#کنسرت

ا
چالش آتش١

ا
لیدر ری استارتی ها:
«تنها راه جهانی شدن، کشتن چند بسیجی است!
حکومت‌ها تا همچون«چگواراها»، آدم نکشی .. تو را جهانی نخواهند کرد!»
«ری استارتی های عزیز جهت جلوگیری از شناسایی، موارد امنیتی را در فیلم های چالشهای خود رعایت کنید...» براستی سکولاریسم چه بر سر جهانیان آورده که مردم دنبال “مهاتما گاندی “نیستند!

چرا مردم جهان مفهوم "خشونت"، "تروریست "و "امنیت"را نمیفهمند؟!
مساجد را آتش می زنیم؛ زیرا بزرگترین عنصر و پایگاه نظام جمهوری اسلامی دیکتاتوری است... هدف از چالش آتش بیداری ملت است... تمدید ٢٠روز "چالش آتش" تا١٠دی ماه

چگوارا: پایه های حکومت بر پول، سرباز و قدرت نیست؛ پایه های یک حکومت بر مبنای آرمان ها و اهداف سربازانش است؛ که اگر آرمانی نداشنه باشند شکست خواهند خورد!

تفاوت ری‌استارتی‌ها با بسیجی ها براساس آرمان های آن هاست...
ری استارتی ها برای آزادی مردم و کشورشان، آرمان، اعتقاد و ایمان دارند؛ اما بسیجی ها آرمان و اعتقاد به مسئولینشان ندارند؛ بلکه به خاطر پول است؛ به همین خاطر آن ها شکست خواهند خورد...
ا
جهت شنیدن برنامه های «ری استارت ،طلوع امپراطوری کوروش، شب بخیر ایران، اسرار تاریخ ایران و شاسکول ‌پلاسها»
از قسمتهای اول به کانالهای زیر بپیوندید:
⤵️
Telegram.me/Semahos ⤵️ Telegram.me/Semohos1
ا
📰برای دریافت اخبار موثق جهان به کانال تلگرامی پستو نیوز بپیوندید:
Telegram.me/PastoNews

همچنین اپلیکیشن «رادیوپستو» را می توانید از پلی استور دانلود ونصب کنید.

#ری_استارت_تنها_راه_نجات #ری_استارت #سیدمحمدحسینی
#عشق #کنسرت #جنبش_قانون_اساسی_تصوف #منوتو #مسابقه #آهنگ #گرافیک #عکس #خنده #جنبش_قانون_اساسی #سریال #love
#ایران #تصوف #art #سپاه #مدافع #بسیج #ترامپ #رهبر #هنرمندان #آمریکا #صدای_مردم #جنگ #احمدی_نژاد #تحریم #restart

ا
🌐لینک دقیق پخش مستقيم:
http://www.Showman1.com/LiveRadio 🌍وب سایت ها و راه های ارتباطی ما:
Radiopasto.com
facebook.com/hosseinitv
youtube.com/hosseinitv
twitter.com/hosseinitv
google.com/+hosseinitv
_
📧آدرس ایمیل(سیدمحمدحسینی)⤵️
Hosseinih3tv@gmail.com
📞شماره تماس ارتباط مستقیم با(سیدمحمدحسینی)⤵️
Tell: +1 202 746 1210

0💬

ا
آخرین هشدار "سیدمحمدحسینی"
لید ری استارتی ها
بعد زلزله کرمانشاه و قبل زلزله کرمان
ا
جهت شنیدن برنامه های «ری استارت ،طلوع امپراطوری کوروش، شب بخیر ایران، اسرار تاریخ ایران و شاسکول ‌پلاسها»
از قسمتهای اول به کانالهای زیر بپیوندید:
⤵️
Telegram.me/Semahos ⤵️ Telegram.me/Semohos1
ا
📰برای دریافت اخبار موثق جهان به کانال تلگرامی پستو نیوز بپیوندید:
Telegram.me/PastoNews

همچنین اپلیکیشن «رادیوپستو» را می توانید از پلی استور دانلود ونصب کنید.

#ری_استارت_تنها_راه_نجات #ری_استارت #سیدمحمدحسینی
#عشق #کنسرت #جنبش_قانون_اساسی_تصوف #منوتو #مسابقه #آهنگ #گرافیک #عکس #خنده #جنبش_قانون_اساسی #سریال #love
#ایران #تصوف #art #سپاه #بسیج #ترامپ #رهبر #هنرمندان #آمریکا #صدای_مردم #جنگ #تحریم #restart

ا
🌐لینک دقیق پخش مستقيم:
http://www.Showman1.com/LiveRadio 🌍وب سایت ها و راه های ارتباطی ما:
Radiopasto.com
facebook.com/hosseinitv
youtube.com/hosseinitv
twitter.com/hosseinitv
google.com/+hosseinitv
_
📧آدرس ایمیل(سیدمحمدحسینی)⤵️
Hosseinih3tv@gmail.com
📞شماره تماس ارتباط مستقیم با(سیدمحمدحسینی)⤵️
Tell: +1 202 746 1210

0💬

Loading...

