جمله حق داشتن شركت، نشريه و پرداختن به امور حساس و مهم و به مقام دولتي رسيدن را از آنان سلب كرد كه سرآغاز فرارشان از آلمان شد و .... فرضيه آريانيزيشن توسط گروهي از جمله Haushafer ژنرال ارتش، Rosenberg روزنامه نگار، Schacht اقتصاد دان و ... تدوين شده بود. بايد دانست كه اسم ايران از واژه آرين است. دكتر شاخت يكي از تهيه كنندگان فرضيه آريانيزيشن در همان زمان از ايران ديدن كرده بود.
در همین روز در جريان آريایی كردن آلمان ـ «سواستيكاSwastika» علامت فرخندگي، شانس خوب و نماد نژاد آريايي را كه از هزاران سال پيش در #هند در مراسم و جشنها بكار برده مي شود بر پرچم آلمان نقش كردند. آرين ها اين نماد را (خطوط متقاطع شكسته كه مخالفان هيتلر آن را به صليب شكسته تعبير كرده اند) هنگام مهاجرت به اروپا با خود حمل مي كردند و يك نمونه از آن در خرابه هاي شهر «تروا» به دست آمده است. سواستيكا يك واژه سانسكريت (هندي) به معناي شانس آور(خوش يمن) است (در سانسكريت «سواستي Svastiبه معناي تندرستي است). در پي رسميت يافتن سواستيكا به عنوان پرچم آلمان بود كه غير آريايي ها در آن كشور از داشتن نشريه و پرداختن به امور حساس و به مقام مهم دولتي رسيدن محروم شدند.
دکتر کیهانی زاده/16 September
#تاریخ #تاریخی #صلیب_شکسته #آلمان #آلمان_نازی #حزب_نازی #سوسیالیست #ناسیونالیست #آریایی #هیتلر

22💬

لوله بخاری با طرح هخامنش؛ یعنی کوچک کردن هویت و تاریخ، به اندازه‌ی یک لوله بخاری - یعنی به گوشه بردن حقوق زنان و جستجوی آن، در استادیوم‌ها و آزادی‌های یواشکی - یعنی تنزل از داش اکل، قیصر و فردین، به داداش گلم تابع قوانین جمهوری اسلامی - یعنی تجددگرایی(مبتذل)، تنها به منظور مقابله با نماد‌های فرهنگی-زورکی حکومت - یعنی سینه‌زنی، همراه با آویختن گردنبندی با نماد فر کیانی - یعنی نگرش یک نسل به ملی‌گرایی - یعنی به خطر افتادن جدی هویت ملی - یعنی هر آن تلاشی که مایه‌اش، بی‌مایگی باشد.
لوله بخاری با طرح هخامنش؛ یعنی ناسیونالیسم بنجل، یعنی ناسیونالیسم تقلبی، یعنی ناسیونالیسم جهان سومی، یعنی ناسیونالیسم‌مان.

#ناسیونالیسم #ناسیونالیست #nationalism #تجددگرایی #تجدد_گرایی #هویت #هویت_ملی #هخامنش #کوروش #داریوش #خشایارشاه #خشایار_شاه #ملی_گرایی #ملی_گرا #هخامنشیان #جهان_سوم #بی_مایه #بی_مایگی

