Loading...

Reza Ghapanchypour

شناسایی و دستگیری عاملین #آزار و #اذیت #گونه #گوزن_زرد #ایرانی #میانرود#دزفول

Normal

❤️32

💬3

MYANROUD_13

میانرودیا فالو کنید

Yaghoob Ghanbarzadeh

تضاد انسان با خودش ، خدا، طبیعت و گیاهان ، حیوانات و دیگر انسان ها از روی جهل است انسانی که معرفت کسب کند همه ذرات هستی را مخلوق خدا و تکه ای از وجود خود میداند و نه تنها به آنها آسیب نمیزند بلکه پاسدار آنان نیز میشود

Loading...