#paulocoelho

اشتباهاتم را دوست دارم
آنها همان تصمیماتی هستند که خودم گرفته ام
و نتیجه اش را هر چه باشد میپذیرم
اشتباهاتم را گردن کسی نمی اندازم
میپذیرم که انسانم و اشتباه میکنم
نه فرشته ام و نه شیطان!
و نه انسان کامل!
تا زنده ام برای انتخاب راه درست فرصت هست
وقتی زمین میخورم، بلند میشوم خودم را میتکانم و ادامه میدهم
اشتباهاتم را دوست دارم…
آنها حباب شیشه ای غرورم را میشکنند……
هر زمان به اشتباهاتم پی بردم… بزرگتر شده ام
اشتباهاتم را دوست دارم
آنها گران ترین تجربه هایم هستند ،
چراکه برایشان هزینه گزافی پرداخته ام……
#the_alchemist
#paulocoelho
#arsalan33
#since
#Galaxy
🌹🌹🌹🌻🌻🌻🌸🌸🌸🌼🌼🌼🌻🌹🌹🌻
بودا از روستایی میگذشت، دشمنان اش جمع شده بودند و میخواستند تا او را تحقیر کنند. کلمات ناروا و فحش های رکیک نثارش میکردند.
بودا ساکت ماند، دشمنانش قدری معطل ماندند زیرا بودا هیچ نمیگفت.
عاقبت بودا گفت: اگر کار تان تمام شده میخواهم حرکت کنم، زیرا باید پیش از غروب به روستای مجاور برسم و اگر کار تان تمام نشده است، من پس از چند روز به اینجا برمیگردم و آنوقت وقت کافی برای شما دارم. آنوقت هر قدر که میخواهید میتوانید بگویید.
یکی از مردان در آن جمع گفت: ما فقط چیز هایی به تو نمی گوییم، به تو توهین میکنیم.
بودا گفت: میتوانید توهین کنید ولی اگر من آنرا نپذیرم، این دیگر در قدرت شما نیست.
میتوانید سعی کنید مرا تحقیر کنید، ولی من فقط این چیز ها را نمیپذیرم. باید ده سال پیش می آمدید که من در دام هر کسی می افتادم و هر کس که به من توهین میکرد احساس تحقیر شدن میکردم. در آن زمان من برده هر کسی بودم. ولی حالا انسان آزاد استم.
من انتخاب میکنم: هر آنچه را که درست است میگیرم و هر آنچه را که درست نیست پس میدهم.
در روستای قبلی که بودیم مردم برایمان گل و شیرینی آورده بودند تا به من هدیه دهند. من گفتم: ما فقط در روز یک بار غذا میخوریم و امروز غذایمان را خورده ایم، ما این چیز ها را انبار نمیکنیم، نمیتوانیم اینها را بگیریم، متاسفیم. باید اینها را پس بگیرید.
حالا از شما میپرسم: آن مردم با آن گل ها، شیرینی ها و میوه جات که آورده بودند چه میتوانستند بکنند؟
کسی از میان آن جمعيت گفت: میتوانستند آنرا میان اهل روستا تقسیم کنند.
بودا گفت: تو باهوش استی! شما هم همین کار را بکنید. من ده سال است که از پذیرفتن چنین چیز ها معذور هستم. حالا به خانه بروید و این چیز هایی که آورده اید بین خودتان تقسیم کنید.

0💬

I used to use this book daily. I would open it up to whatever page and SOMEHOW every single time, those Pages would be pertinent to my dilemma hand even if I didn’t know I had a dilemma. Well today I did the same thing, and good God. #puzzlepieces #weAreALLConnected #wearefamily #everythinginitsrightplace #timewilltell #paulocoelho #warrioroflight #manualofthewarrioroflight

0💬

Loading...

Já fez sua boa ação esse ano?
Ainda não???
Esse ano eu comecei doando livros.!!!!! Vou doar eles pra escola de uma amiga para conhecer outras pessoas 😍😋😊 Depois de viajar com meu livros, vou levá-los para uma viagem.
#doe #DOELIVRO #books #vidadeleitor #biblioteca #doelivros #livro #book #amores
#pax #aprocuradeaudrey #paraondeelafoi #seeuficar #fallen #extase #paixao #tormenta #asensitiva #amaispuraverdade #ahospedeira #temporadadeacidentes #paulocoelho #mitologia #guia #curiosos #ochamadodocuco

0💬

Loading...
Loading...

Affirmations are so important when you're healing your life. When we don't believe in our worth we tend to say some pretty judgemental lines to ourselves whether we realize it or not. Make a conscious effort to speak kind, uplifting and inspiring words to yourself. Rather than beating yourself up for every little thing, learn from it, you're worth it 🖤
#affirmations #ayurveda #reading #love #books #helpeachother #takecareofyourself #holisticnutrition #holistichealing #healingmodalities #loveyourself #healing #trust #angels #awakening #selfcare #spiritualgrowth #spiritual #mindbodysoul #believeinyourself #loveyourself #deepakchopra #eckharttolle #gabbybernstein #waynedyer #iyanlavanzant #paulocoelho #energy #louisehay #hayhouse

1💬

Loading...
Loading...

I am not good in covering books but I cover them anyway. 😊
.
.
.
.
.
I got most of these books from NBS. 😊
#PauloCoelho #PauloCoelhoBooks

2💬

What’s your favorite car?

3💬

Loading...

After all, what is happiness? Love, they tell me. But love doesn't bring and never has brought happiness. On the contrary, it's a constant state of anxiety, a battlefield; it's sleepless nights, asking ourselves all the time if we're doing the right thing. Real love is composed of ecstasy and agony.
Paulo Coelho, The Witch Of Portobello
🌸🌸🌸🌸
.
.
.
.
.
.
#yoga #yogaeverydamnday #yogagirl #yogalife #yogalove #yogainspiration #yogateacher fitness #fit #fitfam #pilates #calisthenics #workout #core #flexible #women #potd #quote #paulocoelho #delhi #india #igers #wellness #healthy #sunday #sundayfunday #strong #love

0💬

When we meet someone and fall in love, we have a sense that the whole universe is on our side. And yet if something goes wrong, there is nothing left! How is it possible for the beauty that was there only minutes before to vanish so quickly? Life moves very fast. It rushes from heaven to hell in a matter of seconds P. S ~ He is not my boyfriend, I just thought that this picture and caption go together.
#paulocoelho #elevenminutes #lastdayofschool #backbenchers #farewellparty #onelasttime #bestfriend #bffgoals #majormissing #aboutlastnight

2💬