haji

5 posts 32 followers 24 following

76💬

11💬

9💬

Loading...

چرا رفتی به زندان ای بقایی
قدبم تر یار مابی بار مایی

7💬

درود بر حشت شعیبی

7💬