1💬

.
حمله به بندر پرل هاربر :
در (7) دسامبر (1941) ژاپن با حمله ای برق آسا به بندر پرل هاربر در اقیانوس آرام، نزدیک به هاوایی، نیروی دریایی آمریکا، مستقر در این بندر را نابود کرد اما عده ای اعتقاد دارند آمریکا هشدارهای مبنی بر حمله ی احتمالی ژاپن را نادیده گرفت تابا این بهانه وارد جنگ دوم جهانی شود.
2403 نفر در این حمله کشته شدند و 1178 نفر زخمی شدند.
تنش میان امپراطوری ژاپن و آمریکا از (1931)، هنگامی که ارتش امپراطوری به منچوری واقع در چین حمله کرد آغار شد.
هنگامیکه آلمان نازی در (1940) فرانسویها را به زانو درآورد. ژاپنی ها فرصت را غنیمت شمردند و به هندوچین (ویتنام امروزی) که مستعمره ی فرانسه بود حمله کرد. آمریکا، ژاپن را تحریم اقتصادی کرد. ژاپن که نیاز مبرم به نفت داشت پیشنهاد نفت در برابر صلح را مطرح کرد. رییس جمهوری آمریکا با این طرح موافق بود اما چرچیل نخست وزیر انگلستان مخالف بود.
سفیر آمریکا در ژاپن از حمله باخبر شد و به واشنگتن خبر داد اما روزولت اصرار داشت که با مذاکره میتوان اوضاع را سرو سامان داد اما ژاپن از مذاکره استنکاف کرد و آمریکا هم جلوی صادر نفت به ژاپن را گرفت.
وزیر دفاع آمریکا هشدار داد که ژاپنیها درصدد حمله هستند و حمله آنها نزدیک است.
پیام اضطراری برای فرماندهی پایگاه پرل هاربر ژنرال شورت فرستاده شد. ارتباط تلفنی مغشوش بود؛ بنابراین پیام تلگرافی فرستاند اما تلگراف صبح روز بعد از حمله به دست فرمانده ی پایگاه رسید.

پ.ن : روزولت رییس جمهور وقت آمریکا فرمان اعلان جنگ به ژاپن و متحدانش را امضا میکند

#جنگ_جهانی_دوم#فرانکلین_روزولت#پرل_هاربر#تاریخ#ارتش_ژاپن#تفنگداران_دریایی_آمریکا#متفقین#چرچیل#استالین#نبرد_استالینگراد#دنیا_در_جنگ#دموکراسی#ناسیونالیست#سوسیالیست#ارتش_سرخ#نبرد_مسکو#ورماخت#هیرهیتو#جنایات_جنگی#هولوکاست#جنگ_سرد

5💬

عجب مطلبی پیدا کردم!
نوشته برده فروشی رو ممنوع اعلام کنیم، تا غربی‌ها گیر الکی ندن...یاد چی میوفتین؟!
بی‌خیال...به ما چه...
.
.
#ایران_قدیم یه سر و گردن از دور و بری هاش بالاتر بوده‌‌....کشورای اطراف‌مون #برده‌داری می‌کردن و ایران کشور آزادی بوده....هرکی وارد ایران میشده، مثل بقیه آزاد بوده!
.
سیبیل این آقا داورم خیلی قشنگ بوده!
کلاه پهلوی هم سزش گذاشته...عینکشم که دیگه نگو...عاشق این تیپ‌های صد سال قبلی ام😉
.
.
.
اطلاعات - ۱۳۰۸ ه.ش
.
.
.
.
#برده #برده_فروشی #نژادپرستی #ناسیونالیست
#میراث_تاریخ #دیدنی‌های_قدیم #قدیمی
#روزنامه_قدیمی #پهلوی #قاجاری #صفوی
#آگهی_های_قدیمی #نشریات_قدیمی #قدیما
#نوستالژی #خاطرات #عکس_قدیمی #عتیقه
#oldsights #old #Oldlegacy #antique #Oldhistory #oldversion #Ancient ..

1💬

.
تحقیقات #روانشناسان نشان میدهد ،
هر چه سطح #آی_کیو و هوش افراد پایین تر بیاید تمایل آنها به #تعصب و نژادپرستی به طرز عجیبی بیشتر میشود!
😂😂😂😂😂😂😂
برگرفته از کانال #پاراگراف (لینک در بیو)
نقاش:خودم
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
پ.ن:تاحالا یکی از بهترین سوژه هایی که کشیدم #ترامپ بوده...حالا سوال پیش میاد چرا؟؟؟و #جواب اینکه صورتش این اجازه رو بهت میده که هرچی خرابکاری کردی رو بشه #ماسمالی کنی😂😂😂
پ.ن:سوال دوم...آیا این طرز سخن،یعنی من #ناسیونالیست هستم؟؟😂😂
#کاریکاتور #نقاشی #نقاش #نقاشه #مدادرنگی #مدادرنگ #فابرکاستل
#tramp #drawing #draw #pencilecolor #artdraw

10💬

ای ایران ای ایران... اگر خوابی شو بیدار... تو را میخورند هر لحظه... بیمارگونان این کشور... تا ایرانی در ایران است... نامت همیشه جاودان است... Amir
#امیر #شعر #ایرانی #Iran #کشور #پرچم #ملت #جامعه #ایران #من #ناسیونالیست #ناسیونالیسم #خاشاب_پارس #پارس #پارسی

