#cerrahiasistan

🏥Yaxından görmə(miopiya)🏥Gözlərin  refreksiya  xəstəliyidir, bu  zaman  predmentlərin  şəkli  torlu  qişadan  öndə  alınır. Uzaqdan  görmə  zamanı  ya  gözün  eni  çoxalıb ya da  buynuz  qişa  güclü  refraksiyaya  malikdir. Bu xəstəlikdən  əziyyət  çəkən  insanlar  yaxın  yaxşı , uzağı pis  görür.
1. Yüngül  miopiya  3 D qədər
2. Orta miopiya  3 -6 D qədər
3. Güclü miopiya  6 D qədər
Risq  faktorları:  irsi  hər  iki  valideyində yaxından görmə varsa, uşaqların  yarısında  18  yaşa  qədər  yaxından görmə  ortaya çıxır. Əgər  hər iki  valideyində də bu  xəstəlik  yoxdursa, uşaqda  olma  ehtimalı  8%-dir. Hesab  olunur  ki, skleranın quruluşu  üçün vacib olan  kollogen  zülalın  irsi  faktorla  əlaqədar  defekti  bu  xəstəliyə  gətirib  çıxarır.  Qida  rasionunda  mikroelementlərin (Zn,Mn,Cu  və s) olmasa da  skleran  quruluşu  üçün vacibdir.
Gözlərin həddən  artıq gərginliyi- Yaxın  məsafədə, pis  ışıqlandırılmış  otaqda uzun  müddətli  və intensiv görmə  gərginliyi, televizor  və  komputer  qarşısında  yaxından və uzun müddət olmaq  və s  bu  prosesə  səbəb  olur.
.

#atutgt #atgti #aztagram #ins #instagram #instagood #instagramer #azerbaycan #azerbaijan #bestinsta #baku #bakü #likeforlike #hdr #socialmedia #med #tıp #tıpfakültesi #tibb #doktor #cerrahi #cerrahiasistan #medicine #medical #medicalblog

1💬

Loading...

🏥Qaraciyər sirrozu🏥 – qara ciyərin xroniki və proqressivləşən xroniki xəstəliyidir.
Bu zaman normal qara ciyər hüceyrələri birləşdirici toxuma ilə əvəz olunur
Qara ciyər sirrozunun əsas səbəbləri:
- Qara ciyərin kəskin və xroniki virus xəstəlikləri: B, C, D hepatitləri;
- Alkoqol. Alkoqol mənşəli qara ciyər sirrozu - uzun müddət ərzində alkoqollu içkiləri xeyli miqdarda qəbul edən insanlarda əmələ gəlir. Sirrozun bu forması, adətən, əvvəllər mövcud olan alkoqol mənşəli hepatit fonunda inkişaf edir;
- Qara ciyərin medikamentoz zədələnməsi: medikamentoz hepatit;
- Qara ciyərin parazitar (qurdlar tərəfindən törədilən) xəstəlikləri: exinokokkoz və s.;
- Öd ifrazedici sistemin xəstəlikləri;
- Maddələr mübadiləsinin anadangəlmə pozğunluqları: qalaktozemiya, orqanizmdə yağ mübadiləsinin pozulması və s.;
- Autoimmun pozğunluqlar. Qara ciyər sirrozunun bu forması immun sistemi fəaliyyətinin pozulması nəticəsində baş verir. Bu zaman immun sistemi qara ciyər hüceyrələrini yad hüceyrələr kimi qəbul edərək onlara qarşı mübarizə aparır. Nəticədə qara ciyər hüceyrələri məhv olaraq birləşdirici toxuma ilə əvəz olunurlar;
Qara ciyər sirrozunun əsas əlamətləri: zəiflik, bədən çəkisinin azalması, sarılıq, dəridə olan qaşınma, qarının həcminin (ölçüsünün) artması və sairə.
.
.
.

