#likeoohahh

Hirai Momo (모모)

"TT" has reached 112M and "Like OOH-AHH" stands at 118M,good way to end a tiring day💖
📸Credit:링링링
#twice#트와이스#Momo#모모#もも#TT#likeoohahh#likeoohahhtwice

Hirai Momo (모모)

🔷🔹Crayon dance hk🔸🔶

▶️CRAYON招新血🙆🏻◀️
已經招到1個男仔拉🙆🏻😘歡迎你😎
如果你都想加入我地,須符合以下條件🔽
年齡▶️98-01◀️
免面試🙆🏻
收生條件以下:
/
1)有熱誠🔥最好考慮清楚❗️❗️❗️❗️
對舞團有歸屬感❤️🙆🏻
我地不接受不負責任既人🙅🏻
2)自學,再岀黎排舞✅
3)要多岀席,要應機🗣
練習地方係紅緣線💚❤️
有時會係奧運站練舞👯
一星期練1-2次
每次大概3-4小時
而家已經有9個拉👏🏻
男女都接受👫👫👍🏻
收生資料
---------------------------
姓名:
年齡:
住邊:
可練習時間:
電話號碼:
---------------------------
中意跳舞而有熱情既你,快d加入我地拉🙆🏻😆👏🏻
#舞團招人 #香港舞團 #舞團招募 #crayondancehk
#twice #tt #likeoohahh #cheerup #blackpink #momo #sana #mina #tzsyu #智孝 #seventeen #got7 #apink #exid #ioi #gfriend #aoa #男團 #女團 #跳舞 #bigbang

🔷🔹Crayon dance hk🔸🔶