Mü'min'e Hanım

📌Antalya/Erzurum 📌DAVAMIZ ÎSLÂM 📌LÂ TAĞUT 📌KURÂN VE SÜNNET 📌İttekullâh❌DM❌ - Senin kendilerini çağırdığın şey, MÜŞRÎK'lere ağır geldi.❗

146 posts 341 followers 250 following

Kendi elleriyle ektiklerini biçecekler.!!
Kâfirler dînimizi kullandığı zaman nasıl rahatsız oluyorsak, Müslümanlar dînimizi keyfi ve zevki için kullandığı zaman da rahatsız olmalıyız.”Ben Allah’ın kuluyum, ben varken Allah’ın dinine dokunulamaz!” demekgörevimizdir!Neyin peşinde isek onun varlığı da yokluğu da bir sıkıntı olarak hep peşimizde olacak.. Nefes aldığımız her an bir imtihan olarak yaşanacak.Biz çile ümmetiyiz. Çile ümmeti olduğumuz için, akıbetinde Rabbimizin rızasını umduğumuz bütün çilelere adeta koşarak gideriz.Kötülük teşhir edildiği kadar güçlenmekte ve taraftar bulmaktadır. Hata düzeltmede esas olan dağılmadan ve dağıtmadan düzeltmektir.Kendi arızalarımız ile arızasız İslam’ı ne kadar anlatabiliriz? Allah’a çağıran en güzel sesin sahibi olabilmek için gayret ve dua edelim.!!!
#Aile #çocuk #tebliğ #tevhid #mücadele #tawheed #sünnet #akide #muvahhide #insan #hata #haram #helal #rızık #anne #baba #mücahid #mücahide #günah #zevk #kalp #aşk #Aliküçükhoca #sevgi #kızçocuğu #tv #dizi #televizyon #hak #batıl #internet

1💬

“Kur’an’ın acaiblikleri, hârikaları tükenmez. Çok okumakla eskimez. Onu okuyunuz. Çünkü Allah, onu okumanın her bir harfine karşılık (en az) on sevap verir.” (Hakim)

#kuran #fazilet #mucize #tilavet #kıraat #tövbe #Allah #peygamber #hak #batıl #kafir #müslüman #mümin #mücahid #muvahhid #tefsir #akide #tevhid #mücadele #tawheed #sünnet #Aliküçükhoca #timurtashoca

2💬

Loading...

Haberiniz olsun fîtneler çıktığın da îman Şam'dadır.!

2💬

Bir algı var sapık dendiği zaman sadece akla erkek gelir..Oysa;Sokakların sapık kadınlardan da temizlenmesi lazım ki toplum bir nebze ıslah olsun..Çok garip geldi değil mi okuyunca "sapık kadınlar"(!)
2 yaşında yavrunun tecavüzden can verdiği bu dünyada daha fazla üzeri kapalı konuşamayacağım!
Bir erkek avret mahallini iyice belli edecek tarzda coook dar bir pantolon giyse,sapık/rezil vs diye bağırırsınız ama giydiğiniz taytlardan her hattınızı belli ederken kendiniz adına neden utanmazsınız? Haa o sizin özgür yaşam tarzınız değil mi? Peki erkeklere niye yok o özgürlükten? Sen baştan aşağı avret olduğun halde tayt giyme özgürlüğünü kendine hak biliyorsunda, erkeğinkini neden alıyorsun elinden?(!) Senin avretinin belli olması moda,erkeğinki sapıklık öyle mi?Otobüste/metroda bedeninin kokusunu parfümle güzelleştirip,burnumuzun direğini kıran ve yanımızdan ifil ifil geçtiğinde beyne direk şehvet hormonları uyarısı verecek kadar kokulanan bir kadın; bana bakma dediği gibi beni koklamayın da diyebilir mi? Niye otobusteki belki 10-20 adamın özgürlüğü alınıyor ellerinden? Bu adamlar yol boyunca bu kadını koklaya koklaya gitmek zorunda mı efendim?Ben helal olduğu halde hiç carşı pazarı göğüsleri yarıya kadar görünür tarzda gezen abi/amca görmedim. Siz gördünüz mü?Görsek sapık diye koşarız değil mi adamcağızın peşinden.Peki ben domates seçerken sapık ablanın gögüslerini neden görmek zorundayım? Erkek göbekten yukarısı helal olduğu halde asla böyle gezmez/gezemezken, kadınlar gögüs avretini açıpta geziyor ve bu sapıklık olmuyor öyle mi? Bir bankta kalcasının tam altına gelecek kısalıkta şort ile oturan bir adamın yanına çocuğunuzu oturturmusunuz?
Ne münasebet deli midir sapık mıdır nedir!Peki aynı şekilde oturan,kalcasından aşağısı çıplak bir kadının giyinişi neden seni aynı şekilde rahatsız etmiyor!!!!
Vel hasıl kelam kardeşler..
Sokaklarda yatakodası kıyafeti ile dolanan her kadında bir o kadar SAPIKTIR.
Sokaklardaki bu giyinik çıplaklar düzelmedikçe, toplumda düzelmeyecektir!
Allah Subhan ve Teala Kuranda "Kalbinde hastalık bulunanlardan" söz ediyor! Kadınlara seslerine bile dikkat etmelerini emrediyorki kalbinde hastalık bulunanlar başka turlu anlamasın VESSELAM!!