ا
آخرین هشدار "سیدمحمدحسینی"
لید ری استارتی ها
بعد زلزله کرمانشاه و قبل زلزله کرمان
ا
جهت شنیدن برنامه های «ری استارت ،طلوع امپراطوری کوروش، شب بخیر ایران، اسرار تاریخ ایران و شاسکول ‌پلاسها»
از قسمتهای اول به کانالهای زیر بپیوندید:
⤵️
Telegram.me/Semahos ⤵️ Telegram.me/Semohos1
ا
📰برای دریافت اخبار موثق جهان به کانال تلگرامی پستو نیوز بپیوندید:
Telegram.me/PastoNews

همچنین اپلیکیشن «رادیوپستو» را می توانید از پلی استور دانلود ونصب کنید.

#ری_استارت_تنها_راه_نجات #ری_استارت #سیدمحمدحسینی
#عشق #کنسرت #جنبش_قانون_اساسی_تصوف #منوتو #مسابقه #آهنگ #گرافیک #عکس #خنده #جنبش_قانون_اساسی #سریال #love
#ایران #تصوف #art #سپاه #بسیج #ترامپ #رهبر #هنرمندان #آمریکا #صدای_مردم #جنگ #تحریم #restart

ا
🌐لینک دقیق پخش مستقيم:
http://www.Showman1.com/LiveRadio 🌍وب سایت ها و راه های ارتباطی ما:
Radiopasto.com
facebook.com/hosseinitv
youtube.com/hosseinitv
twitter.com/hosseinitv
google.com/+hosseinitv
_
📧آدرس ایمیل(سیدمحمدحسینی)⤵️
Hosseinih3tv@gmail.com
📞شماره تماس ارتباط مستقیم با(سیدمحمدحسینی)⤵️
Tell: +1 202 746 1210

0💬

ا
چالش آتش١

ا
لیدر ری استارتی ها:
«تنها راه جهانی شدن، کشتن چند بسیجی است!
حکومت‌ها تا همچون«چگواراها»، آدم نکشی .. تو را جهانی نخواهند کرد!»
«ری استارتی های عزیز جهت جلوگیری از شناسایی، موارد امنیتی را در فیلم های چالشهای خود رعایت کنید...» براستی سکولاریسم چه بر سر جهانیان آورده که مردم دنبال “مهاتما گاندی “نیستند!

چرا مردم جهان مفهوم "خشونت"، "تروریست "و "امنیت"را نمیفهمند؟!
مساجد را آتش می زنیم؛ زیرا بزرگترین عنصر و پایگاه نظام جمهوری اسلامی دیکتاتوری است... هدف از چالش آتش بیداری ملت است... تمدید ٢٠روز "چالش آتش" تا١٠دی ماه

چگوارا: پایه های حکومت بر پول، سرباز و قدرت نیست؛ پایه های یک حکومت بر مبنای آرمان ها و اهداف سربازانش است؛ که اگر آرمانی نداشنه باشند شکست خواهند خورد!

تفاوت ری‌استارتی‌ها با بسیجی ها براساس آرمان های آن هاست...
ری استارتی ها برای آزادی مردم و کشورشان، آرمان، اعتقاد و ایمان دارند؛ اما بسیجی ها آرمان و اعتقاد به مسئولینشان ندارند؛ بلکه به خاطر پول است؛ به همین خاطر آن ها شکست خواهند خورد...
ا
جهت شنیدن برنامه های «ری استارت ،طلوع امپراطوری کوروش، شب بخیر ایران، اسرار تاریخ ایران و شاسکول ‌پلاسها»
از قسمتهای اول به کانالهای زیر بپیوندید:
⤵️
Telegram.me/Semahos ⤵️ Telegram.me/Semohos1
ا
📰برای دریافت اخبار موثق جهان به کانال تلگرامی پستو نیوز بپیوندید:
Telegram.me/PastoNews

همچنین اپلیکیشن «رادیوپستو» را می توانید از پلی استور دانلود ونصب کنید.