0💬

اول از هر چیز بگم این عکس دیدار دکتر شاخت و مصدق هست ، اما علت اصلی که این مطلبو گذاشتم اینه که تقریبا صد در صد مردم فکر میکنند رونق اقتصادی ایران در قرن بیستم کار محمدرضا پهلوی هست که کاملا غلطه و تمام چیزی که ایران داشت و داره از راه اهن و حتی کارخانه های ذوب اهن که طرح های اون خیلی قدیمیه اما دیر اجرایی شد تا اقتصاد رو نازی ها برای ایران ساختند ، برنامه های اقتصادی ایران را دکتر شاخت تنظیم کرد که تا پایان حکومت پهلوی ادامه داشتند و شاه ایران هیچ ربطی به رونق ایران ندارد. شاید تنها کار مثبتی که کرد این بود که جلوی آن سد نساخت ، حالا طرفداران پهلوی به ما فحاشی نکنند جای شکر داره
#یالمار_شاخت #یالمارشاخت #پهلوی #رضاشاه #رضا_شاه #ایران #ایرانی #جالب #عجیب #المان #نازی #ناسیونالیست #دانستنی

14💬

در بیست و هفت آگوست 1967 در شهر آرلينگتون ویرجینیا جورج لينكلن راكول رهبر حزب نازي ايالات متحده معروف به حزب ناسيونال سوسياليست آمریکا ترور شد. او که شخصا لباس هایش را در لباس شویی سکه ای می شست و خشک می کرد، هنگام خروج از یک لباسشویی هدف دو گلوله قرار گرفت و کشته شد. راکوِل که چهل و نه ساله بود دو ماه پیش از آن هم هدف گلوله شخص دیگری قرار گرفته و جان به در برده بود ولی احتیاط نکرده بود. این حزب با این نام در سال هزار و نهصد و شصت تاسیس شده بود. حزب ناسیونال سوسیالیست آمریکا مخالف وجود کمپانی های بزرگ، بورس بازی، قمار و استثمار بود و از شرایط عضویت در آن «سفیدپوست بودن، میهندوستی و معتقد بودن به سوسیالیسم ملی» بود. جان پاتلر قاتل راکوِل يك عضو پیشین اين حزب بود كه به دليل داشتن عقايدي متفاوت و افراطي اخراج شده بود. اين فرد عقيده به سوسیالیسم مارکسیستی داشت ولی برای کشور خود، نه جهان وطنی. راکوِل مخالف عقاید پاتلر بود و می گفت که نباید انگیزه را از افراد گرفت تا جامعه پیشرفت کند و ارتقاء یابد. نباید یک جامعه وِلفِر گرا (چشم به دست دولت داشتن و اعانه) به وجود آورد و تنبل ساز شد. پس از قتل راکوِل، مَت کهل پیشوا (رهبر) حزب شد که دفتر آن همچنان در شهر آرلینگتون بود. عقاید این حزب همچنان دارای پیروان متعدد در جامعه آمریکا است. حزب نازی آمریکا در آن زمان به سبک حزب نازی آلمان دوران پیشوایی هیتلر (حزب ناسیونال سوسیالیست کارگران آلمان) دارای شبه نظامیان مسلح و مرکزی برای آموزش شبه نظامی بود
که در اواخر دهه (60) میلادی خلع سلاح شد
#تاریخ#آمریکا#حزب_نازی#فاشیست#ناسیونالیست#روزولت#جنگ_جهانی_دوم#هیتلر#استالین#شوروی#ترور

