Bat Yari Mah Di

💑 ﺍﻭﻣﺪﯼ ﺗﻮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﻢ، ﺑﯽ ﺑﻬﻮﻧﻪ ﭘﺎ ﮔﺬﺍﺷﺘﯽ 🌱 🌹 ﺍﻣﺎ ﺗﺎ ﻗﺎﯾﻘﯽ ﺍﻭﻣﺪ، ﺍﺯ ﻣﻦ ﻭ ﺩﻟﻢ ﮔﺬﺷﺘﯽ 🌻 🌷 ﺭﻓﺘﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﯾﻖِ ﻋﺸﻘﺖ، ﺳﻮﯼ ﺭﻭﺷﻨﯽِ ﻓﺮﺩﺍ 🍂 🌿 ﻣﻦ ﻭ ﺩﻝ ﺍﻣﺎ ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ، ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺭﺍﻫﺖ ﻟﺐِ ﺩﺭﯾﺎ 🌼 🌺 ﺩﯾﮕﻪ ﺭﻭ ﺧﺎﮎِ ﻭﺟﻮﺩﻡ، ﻧﻪ ﮔُﻠﯽ ﻫﺴﺖ ﻧﻪ ﺩﺭﺧﺘﯽ 🌲 ☔ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﯼ ﺑﯽ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻥ، ﻣﯽ ﮔﺬﺭﻩ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ☁ 😔 ﺩﻝِ ﺗﻨﻬﺎ ﻭ ﻏﺮﯾﺒﻢ، ﺩﺍﺭﻩ ﺍﯾﻦ ﮔﻮﺷﻪ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﻩ 💔 💞 ﻭﻟﯽ ﺣﺘﯽ ﻭﻗﺖِ ﻣﺮﺩﻥ، ﺑﺎﺯ ﺳﺮﺍﻏﺘﻮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻩ 💑 😢 ﻣﯽ ﺭﺳﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﻗﻌﺮِ ﺩﺭﯾﺎ ﻣﯿﺸﻪ ﺧﻮﻧﻢ 🏡 💐 ﺍﻣﺎ ﺗﻮ ﺩﺭﯾﺎﯼ ﻋﺸﻘﺖ، ﺑﺎﺯ ﯾﻪ ﮔﻮﺷﻪ ﺍﯼ ﻣﯽ ﻣﻮﻧﻢ 💒

Normal

❤119

💬1

arash

شعرعالی بود