cheuk_wan

Cheuk Wan

204 posts 201 followers 208 following

琴日年初一去拜年

4💬

已死了

3💬

我同堂姐合影
邊個靚啲😂😂

2💬

Loading...

畫左兩日 終於都畫完尼兩幅啦😤😤😤

1💬

2018年第一次既聚會
多謝so山請我地食飯😋😋
曉蔚好重😭🙊

0💬

最後一年運動會
#凍死人啦❄️

1💬

Loading...

Happy new year🎉🎊
最後一年又係唔齊人🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️

1💬

多謝你地既聖誕禮物🎁
今年過左一個最開心既平安夜同聖誕節🎄❄️
愛死你地😘😘💗

2💬

Merry Christmas🎄

0💬

Loading...

最後一年聖誕聯歡 聖誕嘉年華 學校旅行

0💬

最撚憎人係度對我呼呼喚喚,有乜撚野資格對我呼呼喚喚,係度扮撚曬野,又唔知自己樣衰。要樣冇樣,要身材冇身材,攞塊鏡照下自己個樣先啦,唔該!又唔知自己黑人憎。同我收屁啦,死肥X!我容忍有個限度嫁。

2💬

我又有LADY M食😍😍😋😋

2💬

Loading...

有隻肥🐱望我望左好奈

2💬

放學去食心花怒放
#Haagen-Dazs

0💬

Bu Bu 好難得會訓我張床😍😃

0💬

Loading...

好認真操數👍🏻👍🏻

6💬

用杯黎食綠豆糖水😋😋
#小埋

0💬

每日都好想死☠️☠️☠️☠️☠️
邊個都得 我需要輔導

3💬

Loading...

OMG😨😱
我上左鏡😨😱

3💬

BuBu🐱好難得會望鏡頭🤗🤗

2💬

我地黎錫錫😘😘😘

3💬

BuBu🐱: 可惡💢💢比愚蠢人類發現 朕係人類💢💢

0💬

舊照
多謝曉蔚今日陪我BBQ🤗
如果你今日唔黎 我都唔知點算😩
我肯定好悶😩
你知道我唔鐘意個兩個細路(表妹 表弟)🙄😒
你都知道我作為一個表姐係唔可以係兩個細路面前發脾氣😡😡😡
我今日真係忍得好辛苦
雖然今日我地冇影相 📷但係我地都挽得好開心🤗😉
I love you so much😘😘😘
You are my best friend 😘😘😘

0💬

Happy Birthday to 小嘉
I love you so much😘😘😘

0💬

中秋節快樂🎑

1💬

第三者@ckw_51😒😒
竟然想分開我同曉蔚😒😒

0💬

''Four'' in love💓💓

0💬

遲來的生日
So生 生日快樂
你成日都同我地慶祝生日 宜家都我地同你慶祝生日😏😏

0💬

好"機"友

0💬

一落機就同你地一齊食飯😜😜

0💬