10💬

میزها و صندلی‌ها، قسمت ششم
#ابراهیم_نبوی
ما مبارزین ایرانی‌ عزیز
#اصلاح_طلب ایرانی: اصلاح طلب‌های ایرانی موجوداتی هستند که همیشه برای اینکه اصلاح کنند، کوتاه می‌کند، #دراز ( به مفهوم برادر #سعيد_امامي به تعبير خودمان ) نمی‌کند.
#اصولگرا هاي ایرانی: اصولگراهای ایرانی تنها اصولگراهای دنیا هستند که هیچ اصولی برای رسیدن به قدرت ندارند و وقتی قرار باشد به قدرت فکر کنند برای رضای #خدا با #شیطان هم همکاری می‌کنند. و برای حفظ #ارزش‌ها ي #دینی از هر ابزار ... استفاده می‌کنند.
#فمینیست‌ های ایرانی: فقط پنج دقیقه وقت لازم است که متوجه شویم 80 درصد فمینیست‌های ایرانی زبان انگلیسی‌شان ضعیف است در حدی که فرق « لزبین» و « فمینیست» را نمی‌دانند. حتما باید مثال بزنم؟ و همین فمینیست‌های ایرانی تنها فمینیست‌هایی هستند که موقع طلاق گرفتن از مهریه، شیربها، اجرت‌المثل و جهیزیه‌شان نمی‌گذرند. همان مثال قبلی.
ناسیونالیست ایرانی: فقط چهار دقیقه وقت لازم است که متوجه شویم حداقل 70 درصد #ناسیونالیست‌ های ایرانی همان #فاشیست هایی هستند که معتقدند #خاک و #خون شان #مقدس است و #نژاد شان بهترین و #خالص‌ ترین نژاد جهان است.
#سلطنت_طلبان ایرانی: سلطنت طلبان ایرانی تنها سلطنت طلبانی هستند که می‌خواهند حکومت #جمهوری تشکیل بدهند.
#کمونیست های ایرانی: کمونیست های ایرانی غالبا آدمهایی هستند که دوست دارند به فقرا، یتیمان، روستائیان، بیوه زنان، درماندگان کمک کنند، جلوی فساد و فحشا را می‌گیرند، دوست دارند همه برابر و برادر باشند، بشدت آدمهای اخلاقی هستند، حتی در خانه های تیمی‌شان هم با زنانی که رفیق بودند، مطلقا با چشم هوس آلود نگاه نمی‌کردند، در واقع تنها آدمهای واقعا #مذهبی ایران کمونیست‌هایی هستند که هیچ #اعتقاد ي به خدا ندارند.
اپوزیسیون ایرانی: #اپوزیسیون ایرانی تنها اپوزیسیونی است در #جهان که به جای اینکه با#حکومت بجنگد با بقیه نیروهای اپوزیسیون می‌جنگد و حتی دیده شده که حاضر است برای از بین بردن بقیه اپوزیسیون با حکومت هم همکاری بکند.
اپوزیسیون خارج از کشور: اپوزیسیون ایرانی خارج از کشور، فقط یک مشکل دارد، آنها می‌خواهند حکومت را اداره کنند، ولی حاضر نیستند از اقامت در #
فرنگ دست بردارند، چون زندگی شان به هم می‌خورد، به همین دلیل اگر پیروز بشوند، تازه اول بدبختی‌شان است.

طولاني است و امكان آوردن كامل نيست . دوستان با طبع طنز آلود خود ادامه مفاهيم را بياورند

11💬

ای کاش "کودک وار" می زیستیم زندگانی را

هیچ کودکی ناسیونالیست و قاضی دیگری نیست

هیچ کودکی مذهب ندارد

کودکان از برای زر و سیم دوست نمی دارند کسی را

کودکان انسانیت را عمل می کنند شاید چون تمدن ندارد.

@ensanam_areezost

#انسانم_‌آرزوست #کودک #زندگانی #ناسیونالیست #قاضی #مذهب #دوست #انسانیت #عمل #تمدن

6💬

سفرنامه دو روزه ما؛استان #گلستان

به دعوت یکی از دوستان خوبم، تانیر رفتیم استان گلستان (#گرگان)
.
توو مدتی که منزل تانیر عزیز بودیم، همش میرفتم بالکن، عجب ویو زیبایی، گل شهر زیرپا، بخصوص شب هاش

دونفری یه ناهار شاهانه زدیم عصن نگو و نپرس، به قول یه بنده خدایی #لاگژری

در ادامه میهمان دوستان گلی بودیم که یک #استارتاپ در حوزه #گردشگری داشتند و این عکسی که می‌بینین، داخل یک چادر #ترکمن هست که نقش و نگار #ترکمنی کاملا گویاست که جاتون خالی #چکدرمه و #بورک زدیم

