cheuk_wan

Cheuk Wan

182 posts 191 followers 197 following

舊照
多謝曉蔚今日陪我BBQ🤗
如果你今日唔黎 我都唔知點算😩
我肯定好悶😩
你知道我唔鐘意個兩個細路(表妹 表弟)🙄😒
你都知道我作為一個表姐係唔可以係兩個細路面前發脾氣😡😡😡
我今日真係忍得好辛苦
雖然今日我地冇影相 📷但係我地都挽得好開心🤗😉
I love you so much😘😘😘
You are my best friend 😘😘😘

0💬

Happy Birthday to 小嘉
I love you so much😘😘😘

0💬

中秋節快樂🎑

1💬

第三者@ckw_51😒😒
竟然想分開我同曉蔚😒😒

0💬

''Four'' in love💓💓

0💬

遲來的生日
So生 生日快樂
你成日都同我地慶祝生日 宜家都我地同你慶祝生日😏😏

0💬

好"機"友

0💬

一落機就同你地一齊食飯😜😜

0💬

🐱: 死奴才唔好抓我屁股

0💬

發癲中...

0💬

同Bu Bu挽
最後佢喵左一聲😍

0💬

我地又一齊睇戲🎬 一齊食甜品😋
次次同你出街都比你激死😤🤦🏻‍♀️ 救救我😫😵

11💬

🐱:姐姐,邊度有女仔呀?介紹比我識呀!

5💬

好奈都冇同媽咪一齊睇戲
#反斗車王3

1💬

我想食😢但係我要忍口😢😢
病左仲出街😢

0💬

全日都係度食😋

1💬

你地咪搞隻貓啦🙄係度騷擾隻貓🙄

5💬

最後一年既水運會🏊🏻‍♀️
#熱死人

0💬

帥氣既側臉😍
#佢係度諗緊咩🤔

0💬

多謝你地同我地慶祝生日😘😘

0💬

多謝曉蔚買生日蛋糕比我😘😘😘
我好想尼間好奈🤤🤤

5💬

姐姐掛住溫書😢唔餵野比我食😢

0💬

禮物大集合
多謝你地😘

5💬

多謝姐姐送比我既生日禮物😃😍

3💬

多謝屋企人提早同我慶祝生日😃
多謝曉蔚賞臉同我地食飯😌

1💬

原來泰國都會有無臉男🤗😌
#泰國手信

2💬

同一個出街完 又同另一個出街
唔記得左同小嘉影相😭😭

0💬

多謝🤗

0💬

追左一個月半既小說 終於都睇曬啦😢作者真係寫得好好
#惡魔少爺別吻我

0💬

Happy Birthday to 嘉慧&石蚊🎊🎉

0💬