Loading...

گروه جهادی مردمی میثاق

ما در این استان محرومیت های فراوانی داریم و توجه دولت این سال ها به ما خیلی کم بوده حقیقتا جدی گرفته نمی شویم... حالا اما یک لطف در حق ما و خانواده های داغدیده بکنید... مسئولین بی عرضه و بی تفاوتی را که چندین بار خرابی هواپیما را نادیده گرفتند و با جان مردم بازی کردند و آن را هم درباختند بازخواست و وزیر بی لیاقت این دولت پرحرف و کم کار را استیضاح کنید. تقاضای مردم کهگیلویه و بویراحمد از مردم ایران و مام وطن این است... #هواپیما#جانباختگان #تهران_یاسوج #وزیر #سانحه هوایی#سقوط

Normal

❤️34

💬2

Criminal law &criminology PhD

محروميت و مرگ پاياني ندارد پيوند ناگسستني دارند در ادوار تاريخ

Ali.w

گفتندازاین نوع هواپیما۸۰۰موردساختند.که حدود۱۵تاش تاالان سقوط کرده و۵۰۰نفر به همین خاطرمردند.نمیدونم چراجلوی ساخت چنین هواپیمایی رانمیگیرند.؟؟چرابازم ازاین نوع هواپیمااستفاده میکنند.؟؟؟

Loading...