#ری_استارت_تنها_راه_نجات #ری_استارت #سیدمحمدحسینی
#عشق #کنسرت #جنبش_قانون_اساسی_تصوف #منوتو #مسابقه #آهنگ #گرافیک #عکس #خنده #جنبش_قانون_اساسی #سریال #love
#ایران #تصوف #art #سپاه #مدافع #بسیج #ترامپ #رهبر #هنرمندان #آمریکا #صدای_مردم #جنگ #احمدی_نژاد #تحریم #restart

ا
🌐لینک دقیق پخش مستقيم:
http://www.Showman1.com/LiveRadio 🌍وب سایت ها و راه های ارتباطی ما:
Radiopasto.com
facebook.com/hosseinitv
youtube.com/hosseinitv
twitter.com/hosseinitv
google.com/+hosseinitv
_
📧آدرس ایمیل(سیدمحمدحسینی)⤵️
Hosseinih3tv@gmail.com
📞شماره تماس ارتباط مستقیم با(سیدمحمدحسینی)⤵️
Tell: +1 202 746 1210

0💬

یکی از بی مانندترین کنسرتهایی که تا به حال رفتم پاینده و برقرار باشید 💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐# رستاک #رستاک-بند #رستاکیا #رستاک❤️ #رستاک_موسیقی_محلی #رستاک💜 #رستاک🎶 #رستاک🎤 #رستاکـ #کنسرت رستاک#fall2017 #canada150 #instastory #toronto #torontolife #toronto2017 #canada #canada2017🍁 #rastakband

0💬

Loading...

ا
چالش آتش١

ا
لیدر ری استارتی ها:
«تنها راه جهانی شدن، کشتن چند بسیجی است!
حکومت‌ها تا همچون«چگواراها»، آدم نکشی .. تو را جهانی نخواهند کرد!»
«ری استارتی های عزیز جهت جلوگیری از شناسایی، موارد امنیتی را در فیلم های چالشهای خود رعایت کنید...» براستی سکولاریسم چه بر سر جهانیان آورده که مردم دنبال “مهاتما گاندی “نیستند!

چرا مردم جهان مفهوم "خشونت"، "تروریست "و "امنیت"را نمیفهمند؟!
مساجد را آتش می زنیم؛ زیرا بزرگترین عنصر و پایگاه نظام جمهوری اسلامی دیکتاتوری است... هدف از چالش آتش بیداری ملت است... تمدید ٢٠روز "چالش آتش" تا١٠دی ماه

چگوارا: پایه های حکومت بر پول، سرباز و قدرت نیست؛ پایه های یک حکومت بر مبنای آرمان ها و اهداف سربازانش است؛ که اگر آرمانی نداشنه باشند شکست خواهند خورد!

تفاوت ری‌استارتی‌ها با بسیجی ها براساس آرمان های آن هاست...
ری استارتی ها برای آزادی مردم و کشورشان، آرمان، اعتقاد و ایمان دارند؛ اما بسیجی ها آرمان و اعتقاد به مسئولینشان ندارند؛ بلکه به خاطر پول است؛ به همین خاطر آن ها شکست خواهند خورد...
ا
جهت شنیدن برنامه های «ری استارت ،طلوع امپراطوری کوروش، شب بخیر ایران، اسرار تاریخ ایران و شاسکول ‌پلاسها»
از قسمتهای اول به کانالهای زیر بپیوندید:
⤵️
Telegram.me/Semahos ⤵️ Telegram.me/Semohos1
ا
📰برای دریافت اخبار موثق جهان به کانال تلگرامی پستو نیوز بپیوندید:
Telegram.me/PastoNews

همچنین اپلیکیشن «رادیوپستو» را می توانید از پلی استور دانلود ونصب کنید.

#ری_استارت_تنها_راه_نجات #ری_استارت #سیدمحمدحسینی
#عشق #کنسرت #جنبش_قانون_اساسی_تصوف #منوتو #مسابقه #آهنگ #گرافیک #عکس #خنده #جنبش_قانون_اساسی #سریال #love
#ایران #تصوف #art #سپاه #مدافع #بسیج #ترامپ #رهبر #هنرمندان #آمریکا #صدای_مردم #جنگ #احمدی_نژاد #تحریم #restart

ا
🌐لینک دقیق پخش مستقيم:
http://www.Showman1.com/LiveRadio 🌍وب سایت ها و راه های ارتباطی ما:
Radiopasto.com
facebook.com/hosseinitv
youtube.com/hosseinitv
twitter.com/hosseinitv
google.com/+hosseinitv
_
📧آدرس ایمیل(سیدمحمدحسینی)⤵️
Hosseinih3tv@gmail.com
📞شماره تماس ارتباط مستقیم با(سیدمحمدحسینی)⤵️
Tell: +1 202 746 1210

0💬

Loading...

