Loading...

Reza.k

!!!طنزى كه به واقعيت نزديك شده است!!! روى شهركهاى صنعتى گرد مرگ پاشيده شده است!!! بيكارى بيداد مى كند!!! فقر در تمام زمينه ها ( اقتصادى ، فرهنگى ، اجتماعى و ... ) بيداد مى كند!!! تضاد طبقاتى بيداد مى كند!!!فساد بيداد مى كند!!! رشوه و رانت بيداد مى كند!!! از همه مهمتر بى عدالتى بيداد مى كند!!! و ... !!! عزت را در كدام نا كجا آبادى جستجو كنيم!!! #عزت #بايد #مسئولين #هيچ #فاميل دور #كشور # عدالت #بى عدالتى #فقر #تضاد طبقاتى #فساد #رشوه #رانت #اقتصادى #فرهنگى #اجتماعى #امريكا

Normal

❤️344

💬14

AEK

تصاویر و کلیپ هایتان را بهتر نمایش دهید 😊👌
تولید و تدوین محتوای بصری (تیزر،بنر،انیمیشن،گرافیک)

Ali.a kiani pour

ازکجا بگیم وبنالیم،شادی وفرهنگ وخوبی و...به یغما رفت،این بی تمیزان حاکم در فساد وتباهی که مسببش بودند،خواهند سوخت،اگر بیدار نشوند!!

amintoobak

استادعزیزنمی دانم شخص اول کشورتارییس جمهورو .وکیل وزیرشرایط سخت مردم نمی بینندنمی فهمندتازه کاسه گدایی گرفتن از مردم که خودشان گدان ایناگدایی میکنند

Sara Amirsoleimani

درودها

nader41741270

قصه ها
برا بیدار کردن ما نوشته شده
اما تمام عمر ،
برای خوابیدن ما از انها استفاده شده .. بیداریم ارزوست ..

Loading...