رفتیم #نهارخوران و یه ناهارم اونجا زدیم

در نهایت برگشتی دیداری داشتیم با #پل_ورسک و اقتدار و ابهت

خلاصه بعد بیست سال، توسط این دوست خوبم، با یکی از قطب های قوی گردشگری، تجدید خاطره کردم. استانی شاهراه، که از #شمال و #جنوب و #شرق و #غرب ، #دریا و #صحرا و #بیابان داره و به اعتقاد من همه‌چی تمومه

پیشنهاد میکنم حتتتتما برید و از دست ندید👍

5💬

افکار ناسیونالیستی یکی از عواملی است که می تواند انسان را به جنگ وادار کند
ناسیونالیست می تواند از تعصب مذهبی هم خطر ناک تر باشد مواظب افکار خود باشید
#ناسیونالیست #تعصب #ژن_خوب #آریایی #میهن #جنگ

0💬

در اواخر جنگ که غذا برای خود آلمانی ها هم کم بود و چه برسد به اسرای جنگی و یهودیان و همچنین به دلیل کمبود مواد بهداشتی بیماری های وبا، طاعون، تیفوس، سل و غیره زیاد شیوع پیدا کرده بود آلمان ها مجبور شدند جهت جلوگیری از ادامه گسترش بیماری جنازه ها را بسوزانند. ولی بعد از شکست آلمان نازی یهودیان جهت مظلوم نمایی ادعا کردند که چندین میلیون نفر از آنان به عمد کشته شده و در کوره های آدم سوزی سوزانده شده اند و توانستند با تبلیغات فراوان این دروغ رو در سطح جهان گسترش بدهند و سالها از دولت آلمان غرامت جنگی هنگفت دریافت کنند که تا کنون ادامه داشته است. چیزی به نام هولوکاست وجود خارجی ندارد و یک دروغ بسیار بزرگ است

#هلوکاست#یهود#هیتلر#آلمان#نازی#نازیسم#آلمان_نازی#آدولف_هیتلر#ناسیونال#ناسیونالیسم#ناسیونالیست#صهیونیسم#یهودیان#اس_اس_هیملر#هاینریش_هیملر

69💬

بررسی طرفین متخاصم جنگ جهانی دوم

متفقین شامل انگلستان و شوروی و آمریکا تماما قدرت های درجه اول جهان به شمار میرفتند و هر یک دارای ذخایر و معادن و مواد اولیه بی شماری بوده اند. برای مثال خورشید در امپراطوری انگلستان غروب نمی کرد و این کشور می توانست بسیاری از مواد اولیه و مواد خام خود را از هند، ایران، مالزی، کانادا، استرالیا و... تامین نماید. اتحاد شوروی نیز در منطقه سیبری بر روی ثروت بیکرانی از معادن و مواد خام نشسته بود و علاوه بر آن میتوانست غله بسیاری از این منطقه برداشت نماید. ایالات متحده آمریکا نیز غول خفته ای بود که بیدار شد و با تامین امکانات هم برای انگلستان و هم برای شوروی نقش مهمی در جنگ ایفا نمود و این در حالی بود که کل صنایع سه کشور ایتالیا و ژاپن و آلمان به پای تولیدات نظامی اتحاد شوروی نمی رسید و هر سه کشور فوق در تامین سوخت مورد نیاز خود به شدت عاجز بودند. اساسا درک این مسئله که این سه کشور ضمن برخورداری از مشکل سوخت چگونه به خود حتی اجازه فکر کردن به ورود به جنگ را داده اند بسیار مشکل است زیرا انگلستان نفت مورد نیاز خود را از ایران تامین می کرد و شوروی و آمریکا و کانادا نیز بر روی مخازن بزرگ نفت قرار داشتند و در مقابل هیچ یک از کشورهای محور دارای ذخایر نفت نبود و هیتلر صرفا بر نفت رومانی و مجارستان تکیه زده بود و با از دست دادن این کشورها ماشین جنگی هیتلر دچار کمبود حیاتی سوخت گردید.
#جنگ_جهانی#آلمان_نازی#ناسیونالیست#ملی_گرایی#فاشیسم#نازی#هیتلر#موسولینی#آمریکا#نفت#دموکراسی#تاریخ#تاریخ_جنگ#متحدین#دول_محور#چرچیل#انگلستان#ورماخت#ارتش_آمریکا#ارتش_انگلستان#استقلال_هند#شوروی#کمونیست