2💬

🍃Allah'ın planı, senin hayallerinden daha hayırlıdır.!!🍃

0💬

Loading...

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla... De ki: "Ey Kâfirler!" ﴾1﴿ "Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk etmem." ﴾2﴿ "Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz." ﴾3﴿ "Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk edecek değilim." ﴾4﴿"Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz." ﴾5﴿ "Sizin dininiz size, benim dinim de banadır." ﴾6﴿

Tefsir

Tevhid ilkesinin sembolü olarak Mekke döneminin ilk yıllarında inen bu sûrede Mekkeli müşriklerin şahsında bütün putperestlere ilân edilmek üzere iman ile şirkin ayrı şeyler olduğu, bu iki inanç sistemi arasında bir benzerlik bulunmadığı, dolayısıyla ikisinin birlikte bulunmasının, iki inanç arasında bir uzlaşmaya gidilmesinin mümkün olmadığı kesin olarak ifade edilmiştir.

#kafirun #kuffar #şirk #putperest #müşrik #münafık #kafir #tağut #put #ilah #ayet #tevhid #kuran #tilavet #kiraat #Allah

1💬

"Ey mü’minler! Sizi çetin bir azabdan kurtaracak bir ticaret yolu göstereyim mi? O da şudur: Allah’a ve Rasûlüne iman eder ve Allah yolunda mallarınızla, canlarınızla savaşırsınız. Bir bilseniz bu iş sizin için ne kadar hayırlıdır. Bu takdirde Allah sizin günahlarınızı mağfiret eder, altlarından ırmaklar akan cennetlere ve Adn Cennetlerindeki hoş konutlara koyar. İşte büyük kurtuluş budur." (es-Saf, 6/10-12) "Rasûlullah’a: "-hangi iş daha hayırlıdır?" diye soruldu. " Allah’a ve Peygamberine iman etmektir. " dedi. "-Sonra hangisi faziletlidir, denildi: Allah yolunda cihaddır" cevabım verdi sonra "hangisidir?" sorusuna karşı da: "-Makbûl olan hac’dır, " buyurdu" (Buhâri, İman, 18) "Siz de düşmanlara karşı gücünüzün yettiği kadar kuvvet ve (cihad için) başlanıp beslenen atlar hazırlayın" (el-Enfâl, 8/60) Bir adam Peygamberimiz (s.a.s.)’e geldi ve: "-İnsanların hangisi efdaldir?" diye sordu. Rasûlullah: "-Allah yolunda malı ve canı ile cihad eden mümin kişidir" buyurdu (Buhârî, Cihad, 2)
#cihad #tawheed #sünnet #akide #muvahhide #muvahhid #mümine #islam #hadis #din #mümin #müşrik #münafık #kafir #tağut #put #ilah #ayet

1💬

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır: “Öyle bir zaman gelecek ki okumaya meraklı kurrâ çoğalacak; fakîhler (dini anlayıp yaşayan âlimle) ise azalacak ve bu sûretle ilim çekilip alınacak ve herc çoğalacak!” Ashâb-ı kirâm: “–Herc nedir ey Allah’ın Rasûlü?” diye sorunca şöyle buyurdular: “–Birbirinizi öldürmenizdir. Daha sonra öyle bir zaman gelecek ki insanlar Kur’ân okuyacaklar, okudukları boğazlarından aşağı geçmeyecek…” (Hâkim, Müstedrek, IV, 504/8412) *

Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır: “Öyle bir zaman gelecek ki bütün insanlar ribâ ile iş yapacak. Ondan sakınanlar dahi tozuna bulaşmak durumunda kalacaklar.” (Nesâî, Büyû 2; İbn-i Mâce, Ticârât 58; Ahmed, IV, 494; Beyhakî Sünen, IV, 275) * “Şiddetli bir şekilde yaklaşan fitne sebebiyle vay insanların hâline! Kişi mü’min olarak sabahlar da akşam kâfir oluverir. Bir takım insanlar dinlerini küçücük bir dünya menfaati karşılığında değiştiriverirler. İşte öyle zamanda dinine sıkıca sarılan kişi, elinde kor ateşi tutan kimse gibidir.” (Ahmed, II, 390; Ayrıca bkz. Müslim, İman, 186; Tirmizi, Fiten, 30/2196)

Böyle zamanlarda zayıf karakterli insanlar sadece aklı kullanıp nakle itibar etmeyecekler, menfaatlerini öne alacaklar, âyet ve hadisleri kendi temayüllerine göre açıklayacaklar.

#bidat #hak #Allah #ibadet #fıkıh #tağut #put #ilah #ayet #müşrik #münafık #kafir #tawheed #sünnet #akide #muvahhide #mümine #hanımkardeşim #ebuhanzala #peygamber #Rab #tevhid

2💬

Loading...

Amerikalılar okyanus ötesinden kendilerini Mazlumların öfkesinden uzak sanıyorlardı.
Taa ki, Allah'ın lûtfu ile 11eylül gelene kadar.!✈️
#usamebinladin
#tawheed #islam #bayrak #müslüman #hak #batıl #amerika #kafir #tağut #put #lailaheillallah

0💬

İslâm’ın ilk mübârek şehidi Sümeyye Hatun’un hâli ne kadar ibretlidir. O, canını ulvî bir îmân heyecanıyla Allâh yolunda infâk etmişti. Şimdi cenneti satın almış ve kıyâmete kadar gelen müminlerin gönüllerinde taht kurmuş olarak, ebedî mükâfâtının verileceği ânı beklemektedir. Bu durum karşısında bizim de Allâh rızâsına nâil olabilmek için, malımızla ve canımızla infâka yönelmemiz gerekmektedir.
#tawheed #tevhid #ayet #hadis #müslüman #iman #cihad #mal #can #infak #teslim #tefekkür #cennet #mükâfat #ilim #usul #hak #Allah #ibadet #fıkıh #tağut #put #ilah #ebuhanzala #Aliküçükhoca #sevgi

0💬

Loading...

“Savaş, hoşunuza gitmediği halde size farz kılındı. İhtimal ki hoşlanmadığınız şey sizin iyiliğinizedir ve ihtimal ki sevdiğiniz bir şey sizin kötülüğünüzedir. Siz bilmezsiniz, Allah bilir”(Bakara 216)
#mühür #peygamber #hadis #ayet #tevhid #mücahid #mücahide #i̇lim #hak #Allah #batıl #bidat

0💬

Loading...

Huzur💕
🍃Allah'dan başka hiç bir ilah yoktur. O, daima yaşayan, daima duran,
bütün varlıkları ayakta tutandır. O'nu ne gaflet basar, ne de uyku.
Göklerdeki ve yerdeki herşey O'nundur. O'nun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine! Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir.
Onlar ise, O'nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar.
O'nun hükümdarlığı, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek,
ona bir ağırlık da vermez. O, çok yüce, çok büyüktür.🍃☝️

0💬

Loading...

Sadece Rabb'ini yücelt.🍃😌

1💬

‘’Andolsun ki onlara: “Gökleri ve yeri yaratan, güneşi ve ayı buyruğu altında tutan kimdir?” diye sorsan, mutlaka, “Allah” derler. O halde nasıl (haktan) çevrilip döndürülüyorlar?’’ (Ankebut: 61) ‘’ Andolsun ki onlara, “Gökleri ve yeri kim yarattı?” diye sorsan, mutlaka “Allah…” derler. De ki: (Öyleyse) övgü de yalnız Allah’a mahsustur, ama onların çoğu bilmezler.’’ (Lokman: 25) ‘’ De ki: ‘Göklerden ve yerden sizlere rızık veren kimdir? Kulaklara ve gözlere malik olan kimdir? Diriyi ölüden çıkaran ve ölüyü diriden çıkaran kimdir? Ve işleri evirip çeviren kimdir? Onlar: ‘Allah’ diyeceklerdir. Öyleyse de ki: Peki siz yine de korkup sakınmayacak mısınız?’’ (Yunus: 31)

