#پروین

.
نهفت چهره گلی زیر برگ و بلبل گفت
مپوش روی، به روی تو شادمان شده ایم
مسوز ز آتش هجران هزار دستان را
بکوی عشق تو عمری ست داستان شده ایم
جواب داد کازین گوشه گیری و پرهیز
عجب مدار که از چشم بد نهان شده ایم
ز دستبرد حوادث وجود ایمن نیست
نشسته ایم و بر این گنج پاسبان شده ایم
تو گریه می کنی و خنده می کند گلزار
از ین گریستن و خنده بد گمان شده ایم
شعر پروین کجا و.....
#پروین#اعتصامی#چادر#اجباری
#جرم#شال#رنگی#جلسه#امتحان#تنبیه#یونیفرم#گریه#

6💬

بد منشانند زیر گنبد گردان
از بدشان چهر جان پاک بگردان

پای بسی را شکسته‌اند به نیرنگ
دست بسی را ببسته‌اند به دستان

تا خر لنگی فتاده‌است ز سستی
توسن خود را دوانده‌اند بمیدان

جز بدو نیک تو، چرخ می‌ننویسد
نیک و بد خویش را تو باش نگهبان

گر ستم از بهر خویش می‌نپسندی
عادت کژدم مگیر و پیشهٔ ثعبان

چندکنی همچو گرگ، حمله بمردم
چند دریشان همی بناخن و دندان

دامن خلق خدای را چو بسوزی
آتشت افتد به آستین و به دامان

هر چه دهی دهر را، همان دهدت باز
خواستهٔ بد نمیخرند جز ارزان

خواهی اگر راه راست: راه نکوئی
خواهی اگر شمع راه: دانش و عرفان

کارگران طعنه میزنند به کاهل
اهل هنر خنده میکنند به نادان

از خم صباغ روزگار برآید
هر نفسی صد هزار جامهٔ الوان

غارت عمر تو میکنند به گشتن
دی مه و اردیبهشت و آذر و آبان

جز بفنا چهر جان نبینی، ازیراک
جان تو زندانیست و جسم تو زندان

عالمی و بهره‌ایت نیست ز دانش
رهروی و توشه‌ایت نیست در انبان

تیه خیالت به مقصدی نرساند
راهروان راه برده‌اند به پایان

کشتی اخلاص ما نداشت شراعی
ور نه بدریا نه موج بود و نه طوفان

کعبهٔ نیکی است دل، ببین که براهش
جز طمع و حرص چیست خار مغیلان

بندگی خود مکن که خویش پرستی
کرده بسی پاکدل فریشته، شیطان

تا تو شدی خرد، آز یافت بزرگی
تا تو شدی دیو، دیو گشت سلیمان

راهنمائی چه سود در ره باطل
دیبهٔ چینی چه سود در تن بیجان

نفس تو زنگی شد و سپید نگردد
صد ره اگر شوئیش بچشمهٔ حیوان

راستی از وی مجوی زانکه نروید
هیچگه از شوره‌زار لاله و ریحان

بار لئیمان مکش ز بهر جوی زر
خدمت دونان مکن برای یکی نان

گنج حقیقت بجوی و پیله‌وری کن
اهل هنر باش و پوش جامهٔ خلقان

روز سعادت ز شب چگونه شناسد
آنکه ز خورشید شد چو شبپره پنهان

دور شو از رنگ و بوی بیهده، بیرون
از در معنی درای، نز در عنوان

1💬

Loading...