@rezagolzar 💙💙
.
پایان فصل برگ ریزان با کنسرت بزرگ محمد رضا گلزار🍂
🎵چهارشنبه ۲۹ آذر 96
🎵سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران
.
🔹براي خريد بليت كنسرت به سايت
www.exirconcert.com
‎مراجعه فرماييد.
‎.
🔸براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره
۲۲۰۹۷۹۷۲_۵
‎تماس بگيريد.
@rezagolzar
@mohamadrezakhanzadeh
@exirnovin
@exirconcert
@rezzarband
.............
Adit by:@zahra_golzar4
#featmusic#superstar#rezzar#rezagolzar#athlete#model#modeling#vocal#stage#menstyle#fashion#stylish#singers#favsong#music#song#featmusic
#آهنگ_ایرانی#کنسرت#موزیک#استیج#تهران#کنسرت_محمدرضا_گلزار#کنسرت_گلزار#کنسرت_جدید

@rezzar_news

0💬

منتظر حضور گرمتان هستيم
كنسرت گروه چریکه
جمعه ۲۴ آذر
ساعت ۲۰
فرهنگسرای ارسباران
تهیه‌ی بلیت از سایت ایران کنسرت
Iranconcert.com
#کنسرت #چریکه #گروه_چریکه #فرهنگسرای_ارسباران #کرمانشاه #زلزله_کرمانشاه #زلزله_زدگان_را_فراموش_نکنیم

0💬

🔊🔊🔊
فراخوان
پروژه ی "لذت آواز"
در تالار وحدت
پذیرش خوانندگان کُر و اُپرا
در فصل جدید
❤️ #bass ❤️ #tenor ❤️ #alto ❤️ #soprano
_ آزمون و ملاقات خصوصی با احتساب ۲۰ دقیقه برای هر داوطلب انجام میپذیرد
_ آزمون سلفژ و ملاقات حضوری تنها در روز های دوشنبه ۲۰ آذر، دوشنبه ۲۷ آذر و چهارشنبه ۲۹ آذر انجام میپذیرد
_ مهلت این دوره از آزمون قابل تمدید نمیباشد
_ مواد آزمون:
تئوری موسیقی (فواصل و سرکلید گام ها)
سلفژ (ریتم، پارلاتی، سلامت شنوایی)
_ اجرای قطعه برای خوانندگان کُر الزامی نیست و پاسخ گویی به سوالات سلفژ برای این مرحله از آزمون کفایت میکند
_ اجرای قطعه برای متقاضیان اجرای سولو الزامی است
_ علاقمندان میتوانند برای پیوستن به تیم خوانندگان بل کانتو از هم اکنون نسبت به هماهنگی های آزمون و مصاحبه حضوری اقدام نمایند
_ تنها راه تماس با بل کانتو از طریق شماره روابط عمومی بل کانتو #09302904063 ☎️ میباشد
_ اطلاعات دوره های جدید کلاس های گروهی سلفژ بل کانتو نیز به زودی از این رسانه به آگاهی میرسد
@nima_panahiha
@bel_canto_symphony_orchestra
#09302904063 ☎️
#09302904063 ☎️
ُپرا #کنسرت #لذت_آواز #تالار_وحدت #آزمون #سلفژ #خوانندگان #آواز #بل_کانتو

1💬

Loading...

۹ پست از پست های محمد علیزاده عزیز که بیشترین لایک را در سال 2017 داشتند. ❤️
.
.
. .
. 🔳🔲🔳🔲🔳🔲🔳🔲🔳🔲🔳🔲🔳🔲🔳🔲🔳🔲🔳
. . 📲ایدی ارتباط با ما در تلگرام ↙️
.
🆔T.me/mohammadalizadeh9394
🆔@mohammadalizadeh9394
. 🎭کانال تلگرام سینمااحساسی 📺کامل ترین و به روز ترین 🎭کانال ویدئوهای کنسرت و مصاحبه محمدعلیزاده
🎥@cinemaehsasi🎥
http://T.me/CinemaEhsasi
🔳🔲🔳🔲🔳🔲🔳🔲🔳🔲🔳🔲🔳🔲🔳🔲🔳🔲🔳
✔️✔️✔️آدرس کانال رسمی و شخصی محمد علیزاده در تلگرام ↙️
http://T.me/mohammadalizadeh60
.
.
✔️✔️✔️آدرس کانال شرکت ایرانگام در تلگرام ↙️
http://T.me/IranGaamCompany
🔳🔲🔳🔲🔳🔲🔳🔲🔳🔲🔳🔲🔳🔲🔳🔲
@mohammadalizadehmusic
@sadrhoseinkhani
#mohammadalizadehmusic#mohammadalizadeh#mohammadalizade#mohamadalizadeh#mohamadalizade#mohammad#alizadeh#pop#consert#iran #photo #stage #music
#محمد_علیزاده#محمدعليزاده#علیزاده#موسیقی#عشق#آرامش#موزیک#پاپ#کنسرت#خواننده#ایران#انسان#انسانیت#خدا#هنرمند
.
.
.