4💬

ناسیونالیست : به حرکت در اوردن ساختاری اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بر مبنای پیشرفت و سود یک ملت مشخص. .
.
ریشه کلمه ناسیونالیست کلمه "نیشن" به معنای ملت است و ملت هم به همه افرادی تلقی میشود که در یک کشور زندگی میکنند، یعنی یک ناسیونالیست ایرانی میتواند از هر قوم ایرانی باشد ، کرد،لر،عرب،فارس و یا ترک باشد، .
.
یک ناسیونالیست ایرانی به دنبال پیشرفت تمام ایران با همه اقوام است ولی یک نژاد پرست بدنبال تعالی یک نژاد خاص (یک ریس خاص)
و به همین دلیل به نژادپرست ریسیسم میگویند. .
.
در تاریخ پربار ایران زمین شخصیت های ناسیونالیست بینظیری وجود داشتند که نام هر کدام از انان میتواند به تنهایی هویت ملی ایرانیان باشد. .
.
ناسیونالیست ایرانی از بین رفتنی نیست زیرا تاریخ ،ادبیات و فرهنگ ایرانیان بسیار پربار و دلنشین است و این تاریخ و ادبیات بر تمام دنیا تاثیر انکار نشدنی گذاشته است. .
.
مهمترین کتاب اسلامی بعد از قران را ایرانیان نوشته اند که برای اهل سنت ""صحاح سته" یعنی شش کتاب مقدسشان و همچنین برای شیعه کتابهای "چهارگانه شیعه " را ایرانیان نوشته اند.
.
پرفروش ترین کتابهای شعر جهان نیز ایرانی اند و بیشتر امریکاییان علاقه مند به شعر حداقل یک کتاب با نام (رومی) که همان مولاناست را در قفسه کتابهایشان دارند. .
.
اولین قوانین دفاع از حقوق انسانها و حقوق بشری در تمام جهان را رهبر ایرانیان کورش بزرگ نوشته و به شش زبان رسمی سازمان ملل ترجمه شده و نماد منشورش در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان نصب شده است. .
.
در حال حاضر گروهای افراطی در ایران با صرف بودجه هایی از بیت المال به مبارزه با تمدن و فرهنگ ایرانیان میپردازند ولی نسل های ایرانیان روز به روز اگاه تر میشوند و هویت ایرانی با چندهزار سال پیشینه پربار
قابل حذف نیست.
.
همین گروه افراطی و متوهم میخواستند مجسمه" اریوبرزن که نماد مقاومت و شهادت و وطن پرستی مردم ایران در برابر قویترین ارتش جهان " است را در یاسوج تخریب کنند اما نتوانستند و امروزه بسیاری نام اریوبرزن را بر کودکان خود میگذارند ، زیرا هویت ما قابل کتمان نیست. .
.
نماد ناسیونالیست ایرانی ، نماد شیر ایرانی، شیر و خورشید ، پرچم و نماد فروهر برای بسیاری ایرانیان دوست داشتنیست و حتی بسیاری ان را بر بدن خود تتو میکنند. .
.

تاریخ ایران پر است از قهرمانان ملی که پرچمشان تا همیشه بالاست.
تصاویر را ورق بزنید با چند تن از انان اشنا شوید.
.
شرح تصاویر در کامنت اول

#irannationalist#iraniannationalist#iranihero#cyrus_the_great#ناسیونالیست#ملیگرایی#ایران#racist#کورش_بزرگ#کورش

5💬

. ✅ برسانید به دست #ناسیونالیست ها
#تاآخر_بخوانید

نماینده اصلاح طلب مجلس ششم نوشته «محل 'کشته شدن!' [شهید] حججی کیلومترها با حرم [حضرت] زینب [س] فاصله دارد، نظام آنها را 'با دروغ فریب میدهد' و به کشتن میدهد»

روزنامه های اصلاح طلب هم یا توهین کردند یا سکوت کردند

مطابق استدلال کودکانه این نماینده اصلاح طلب مجلس ششم، برای دفاع از تهران هم حداکثر مجازیم تا عوارضی قم برویم! اما اصل سخنم در این یادداشت وجه دیگری دارد. حمله به جبهه مقاومت توسط #داعش ، #اسرائیل ، #آمریکا ، #عربستان و #اصلاح_طلبان بر کسی پوشیده نیست. انگیزه مدافعان حرم برای دفاع از مقدسات هم روشن است. اما این تمام ماجرا نیست... ✅ پرسشم از ناسیونایست ها 👇