‌‌
‌‌‌⁣‌🏆⁣⁣⁣دوره‌ی دوم «برندکاپ»‌‌‌
‌⁣⚽️رویداد ورزشی برندها و استارتاپ‌ها⁣‌‌‌
‌‌‌
‌ ⁣♨️به همراه تخفیف خرید زودهنگام:
‌‌‌‌ ⁣‌‌‌evnd.co/2tED5
‌⁣🗓️جمعه‌ ⁣۴ اسفند⁣♨️‌‌‌
‌‌‌
#برندکاپ #علی_پروین #پروین #فوتبال #مسابقه #ورزش #ورزشی #برند #استارتاپ #استارت_آپ #استارت_اپ #استارتآپ #قرعه #قرعه_کشی #افتتاحیه #جایزه #تماشاچی #بلیت #پذیرایی #رویداد #ایوند #evand

4💬

¤¤☆¤¤
《کاروانی از شعرو موسیقی》
صاحبدلان گرامی :
کاروان همچنان درراه است
عمریست سر کوی تومستانه نشستم جانا
زبس بی تاب آن زلف پریشانم
شعراء و هنرمندان گلها
آواز : محمودی خوانساری
ویولن : اسدالله ملک
تار : فرهنگ شریف
سه تار : احمد عبادی
سنتور : منصور صارمی
نی : حسن کسائی
ضرب : جهانگیر ملک
غزل آواز : رفیق اصفهانی
دستگاه : سه گاه
گوینده : فخری نیکزاد

این بیت زیبااز :شهبانوی شعرای ایران《پروین اعتصامی》
گر شمع راز شعله رهائی ست آرزو
آتش چرا به خرمن پروانه میزند

این بیت زیبااز :فروغی بسطامی
گر شبی در منزل جانانه مهمانت کنند
گول نعمت را مخور مشغول صاحبخانه باش

این بیت زیبااز :دهقان سامانی
گر سوی شمع رخی میل چو پروانه کنی
شرط جان باختن آن است که پروا
نکنی

این بیت زیبااز : متین اصفهانی
گر شد خراب خانه ،به میخانه رو کنیم
آباد باد ساحت میخانه ،خانه چیست ؟

این بیت زیبااز :مشفق کاشانی
گر زویران آشیانی یاد می شد بد نمی شد
یا دل بی خانمانی شاد می شد بد نمی شد

این بیت زیبااز :عماد فقیه کرمانی
گر زمن یاد کندور نکند مخدوم است
محتشم را چه تفاوت که گدا محروم است

#صاحبدلان #کاروان#شعر#
#شعراء#هنرمندان#موسیقی#
#عناد فقیه کرمانی#مشفق # #کاشانی#متین اصفهانی #دهقان
#سامانی#فروغی بسطامی#
#پروین اعتصامی#حسن کسائی#
#محمودی خوانساری#اسدالله # #ملک#احمد عبادی#فرهنگ#تار #شریف#منصور صارمی #رفیق#
#اصفهانی#جهانگیر ملک#سه گاه
#فخری نیکزاد#دکلمه#گوینده# ☆کاروانی از شعرو موسیقی☆

1💬

¤¤☆¤¤
《کاروانی از شعرو موسیقی》
صاحبدلان گرامی :
کاروان همچنان درراه است
عاشق غم زده را خوار نمی باید داشت
شعراء و هنرمندان گلها
آواز :سرهنگ حسین قوامی
پیانو :مرتضی محجوبی
ویولن :علی تجویدی
تار :جلیل شهناز
سنتور : رضا ورزنده
نی :حسن کسائی
ضرب :حسین تهرانی
غزل آواز :زرگر اصفهانی
دستگاه :سه گاه و مخالف
گوینده دکلمه :روشنک

این بیت زیبااز :شهبانوی شعرای ایران بانو《پروین اعتصامی》
ظلم است دریکی قفس افکندن
مردار خوار ومرغ شکرخارا

این بیت زیبااز :صافی اصفهانی
عادت بناله کرده دل دردمند من
ترسم گمان کنند که در مانم آرزوست

این بیت زیبااز :صفااصفهانی
ظلمت نیم تجلی نورم من
ظلمت گرفته دامن انوارم

این بیت زیبااز : نخیلی بخارائی
طریق زندگی از شمع انجمن آموز
کز آتش دل خود تا به وقت مردن سوخت

این بیت زیبااز :حافظ شیرازی
طریق عشق پر آشوب وفتنه است ایدل
بیفتد آن که دراین راه با شتاب رود