ویدیو های جدید محمد علیزاده در کانال تلگرام 🎭 #سینما_احساسی 🎭 .
✴️آدرس کانال #سینما_احساسی در تلگرام↙️
t.me/CinemaEhsasi
.
✔️✅برای پیوستن به کانال هواداری ما از لینک آبی بالای صفحه اول پیج کمک بگیرید😉 با قاطعیت میگیم اگر طرفدار محمد علیزاده هستید از پیوستن به کانال تلگرام سینما احساسی پشیمون نمی شید 😊
🔳🔲🔳🔲🔳🔲🔳🔲🔳🔲🔳🔲🔳🔲🔳🔲🔳🔲

1💬

@rezagolzar 💙💙
.
پایان فصل برگ ریزان با کنسرت بزرگ محمد رضا گلزار🍂
🎵چهارشنبه ۲۹ آذر 96
🎵سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران ‎🔹براي خريد بليت كنسرت به سايت
www.exirconcert.com
‎مراجعه فرماييد.
🔸براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره
۲۲۰۹۷۹۷۲_۵
‎تماس بگيريد.
@rezagolzar
@mohamadrezakhanzadeh
@exirnovin
@exirconcert
@rezzarband
.............
Adit by:@zahra_golzar4
#featmusic#superstar#rezzar#rezagolzar#athlete#model#modeling#vocal#stage#menstyle#fashion#stylish#singers#favsong#music#song#featmusic
#آهنگ_ایرانی#کنسرت#موزیک#استیج#تهران#کنسرت_محمدرضا_گلزار#کنسرت_گلزار#کنسرت_جدید

1💬

#کانون_تهران
اجرای زنده مجیدخراطها.
22آذرماه96
ورامین
به نفع زلزله زدگان کرمانشاه
وسیله عمومی بازگشت از ورامین به تهران تدارک دیده شده است.
@majidkharathaoriginal
#کنسرت #شهرری #تهران #ورامین #هنرمند #هنرمندان #سلطان_احساس #مجیدخراطها #زلزله تهیه بلیط از سایت ایران کنسرت
وشماره های درج شده روی عکس

0💬

Loading...

#کانون_تهران
اجرای زنده مجید خراطها.
22 آذرماه 96
ورامین
به نفع زلزله زدگان کرمانشاه
وسیله عمومی بازگشت از ورامین به تهران تدارک دیده شده است.

@majidkharathaoriginal
#کنسرت#شهرری#تهران#ورامین#هنرمند #هنرمندان#سلطان_احساس #مجیدخراطها#زلزله
تهیه بلیط از سایت ایران کنسرت
و شماره های درج شده روی عکس
https://www.iranconcert.com/?ebuy=6785&t=جنگ%20شادی%20ورامین%20(با%20اجرای%20مجید%20خراطها

0💬

#کانون_تهران
اجرای زنده مجیدخراطها.
22آذرماه96
ورامین
به نفع زلزله زدگان کرمانشاه
وسیله عمومی بازگشت ازورامین به تهران
تدارک دیده شده است..
@majidkharathaoriginal

#کنسرت#شهرری#تهران#ورامین#هنرمند
#هنرمندان#سلطان_احساس
#مجیدخراطها#زلزله
تهیه بلیط ازسایت ایران کنسرت
وشماره های درج شده روی عکس
طراح:@bahreh_kharatha
https://www.iranconsert.com/?
ورامین20شادی%20جنگ%=6758&t=ebuy
خراطها20مجید%20اجرای20%(با%20%

@majidkharathaoriginal
@dr.saeed.kharatha
@vahidkharatha
@dr.saeed.kharatha
@saeed.kharatha
@alikazemiactor
@peymanrashidy
@kanoon.tehran

4💬

Loading...