#atutgt #atgti #aztagram #ins #instagram #instagood #instagramer #azerbaycan #azerbaijan #bestinsta #baku #bakü #likeforlike #hdr #socialmedia #med #tıp #tıpfakültesi #tibb #doktor #cerrahi #cerrahiasistan #medicine #medical #medicalblog

1💬

🏥Xromosom modeli🏥Xromosom nədir?⤵️
Hüceyrənin nüvəsində öz-özünü törətmək qabiliyyətinə malik olan mitoz vəmeyoz bölünmələrdə müəyyən boyalarla rənglənən xırda hissəciklərə xromosom deyilir
Canlı orqanizmlərin hüceyrələrində olan xromosom ikiqat diploid ( yunanca ikiqat, eydos- növ adlanır) halda olur. O, iki cinsi hüceyrənin birləşməsindən əmələ gəlir.Onlardan hər biri tək-qat- haploid xromosom sayına malik olur. (yunanca-haplos təkqat, eydos növdür). İnsanlarda diploid xromosom sayı 46-ya bərabərdir. O, hər biri 23xromosomdan ibarət olan cinsi hüceyrələrin birləşməsindən alınır.
.
.
.

#atutgt #atgti #aztagram #ins #instagram #instagood #instagramer #azerbaycan #azerbaijan #bestinsta #baku #bakü #likeforlike #hdr #socialmedia #med #tıp #tıpfakültesi #tibb #doktor #cerrahi #cerrahiasistan #medicine #medical #medicalblog

1💬

Awesome image! Credit @fotodonto17 😎

6💬

Loading...

🏥Düşen əzələ distrofiyası🏥Bu xəstəlik 1853-cü ildə Düşen tərəfindən təsvir edilmişdir. Ona görə də əzələ distrofiyasının bu növü onun adını daşıyır. Xəstəliyə hər yeni doğulmuş 100 000 uşaqdan 14-də rast gəlinir. Düşen əzələ distrofiyası irsi xarakter daşıyır və xromosomlarda baş verən çatışmazlıqlarla əlaqədar olur.Xəstəlik əzələ toxumasının yenidən yaranması, onun piy və birləşdirici toxumalarla əvəz olunması və liflərin nekrozu ilə səciyyələnir. Xəstəliyin başlanğıcı uşağın həyatının 1-3-cü illərinə təsadüf edir. Əvvəlcə uşağın hərəkətlərində ləngimə baş verir, uşaqlar gec oturur, gec durur və gec yeriyir. Bu zaman hərəkət inamlı olmur, yeriyən zaman xəstələr tez-tez büdrəyir, yıxılırlar. Xəstə uşaq 3-4 yaşlarına çatdıqda onlarda uzunmüddətli gəzinti zamanı, pilləkən qalxdıqda patoloji əzələ yorğunluğu, yerişin ördəyəbənzər olması müşahidə edilir. Bu dövrdə üfüqü vəziyyətdən, çömbəlmiş vəziyyətdən və ya stuldan qalxarkən uşaqların hərəkətində müəyyən narahatçılıq olur. Əzələ atrofiyaları əvvəlcə çanaq və bud əzələlərində, sonra isə bazu qurşağı və bel əzələlərində baş verir. Atrofiyalar simmetrik xarakter daşıyır. Xəstəliyin tipik klassik əlaməti baldır əzələlərinin yalançı hipertrofiyasıdır. Bu zaman əlləndikdə əzələlərdə ağrı hissi olur. Xəstəliyin ilk mərhələlərində diz refleksləri, sonralar isə ikibaşlı və üçbaşlı əzələ refleksləri itir.
Düşen əzələ distrofiyası zamanı sümük-oynaq sistemi və daxili üzvlərin patoloji halları ilə birlikdə rast gəlir. Sümük-oynaq pozulmaları onurğa, daban və döş sümüyünün deformasiyaları ilə xarakterizə olunur. Bu zaman rentgenoqrammada sümük iliyi kanalının daralması aşkar edilir. Ürək-damar pozulmaları özünü kliniki şəkildə göstərir. Xəstəlik durmadan inkişaf edən bədxassəli gedişə malik olur. Belə ki, 7-10 yaşlarında kəskin hərəki pozulmalar təzahür edir, 14-15 yaşlarında isə tam hərəkətsizlik baş verir. .
.
.

