Reza.k

146 posts 3,002 followers 2,151 following

اين پست را ماهها پيش آماده كرده بودم ولى به دلايلى در اينستا نگذاشتم ولى وقتى هزاران بار اعتقادم نسبت به آن بيشتر شده ، بايد اينكار را مى كردم.... وقتى همهء سياسيون دو طيف هميشه از تودهء مردم و ميهن طلبكارند و مردم و ميهن بايد تاوان بدهند تا آقايان به هر طريقى قدرت و ثروت داشته باشند چه بايد كرد...؟!!!
#ايران #ميهن #اصلاح طلبان #اصولگرايان #مردم #تاوان #قدرت #ثروت #سياسيون #اعتقاد #طلبكار #طيف #توده #تاريخ #شهادت #اينستا #معضلات #توجيه #سرپوش #جريان #موضع گيرى

10💬

ستاد بحران در بحران است...!!!
هنوز زخم و درد و مشكلات ناشى از بحران در امداد به زلزله زدگان بر پيكر جامعه است كه زلزله تهران و حواشى مربوط به آن استرس و نگرانى به حق را به مردم تزريق كرده است.!!! ترس از ايمن نبودن ساختمانها ، امكان نبودن امكانات در صورت بحران ، عدم اعتماد به شهردارى ، عدم اعتماد به نظام مهندسى ، عدم اعتماد به ستاد بحران كه حتى مدير آن نمى تواند در زمان كوچكترين بحران يك جملهء ساده به زبان بياورد و .... اضافه كنيد اين آلودگيهاى شهرى از اهواز ، اروميه ، اصفهان ، اراك ، سيستان و بلوچستان .... تا تهران آيا مردم حق ندارند از مسئولين سوال كنند چرا؟!!! باغات را خشك كرده اند ، جنگلها را سوزانده اند ، درياچه ها را خشكانده اند ، شهرها را با ساخت و سازهاى بى رويه ، ساخت و ساز در كوهها و تپه ها و كور كردن شهرها در مجاريهاى تنفسى و كلاً از بين بردن اكو سيستم كشورى و ...چه كسانى مسئولند؟!!! در تهران آلودگى از مرز ٢٠٠ گذشته است و مردم نمى توانند نفس بكشند و مرگ ناگهانى به مردم عرضه شده ....از بنزين آلوده ، لوازم و قطعات موتورى و لنتهاى غير استاندارد ، اجرا نكردن طرحهاى ترافيكى و تردد خودروها ، فروش بى رويه طرح ترافيك جهت اخذ وجه و مشروعيت بخشيدن به تردد ...چه كسان و نهادها و ادارجاتى جوابگو هستند؟!!! حفاظت از محيط زيست به كدامين خوابى فرو رفته است ؟!!!نه باور نمى كنم سهل انگارى در كار باشد بلكه ناشى از فرهنگ سودجويى ، پول پرستى ، عدم صداقت و بى تفاوتى به جامعه و مردم است و گرنه حداقل بايد كوچكترين پاسخگويى وجود داشته باشد...!!!
وقتى در جامعه اى ارزشها با معيار پول سنجيده مى شود پس با پول مى شود هر كارى كرد!!! وا اسفا !!! #زلزله #آلودگى هوا # ستاد بحران #مدير بحران #نجاتى #ساخت و ساز #شهردارى #نظام مهندسى #درياچه ها #تپه ها #سوزاندن #جنگلها #باغات #تنفس #ادمها #مرگ و مير #تهران #اصفهان #اروميه #اهواز #سيستان و بلوچستان #اراك

8💬

مانده ام !!! فقط درشعار زنده باد و مرده باد مقام اول دنيا را داريم...ولى در همهء زمينه ها در ردهء آخر قرار داريم ...چرا و چرا و ... ؟!!!
#زلزله #مردم #انسانيت #ناب #عواطف #احساسات #مصيبت زدگان #كمك هاى مردمى #ايران #نظام مهندسى #نظام مديريت بحران #مديريت #هشدار #مسكن و شهر سازى #ارگانها #ادارات #دولت #مسئولين #زلزله نگارى #موج سوارى #نشريات #رسانه ها #راديو #تلويزيون #سكوت #توجيه #مخفى

6💬

Loading...