🎵تو بی معرفت شدی رفت
می رفتی دلت نمی رفت
.
@graphymusic1
لطفا فالو😍😍
💛دوستاتونو تگ کنید💛

1💬

خدا همین حوالیه ❤️
.
❤️این پیج مخصوص خداست لطفا ادب رو رعایت کنید
✌️دوستاتونو تگ کنید تا زودی بیاییــم بــالـــا
🚶سِـــه تا پســـت آخر رو لایــــک کنید
Follow➡️ @Khoda_Com
.
.
.
.
.
#خدا#خداوند#خدای_من#پروردگار#الله#خدایا#God

12💬

اجرای زنده مجیدخراطها
22آذرماه96
ورامین
به نفع زلزله زدگان#کرمانشاه
وسیله عمومی بازگشت از ورامین به تهران تدارک دیده شده است
#شهرری
#تهران
#ورامین
تهیه بلیط از سایت ایران کنسرت و شماره های درج شده روی عکس

#سرپل_ذهاب #کنسرت #مجید_خراطها
‍ کنسرت ورامین ✔️
۲۲ آذر 👌
سالن جهاد ورامین
رزرو بلیت :
https://www.iranconcert.com/?ebuy=6785&t=%d8%ac%d9%86%da%af%20%d8%b4%d8%a7%d8%af%db%8c%20%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86%20(%d8%a8%d8%a7%20%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%20%d9%85%d8%ac%db%8c%d8%af%20%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b7%d9%87%d8%a7)

0💬

@rezagolzar 💙💙
.
پایان فصل برگ ریزان با کنسرت بزرگ محمد رضا گلزار🍂
🎵چهارشنبه ۲۹ آذر 96
🎵سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران
.
🔹براي خريد بليت كنسرت به سايت
www.exirconcert.com
‎مراجعه فرماييد.
‎.
🔸براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره
۲۲۰۹۷۹۷۲_۵
‎تماس بگيريد.
@rezagolzar
@mohamadrezakhanzadeh
@exirnovin
@exirconcert
@rezzarband
.............
Adit by:@zahra_golzar4
#featmusic#superstar#rezzar#rezagolzar#athlete#model#modeling#vocal#stage#menstyle#fashion#stylish#singers#favsong#music#song#featmusic
#آهنگ_ایرانی#کنسرت#موزیک#استیج#تهران#کنسرت_محمدرضا_گلزار#کنسرت_گلزار#کنسرت_جدید

@rezzar_news

1💬

🎤#Bebakhshid

بهونه‌های من کم نیست
کسی رو جز تو یادم نیست
اگه عکساتو می‌بوسم
ببخشید...

#part2

🎥کنسرت تهران فریدون آسرایی
🔸اجرای آهنگ «ببخشید»
🔸برج میلاد - ۱۶ آذر ۹۶

🎻@amirhossein_mahmoudi_original

#فریدون_آسرایی#کنسرت#تهران#برج_میلاد
#concert_tehran
#fereydounasraeinews
#fereydounasraei
#fereydoun_asraei
#fereydoun
@fereydoun_asraei