#atutgt #atgti #aztagram #ins #instagram #instagood #instagramer #azerbaycan #azerbaijan #bestinsta #baku #bakü #likeforlike #hdr #socialmedia #med #tıp #tıpfakültesi #tibb #doktor #cerrahi #cerrahiasistan #medicine #medical #medicalblog

0💬

* 🏥Beyində olan qanaxmanın növləri🏥
* Subdural hematoma beyinin sərt gişası (dura mater) ilə beyinin hörümçək toruna bənzər gişası (araxnoid mater) arasında qanın toplanmasıdır.
* Epidural hematoma beyinin sərt gişası (dura mater) ilə kəllə sümükləri arasında olan sahədə qanın toplanmasıdır
* Subaraxnoidal hematom- Subaraxnoidal hematom dedikdə subaraxnoidal sahədə qanın müəyyən edilməsidir. .
.
.

#atutgt #atgti #aztagram #ins #instagram #instagood #instagramer #azerbaycan #azerbaijan #bestinsta #baku #bakü #likeforlike #hdr #socialmedia #med #tıp #tıpfakültesi #tibb #doktor #cerrahi #cerrahiasistan #medicine #medical #medicalblog

0💬

Loading...

🏥Öd🏥 Qaraciyər hepatositləri tərəfindən daim ifraz olunan maddə.
🔺Öd yaşıl-sarımtıl rəngdə neytral reaksiyalı maye olub, yağları emulsiyalaşdırır, mədəaltı vəzinin yağları parçalayan fermentini aktivləşdirir. Öd ifraz etməkdən başqa, qaraciyər bağırsaqlardan qana daxil olmuş şəkərlərin artığını qlikogen halında özündə saxlayır. Eyni zamanda bədənə düşən toksinləri neytrallaşdıraraq mühafizə funksiyası daşıyır. Öd kisəsi armud şəklində olub, qaraciyərin sağ payının alt səthində yerləşir. Ümumi öd axacağı 6-8 sm uzunluğunda olub, mədəaltı vəzinin axacağı ilə bir yerdə onikibarmaq bağırsağın enən hissəsinə açılır. Öd qaraciyərdə daim əmələ gəlir, yalnız həzm zamanı onikibarmaq bağırsağa tökülür. Öd kisəsində ödün konsentrasiyası artır, öd qatılaşır.
.
.
.

#atutgt #atgti #aztagram #ins #instagram #instagood #instagramer #azerbaycan #azerbaijan #bestinsta #baku #bakü #likeforlike #hdr #socialmedia #med #tıp #tıpfakültesi #tibb #doktor #cerrahi #cerrahiasistan #medicine #medical #medicalblog

2💬

Bayram/seyran,gece/gündüz demeden,kendi hayatındaki özel anları es geçerek,elinden gelenin daima bir fazlasını yapmaya çalışan tüm sağlık çalışanlarının, tüm hekimlerin ve hocalarımın,mesai arkadaşlarımın TIP BAYRAMI kutlu olsun.
#tıpbayramı #14mart #ondörtmart #14marttıpbayramı #tıpbayramıkutluolsun #14marttıpbayramıkutluolsun #instaday #hemşire #doktor #aciltıptaknisyeni #ebe #anesteziteknikeri #att #ameliyathanehemşiresi #radyolojiteknikeri #cerrahiasistan

2💬

Loading...