به احترام دردمندان و آسيب ديدگان زلزلهء اخير فقط مى توانم اين جمله را بگويم كه فقط و فقط همت عموم مردم مى تواند راه گشا و تسكين درد اين عزيزان باشد...!!!
#زلزله #آوار #مردم #ايران #تسليت #مصيبت #مصيبت زدگان #دردمندان #آسيب ديدگان #عموم #مسئولين #دولت #شعار #مخفى #موج سوارى #همت #مردم

9💬

وقتى رانت خواران،رباخواران،سارقان و ...آبادانيت را نابود مى كنند و تو را در بند و خود تبرئه مى شوند
...آيا باز هم حرفى براى گفتن مى ماند و شايد هم دعايى به درگاه خداوند باشد كه بخاطر آنهم بايد در بند و مجازات شوى...چه بايد گفت : آرى اينجا ايران است...!!!
#ايران #آبادانى #خانه #درد #بغض #فريادرس #موقعيت #زندگى #قضاوت #آدما #سينه #ساختن # خداوند #دعا #بند #تبرئه #مجازات #رانت #سارق #ربا خوار #گفتن #درگاه

8💬

!!!طنزى كه به واقعيت نزديك شده است!!!
روى شهركهاى صنعتى گرد مرگ پاشيده شده است!!! بيكارى بيداد مى كند!!! فقر در تمام زمينه ها ( اقتصادى ، فرهنگى ، اجتماعى و ... ) بيداد مى كند!!! تضاد طبقاتى بيداد مى كند!!!فساد بيداد مى كند!!! رشوه و رانت بيداد مى كند!!! از همه مهمتر بى عدالتى بيداد مى كند!!! و ... !!!
عزت را در كدام نا كجا آبادى جستجو كنيم!!!
#عزت #بايد #مسئولين #هيچ #فاميل دور #كشور # عدالت #بى عدالتى #فقر #تضاد طبقاتى #فساد #رشوه #رانت #اقتصادى #فرهنگى #اجتماعى #امريكا

14💬

Loading...

وقتى عوام زدگى ، شعار گرايى ، رانت خوارى ، دلال زدگى ، فساد ، فقر ، بى عدالتى و ... جامعه را فرا مى گيرد ، نبايد در نابودى زير بنايى اقتصاد و معنويت يك كشور در شك و شُبه بود...!!!
#ترامپ #خليج فارس #توليد #كارخانجات #رونق #اشتغال #بيكارى #مسئولين #نهاد #بى عدالتى #فقر #فساد #رانت #موفقيت #عوام زدگى #دلال زدگى #نابودى #شك ُبه

18💬

حكايتى از تاريخ و اين روزهاى ميهنمان........
سكوتمان مهر تائيدى است بر بى عدالتى...!!!
#ميهن #جهان #عدالت #دوست داشتن #تاريخ #شهامت #تائيد #شكوه #آلوده #مهر #حكايت #ديدن

2💬

هر دو مدرسه ساخته شده اند...!!! ولى سوال اين است كه در كجا ؟!!! چگونه ؟!!! و براى چه كسانى ؟!!! آيا ژنهاى برتر در اينجا هم مصداق پيدا مى كند...؟!!!
#ايران #عراق #مدرسه #ژن برتر #انسان #دنيا #ساخت #مصداق

15💬

Loading...

#ضايعه اى كه #حفرهء عميق و #ضربهء جبران ناپذيرى را به #انقلاب و #جنبش #آزاديخواهانهء مردم وارد كرد...از مخالفت با ايجاد #مجلس خبرگان به جاى مجلس موسسان تا مخالفت با #افكار و #عقايد ارتجاعى و عقب افتاده و مخالف با #آزادى و #شئون انسانى ...!!!#
#طالقانى #١٩شهريور #دين #خدا #اسلام#انسان #حق #اعتراض #انتقاد #رحمت #مسلمان # فعاليت آزاد #دعوت #تحميل

15💬

#عدالت موجود در هر جامعه اى نشانگر وضعيت (اقتصادى،فرهنگى،ورزشى،سياسى،اجتماعى و ...)مى باشد...!!!سخن گفتن از بقيهء مقوله ها وقت هدر دادن است...!!!
#عدالت #انسانيت #قانون #فانوس #جامعه #روز #وضعيت #اقتصادى #سياسى #ورزشى #فرهنگى #اجتماعى

10💬

Loading...

