Amirreza Javadi👶🏻

🎉دومين روز از دومين ماهِ سال🎉Born on 🎈2017/04/22 🎈

449 posts 1,393 followers 1,077 following

#هفت سين ٩٧🎉🎉🎉🎉

2💬

Loading...

اولين عيد زندگيت مبارك قندكم😘😘😘😘😘😘😘😘

0💬

سال نو همگي مبارك🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉

2💬

Loading...

Happy birthday🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉باباي مهربون امير رضا تولدت مبارك😘😘😘😘😘

0💬

Loading...
Loading...

بعد از گريه مشغول بازي شد و همه چي يادش رفت😂😂😂😂

2💬

من و قندك بعد از كوتاه كردن موهاش❤️❤️❤️❤️❤️

6💬

Loading...

اولين آرايشگاه قندك ،اينقدر گريه كرد چشماش باد كرد😢😢😢😢😢

4💬

Loading...

و من مادري دارم كه هيچ كلامي براي ستايشش پيدا نمي كنم❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

5💬

خداوندا به کدامین ثواب مرا لایق زیباترین احساس، بزرگترین نعمت و باشکوه ترین لحظات دانستی …
خداوندا بگذار در این احساس زیبا بمانم ، بگذار شاهد تولد دوباره خویش باشم …
بگذار آرام باشم … به کدامین ثواب مرا اینگونه عاشق کردی …
فاش میگویم این حس را تا کنون لمس نکرده بودم …
اینگونه عاشقی کردن را خودت به من آموختی ….
احساس خودت به تمام بنده هایت …. آری حس مادری ام را میگویم ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️و من بارها و بارها مديون خدايي هستم كه با وجود تو روز مادر و برايم معني كرد و بارها بارها قدردان مادري كه هيچوقت به اندازه اين زمان دركش نكرده بودم😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘روز زن به همه زنها و مادرهاي مهربون سرزمينم مبارك❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

18💬

بابام ميگه دربي هم ببازيم باز ما قهرمانيم❤️❤️❤️❤️❤️❤️

2💬