🏥Meningit🏥 –baş beyin və onurğa beyni qişalarının iltihabıdır.Leptomeningıtlər beyinin yumşaq və hörümçək toruna bənzər qişalarının iltihabı, paxemeningitlər isə sərt beyin qişasının iltihabı xəstəliyidir.Kliniki olaraq meningit sözü yumşaq beyin qişasının iltihabı kimi qavranılır.
🔺TƏSNİFATI:  Beyin qişalarını əhatə edən iltihab prosesinin xüsusiyyətlərindən asılı olaraq bütün meningitlər 2 qrupa ayrılır:
1. İrinli
2. Seroz
Seroz meningitlər zamanı beyin-onurğa beyni mayesində çoxlu limfositlər, irinli meningit zamanı isə netrofilpleosetoz aşkar edilir.Proses yerindən asılı olaraq diffuz və lokal, beyin əsasında bazal , qabarıq səthlərdə konveksital meningitlər olur. Meningitlər kliniki xüsusiyyətlərinə görə 3 növü var
-kliniki
-xroniki
-bazal
🔺KLİNİKASI:  İnkubasiya dövru 1-5 gündür. Xəstəlik kəskin başlayır,güclü üşütmə qeyd olunur, tempratur 40*-yə qalxır, kəskin baş ağrıları, ürək bulanma, tez- tez qusma ilə müşayət olunur. Xəstələrdə sayıqlama, psixi gərginlik, qıcolmalar, şüursuz vəziyyət baş verir. Xəstələrdə əsmə, yuxusuzluq baş verir, kəllədaxili təzyiq yuxarı qalxır. Xəstəliyə vaxtında və düzgün diaqnoz qoyulub , müalicə olunmazsa ağırlaşmalar baş verir. Bu aşırlaşmalara kəllə sinirlərinin zədələnməsi, psixomotor qıcolmalar və s. aiddir.
.
.

#atutgt #atgti #aztagram #ins #instagram ##instagramer #azerbaycan #azerbaijan #bestinsta #baku #bakü #likeforlike #hdr #socialmedia #med #tıp #tıpfakültesi #tibb #doktor #cerrahi #cerrahiasistan #medicine #medical #medicalblog

0💬

Loading...

🏥Adisson xəstəliyi🏥Böyrәküstü vәzilәrin qаbıq mаddəsinin ikitərəfli xrоniki çаtışmаzlığı nәtiçәsindә əmələ gəlәn xәstәlikdir. Ilk dəfə xәstәliyi təsvir еtmiş ingilis аlimi T.Аddisоnun (1849) аdı ilә bаğlılır. Sәbәbi: böyrәküstü vəzilərin vәrәm xәstәliyi. müxtәlif növlü şişlәr, brusеllyоz, irsli infеksiyа. qаn xәstәliklәrin zаmаnı işlәdilən bir sırа dәrmаnlаr və s. Bu vә yа digәr pаtоlоji аmilin təsiri nəticәsindә böyrәküstü vәzilәrin qаbıq mаddəsi­nin ifrаz еtdiyi һоrmоnlаrın (kоr­tizоn, kоrtikоstsrоn. аldоstеrоn) ifrаzı xеyli аzаlır, yаxud tаmаmilә dаyаnır.
Xәstәlik tәdricәn inkişаf edir. Әsаsәn 20-40 yаşlаrındа dаһа çоx tәsаdüf оlunur. Xәstәliyin әn müһüm әlаmәtlәrindәn dәrinin bürünc rәng аlmаsı, sеlikli qişаdа tünd lәkәlәrin (mеlаnin piqmеntinin yığılmаsı nәticəsnidә) әmәlә gәlmәsini göstәrmәk оlаr. Dәrinin аçıq vә pаltаr sürtülәn һissәlәrindә prosses dаһа intеnsivdir. Xәstәlәrdә ümumi zәiflik,һаlsızlıq, qаn tәzyiqinin аşаğı еnmәsi. bаş аğrılаrı, yаddаş pоzğunluqlаrı. һәzm аpаrаtının fәаliyyәtinin pоzulmаsı (iştаһаnın аzаlmаsı, ürәkbulаnmа, qusmа. isһаl, qәbizlik), әzәlә zәifliyi, аrıqlаmа müşаһidә оlunur. Xәstәlik xrоnikidir, bəzən kəskin аğırlаşmаlаr (kriz) vеrir. Xәstәliyin qаrşısını аlmаq üçün һәkim mәslәһәtinә riаyәt еtmәk, kәskin infsksiоn xәstәliklәri. ifrаt sоyumа, fiziki vә zеһni gәrginlik NVS ciddi mübаrizә аpаrmаq lаzımdır. Qidа müxtәlif оl­mаlı, çоxlu miqdаrlа xörәk duzu, vitаminlәr. xüsusәn C vitаminindәn (müxtәlif növ tәrәvәz. Mеyvə) istifаdә еdilmәlidir. Аğır һаllаrdа müаyinә vә müаlicә xәstәxаnаdа аpаrılmаlıdır. .
.
.