نظر شما در مورد کسانی که از ایران و ایرانی دفاع میکنند چیست؟ در مورد کسانی که به جبهه رزمندگان مدافع ایران حمله میکنند چیست؟
آیا دشمنی داعش با ایران و ایرانی تا کنون روشن نشده؟ آیا روشن نیست که مقابله با داعش، دفاع از ایران است؟ داعش در مورد اعتقادات ایرانیان مواضع مختلفی داشته. آنها را یهودی، مجوس و گاهی رافضی خطاب کرده و اعلام کرده خون هر ایرانی باید ریخته شود و زنانشان باید به اسارت بروند. شما هم اگر به هیچ دینی معتقد نیستید، قطعا گزینه اول کشته شدن توسط داعش هستید. مگر اینکه خودتان داعشی باشید!!. حال تصور کنید مدافعان حرم نبودند و دست داعش به ایرانی ها میرسید. حادثه مجلس حداقل تصور ما و شما در مورد جنایات داعش است. آنجا که زورشان رسیده، اقدامشان بسیار فجیع تر از مجلس بوده. و این اقدامات میتوانست در تمام کوچه ها و خانه های ایران هم رخ دهد. پس مدافعان حرم از ایران هم دفاع میکنند. روشن است اگر کسی به جبهه مقاومت حمله کند، نمیتواند ناسیونالیست باشد بلکه یک #خائن است.

در یادداشت بعد، پرسشی از کسانی که خود را به #انسانیت پایبند میدانند داریم. ✍ #ساسان_سروش

#سراج

@seraj_khabari

1💬

قابل توجه کسانی که فقط انتقاد کلامی و نوشتاری می کنند و هیچ گونه برنامه مدون و خاصی جهت مقابله موثر با رژیم ندارند

#حکومت#ظلم#رژیم#ایران#نظام#ناسیونالیسم#ناسیونالیست#ملی_گرایی#ملی_گرایان#ناسیونال#ملی_گرا

28💬

خدایا خوب میبینی در این دنیای نامردی
دلی مظلوم می میرد به زیر پای نامردی
.
.
.
بیان حس یک دفتر به دور از واژه ی مردی
قلم ها اشک می ریزند سر امضای نامردی
تمام روزها ابری و دنیا جای ماندن نیست
خدایا یک نشانی ده.... نباشد جای نامردی
پ.ن ۱: راهی به رهایی...
A way to release...
پ.ن ۲: امروز بعد از دو سال نامردی همراه با حس ناسیونالیستی از دست یه عده نامرد بی وجدان نا مسلمون راحت شدیم، باشد که توی اون دنیا پدرشون رو درآریم که در میاریم ان شاالله.
پ.ن ۳:توی این نامردیا، یه چنتا مرد هم پیدا کردیم دم همشون گرم
پ.ن ۴:یاد گرفتیم دیگه دلمون برای کسی بی دلیل نسوزه
پ.ن ۵: تنها راه رهایی بشر از این مشکلات فقط اومدن صاحب الزمانمون هست...
اللهم عجل لولیک الفرج
#مریم_احمدی #نامردی #رهایی #ظالم #مظلوم #ناسیونالیست #دادگاه_ناسیونالیست #ما #بازم_زندگی_زیباست #دارم_برات #غریب_کشی #غربت
#cowardice #nationalist_court #oppressed #ruthless #release #rescue #a_way_to_release
#roaring #lumia950xl

