haji

5 posts 17 followers 10 following

74💬

3💬

2💬

Loading...

چرا رفتی به زندان ای بقایی
قدبم تر یار مابی بار مایی

2💬

درود بر حشت شعیبی

2💬