Dougie the Shih Tzu

Playing dreidel.

Normal

224🗨

Pikachu_Hedwig

...... Speechless......😱

Angelo Mari

Lololol too cute @char.dc

12,630❤