این بیت زیبااز :نشاط اصفهانی
طبیب آگه زدردم نیست تا کوشد به درمانم
طبیبی کو که با او عرضه دارم راز پنهانم

#صاحبدلان#گرامی#کاروان#
#شعراء#هنرمندان#گلها#تار#
#موسیقی#نشاط اصفهانی #
#حافظ شیرازی#نخیلی بخارائی
#صفا اصفهانی#صافی اصفهانی#
#پروین اعتصامی#حسین قوامی
#مرتضی محجوبی#علی تجویدی
#جلیل شهناز #حسن کسایی#نی
#حسین تهرانی #زرگر اصفهانی #
#سه گاه#مخالف#روشنک # ☆کاروانی از شعرو موسیقی☆

0💬

Loading...

هاله انتهای جاده تاریک
اجساد بد بو
مملو از آدم هایی که دوستشان داشتی
مثلا همین دخترک مو طلایی را بارها به شهر بازی برده ام
یا تو را پشت به پشت سایه ات با افقی های جهان همراهی کرده ام
چه ناخودآگاه باهوشی
یا تو را روی پشت بام خانه به قهوه مهمان کرده ام
کنار دیگری خوابیده ام
کنار هم میگذارمتان
ماتریسی میشود که درونش حل میشوم
تا ناخوداگاه باهوشی سفر میکنم
نیمه های راه
نیمه های جان کندنم را
خاک میکنم
سنگ قبرش کوتاه تر از دامن است که حجاب شود
که مصونیت نیست
پیله های تو در تو را قدرتی عظیم میخواهد شکافتن
مرده ام را کشان کشان تا پیله بعد همراه میشوم
تا خدای نکرده این آخرین پله پروانه شدن باشد...
شاید وزغی در انتظار صبحانه
کنار برکه
چشم به راه آخرین شکاف است
وحید.س
.
.
#پروین

#photography #photographer #photo #pic #portrait #artistsoninstagram #artist #art #edit #iran #poem #poet #canon #doubleexposure #mood #style #dark #darkphotography #istgahe_honar #pic_poem #axxkhas #topcatphoto #ax_honari #ir_photographers_club #ir_aks #ak_30 #classiccars #jaguar

22💬

قدر این یکدم و یک لحظه بدان، تا تو اندیشه کنی آنهم نیست 🍃🍃🍁###پروین#اعتصامی#شاعر#خط#خودکاری#بیک

8💬

ذره ذره هر چه بود از من گرفت
دیر دانستم که گیتی رهزن است
#پروین-اعتصامی

3💬

Loading...

شنیدم که وقت برگریزان شد از باد خزان ، برگی گریزان
میان شاخه ها خود را نهان داشت رخ از تقدیر، پنهان .چون توان داشت
#پروین اعتصامی
(در نیوفتد هیچ برگی از درخت بی قضا و حکم آن سلطان بخت)

0💬

¤¤☆¤¤
《کاروانی از شعرو موسیقی》
صاحبدلان گرامی :
کاروان همچنان درراه است
بیاد کاروان های عاشق
تصویر :اساتید و هنرمندان نامی تاریخ موسیقی ایران از راست :
۱-خانم زرین پنجه نوازنده ویولن
۲-خانم گیتی وزیری تبار نوازنده ویولن
۳-خانم خاطره پروانه خواننده
۴-استاد ابوالحسن خان صبا
۵-خانم پروین صالح نوازنده قیچک
تاریخ عکس : تابستان ۱۳۳۲ استودیوی شماره ۸رادیوی ایران

این بیت زیبااز : حافظ شیرازی
گل بر رخ رنگین توتالطف عرق دید
درآتش رشک ازغم دل غرق گلاب است

این بیت زیبااز :سعدی شیرازی
گل بخواهد چید بی شک باغبان
ورنچیند خود فروریزد به باد

این ییت زیبااز : پسیان شیرازی
گم گشته یوسفم من ودر هیچ مصر نیست
جز در حریم انس توامکان راحتم

