#کافه_کاپری

کوکتل پرتقال نعنا🍸🍹🍷🍺🍻 #کافه#کاپری#کافه_کاپری#کافه_گردی

4💬

روزگاری ست که ما را نگران می داری
مخلصان را نه به وضع دگران می داری/
گوشه چشمی رضایی به منت باز نشد
این چنین عزت صاحب نظران می داری/
نه گل از دست غمت رست و نه بلبل در باغ
همه را نعره زنان جامه دران می داری/
ساعد آن به که بپوشی تو چو از بهرنگار
دست در خون دل پر هنران می داری/
ای که در دلق ملمع طلبی نقد حضور
چشم سری عجب از بی خبران می داری/
چون تویی نرگس باغ نظر ای چشم و چراغ
سر چرا بر من دلخسته گران می داری/
گوهر جام جم از کان جهانی دگر است
تو تمناز گل کوزه گران می داری/
پدر تجربه ای دل تویی آخر ز چه روی
طمع مهر و وفازین پسران می داری/
کیسه سیم و زرت پاک بباید پرداخت
زین طمع ها که تو از سیمبران می داری/
گر چه رندی و خرابی کنه ماست دلی
عاشقی گفت که تو بنده بر آن می داری/
مگذران روز سلامت به ملامت حافظ
چه توقع ز جهانی گذران می داری.

#حافظ_شیرازی
#فال_حافظ
#کافه_کاپری
#کافه_گردی
روزگاریست زیست ما.
روزگار دگریست اندیشه ما.
گوهر تابناک گویی دگریست.
سفر ما زهی خیال باطلیست.
#آریا_میرزاعلی
3تا دبل اسپرسو🍵 صفای سفریست.
حافظ شیرازی 📖 اندیشه دیگریست.
چشمان ما رویای دیگریست.
✋زنده ب آنیم ک اندیشه بیند☺

23💬

برخیز و بیا بتا برای دل ما
حل کن به جمال خویشتن مشکل ما
یک کوزه شراب تا به هم نوش کنیم
زان پیش که کوزه ها کنند از گل ما "خیام نیشابوری"
#خیام_نیشابوری
#########
همی خوش آید ز شراب نفس تو
همی جوش آید ز لبان نفس تو
آتش نفس تو در جان و تن من
رویش افسار دل ز شراب جان و تن من.
"آریا میرزا"
#آریا_میرزاعلی
#کافه_کاپری

###
صبح جمعه زیبا و دل انگیزتون متعالییی 💕💕❤❤😊😊🍻🍻🍵🍵
Iyi Cuma dilerim size😂😂❤❤ 🍵🍵
I wish you the Good Friday😂😂❤❤🍵🍵

46💬

زبانم لعلی ندارد.
جانم توانی ندارد.
زین اندیشه های سیه نوای دلنوازی ندارد.
در این دنیای زندگی نوای سرفرازی ندارد.
گمگشته زین سراب دلدادگی.
مانده در این وادی مستانگی.
خدایا جان پناهی ده.
زین روح گردان.
سرفرازی ده زین دلدادگان.
"آریا میرزا"
1395.1.11
Tm;22:30
#آریا_میرزا
#میرزاعلی


3فنجون اسپرسو دبل پشت سرهم اونم با این کتاب.
عالمی میبره تو عالم هیچ #هیچ
توان هیچی رو ندارم.
#کافه_کاپری

18💬

سال نو پیشاپیش مبارک
کاپری مدرنترین مجتمع فرهنگی تجاری شمال کشور
#کاپری #سینما_کاپری #فست فود_کاپری #پارک_کودک_کاپری #کافه_کاپری

1💬