#پالیسی

قفس باعث میشه ماده سگ بفهمه که زیر پای ارباب نبودن چقدر سخت.
شنوایی سگ قوی می کنه.
تا سریع صدای پای اربابش بشنوه و خوشحال بشه که میاد بیرون.
#ماده_سگ #برده_سگ_ماده #بانداژ #اسلیو #پالیسی #مستر #بی_دی_اس_ام #شاشخور #تنبیه

1💬