این بیت زیبااز : افتخاری شیرازی
گوئی از روز ازل ای گل بی خار مرا
نقش روی تودر آئینه ی پندار بماند

خلوتکده خیال دل
خواننده :داریوش رفیعی
شاعر : بیژن ترقی
آهنگساز : شیر خدایی
دستگاه : شور
ارکستر بزرگ رادیوی ایران
ارکستراسیون و رهبر :شیر خدائی
سال اجراء : ۱۳۳۰

این بیت زیبااز: وصال شیرازی
من از طبیب و پرستار هردوآزادم
دوای درد من این درد بی دوای من است

این بیت زیبااز :هلالی شیرازی
من و مجنون دو اسیریم که غم شادی ماست
هرکه این شیوه ندانست نه از وادی ماست
#صاحبدلان#گرامی#کاروان#شعراء#هنرمندان#
زرین پنجه#وزیری تبار#خاطره پروانه#استاد صبا#
#پروین صالح#هلالی شیرازی#وصال شیرازی#
#افتخاری شیرازی#پسیان شیرازی#حافظ شیرازی
#سعدی شیرازی#خلوتکده خیال دل#داریوش #
#رفیعی#شیر خدائی#بیژن ترقی#دستگاه #شور# ☆کاروانی از شعرو موسیقی☆

0💬

Loading...

#پروین:

پرسپوليس عين آب خوردن #السد را ميبرد فقط بچه‌ها كمی صبر و حوصله داشته باشند و تا آخرين دقيقه، كار را دنبال كنند

#پرسپوليس به شرايطی رسيده كه ميتواند هر حريفی را شكست دهد
@sorkh.news

73💬

Loading...

¤¤☆¤¤
《کاروانی از شعرو موسیقی》
صاحبدلان گرامی :
کاروان همچنان درراه است

عمریست سر کوی تو مستانه نشستم جانا
شعراء و هنرمندان گلها

این بیت زیبااز: شهبانوی شعرای ایران
《پروین اعتصامی》
ظلم است دریکی قفس افکندن
مردار خوار و مرغ شکر خارا

این بیت زیبااز :صفا اصفهانی
ظلمت نسیم تجلی نورم من
ظلمت گرفته دامن انوارم

این بیت زیبااز: صافی اصفهانی
عادت بناله کرده دل دردمند من
ترسم گمان کنند که درمانم آرزوست

این بیت زیبااز: نوری اصفهانی
طریق لیلی و مجنون اگر کفر است اگر ایمان
محبت در میان دوستان باید چنین باشد
این بیت زیبااز :نشاط اصفهانی
طبیب آگه زدردم نیست تا کوشد به درمانم
طبیبی کو که با او عرضه دارم راز پنهانم

این بیت زیبااز: متین اصفهانی
طایران عشق را نازم که چون گیرند اوج
هر کجا بالا تر از آن نیست آنجا میروند

یادش به خیر
خواننده : پوران
شاعر : بیژن ترقی
آهنگساز : مجید وفادار
ارکستر بزرگ رادیوی ایران
ارکستراسیون و رهبر : مجید وفادار
دستگاه :سه گاه

#صاحبدلان#گرامی#کاروان#شعراء#هنرمندان#
متین اصفهانی#نشاط اصفهانی#نوری اصفهانی#
#صافی اصفهانی#صفا اصفهانی#پروین اعتصامی
#یادش به خیر#پوران#بیژن ترقی#مجید وفادار
#سه گاه#ارکستراسیون#رهبر#موسیقی#آواز # ☆کاروانی از شعرو موسیقی☆

3💬

¤¤☆¤¤
《کاروانی از شعرو موسیقی》
صاحبدلان گرامی :
کاروان همچنان درراه است
بیاد کاروان های عاشق
شعراء و هنرمندان گلها

یاد جوانی
خواننده : پوران
شاعر :هوشنگ شهابی
آهنگساز : عباش شاپوری
ارکستر بزرگ رادیوی ایران
ارکستراسیون و رهبر :عباس شاپوری
دستگاه : همایون

