#sanginsavaran_iran

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Roz Khob ba motor sangin 1400 cc. #sanginsavaran_iran #motorsport #sanginsavaran_ir

19💬

با کلی آرزو رفتی رفیق😢
باورم نمیشه که دیگه نیستی 😢
کاش................😢
دلتنگتم😢
لعنت به این روز😢لعنت

خدا حافظ وحید داداش

#ostore #sanginsavaran_iran #bamaram #refiq #baradar #bamarefat #motorsangin

38💬

Loading...
Loading...

ما را از مرگ میترسانند..
انگار که ما زنده ایم✌️
12.8.96
#mottor #sanginsavaran_iran #sanginsavaran
#motor.ir#takcharkh#cb1300 #cb1300sb
#motorcycle #arak #
#motor.sangin.arak

166💬