#poemofig

💜Life is good. Life is good
💜If we know how to choose
💜And how to spend life time
💜Above all, make it worthwhile. 🍀🌸🌻🌺🌹🌼🍁💜ชีวิตเป็นสิ่งดีชีวิตเป็นสิ่งดี
💜ถ้าเรานี้รู้จักเลือกรู้จักสรร
💜รู้วิธีใช้เวลาของชีวัน
💜เหนืออื่นนั้นทำชีวีมีค่าคุ้ม
#กลอนแปด #กลอน
#soulsofpoets
#poem #poemporn #poemofig
#poet #poetporn #poetofig
#poetry #poetryporn #poetryofig
#poetryisnotdead #poetrycommunity
#insta #instagram #instagood #instatoday
#instapoet #instapoetry #ompoetry #bymepoetry #spilledink #words #wordporn #wordsmith #scoompa
#24march2018

1💬

Loading...

💜ความลำบากคือครูดีของฉัน
💜สอนฉันนั่นเป็นผู้แพ้ที่ดีได้
💜และรู้จักการควบคุมตัวเองไว้
💜สุดท้ายไซร้ชนะใดได้อย่างดี
Misspelling Correction: control myself
#กลอนแปด #กลอน
#soulsofpoets
#poem #poemporn #poemofig
#poet #poetporn #poetofig
#poetry #poetryporn #poetryofig
#poetryisnotdead #poetrycommunity
#insta #instagram #instagood #instatoday
#instapoetry #instapoet #omypoetry #bymepoetry #spilledink #words #wordporn #wordsmith #textonphotos
#24march2018

0💬

Loading...

Link in bio for my book. “What will they say?
You want to spoil our family's name?
I didn't pay your fees,
For you to be an embarrassment”

Five years ago it was,
At our arena of Wars,
War of Words. “What next after your graduation?”
Was the contention,
Bones cracking,
Hearts Burning,
Tears Flowing,
Dreams Doubting.
The last time I was granted a surname,
The last time I was called a son,
The last time I had siblings,
The last time I was called a brother.
Today I am,
Tomorrow not sure if I'll understand,
But what I see,
Is more than I stand.
I can hear them calling me “Brother”
Someone is saying “My son”
It's obvious they are hugging a statue,
Lost in thoughts.
I'm a man,
I won't cry,
I can't cry,
But I have to,
He is singing my lyrics,
They are singing my songs.
Maybe I should die a crying statue.
Oh! My Passport Home,
The Hostess didn't lie,
When she said, “Have an amazing day!”
©️👑 Staunch- GONE

#Poetry #Poet #writer #writersofinstagram #poetsofinstagram #poetrycommunity #poemofig #africanwritersfeature #africanwriters @africanwriters #ProdigalSon @mixsiefunbooks #wordporn

2💬

Her lips were red, her looks were free,
Her locks were yellow as gold:
Her skin was white as leprosy,
The Nightmare Life-in-Death was she,
Who thicks man's blood with cold.

Samuel Taylor Coleridge, The Rime of the Ancient Mariner

#poem #samueltaylorcoleridge #therimeoftheancientmariner #redlips #picoftheday #potd #poemofig #poemoftheday

1💬

Loading...

💜ทุกวันทันทีควรอภัยใครอื่นใช่
💜ควรดับไฟโมโหโกรธานั่น
💜แม้นจะไร้คนรู้คนเข้าใจกัน
💜ตัวเรานั้นรู้สึกดีในแดนกาย
#กลอนแปด #กลอน
#soulsofpoets
#poem #poemporn #poemofig
#poet #poetporn #poetofig
#poetry #poetryporn #poetryofig
#poetryisnotdead #poetrycommunity
#insta #instagram #instagood #instatoday
#instapoetry #instapoet #omypoetry #bymepoetry #spilledink #words #wordporn #wordsmith #textonphotos
#paintlab #scoompa #24march2018

2💬

Loading...

