Aref

2 posts 199 followers 148 following

بی رحمى را بلد نیستم...
اما حواست را جمع کن!
استعدادم در یادگیرى فقوالعادست!

4💬

این روزهادنیاخیلی بی ارزش شده،
به ڪَوش بـــــاش ڪسی بهت نڪَه دنیای منی.

7💬