مانده ام آيا بيش از اين هم مى شود به #شعور #مردم #اهانت كرد...؟!!! #مسئول بى مسئوليت تا به كى ...؟!!!
#خدا #خلق خدا #فساد # ژن برتر #افاضات # ميهن #روزنامه نگاران متعهد #نخبگان #دلسوزان #نصايح #جهانگيرى

8💬

عقل #تعطيل #
مى شود ...!!!
وقتى #نقبى به گذشته ها مى زنيم و به فكر #مشتهاى گره كرده ...!!!
#ژن برتر#عارف #مملكت #روحانى #مكارم شيرازى #مشت گره كرده #بيمار #فقر #بى عدالتى #فضاى مجازى #پروانه سلحشورى #فراكسيون زنان #رحيم ازغدى #بيمار #هياهو #انقلاب #بيكارى #تضاد طبقاتى #شغل

8💬

...هر مطلبى بخواهم بنويسم به شعور خود و مخاطبم توهين كرده ام...!!!...
#رئيس جمهور#روحانى#زن#وزير#وزرا#اقليتها#دينى#قومى#اصلاح طلبان#اميد#روشنفكران#سياست باز#تمام قد#دستور زبان#فارسى#معادلات#رياضى#شعور#اهانت#فشار#كشاورز

6💬

Loading...

...اگر از طريق آزادى و دموكراسى نتوانيم كارى بكنيم از طريق اجبار ، زور و قلدرى براى مردم ناراضى نخواهيم توانست كارى انجام دهيم...!!! ( دكتر مصدق )
قبل از هر موضع گيرى ابتدا يك واقعيت را بايد در نظر گرفت كه در رژيم پهلويها كارهاى مثبت زيادى انجام گرفت ولى متاسفانه با خفقان و سركوب آزاديهاى اساسى و با افكار ديكتاتورى و كيش شخصيت كاذب جامعه را در سياهى جهل ، تعصب ، ديكتاتورى ، غير شفافيت و ...نگه داشتند و از طرف ديگر با انسانهايى كه صادقانه و با بينش علمى مى خواستند ميهن را به صورت همه جانبه (سياسى ، فرهنگى ، اقتصادى و ...)به پيش ببرند به حالت قهر آميز و همچنين با ارزوهاى استعمار پيش بردند.!!! نمونهء بارز آن دكتر مصدق بود، فردى كه وقتى براى مبارزه با استعمار انگليس به دادگاه لاهه رفت با هزينهء شخصى و با فروش املاك خانوادگى كه مبادا براى بيت المال هزينه اى داشته باشد و نهايت با گروهى از رجال سياسى با صداقت توانست انها را شكست دهد و صنايع نفت ايران را ملى كند. او هيچ قدرت خواه و فرصت طلب نبود و براى همين مردم تمام خاورميانه و حتى مردم كشورهايى كه به نوعى با استعمار و ديكتاتورى مبارزه مى كردند او را مى ستودند.به همين دليل بايد مهم باشد كه بدانيم چه كسانى كودتا را تدارك ديدند و حمايت كردند : امريكا،انگليس،دربار،ايت الله كاشانى،شعبان بى مخ(جعفرى)و ...يعنى طرفهايى كه هريك نمايندهء استعمار،ديكتاتورى و زور،جريان عقب افتاده مذهبى و لمپنيسم جاهل ...بودند و دليل انها هم اين بود كه مصدق نسبت به استقلال ، آزادى و حق و حقوق مردم كوتاه نمى آيد و آشتى ناپذير است ...آيا اينها كافى نبودند كه كشور را به ناكجا آباد راهى كنند...؟!!! آيا تاوان اين كودتا را سالها مردم ايران نمى پردازند؟!!! و بالاخره اين مرد بزرگ را در دادگاهى ناعادلانه محكوم به زندان و سپس بعد از ٣ سال به حصر خانگى بردند...مردى كه بزرگترين سياستمدارهاى دنيا او را ستودند و سالها بايد متاسف بود كه آيا چنين مردى در ميهنمان هرگز پيدا خواهد شد.؟!!!
#مصدق#دكتر مصدق#كودتا#حصر#كاشانى#شعبان بى مخ#استعمار#امريكا#انگليس#دربار#پهلوى#لاهه#دادگاه#اقتصادى#فرهنگى#سياسى#٢٨ مرداد#كشاورز