این بیت زیبااز: حافظ شیرازی
چو سرو سهی اگر به خرامی دمی به گلزاری
خورد ز غیرت روی تو هر گلی خاری

ایت بیت زیبااز : سعدی شیرازی
چودرخت قامتش دید صبا به هم بر آمد
زچمن نرست سروی که زبیخ بر نکندش

این بیت زیبااز: بابا فغانی شیرازی
تا دل به دام حلقه ی زلف تو بسته ام
دانسته ام که حاصل عمر دراز چیست

این بیت زیبااز :پروین شیرازی
تا به ملک دل من از تو شبیخون آمد
شبی از دیده مرااشگ وشبی خون آمد

این بیت زیبااز : غیرتی شیرازی
بی مژده ی وصال نخیزد شهید عشق
صد بار اگر فرشته ی رحمت نداکند

این بیت زیبااز: لسانی شیرازی
بی مه روی تو شب خواب نداریم بیا
گرچه می آیی وما تاب نداریم بیا

#صاحبدلان#گرامی#کاروان#شعراء#هنرمندان#
#لسانی شیرازی#غیرتی شیرازی#پروین شیرازی#
#حافظ شیرازی#سعدی شیرازی#بابا فغانی شیرازی#
#یاد جوانی#پوران#عباس شاپوری#هوشنگ شهابی#
#دستگاه #همایون#آواز#غزل#ویولن#تار#سنتور # ☆کاروانی از شعرو موسیقی☆

0💬

#سلطان#علی#اقا#پروین#😙😙😙😙👑👑👑👑❤️❤️❤️❤️❤️❤️😗😗😗😗😍😍😍😍😍😍
خوشا تیمی که سلطانش تو باشی👑👑👑✌️✌️✌️
@aliparvin07
@aliparvin07

3💬

Loading...

#فروش #آپارتمان
#پروین ، خیابان #سپیده_کاشانی ، خیابان #ملاصدرا ✔️متراژ : 68 متر
✔️تعداد اتاق خواب : 1
✔️تعداد طبقات : 6
✔️تعداد واحد در طبقه : 4
✔️طبقه : 5
✔️سن بنا : 18 سال
✔️موقعیت : شمالی
✔️وضعیت سند : شش دانگ 🔰مشخصات :  آپارتمان توسط بانک مسکن ساخته شده است و دارای پارکینگ، انباری، آسانسور، نگهبانی 24 ساعته و دوربین مدار بسته می باشد 🔰قابل #معاوضه با آپارتمان 2 خواب 240 میلیونی 💰قیمت : 153 میلیون تومان

#بین_100تا200_میلیون
کدملک : #7635

ساعت تماس : صبح ها : 9الی14 بعداز ظهر ها : 17الی21 ☎️ 09133169913

www.isfahanmelk.com

0💬

#پروین اعتصامی #قطعه مست و هوشیار #
گفت آگه نیستی کز سر در افتادت کلاه
گفت در سر عقل باید بی کلاهی عار نیست.

2💬

عادتِ مردمِ این شهر،
فقط غم‌زدگی‌ست
جمعه هم روزِ قشنگی‌ست اگر بگذارند.. #زهرا_جعفری_جلوه #زنان_شاعر
#فروغ #پروین #سیمین_بهبهانی #شاعر_معاصر #شعر #غم#بغض #عشق
#جمعه #دلتنگی #زمستون
#ادبیات_عاشقانه
#هنر
#poetry

0💬

تقریبا چهار دهه است که خوانندگان مرد ما،اکثرا،غیر از معدود خوانندگان باریشه و اصیل ما،در حال این کار هستند.
یعنی:اجراي تصانيف مشهور #خوانندگان زن در زماني که بانوان نمی توانند بخوانند
همینقدر مضحک است.
#حمیرا
#هایده
#سیما_بینا
#پریسا
#پریوش_ستوده
#سیما_بینا
#پری_ملکی
#خاطره_پروانه
#الهه
#پروین
#علیرضا_قربانی
#شجریان
#لوچیانو_روسو

5💬

پروین نوری وند در سال ۱۳۱۷ در تهران متولد شد، وی در ابتدا کارمند بانک بازرگانی (شاهنشاهی) بود و توسط همایون خرم و به کمک یکی از بستگان خود پا به عرصه هنر نهاد، وی یکی از بهترین خوانندگان موسیقی ایرانی می‌باشد؛ که با خواندن بیش از ۳۰۰ ترانه و آواز در دهه ۳۰ و ۴۰ کارنامه درخشانی از بهترین آهنگ‌ها و ترانه‌ها دارد.

