Loading...

Arash_220volt

👦طفل بودم دزدکی پیر و علیلم ساختند👴 💌 #استاد_شهریار ❤ #روز_شعر_و_ادب_پارسی 🌍 #پیرم و گاهی دلم یاد #جوانی می‎کند #بلبل شوقم هوای #نغمه‎خوانی می‎کند همتم تا می‎رود ساز #غزل گیرد به دست طاقتم اظهار عجز و ناتوانی می‎کند بلبلی در سینه می‎نالد هنوزم کاین چمن با خزان هم آشتی و گل‎فشانی می‎کند ما به داغ #عشقبازی‎ها نشستیم و هنوز #چشم #پروین همچنان چشمک‎پرانی می‎کند نای ما خاموش ولی این #زهره ‎ی شیطان هنوز با همان شور و نوا دارد شبانی می‎کند گر #زمین #دود #هوا گردد همانا #آسمان با همین نخوت که دارد آسمانی می‎کند سالها شد رفته دمسازم ز دست اما هنوز در درونم #زنده است و #زندگانی می‎کند با همه نسیان تو گویی کز پی #آزار من خاطرم با #خاطرات خود تبانی می‎کند بی‌ثمر هر ساله در فکر بهارانم ولی چون بهاران می‎رسد با من خزانی می‎کند #طفل_بودم_دزدکی_پیر_و_علیلم_ساختند آنچه #گردون می‎کند با ما #نهانی می‎کند می‌رسد قرنی به #پایان و #سپهر بایگان #دفتر دوران ما هم #بایگانی می‌کند #شهریارا_گو_دل_از_ما_مهربانان_مشکنید ور نه #قاضی در #قضا #نامهربانی می‎کند

Normal
Iran

❤️156

💬9

nader_135560

شهریارا بی حبیب خود نمیکردی سفر، این سفر راه قیامت میروی تنها چرا؟

sazcenter.violins

خیلی خوبه 😄😄

abzarkhan_com

👌 عالی

mehrannn1990

بهبه اقای ارش خوشمان امد

Arash_220volt

@ali.hedayatpour مرسی از استاد شهریار و مرسی از شما استاد

Loading...