26💬

جناب زيبا كلام باسلام...
نزديك ٤٠است كه شما و يا همفكرانتان در راس امور بوده ايد و هر روز با هر بهانه اى تز داده ايد و يا نسخه اى براى ميهن و ملت پيچيده ايد كه بجز هزينه هاى وحشتناك و خسارات غير قابل جبران چيزى ديگر عايد نشده است.!!! روزى تمام متخصصين و با سوادان را از ادارات اخراج كرديد،روزى سفارت را اشغال كرديد،روزى به نام انقلاب فرهنگى ريشهء علم ، دانش و تخصص را زديد و دانشگاهها را تعطيل كرديد و موج مهاجرتها را ايجاد كرديد.!!! روزى به نام اصلاح طلبى ، باعث ايجاد ژن گيت ، سلفى گيت و ... شديد.!!! روزى ديگر و روزى ديگر ...و هر زمان براى كارهايتان توجيهى تراشيديد و مردم را به اصطلاح نرم كرديد ، تا آنجا كه ديگر نرم شدن و مداراى مردم را به عادت تبديل كرديد و منجر به خميدگى كامل مردم شده است.!!! و نتيجهء اين همه اشتباهات و نسخه پيچيدنهاى دروغين به نابودى اقتصادى، بى عدالتى ، فقر ، فحشاء ،انواع معضلات فرهنگى،انواع رانت،انواع فساد و رشوه و ... منجر شده است.!!! اكنون هم كه به صورتهاى مختلف چشم بسته از سياستهاى فعلى دولت حمايت و ناديده گرفتن حق بيش از نيمى از جمعيت ميهن و يا بى احترامى به اقليتها و ... را توجيه مى كنيد.!!! راستى شما و همفكرانتان از اين مردم و ميهن چه مى خواهيد؟! و چه مى خواهيد بكنيد و نكرده ايد كه يك دشمن قسم خورده مى خواهد بكند .؟!!! و دريغ از درك و فهم خواستها و انتظارات مردم!!! جناب زيبا كلام از اين نخواستنها زياد مطرح شده، سالهاست حتى قبل از انقلاب ، ولى الان رُك و پوست كنده بفرمائيد چه مى خواهيد...؟!!! سخن زياد است ولى بقول بزرگان نبايد فراموش كرد كه : از سياستمداران نبايد بت ساخت ، اينها همانهايى هستند كه از ما مردم پلها ساخته اند...!!!
#ميهن#مردم#ملت#افتضاح#اقتصادى#رانت#رشوه#فساد#انقلاب#انقلاب فرهنگى#علم#دانش#دانشگاه#سيمين دانشور#تخصص#مدارا#نرم شدن#دشمن#توجيه#اشغال#سفارت#تصفيه#مهاجرت#فهم#درك#سياستمدار#پل#زيبا كلام#سلفى گيت#ژن گيت#

21💬

آرى اينچنين است برادران...:
غرب زدگى را نوشتيد ولى فرهنگ،دانش و شعور مبارزه با غرب را فراموش كرديد و شور ما را بر انگيختيد!!! حال ببينيد كه آرزوى به اصطلاح نمايندگان مجلس،عكس سلفى گرفتن با نمايندهء غرب است و يا آرزوى زندگى در غرب را دارند!!!ماهى سياه كوچولو را نوشتيد ولى شعور شنا كردن ، لذت بردن از شنا و به سمت جلو رفتن را فراموش كرديد و شور ما را برانگيختيد!!!حال ببينيد كه ماهيهاى كوچولوى ما ناى و اراده اى براى شنا ندارند!!!مبارزه بر عليه بى عدالتى ، ظلم ، ستم و جمود فكرى را نوشتيد ولى شعور و دانش و اراده براى شناخت و جايگزينى آنها را فراموش كرديد و شور ما را برانگيختيد!!!حال ببينيد كه محرومان ما وقتى هزينهء دارو و درمان ندارند و غذاى خود را در سطل زباله جستجو مى كنند ولى ماشينهاى چند ميلياردى در خيابانها جولان مى دهند و بى عدالتى ، فساد ، فحشاء ، انواع رانت ، زور مدارى و ...چه بلايى بر سر مردم آورده است و با فرهنگ و دانش ، بعضيها چه مى كنند ويا با شهريهء يك دانش آموز مى شود در منطقهء محرومى كه دانش آموزان ، كلاس مسقف ندارند يك مدرسه ساخت !!!
آرى برادران اين بخشى از درد مردم ماست...!!! آيا به نسل فعلى بدهكار نيستيد و نيستيم...؟!!!
#دكتر شريعتى#جلال آل احمد#صمدبهرنگى#شعور#شور#نماينده مجلس#فراموش#علم#دانش#محروم#اشتباه#فرهنگ#

22💬

Loading...