وی همچنین در برنامه‌های گلها از جمله یک شاخه گل گل‌های رنگارنگ اجراهای قابل توجهی دارد .
پروین در طول فعالیت هنری خود همکاری مستمری با آهنگسازانی همچون همایون خرم (بیش از ۱۲۰ ترانه برای پروین ساخته است)، حسین صمدی، مرتضی حنانه، رضا ناروند، مرتضی محجوبی، جواد لشگری، انوشیروان روحانی و.. و همچنین ترانه سرایانی همچون پرویز وکیلی، کریم فکور، رحیم معینی کرمانشاهی، پرویز خطیبی، دکتر هدایت اله نیرسینا، عبداله الفت، تورج نگهبان، مهدی سهیلی، بهادر یگانه و... داشته است

بانو پروین در سال ۱۳۵۳ از کار خوانندگی کناره گیری کرد و دیگر هرگز نخواند ! از وی بعد از انقلاب هیچگونه خبری متاسفانه در دسترس نیست .
اما بعد از انقلاب بدلیل ممنوعیت صدای زن ، متاسفانه خوانندگان خوش صدای بسیاری از خلق آثار جدید منع شدند ! اما آثار باقی‌مانده از آنها چنان کشش و جذابیتی برای نسل قدیم و جدید داشت ( هنر تاریخ مصرف ندارد ) که خوانندگان مرد بعد از انقلاب آثار بسیاری از بزرگان موسیقی ایران را بازخوانی کردند از جمله می‌توان به بازخوانی ترانه‌های خانم پروین با صدای دیگر خوانندگان نظیر بانو شکیلا ، زهره جویا و همچنین ستار و محمد اصفهانی و ... اشاره کرد .

یکی از ماندگار ترین آثار وی ، آهنگ بسیار زیبا و خاطره انگیز " غوغای ستارگان ( ماه و پروین ) " میباشد که توسط استاد همایون خرم و در پرده شور تنظیم برای ارکستر شده و همینطور شاعر آن کریم فکور میباشد .

#پروین
#غوغای_ستارگان
#همایون_خرم
#کریم_فکور
#دستگاه_شور

1💬

#مجله_ستاره_سینما سال #۱۳۵۳
کلی خبر داره اد فیلم سینما ودعوای شادروان#محمد_علی_فردین و#علی_عباسی ومجروح شدن #پروین غفاری واقعا جالبه لذت ببرید☺️😉#یلدا_تنها😢😢😢 #نوستالژی_عشقه

0💬

.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن

روی مانند پری از خلق پنهان داشتن

همچو عیسی بی پر و بی بال بر گردون شدن

همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن

کشتی صبر اندرین دریا افکندن چو نوح

دیده و دل فارغ از آشوب طوفان داشتن

در هجوم ترکتازان و کمانداران عشق

سینه‌ای آماده بهر تیرباران داشتن

روشنی دادن دل تاریک را با نور علم

در دل شب، پرتو خورشید رخشان داشتن

همچو پاکان، گنج در کنج قناعت یافتن

مور قانع بودن و ملک سلیمان داشتن

#پروین_اعتصامی#پروین#شعر#شاعر

2💬

🔴چه عکسایی پیدا کردم از اون موقع 🌷❤️
🔴از دهه50_60😍😍🌷🌷
🔴چه تیمی بود❤️
@aliparvin07
@hamidderakhshan10
#پرسپولیس
#علی
#پروین
#حمید
#درخشان

1💬