#atutgt #atgti #aztagram #ins #instagram ##instagramer #azerbaycan #azerbaijan #bestinsta #baku #bakü #likeforlike #hdr #socialmedia #med #tıp #tıpfakültesi #tibb #doktor #cerrahi #cerrahiasistan #medicine #medical #medicalblog

0💬

🏥Heteroxromiya🏥 gözlərin rənginin fərqli olmasıdır. Bu melonin çatışmazlığı səbəbindən baş verir.
Dünyaya göz açan körpələrin çoxunun gözləri açıq rəngdə olur. Müəyyən müddət keçdikdən sonra onların gözlərinin rəngi tündləşməyə başlayır və öz genetik xüsusiyyətlərinə uyğun rəng alır. Heteroxromiyalı uşaqlarda isə gözlərin rərgi tündləşmir və ya bir-birindən fərqli rəngdə qalır.
🔺Heteroxromiya nədir?
Bu autosom dominant geni daşıyan adamlarda meydana çıxan əlamətdir. Bu geni daşıyan adamların gözlərində, saçlarında və dərilərinin rəngində fərqlilik müşahidə edilir. Əlamət genetik olaraq meydana çıxır, ailəvi xarakter daşıyır. Bu geni daşıyan adamların gözlərinin birinə melanin çox, digərinə isə az təsir edir. Hetroxromiya bir gözün yarı hissəsində də müşahidə oluna bilir.
Bəzi hallarda bu genə sahib olmayan adamların da gözlərinin rəngi müxtəlif ola bilir. 🔺Bu aşağıdakı hallarda baş verir:
– qlaukoma xətəliyində
– müalicəsi zamanı bəzi göz damcılarından istifadə edilən zaman
– gözün birinin müxtəlif travmaları zamanı
– gözün xərçəng xəstəliyində.
Heteroxromiya az sayda insanlarda rast gəlinən əlamətdir. Bəzən heyvanlarda da bu əlamətin daşıyıcılarına rast gəlmək olur.
.
.
.

#atutgt #atgti #aztagram #ins #instagram ##instagramer #azerbaycan #azerbaijan #bestinsta #baku #bakü #likeforlike #hdr #socialmedia #med #tıp #tıpfakültesi #tibb #doktor #cerrahi #cerrahiasistan #medicine #medical #medicalblog

0💬

🏥Meduza başı simptomu 🏥
Qarın boşluğunun ön divarında(göbək nahiyəsində),yuxarı boş vena sistemindən olan yuxarı qarınüstü vena,aşağı boş vena sistemindən olan aşağı qarınüstü vena və qapı venası sisteminə aid olan göbəkətrafı venaların arasındakı anastomoz kava-porto-kaval anastomoz adlanır
Qanın qaraciyərdən axmasının çətinləşməsi zamanı(qaraciyər serrozunda) kava-porto-kaval anastomosuz venaları göbək ətrafında genişlənir və qarın boşluğuna yığılmış su(assit) nəticəsində qarının dərisi dartılaraq nazikləşir və bu anastomoz yaxşı görünür.Bu şəkil mühüm diaqnostik əhəmiyyət daşıyır və “meduza başı” simptomu adlanır.
.
.
.

#atutgt #atgti #aztagram #ins #instagram ##instagramer #azerbaycan #azerbaijan #bestinsta #baku #bakü #likeforlike #hdr #socialmedia #med #tıp #tıpfakültesi #tibb #doktor #cerrahi #cerrahiasistan #medicine #medical #medicalblog

2💬

Loading...