24💬

نظر آدولف هیتلر درباره ی ایالات متحده: -"هرگز حاضر نیستم در کشوری مانند آمریکا زندگی کنم که در آن تصورات زندگی مشحون از بازرگانی سودجویانه ای است که هیچ یک از مظاهر عالی روح انسانی مانند موسیقی در آن راه ندارد." -"من آینده ی خوبی برای آمریکاییان نمی بینم. آمریکا کشور فاسدی است و مردم آن گرفتار مسائل نژادی و نابرابری های اجتماعی هستند...احساسات من درباره ی امور آمریکایی پر است از نفرت و دلزدگی...هر امر مربوط به جامعه ی آمریکا فاش می سازد که آن جامعه نیمی بر پایه ی نفوذ یهودیان و نیمی براساس تبعیض نسبت به سیاه پوستان بنیان نهاده شده است. چگونه می توان انتظار داشت چنین کشوری استوار بماند، کشوری که همه چیز آن بر دلار بنا شده است." بخشی از نطق هیتلر هنگام اعلان جنگ به ایالات متحده به تاریخ یازدهم دسامبر : "من خوب می دانم که یک جهان مسافت افکار روزولت را از من جدا می کند. روزولت از خانواده ی متمولی است و به آن طبقه ای تعلق دارد که راهش در محیط دمکراسی هموار شده است. من طفل خانواده ی کوچک و بی چیزی بودم و چاره ای نداشتم جز اینکه راه خود را با کار و کوشش باز کنم. وقتی جنگ بزرگ (جنگ جهانی اول) پیش آمد روزولت موقعیتی داشت که در آن فقط نتایج خوبی را می شناخت که از فعالیت سوداگران حاصل می شد، آن هم وقتی دیگران خون خود را می ریختند. در آن زمان من فقط یکی از کسانی بودم که به عنوان سربازی ساده امر مافوقان خود را اجرا می کردم و طبیعتا از جنگ همانقدر فقیر بیرون آمدم. من در سرنوشت میلیونها تن شریک بودم و فرانکلین روزولت در سرنوشت آن به اصطلاح ده هزار تن طبقه عالی. پس از جنگ روزولت به مضاربات مالی دست یازید. او از تورم و از بدبختی دیگران سودها برد و حال آن که من در بیمارستان بستری بودم...روزولت تصور می کند تنها راه نجات برای وی در عطف توجه مردم از سیاست داخلی به سیاست خارجی است...او دستخوش این بیم است که اگر صلح در اروپا سر گیرد، هدر دادن میلیونها دلار پول از طرف او برای تسلیحات همچون فریبی رسوا جلوه خواهد کرد زیرا که هیچکس به آمریکا حمله نخواهد کرد و آنگاه خود او باید این حمله را بر کشور خود برانگیزد." پی نوشت : نشر این مطلب نشان دهنده حمایت پیچ از هیتلر و نازیسم نیست.
#نازیسم#ناسیونالیست#مارکسیست#آدولف_هیتلر#گوبلز#تاریخ#سیاست#پروگاندا#هیملر#آلمان_نازی#روزولت#آمریکا#جنگ_جهانی_دوم#کاخ_سفید#دموکراسی#لیبرال#متفقین#دول_محور#تاریخ_جنگ

37💬

لازمه این که گفته شود ملتی اگر علم در ثریا باشد به آن دست خواهد یافت پیشرفت و تکنولوژی بالاتر از سایر نقاط جهان را می طلبد. یعنی علمی بالاتر از سایر کشور ها. حال سوال این است که وضعیت علمی ما در حدی که پیامبر اسلام گفته است هست؟ اگر شخصی ساکن ایدان باشد و عقل سلیمی هم داشته باشد قطعا خواهد گفت که ایران کشوری از نظر علمی و سایر حوزه ها عقب افتاده است. با حلوا حلوا کردن دهن شیرین نمی شود. سرمایه گذاری و علم غرب از ایران می توان گفت بیش از نیم قرن جلوتر است شاید هم بیشتر. با شعار های پوچ و گنده گویی کشوری بزرگ نمی شود. اگر این حدیث واقعیت داشته باشد قطعا در آینده حکومتی درست و پرتلاش روی کار خواهد آمد که با تلاش و کوشش های شبانه روزی ایران را به جایگاه گفته شده برساند. به امید عظمت ایران و نابودی حکومت جاهل و ظالم و دزد ووو

#علم#تکنولوژی#ایران#علم_ایران#علم_اگر#در_ثریا#علم_ثریا#حدیث#محمد#دانش#اسکناس#اسکناس_پنج_هزار_تومانی#ریال#تومان#جمهوری_اسلامی_ایران#آینده_ایران#غرب#دانشگاه#مدرسه#کالج#ناسیونالیست#حکومت#دولت#ولایت_فقیه

52💬