قانون ! قسم ! عدالت ! انسانيت و اجراى آنها...!!!
سالهاست هر رئيس جمهورى آمده به قران قسم ياد كرده كه تمام اصول قانون اساسى را اجرايى كند ولى هر سال گفتيم دريغ از پارسال!!! سالهاست كه تعداد زيادى از اصول قانون اساسى به فراموشى سپرده شده و يا در زير پاى مدعيان ژن برتر له شده و از همه مهمتر اينكه اين اصول ، اصولى هستند كه حق و حقوق مردم را از زمامداران و دولتها طلب مى كند.!!! متاسفانه قدرتمداران و كسانى كه از مردم و ميهن طلبكارند و به هيچ عنوان جوابگوى اعمال و تخلفات خود نيستند و بانى هر نوع فساد،رانت،بى عدالتى و...مى باشند و هميشه هم در هر دولتى ادعاى سهم خواهى دارند و در اين مورد پيروز هم مى شوند.!!!آيا قانون اساسى موجود با همه كاستيهايش را براى نمايش در نظر گرفته و يا هر چهار سال يك بار براى مانور دادن آن را به صحنه مى آورند.؟!!!
پس اين قسمها براى چيست و چرا كسانى كه مى دانند اين قانون را نمى توانند اجرا كنند به آن قسم مى خورند...؟!!!
كارمان به كجا كشيده شده است...؟!!!
#قانون#قانون اساسى#قسم#عدالت#انسانيت#فانوس#ژن برتر#اصول#

9💬

وقتى چماق عدالت ، فرهنگ ، كرامت انسانى و ...بر سرِ ملتى كوبيده مى شود ، خروجى آن مى شود كه نهايت به فلسفهء تتلوئيسم و بغ بغويى ختم مى شود...و ما مردم همچنان انواع توهينها ، بى عدالتيها ، بى فرهنگيها ، اهانت به اعتقادات و ... را تحمل مى كنيم و دم بر نمى آوريم ويا خود را به كوچهء على چپ زده ايم...!!!
خون بايد گريست... !!!
#اصول#اصولگرايان#محافظه كاران#تتلوئيسم#بغ بغو#باتلاق#فرهنگ#نهج البلاغه#عدالت#كرامت انسانى#ادعا#واقعيت#چماق#جنازه#دختر#خون#گريستن#دروغ #اهانت#اعتقاد#مردم#ملت#توهين#

17💬

بدبخت ملتى كه به قهرمان نياز دارد...!!!
واقعاً ما مردم به دنبال چه مى گرديم كه انواع توهينها و بى عدالتى كه از طرف گروهها و افرادى كه به شيوه هاى مختلف بر ما اعمال مى شود را تحمل مى كنيم و دم بر نمى آوريم و يا خود را به كوچهء على چپ مى زنيم...!!!
خون بايد گريست...!!!
#اصلاح طلب#ملت#ميهن#به اصطلاح اصلاح طلب #عارفيسم#دار و دسته#باتلاق#ملت#نهضت#بدبخت#قهرمان#ژنتيك#گاندى#مطالعه#اصلاحات#شكست#پيروزى#دروغ#

15💬

وقتى ملتى مبارزهء آزاديخواهانهء خود را در ٦٥ سال پيش فراموش مى كند چگونه به تاريخ هزاران سال پيش خود بر مى گردد و به آن استناد مى كند و چگونه مشكلات اجتماعى ، سياسى و فرهنگى خود را توجيه مى كند...؟!!!
٣٠ تير ، حمايت مردم از دكتر مصدق و جنبش آزاديخواهانهء مردم گرامى باد...!!!
#ملت#تاريخ#مصدق#آزادى#آزاديخواه#مشكلات#سياسى#اجتماعى#فرهنگى#تحريف#سلائق#فكر#تفكر#هزاران#سال#تير#٣٠تير#گرامى#