2💬

.
@saerin
.
#لجبازی
.
نمیدونم بعضیا در مورد حرفاشون #فکر نمیکنن یا فقط از سر کم نیاوردنه!
.
۱_میگیم زنا چرا نمیرن مسابقات مهم #بانوان رو از نزدیک ببینن؟!
میگین جذابیت بازیهای مردان بالاتره!
#دربی کجا، بازیهای زنا کجا!؟
خوب بنده خدا!
شما و یه مشت #سلبریتی #فمنیست از لزوم برابری کامل زن و مرد گفتین!
پس اون حرفاتون چی میشه؟!
یعنی میگین زن توانایی های برابر با مرد نداره؟!
اینو که ما سالهاست داریم داد میزنیم که #عدالت به معنای برابری نیس و زن و مرد فطرتا متفاوتن و نمیتونن #برابر باشن!
.
۲_خانوم محترم!
شماکه دوست داری بری بین هزاران مرد #فوتبال ببینی، حاضری شوهر و پسرت پاشه بره مسابقات بانوان رو ببینه؟!
احساساتت زنانت قبول میکنه؟!
کاری با مردایی که #هوس و منفعت، #غیرت و مردونگی شونو گرفته ندارم!
ولی یه مرد با غیرت حتی اگه به روتون نیاره نمیتونه با بودنتون بین هزاران مرد که معلوم نیس چه حرفایی میزنن و چه رفتاری قراره ازشون سر بزنه کنار بیاد!
.
۳_میگین تا ورود زنان به ورزشگاه آزادنشه معضل #فحاشی حل نمیشه!
خوب خانوم محترم، همین فضای مجازی بهترین مثال برای #مزخرف بودن این استدلاله!
کافیه سری به کامنت صفحه های مختلف بزنی که فالوورها در حضور بانوان اگزوزخاور رو به اگزوز داور حواله میدن!
اینا اگه قرار بود با بودن زنا آدم بشن، الان نباید تو مترو و خیابون شاهد #هرزه دهنیشون بودیم!
.
۴_میگین فلانی که خودش رفته استادیوم چرا میگه دوست نداره، یا میگین چرا تو خارج احساس ناامنی نکرده؟
این حرف دیگه خدای کج فهمی بود!
ایشون اتفاقا بین روغنفکرای ابوظبی احساس ناامنی کرده نه وطنش!
اینجا که اجازه ورود نداشته که بخواد از تجربش بگه!
اصولا هر وقت بعد این رفت استادیوم میتونی بگی تناقض داشته حرفش!
.
۵_میگین بحث ما دادن حق انتخابه!
دادن #حق_انتخاب به دختر پونزده شونزده ساله کنار دوست پسر نره خر هفده هیجده ساله ش که ذره ای #منطق و #عقلانیت بینشون نیست بین دهها هزار نفر که کنترلی روشون نیس عقلانیه؟!
بگذریم از اینکه الان خیلی از سی چهل ساله هامونم شعوری در حد پونزده سال دارن!
.
۶_میگین چرا #قضاوت میکنین که همه قراره واسه فلان کار برن استادیوم؟!
خوب مثال خوبش همین #کنسرت!
چه تجربه ی فخیمه ای داشتین از کنسرت های مختلطی که تازه روشون کنترل هم هست تاحدی؟!
کم کثافت کاری و #حاشیه داشته این کنسرت ها؟!
.
.
پ.ن؛
بحث اصلی به حاشیه بردن مسایل اصلیه!
نمیدونم کی میخواین بفهمین امثال #مهناز_افشار صرفا مهره هایی هستن در خدمت استعمار!
اخبار جاسوس ها و اهداف سفر روباه های پیر به تهران به کلی به حاشیه رفت!
.
#معین_ث

0💬

#کانون_تهران
اجرای زنده مجید خراطها.
22 آذرماه 96
ورامین
به نفع زلزله زدگان کرمانشاه
وسیله عمومی بازگشت از ورامین به تهران تدارک دیده شده است.

@majidkharathaoriginal
#کنسرت#شهرری#تهران#ورامین#هنرمند #هنرمندان#سلطان_احساس #مجیدخراطها#زلزله
تهیه بلیط از سایت ایران کنسرت
و شماره های درج شده روی عکس
https://www.iranconcert.com/?ebuy=6785&t=جنگ%20شادی%20ورامین%20(با%20اجرای%20مجید%20خراطها
@majidkharathaoriginal
@vahidkharatha
@dr.saeed.kharatha

0💬

" دو دوست " کنسرت پژوهشی موسیقی به مناسبت بزرگداشت جهانی مولانا با همکاری فرهنگسرای ارسباران - اجرای بداهه ی ارکستر فیلارمونیک کرج - یکشنبه ۲۶ آذر ۹۶ ساعت ۱۷:۳۰
#ارکستر_فیلارمونیک_کرج #ارکستر #سیامک_کلانتری #ماریوش_کلوح #مولانا #کنسرت #دودوست
#siamakkalantari #mariuszkoluch

0💬

🔴 آهنگ "تصور و یادآوری" ‏ "Imagine and Remember"
🔹تقدیم به همه ری‌استارتی‌ها
@pastonewsا
چالش آتش١

ا
لیدر ری استارتی ها:
«تنها راه جهانی شدن، کشتن چند بسیجی است!
حکومت‌ها تا همچون«چگواراها»، آدم نکشی .. تو را جهانی نخواهند کرد!»
«ری استارتی های عزیز جهت جلوگیری از شناسایی، موارد امنیتی را در فیلم های چالشهای خود رعایت کنید...» براستی سکولاریسم چه بر سر جهانیان آورده که مردم دنبال “مهاتما گاندی “نیستند!

چرا مردم جهان مفهوم "خشونت"، "تروریست "و "امنیت"را نمیفهمند؟!
مساجد را آتش می زنیم؛ زیرا بزرگترین عنصر و پایگاه نظام جمهوری اسلامی دیکتاتوری است... هدف از چالش آتش بیداری ملت است... تمدید ٢٠روز "چالش آتش" تا١٠دی ماه

چگوارا: پایه های حکومت بر پول، سرباز و قدرت نیست؛ پایه های یک حکومت بر مبنای آرمان ها و اهداف سربازانش است؛ که اگر آرمانی نداشنه باشند شکست خواهند خورد!

