کلوپ بزرگ ماهیگیری ایران

مگه میشه مگه داریم فقط تا اخر ببینش به قول گیلکا دست واموج @mahigirangil #rapala_ru #catfish #fila #rapalalures #fishingdam #rapalaarmy #banix #mahmood_aghaiy #carp #mahigirangil #mazandaran #mahigiran #fishingcat #manoto #okoma #fishing #daiwafishing #mahigir #safix #fishingcarp #iran #mad #gilan #madfishing #mahigirangil1#oskar #anzali #oskarfishing #sx #daiwa #mahigiran @mahigirangil

Normal

Loading...
Loading...

❤️2,299

Loading...

💬31

arad-mohamad

خر ماهی 😅😅😅

MoHamaD_AZ_21/6/67

اسم این ماهی چیه.خیلی فیلم دیدم که این نوع ماهی رو اینجوری صید میکنن

amirshirvani

ای ول دمت گرم

ALi Haydare

فك كنم ماهيه پاى پسره رو گرفته بود دختره رفت درآوردش

ALi Haydare

@aftab.b.m نه.همين ماهى سيبيلى يا گربه ماهى خودمونه.

Loading...