9💬

تنهايى،سكوت،دلشكستگى و انواع بيماريهاى روحى و روانى...!!!
در دوره ماشينى ما كه خيلى از قلبها در حال ابزار مكانيكى شدن است و همچنين در ميهن ما كه معضل فرهنگى هم به آن اضافه شده و رنگ و ريا آدما را تغيير داده است.!!! پيدا كردن رفيق و همدم يك رنگ هر چند مشكل ولى شدنى است.هنوز هم هستند كسانى كه بتوانيم صادقانه باهاشون رفيق و يكرنگ باشيم و حرف دلمان را بزنيم كه در غير اينصورت اين بار سنگين ظرفيت دلمان را پُر مى كند كه بعد از لبريز شدن روح و روانمان را هم به هم مى ريزد و اگر دق نكنيم حداقل به گوشه گيرى،سكوت كشنده،افسردگى،شكاكيت و... منجر مى شود و در نهايت يك انسان شكسته...!!! بيائيم مهربان ، با صداقت و ... باشيم و در يك كلمه انسان باشيم ...!!!
#انسان#دل#روح#روان#دل#مهربان#صداقت#رفيق#همدم#ندق#افسردگى#حرف#سكوت#شكسته#شكاكيت#گوشه گيرى#يكرنگى#ريا#خجالت#رودربايستى#ماشينى#مكانيكى#

7💬

سياست،عقلانيت،هيجانات،احساسات و موج سوارى و قهرمان پرورى...
تاريخ ايران بخصوص در چند دهه هاى اخير در شرايط مختلف نسبت به مسائل سياسى و اجتماعى واكنشهاى متفاوتى نشان داده است.هر زمانى كه از روى عقلانيت و دور از زنده باد و مرده باد و قهرمان خود مردم بوده اند و به صورت مناسب عكس العمل نشان داده است تمام تصميم گيريها در سطح كلان در بر گيرندهء منافع ملى و جامعه بوده است.و هر زمانى جامعه به شعار گرايى و مشتهاى گره كردهء مرده باد و زنده باد و احساسات روى آورده در كوتاه مدت و يا بلند مدت ضربه هاى دهشتناكى به منافع ملى و آرزوها و آمال مردم وارد شده است.و همچنين كسانى كه خود را قهرمان جلوه داده و براى تودهء مردم به صورت بنيادين ارزش قائل نشده و منافع ملى براى آنها اهميت نداشته هميشه سعى كرده اند جامعه را به سمت و سوى شعار زدگى و برافروختن هيجانات كاذب و فريب مردم و افكار عمومى سوق دهند و در اين وضعيت زنجيرهايست كه به دست و پاى مردم بسته مى شود.اميد به روزهايى كه عقلانيت و شعور به صورت كامل بر جامعه در رابطه با مسائل اجتماعى و سياسى حاكم باشد و به جاى اينكه به دنبال قهرمان باشيم خود هر يك قهرمانى باشيم براى اينكه منافع ملى و جامعه را سمت و سو دهيم.
#جامعه#مردم#عقلانيت#شعور#شعار#اجتماع#سياست#قهرمان#حاكم#افروختن#هيجانات#احساسات#منافع ملى#منافع اجتماع#فريب#عكس العمل#زنده باد#مرده باد#آرزوها#آمال#مدت#زمان#بيمارى#درد#ميهن#زنجير#

4💬

زمان چيز عجيبى است : مى دود ، جلو مى رود و دوست داشتنى ترين آدمهاى زندگيت را يا كهنه مى كند يا عوض !!! بعضى ها يا تغيير مى كنند يا حقيقت درونشان مشخص مى شود.زمان دير يا زود به تو ثابت مى كند كه كدامشان ماندنى اند و كدامشان رفتنى...!!! دعا كنيم زمان بگذرد و دنيا پرشود از آدمهاى واقعى ، آدمهايى كه نه زمان آنها را عوض مى كند و نه زمين...بر گرفته از يك متن...اضافه مى كنم : آدمهايى كه ريشه و اصالت دارند و درد آنها نه درد منفعت طلبى و فرصت طلبى كه درد مردم و جامعه است و اينها خصلتهايى است كه براى انسان و انسانيت ماندگارى مى گذارد...!!!
#انسان#انسانيت#آدمها#درد#همدرد#منافع#منفعت طلبى#زندگى#عوض#كهنه#تغيير#حقيقت#درون#دعا#فراموشى

