Loading...

پاینده باد ایران

نیکی پنهان حضرت امام_رضا ع فرمودند ⏫ . #نیکی#کار_خیر#نیکی_پنهانی#کار_نیک#نیکوکاری#منت#آزار#اذیت

Normal

❤️76

💬3

موسسه خيريه مهرانه قلب سفيد

پست های زیبایی دارید

saye

که نتأسفاته امروز کم ميبينيم کسي پنهاني کار خير کند.بيشتر ترجيح ميدهند نشان داده شوند.البته هنوز محدود انسانهايي يافت ميشوند که آرامش حقيقي را به رياکاري ترجيح ميدهند

Loading...