MUJI

MUJI
The feel good dog that lives in the crazy world.
むじ さま
Birthday 17.12.2015
For work and collab: info@mujisama.dog
www.mujisama.dog
Tel:(+66)991261016 http://facebook.com/mujisama

Posts

594

Following

311

Followers

34,782

MUJI

Muji in the wonderland🦄🦄🦄
มาเล่นม้าหมุนกับมูไหมครับ 🦄🦄🦄 #mujisama #mikusama @mikuu_sama

MUJI

What​ever music my dad listen to, I love it all. #mujisama

MUJI

Our good time together. @mikuu_sama #mujisama #mikusama

MUJI

Do you need some sweet🍨

@mikuu_sama #mujisama #mikusama

MUJI

My first pigwalk as a model 🐷 : @cheetah.ja 🐷

#cheetah #mujisama #mikusama

MUJI

HAPPY CHILDREN's Day 🐶
ตอนเด็กผมเคยเป็นเม่นแคระมาก่อน 😀

#mujisama #วันเด็ก #mikusama @mikuu_sama

MUJI

We are in this world not only
for ourselves but for others. 🐶❤️🐰 @mikuu_sama #mujisama #mikusama

MUJI

Tag your bestfriend😍. Some animals are caring than some human. 🐰❤🐰 @mikuu_sama #love #cute #mikusama #mujisama

MUJI

One day we will fly together.

MUJI

มาถึงสนามบิน เพึ่งรู้ว่าไปกาญไม่ต้องนั่งเครื่องบิน
จบ กลับบ้านนอน 🛫🐶

MUJI

On board 🐶🛫 #mujisama

MUJI

Today (7-8 JAN) meet me at Central World. Come to join us and have a great time together. 🐶🐶🐶 #mujisama

MUJI

Mirror Mirror on the wall who's the fairest of them All 🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰 @mikuu_sama #mikusama #mujisama

MUJI

ใหญ่คับบ้านน!! 🐶🐶🐶🐶🐶 ความเปลี่ยนแปลงของน้องมูปีที่ผ่านมาหลังจากกินอาหารยี่ห้อ Origen
ประมาณ 8 เดือน 🥗🍲 - ดื้อ แรงเยอะ ร่างกายกำยำ ตัวแน่น ตัวใหญ่คับบ้าน 😜😜
- มีขนฟูฟ่องสวยงาม (สังเกตุได้จากหางปลาทองซิกเนเจอร์ของน้องมูสิครับ)
- อึเป็นก้อนสวยงาม เกินห้ามใจจนทำให้น้องมูต้องกินกลับเข้าไปอีก 💩💩
- เสน่ห์ความหล่อที่เกินห้ามใจ 😎😎 *** แต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยคือความดื้อและน่าร้ากกก ❤️❤️ #orijen Yiampanich Group #อาหารที่ได้รับรางวัลอันดับหนึ่ง6ปีซ้อน
#ออริเจน @mikuu_sama #mujisama #mikusama

MUJI

BOO!! 🐶

MUJI

⛅