Bugün insanların çoğu Allah’ın (cc) varlığını, yaratan ve rızık veren olduğunu ve bu gibi vasıflarını kabul etmenin Müslümanlık için yeterli olacağını savunurlar. Halbuki bu ayetler bizlere Mekke dönemi müşriklerinde nasıl bir Allah (cc) inancı olduğunu göstermektedir. Rab’lik noktasında Allah’ın (cc) yaratan, öldüren, rızık veren gibi vasıflarını inkar etmemek, sadece bunlara iman etmek o kişilerin Müslüman olabilmeleri için yeterli olmamıştır. Allah’ın (cc) Rab’lik konusunda nasıl ki bu vasıflarına iman etmek gerekiyorsa aynı zamanda yarattıklarının kanunlarını belirleyen, tek otorite sahibi olan, yarattıklarına yasaklar ve serbestler belirleyen ve kanunlarına kayıtsız ve şartsız tek itaat edilen gibi Rab’lik vasıflarına da iman etmek gerekmektedir. İşte Mekke müşriklerinin ve günümüz müşriklerinin maalesef içerisine düştüğü en belirgin şirk türlerinden biriside budur.

#Aliküçük #Aliküçükhoca #tevhid #davet #Rab #tawheed #ilim #Allah #ilah #tövbe #şirk #bidat #mücadele #mücahit #dua #insan #hak #batıl #haram #helal #yasak #günah #din #islam #put #tağut #aile #akide #tefsir #ilmihal

0💬

Onlar tuzak kurdular.
Allah' da tuzak kurdu.. 🍃"Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır."🍃 (Ali imran /54)

0💬

“İnkâr edenler, dünyada sâdece zevk u safâ ederler ve hayvanların yediği gibi yerler! Onların varacağı yer cehennemdir.” (Muhammed 47/12)
Kâfirlerin bütün ihtimamları midelerine ve şehvetlerinedir. Âhirete dönüp bakmazlar bile. Dünyaya harîstirler ve âkibetten gâfildirler. Dolayısıyla mü'min, onlardan farklı olarak yeme içmede ölçülü olmalı, dünyaya ve nimetlerine karşı ihtiyaç nispetinde rağbet etmelidir. Zîrâ bir diğer hadîs-i şerîfte:

Bir keresinde, çokça yiyen bir adam geğirmeye başlayınca, Efendimiz adamcağızı:
“Geğirmeyi bırak. Çünkü dünyada çok doyanlar, kıyamet gününde en uzun müddetle aç kalacak olanlardır. ” 
diye uyarmıştır. (Tirmizî, Kıyâmet, 37)

Yine bir ayette; Akrabaya, yoksula ve yolda kalmışa hakkını ver. Bununla beraber malını saçıp savurma. (İsra Suresi -26)
#israf #haram #yoksul #mazlum #infak #zekat #fitre #aç #garip #müslüman #nimet #helal #rızık #nankör #kul #cimri

0💬

Dinde zorlama yoktur ama dine girmeye zorlama yoktur. Lakin #islama girdikten sonra Allah'ın emirlerine ve yasaklarına uymak zorundayız.!! #islam #tawheed #tevhid #akide #put #tağut #din #inanç #kıblegahevler #ilim #aile #cennet #annebaba #çocuk #dua #sohbet #aliküçükhoca #nureddinyildiz #kitap #ilmihal #tefsir #hadis #Allah #ilah #tanrı #reddetmek #hayat #irade #lailaheillallah

1💬

Bismillâh 📚🙂🍃 " Kur'ân'nın gölgesinde yaşamak, ancak tadanların bilebileceği bir nimettir. İnsanın hayatını yücelten, temizleyen ve onurlandıran bir nimet..."🍃
#Kuran #kitap #seyyitkutup #tefsir #ayet #bakara #hafız #not #huzur #sevgi #aşk #fizilalilkuran #okumak #ilim #islam #tevhid #hidayet #tawheed #nasheed

0💬