Everyone has his own belief according to his religion including me. And we can be good friends in this world. After death we will know the truth.
ทุกคนต่างมีศรัธทาตามศาสนาที่ตนนับถือรวมทั้งฉัน และเราสามารถเป็นมิตรที่ดีต่อกันได้ในโลกนี้ หลังความตายเราจะได้ทราบความจริง
#haiku #กลอนไฮก
💜I'm a Muslimah.
I have four worlds... and now
I'm in the second one.
💜ฉันเป็นมุสลิมะห์
ฉันมีสี่โลก...ขณะนี้
ฉันอยู่โลกท่ี่สอง
💜My first world's
my mom's womb where I lived
about nine months.
💜โลกที่หนึ่งของฉันคือ
มดลูกของแม่ที่ฉ้นอยู่
ราวเก้าเดือน
💜I'm travelling
to my third one that's the grave
in the graveyard
💜ฉันกำลังเดินทาง
ไปโลกที่สามคือหลุมฝังศพ
ในสุสาน
💜where I do wait
for the end of this world that's
my second one.
💜ที่ฉันต้องไปรอ
วันสิ้นโลกนี้ซึ่งเป็น
โลกที่สองของฉัน
💜On the way
of my life travelling I mustn't
commit lots of sins.
💜บนหนทาง
การเดินทางชีวิตฉันต้องไม่
ทำบาปมากมาย
💜My sins: big or small,
will cause me to go to hell
before to haven.
💜บาปเล็กหรือบาปใหญ่
จะทำให้ฉันไปสู่นรก
ก่อนเข้าสวรรค์
💜The heaven is
my fourth or last world
where I'll live forever.
💜สวรรค์คือ
โลกที่สี่หรือโลกสุดท้าย
ทีี่ฉันจะอยู่นิรันดร์
💜This is my belief:
according to my religion
that's Islam.
💜นี่คือศรัทธาของฉัน
ตามศาสนาที่ฉันนับถือ
คืออิสลาม
#mydiary
#mybelief #inshaallah #alhamdulillah
#soulsofpoets #poetrycommunity
#instagram #instagood #instatoday
#mylifestory #teachmyself #words #wordporn #wordsmith #textonphotos
#24march2018 #poemporn #poemofig #poem
#poet #poetporn #poetofig #poetry #poetryporn
#poetryofig #instapoetry #instapoet #omypoetry

0💬

Loading...
Loading...

.
« Dreams are good for everyone. » ~ Tooth Fairy (2010)
.
« Giving up is for rookies. » ~ Hercules (1997)
.
Ce n’est pas les rêves qui nous rendent malheureux.
C’est quand on abandonne qu’on se rend malheureux.
.
#moviequotes #quoteoftheday #citationdujour #citationinspirante
.
#artwork enakei.com
.
.
.
.
#write #writer #writing #writersofig #writersofinstagram #writerscommunity #prose #poetry #poem #thought #thoughts #poetryoftheday #poemoftheday #poetrycommunity #poetrycommunityofinstagram #poetrycommunityofig #poetryofinstagram #poetryofig #poemsofinstagram #poemofig #poetryoftheday
#frenchpoetry #frenchpoet #poet
#writerforlife

0💬

#haiku #กลอนไฮก💙A naughty pussycat
inspires this wonderful land
of mine.
💙ลูกแมวตัวซน
แรงบันดาลใจแดนมหัศจรรย์
ของฉันนี้
💙Sometimes
we wish we were the children
again, don't we?
💙บางคราว
เราก็อยากเป็นเด็กๆ
อีกครั้งจริงใช่ไหม
#soulsofpoets #poem #poemporn #poemofig #poet #poetporn #poetofig
#poetry #poetryporn #poetryofig
#poetryisnotdead #poetrycommunity
#insta #instagram #instagood #instatoday
#instapoetry #instapoet #omypoetry
#bymepoetry #spilledink #words #wordporn #wordsmith #paintlab #scoompa #23march2018

0💬

Sometimes the #image trumps #reality . What #reflects is purer than what is. The mirror, the #shadow is easier to comprehend than the mess created by the mass spewing #logic and cold, hard facts.

Green is a color of envy, poison, money, religion
Red is a color of blood, sweat, and tear
White is a color that hides
Black is a color I wear
Darkness hides they say but night-goggles
unhide everything in green
Blue is sober, happy, and when sung sad
each color has a manifestation that is most ununique
they may match but usually the contrast causes mystique
the cuts oblivious of colors create
where one draws the line - Omar Alavi

#silhouettes #coldhearted #mess #profusion #emotions #envy #mystique #nightvision #schizophrenic #iwearmysunglassesatnight #bleedblue #instapoet #instasong #poetrycommunity #poetryslam #poemofig #poet #songwriters #instalyrics #londonist #londonnights #ambivalent #poplife #popart #londonpop

0💬

💙เราควรจะระวังในทุกทางนั้น
💙พยามนั่นไม่ให้เราหลงผิดได้
💙หากแม้นเราตระหนักว่าทำผิดไป
💙ควรแก้ไขโดยพลันไม่พักเฮย
#กลอนแปด #กลอน
💙We should be careful in every way
💙And do try not to be as try.
💙If we realize we do a mistake,
💙We should correct it at once not break.
#soulsofpoets
#poem #poemporn #poemofig
#poet #poetporn #poetofig
#poetry #poetryporn #poetryifig
#poetryisnotdead #poetrycommunity
#insta #instagram #instagood #instatoday
#instapoetry #instapoet #omypoetry #bymepoetry #spilledink #words #wordporn #wordsmith #textonphotos
#paintlab #scoompa #23march2018

0💬