🏥Miokard infarkdı🏥Ürək əzələsinin hər hansı bir hissəsinin qanla təchiz edilməsi kəsildiyi halda bu hissənin infarktı baş verir. Qanla təchiz edilmənin pozulması 15-20 dəqiqə və bundan daha çox müddət ərzində davam etdikdə ürək əzələsinin “ac qalmış” hissəsi öz funksiyasını tam şəkildə itirərək ölür. Ürək əzələsi hüceyrələrinin məhv olduğu (nekroz) bu sahə miokardın infarktı adlanır.

Zədələnmə sahəsinin ölçüsündən asılı olaraq miokard infarktının 2 tipi qeyd edilir:

1. İri ocaqlı miokard ifarktı – bu zaman ürək əzələsinin bütün qatları zədələnir.
2. Kiçik ocaqlı miokard ifarktı – bu zaman ürək əzələsinin bütün qatları zədələnmir. 🔺İnfarktın əlamətləri
1. Ürək nahiyəsində ağrılar. İnfarktdan əvvəl bu ağrılar dəyişilir, daha güclü olur, nitroqliserin bu ağrılara çox gec təsir edir.
2. Təngənəfəslik. Təngənəfəslik sakit vəziyyətdə və ya yüngül fiziki gərginlikdən sonra inkişaf etdikdə, bu xüsusilə təhlükəlidir və yaxınlaşan infartdan xəbər verə bilər.

3. Başgicəllənməsi.
4. Bayılma.
5. «Səbəbsiz» yorğunluq və zəiflik.
.
.
.

#atutgt #atgti #aztagram #ins #instagram ##instagramer #azerbaycan #azerbaijan #bestinsta #baku #bakü #likeforlike #hdr #socialmedia #med #tıp #tıpfakültesi #tibb #doktor #cerrahi #cerrahiasistan #medicine #medical #medicalblog

0💬

Maraqlıdır⤵️
33sm. ölçüdə əllər;Dünyanın ən böyük əlinə sahib olan uşaq-Mohammad Kameel Hindistanda yaşayır
.
.
.

#atutgt #atgti #aztagram #ins #instagram ##instagramer #azerbaycan #azerbaijan #bestinsta #baku #bakü #likeforlike #hdr #socialmedia #med #tıp #tıpfakültesi #tibb #doktor #cerrahi #cerrahiasistan #medicine #medical #medicalblog

0💬

🏥Kuşinq sindromu🏥 və ya hiperkortisizm ilk dəfə təxminən 100 il əvvəl Kuşinq Qarvi tərəfindən qeyd olunmuşdur.Kuşinq sindromunu aşkarlamaq çətinlik törətmir. Diaqnoz adətən, kliniki əlamətlərə görə qoyulur və laborator müayinələrə əsasən təsdiqlənir. Əksər hallarda bu sindrom uzun müddət müəyyən xəstəliklər nəticəsində kortikosteroidlərin qəbulu nəticəsində meydana çıxır (revmatoid artrit və digər autoimmun xəstəliklər). Qeyd etmək lazımdır ki, sindromdan əlavə Kuşinq xəstəliyi və ya hipofizar AKTH asılı sindromu da mövcuddur.
🔺Simptomlar isə yuxusuzluq və zəiflik, depressiya, bədən kütləsinin artması, hirsutizm, susuzluq və buna müvafiq olaraq, poliuriyadır. Kuşinq sidromunun klassik və ya "tələbə" simptomlarına bunlar aiddir: ayabənzər sifət, mərkəzi piylənmə,periferik ödemlər. Piylənmə 90% hallarda müşahidə olunur.
🔺Piylənmədən fərqli olaraq, Kuşinq sindromu üçün xarakterik simptomları çiyin, ayaq və sağrı əzələlərinin atrofiyaya uğramasıdır. Məhz buna görə də, xəstə ayağa qalxdıqda çətinlik çəkir. Qarın əzələlərinin atrofiyaya uğraması qarnın "qurbağayabənzər" olmasına gətirib çıxarır və beləliklə də qarnın ağ xətt yırtıqlarının yaranmasına səbəb olur. Bundan başqa, Kuşinq sindromu üçün nəzərə çarpan damar şəkilli və "mərmər" dəri xarakterikdir.
🔺Kuşinq sindromunun diaqnoz və müalicəsi: Diaqnoz kliniki əlamətlər, hormonların səviyyəsi, hipofizdə adenomanın olub-olmamasının yoxlanılması üçün MRT, böyrəküstü vəzilərin KT və MRT müayinəsi aparılır. Müalicə özündə xəstəliyi yaradan səbəblərdən asılı olaraq həm simptomatik, həm cərrahi ola bilər (hipofizin adenomasının aradan götürülməsi və adrenalektomiya). .
.