13💬

دفاعيه اى كه اكنون مى دانيم و هيچ جاى توجيهى براى آن نيست و هميشه هم هر نسل جديدى در جامعهء ما نسل گذشته را مورد مواخذه قرار مى دهد و تا كى به خود آييم !!! الله و اعلم ...!!!
٠٠٠ضمناً به علت از قلم افتادن كلمهء به در متن بدين مضمون نسبت به آيندگان ، پوزش مى طلبم٠٠٠
#فكر#ذهن#دنيا#جامعه#روزگار#نسل#گذشتگان#آيندگان#ساختن#آرزوها#زندگى#

7💬

٠٠٠تروريسم از جان انسانها چه مى خواهد؟!!!٠٠٠
ترور و قتل و كشتار انسانها در هر جاى كرهء زمين باشد محكوم است. ولى چرا بايد شرايطى بوجود بيايد كه اينگونه آدمها و يا كشورهايى به صورت كور به جان انسانها بيافتند و ريشه و اساس هر چه اصول انسانى و بشريت است را نشانه بروند.؟! مگر مى شود انسانى كه آگاه است و به اعتقاداتى كور و بيمار گونه اعتقاد ندارد دست به چنين كارهايى بزند.!!! هر چه اگاهى بين مردم جهان و بخصوص ميهنمان افزايش يابد نزديكى ، صميميت ، صلح و صفا...بين مردم و ملل افزايش مى يابد و از طرف ديگر كور دلان و كور ذهنان بيشتر انسانيت ، صلح ، آزادى و عدالت را به پاى نيات شيطانى خود ذبح مى كنند.
#تروريسم#اعتقادات#كور ذهنى#كور دلى#بيمار#قتل#كشتار#انسان#انسانيت#بشريت#صلح#صفا#صميميت#آزادى#عدالت#آگاهى#كره خاكى#ناآگاهى#

14💬

٠٠٠انسان،جامعه،فضيلت،اخلاق،قانون،بى عدالتى و...و بى اهميتى آنها در چشم انداز جامعه٠٠٠
دهه هاست آقايان فرياد مى زنند كه قصدمان از انقلاب ، اجراى قانون و عدالت براى همه بوده است.! ولى متاسفانه روز بروز تضاد طبقاتى و بى عدالتى در جامعه بيشتر شده است.! آنهايى كه خود را هميشه همگام مردم ميهنمان مى دانستند آگاهانه و يا نا آگاهانه با عملكردشان ريشهء اين مردم و ميهن را نشانه گرفته و به ورطهء فساد و تباهى كشانده اند.! حتى در شلم شورباى انتخابات هم كسانى كه در اين دهه ها خود دست اندر كار كارهاى اجرايى بوده و بخشى از اين مشكلات هستند در بارهء همه چيز شعار مى دهند و سخن پراكنى مى كنند به جز اصل مطلب و مطالبات مردم و جامعه كه به طريقى حتى اذهان را منحرف هم مى كنند و اصل را به سكوت محض تبديل كرده اند.! مگر مى شود قانون با همه كاستيها و عدالت را اجرا نكرد و معضلات و مشكلات جامعه و مردم را حل كرد.؟!!! شعار زدگى را پيشهء خود كرده و بر طبل احساسات مردم مى كوبند و تودهء مردم را به راههاى ناكجا آباد مى كشانند.! تا زمانيكه عدالت و انسانيت سر لوحهء واقعى و ابتدايى كارها قرار نگيرد و اخلاق ،شان،فضيلت و ... مردم و جامعه به آنها بر نگردد ، روز بروز جامعه و ميهنمان بيشتر در باتلاق بى فرهنگى،بى اخلاقى،بى عدالتى،تضاد طبقاتى،رانت،رشوه،فساد و ...فرو مى رود و همهء اينها هم به علت نا آگاهى و نا آگاهى و احساسات مخرب است كه بى تفاوتى را به اوج رسانده است.! ٠٠٠به اميد روزى كه آگاهى ، عدالت خواهى ، مهر ورزى و...در ميهنمان نهادينه شود!!! آمين٠٠٠
#ميهن#جامعه#مردم#قانون#عدالت#عدالتخواهى#قانون#فرهنگى#اخلاقى#تضاد طبقاتى#بى تفاوتى#احساسات#آگاهى#نا آگاهى#فضيلت#انتخابات#سكوت#فساد#رانت#رشوه#باتلاق#شعار#مطالبات#