تفاوت ری‌استارتی‌ها با بسیجی ها براساس آرمان های آن هاست...
ری استارتی ها برای آزادی مردم و کشورشان، آرمان، اعتقاد و ایمان دارند؛ اما بسیجی ها آرمان و اعتقاد به مسئولینشان ندارند؛ بلکه به خاطر پول است؛ به همین خاطر آن ها شکست خواهند خورد...
ا
جهت شنیدن برنامه های «ری استارت ،طلوع امپراطوری کوروش، شب بخیر ایران، اسرار تاریخ ایران و شاسکول ‌پلاسها»
از قسمتهای اول به کانالهای زیر بپیوندید:
⤵️
Telegram.me/Semahos ⤵️ Telegram.me/Semohos1
ا
📰برای دریافت اخبار موثق جهان به کانال تلگرامی پستو نیوز بپیوندید:
Telegram.me/PastoNews

همچنین اپلیکیشن «رادیوپستو» را می توانید از پلی استور دانلود ونصب کنید.

#ری_استارت_تنها_راه_نجات #ری_استارت #سیدمحمدحسینی
#عشق #کنسرت #جنبش_قانون_اساسی_تصوف #منوتو #مسابقه #آهنگ #گرافیک #عکس #خنده #جنبش_قانون_اساسی #سریال #love
#ایران #تصوف #art #سپاه #مدافع #بسیج #ترامپ #رهبر #هنرمندان #آمریکا #صدای_مردم #جنگ #احمدی_نژاد #تحریم #restart

ا
🌐لینک دقیق پخش مستقيم:
http://www.Showman1.com/LiveRadio 🌍وب سایت ها و راه های ارتباطی ما:
Radiopasto.com
facebook.com/hosseinitv
youtube.com/hosseinitv
twitter.com/hosseinitv
google.com/+hosseinitv
_
📧آدرس ایمیل(سیدمحمدحسینی)⤵️
Hosseinih3tv@gmail.com
📞شماره تماس ارتباط مستقیم با(سیدمحمدحسینی)⤵️
Tell: +1 202 746 1210

0💬

@rezagolzar 💙💙
.
پایان فصل برگ ریزان با کنسرت بزرگ محمد رضا گلزار🍂
🎵چهارشنبه ۲۹ آذر 96
🎵سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران ‎🔹براي خريد بليت كنسرت به سايت
www.exirconcert.com
‎مراجعه فرماييد.
🔸براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره
۲۲۰۹۷۹۷۲_۵
‎تماس بگيريد.
@rezagolzar
@mohamadrezakhanzadeh
@exirnovin
@exirconcert
@rezzarband
.............
Adit by:@zahra_golzar4
#featmusic#superstar#rezzar#rezagolzar#athlete#model#modeling#vocal#stage#menstyle#fashion#stylish#singers#favsong#music#song#featmusic
#آهنگ_ایرانی#کنسرت#موزیک#استیج#تهران#کنسرت_محمدرضا_گلزار#کنسرت_گلزار#کنسرت_جدید

1💬

@rezagolzar 💙💙
.
پایان فصل برگ ریزان با کنسرت بزرگ محمد رضا گلزار🍂
🎵چهارشنبه ۲۹ آذر 96
🎵سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران
.
🔹براي خريد بليت كنسرت به سايت
www.exirconcert.com
‎مراجعه فرماييد.
‎.
🔸براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره
۲۲۰۹۷۹۷۲_۵
‎تماس بگيريد.
@rezagolzar
@mohamadrezakhanzadeh
@exirnovin
@exirconcert
@rezzarband
.............
Adit by:@zahra_golzar4
#featmusic#superstar#rezzar#rezagolzar#athlete#model#modeling#vocal#stage#menstyle#fashion#stylish#singers#favsong#music#song#featmusic
#آهنگ_ایرانی#کنسرت#موزیک#استیج#تهران#کنسرت_محمدرضا_گلزار#کنسرت_گلزار#کنسرت_جدید

@rezagolzar 👑❤️

0💬

اجرای زنده مجید خراطها
22 آذر ماه 96
ورامین
به نفع زلزله زدگان کرمانشاه
وسیله ی عمومی بازگشت از وارمین به تهران تدارک دیده شده است
@majidkharathaoriginal
#کنسرت#شهرری#تهران#ورامین#هنرمند
#هنرمندان#سلطان_احساس#مجیدخراطها#زلزله
تهیه بلیط از سایت ایران کنسرت
و شماره های درج شده روی عکس

1💬