#atutgt #atgti #aztagram #ins #instagram #instagood #instagramer #azerbaycan #azerbaijan #bestinsta #baku #bakü #likeforlike #hdr #socialmedia #med #tıp #tıpfakültesi #tibb #doktor #cerrahi #cerrahiasistan #medicine #medical #medicalblog

0💬

🏥Qastrit🏥hər yaşda və hər kəsdə rast gəlinə bilən bir xəstəlikdir və mədənin iç tərəfində (səthində) yerləşən mukoza təbəqəsinin iltihabı nəticəsində görülür.
🔺Qastriti yaradan səbəblər
Xəstəliyin yaranmasında Helikobakteri Pilori bakteriyasının rolu böyükdür. Əksərən inkişafda olan ölkələrdə görülən bu bakteriya xəstəliyin yaranmasında önəmli rol oynayır. Xüsusilə düzənsiz qidalanan, siqaret çəkən, alkoqol qəbul edən insanlarda mədə şirəsinin ifrazı artır və zamanla qastritin yaranmasına gətirib çıxarır. Yaşam tərzində stress çox olan insanlarda bu xəstəlik daha çox görülür. Düzənli həyat tərzi, sağlam qidalanma, stressdən uzaq bir həyat və idman xəstəlikdən qismən qorunmanı təmin edir.
🔺Qastritin əlamətləri
Qastrit digər xəsftəliklərdə də olduğu kimi bir neçə əlamətlə özünü göstərə bilir. Bu əlamətlərdən ən çox görünəni həzm edə bilməmə şikayəti və mədə ağrısıdır. Sadəcə bu iki səbəb qastritin varlığını deməyə bəs edir. Bundan əlavə xəstələrdə qarın ağrısı, iştahsızlıq, yeməkdən diksinmə, mədə bulantısı olub-olmadığına baxılır. Qastrit yeni yaranmağa başlayırsa, fərqli əlamətlərlə də özünü göstərə bilir. Çox alkoqol qəbulu və aspirin istifadəsinə bağlı yaranan mədə ağrısı qastrit əlaməti olmaya bilər.
.
.

#atutgt #atgti #aztagram #ins #instagram #instagood #instagramer #azerbaycan #azerbaijan #bestinsta #baku #bakü #likeforlike #hdr #socialmedia #med #tıp #tıpfakültesi #tibb #doktor #cerrahi #cerrahiasistan #medicine #medical #medicalblog

0💬

🏥Albinizm🏥 anadangəlmə dəriyə rəng verən piqmentin olmaması xarakterizə olunur. Mütəxəssislər albinizmi xəstəlik hesab etmirlər. 🔺Albinizmin səbəbi dəridə melanin əmələ gətirən melanositlərin çatişmazlığı və ya olmamasıdır.
Xəstəliyin əsas xarakterik əlamətini törədən amil melanin piqmentinin olmaması və ya catışmazlığıdır. Səbəblərinə isə hipofizin orta payının Melanosit stimuləedici hormon (MSH) və dəridə melanositlərin, hansı ki dəriyə rəng verən piqmenti-melanini əmələ gətirirlər, funksiyasını yerinə yetirə bilməməsi -funksional çatışmazlığıdır.
🔺Albinizm irsidir və müalicəsi yoxdur. Onların dünyayabu cür gəlmə səbəblərini heç kim dəqiq izah edə bilmir. Bəzi mülahizələrə görə bu gendə olan mutasiya ilə bağlıdır. Albinosların gözləri zəif və işığa həssas olur. Rəngi isə geyimlərinin rənginə görə, dəyişir. Eyni zamanda onlar dəri xərcənginə meyillidirlər. Sağlamlıq, intelekt və yaşam müddətinə görə, digər insanlardan fərqlənmirlər.
🔺Albinizmə nəinki insanlar, hətta heyvanlar arasında da rast gəlinir. Alimlərin araşdırmasına görə 10.000 heyvandan biri albinosdur
.
.