14💬

٠٠٠ميهن و مردممان به كدام سو و سمت جامعهء مدنى و انسانى مى رويم...!!!٠٠٠
ما آدمها بايد به احترام زندگى مهربان باشيم و مهربان بمانيم.! هر جا قلبى مهربان در حال تپيدن است ، بهشتى زيبا در حال روئيدن است...!!! دهه هاست كه مصلحين و خيرانديشان در ميهنمان فرياد مى زنند : بيائيد همه با هم و همچنين با همهء ملل مهربان باشيم و اين واقعيت را قبول كنيم هر آدمى بر روى اين كره خاكى ممكن است عقيده،نگرش،سليقه و ... داشته باشد كه با ما مخالف و يا حتى در تضاد باشد و اينها دليلى نمى شود كه كينه جويى ، نفرت ، و شعار مرگ را حوالهء آنها كنيم.! متاسفانه در ميهنمان هم اين فرهنگ مردم را از همديگر دور كرده و مهربانى ، دوستى ، عشق ، همزيستى ، مدارا ، بخشش و... معناى خود را از دست داده اند و يا از دست مى دهند.! وقتى ما نمى توانيم در داخل ميهنمان همزيستى ، مهربانى ، دوستى ، عشق ، محبت ، بخشش و ... را رواج دهيم و فساد و هزاران درد بى درمان ديگر را درمان كنيم ، چگونه مى توانيم سرمشق ديگر ملل باشيم...؟!!! بى آيندگى ، افسردگى ، انواع فساد ، بى فرهنگى ، اعمال غير انسانى و ... بتدريج ميهنمان را به سراشيبى تندى سوق داده كه در انتها به نا كجا آبادى ختم مى شود كه هزاران لعن و نفرين حال و آيندگان را نصيب ما مى كند...!!! به اميد روزهايى كه كج انديشى ، كينه ورزى ، فرقه گرايى ، كور تعصبى ، عقب گرد فرهنگى ، تقليد كور كورانه و... به خوى و خصلتهاى انسانى تبديل شود و به جاى اينكه بهشت را به بعد از زندگانى ، زندگى و مرگ حواله دهيم ، در همين دنيا طعم آن را بچشيم...!!! ٠٠٠ آمين ٠٠٠
#ميهن#جامعه#مدنى#انسانى#انسانيت#كره خاكى# مهربانى#دوستى#عشق#محبت#همزيستى#خير انديشان#مصلحين#فرياد#مخالف#متضاد#نفرت#مرگ#كينه ورزى#بى آيندگى#افسردگى#فساد#فرقه گرايى#كج انديشى#فرقه گرايى#كور تعصبى#لعن#نفرين#فرهنگ#عقب گرد فرهنگى#خوى#خصلت

14💬

٠٠٠انسان،جامعه،بيعدالتى،عادت٠٠٠
در جامعه اى كه بيعدالتى رواج داشته باشد،سكوت و تسليم انسان نسبت به وضعيت موجود يعنى قبول هر نوع ستم كه به صورت مداوم بر او وارد مى شود.و اگر اين سكوت و تسليم به صورت مستمر ادامه داشته باشد به نوعى عادت در مى آيد كه در اصل نوعى مخدر محسوب مى شود.انسان ذاتاً موجودى آزاد است مگر اينكه اين نوع غل و زنجيرها را چه به صورت آگاهانه و يا ناآگاهانه كه بر او تحميل مى شود بر دست و پاى خود ببندد و هيچگاه به رهايى و آزادى خود فكر نكند.اينجاست كه قدرتمداران و چپاولگران به هر نوعى كه اراده كنند بر گردهء او سوار مى شوند و به تركتازى مى پردازند و باعث رنج و بدبختى انسانها مى شوند.اين را بايد باور كنيم كه حق و حقوق گرفتنى است و همچنين به قول بزرگان سكوت در مقابل ظلم يعنى همكارى با ظالم.مگر مى شود آدمى خوى انسانى داشته باشد و در مقابل هر نوع ظلم،ستم،فساد و بيعدالتى سكوت كند.؟!!! ٠٠٠ به اميد آگاهى و ايستادگى در مقابل هر نوع بيعدالتى براى تمام انسانها...آمين٠٠٠
#انسان#جامعه#بيعدالتى#عدالت#عادت#ظلم#ستم#فساد#سكوت#خوى انسانى#آگاهانه#ناآگاهانه#بزرگان#غل#زنجير#تحميل#ذات#تسليم#گرده#رنج#بدبختى#رهايى

18💬