Ali

تو همه راز جهان ریخته در چشم سیاهت... من همه محو تماشای نگاهت...

  • posts39