#atutgt #atgti #aztagram #ins #instagram #instagood #instagramer #azerbaycan #azerbaijan #bestinsta #baku #bakü #likeforlike #hdr #socialmedia #med #tıp #tıpfakültesi #tibb #doktor #cerrahi #cerrahiasistan #medicine #medical #medicalblog

2💬

🏥Şəkərsiz diabet🏥 (diabetes insipidus) kifayət qədər nadir rast gəlinən xroniki xəstəliklərdən olub susuzluq hissi (polidipsiya) və tez-tez həddən artıq aşağı nisbi sıxlığa malik sidik ifrazının olması (poliuriya) ilə xarakterizə olunur.
Xəstəliyin kliniki mənzərəsi ADH-antidiuretik hormonun və ya vazopressinin mütləq və ya nisbi çatışmazlığı ilə bağlıdı. Vazopressin hormonu hipotalamusun supraoptik və paraventrikulyar nüvələrində sintez edilir. Bu hormonlar hipofizin arxa payında – neyrohipofizdə toplanır, buradan isə lazım gəldikcə qana ifraz edilir. Vazopressin hormonu böyrək nefronlarının distal hissələrində suyun reabsorbsiyasını tənzimləyir. Bu hormonun sintezi pozulduqda böyrəklərdə suyun reabsorbsiyası da pozulur. Bunun da nəticəsində poliuriya yaranır.
🔺Xəstəliyin etiologiyası.
* Hipotalamus və hipofizin şişləri
* Hipotalamus nüvələrinin zədələnməsi (80-90% hallarda supraoptik nüvələrin)
* Hipotalamo-hipofizar sistemin patologiyaları
* Müxtəlif infeksiyalar
* Kəllə-beyin travmaları
* İrsiyyət (DIDMOAD və ya Volfram sindromu) və s.
🔺Kliniki mənzərəsi.
Xəstəliyin əlamətləri adətən özünü qəflətən büruzə verir. Xəstəliyin əsas əlamətləri polidipsiya, poliuriya, pollakuriyadır.
Başağrıları, ürəkbulanma, qusma, narahatlıq, görmə pozğunluğu, taxikardiya, oynaqlarda ağrı, hipoxrom anemiya, çəki itkisi, dərinin və selikli qişaların quruluğu, iştahanın azalması, qastrit, kolit, qəbizliyə meyillilik və s. kimi əlamətlər də müşahidə edilir. .
.
.

#atutgt #atgti #aztagram #ins #instagram #instagood #instagramer #azerbaycan #azerbaijan #bestinsta #baku #bakü #likeforlike #hdr #socialmedia #med #tıp #tıpfakültesi #tibb #doktor #cerrahi #cerrahiasistan #medicine #medical #medicalblog

0💬

🔺1963-cü il.İngiltərənin Leeds General Infirmary Xəstəxanasında ilk dəfə insandan insana böyrək nəqlinin həyata keçirilməsi.
.
.
.

#atutgt #atgti #aztagram #ins #instagram #instagood #instagramer #azerbaycan #azerbaijan #bestinsta #baku #bakü #likeforlike #hdr #socialmedia #med #tıp #tıpfakültesi #tibb #doktor #cerrahi #cerrahiasistan #medicine #medical #medicalblog

0💬