#پالیسی

Loading...

میسترس: من خستم یکی دو ساعت میخوام بخوابم تو بمون اون زیر وظیفت رو مثل یه سگ حرف گوش کن انجام بده
اسلیو: چشم ارباب کوتاهی نمیکنم
میسترس: فقط بفهمم کم کاری کردی بیدار شدم یعنی خودم می بندمت به تخت سیاه و کبودت میکنم حواست جمع باشه
اسلیو: ارباب مطمئن باشید شما لطف بزرگی میکنید که اجازه میدین زیر پاهای مقدستون باشم
میسترس: آفرین توله ... فعلا
#میسترس #اسلیو #فمدام #فوتفتیش #پالیسی #ارباب_برده #فوتجاب #مازوخیسم #جوراب_زنونه #چکمه_زنانه #فمنیسم #بی_دی_اس_ام #بیغیرتی

0💬

Loading...

برده ی زنپوش و سگ خانوم ها هسدم #بوووس#برده#عن_خور#پالیسی

10💬

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...