Kipp Na

Kipp Na

Posts

314

Following

153

Followers

210

Kipp Na

Country road, take me home
To the place, I belong

#petchabun #thailand

Kipp Na

วัดเก่า สภาพเหมือนวัดร้าง
#petchabun #temple #thailand

Kipp Na

สวดมนต์กลางแจ้งข้ามปี
#petchabun #thailand

Kipp Na

ความงามระหว่างงาน
#petchabun #thailand #pummelo

Kipp Na

หล่มสัก เมืองที่คลาสสิค และมีสไตล์

Kipp Na

Kipp Na

It will be twilight soon (Petchabun, Thailand, November 2016)

Kipp Na

นอกจากมะขามหวานแล้ว ก็มีก๋วยเตี๋ยวพิบูลย์ นี่แหละ ที่เป็นของดีเมืองเพชรบูรณ์

Kipp Na

ที่ทำงานใหม่ (new workplace) Petchabun City Hall

Kipp Na

Kipp Na

Twilight

Kipp Na

Land of Bicycle 🇳🇱 October 2015

Kipp Na

Kipp Na

Amsterdam Canals 🇳🇱

Kipp Na

วัดกัลยาณมิตรคนสนิทกษัตริย์สร้าง
งามสล้างรุ่งเรืองดั่งเมืองสรวง
เป็นที่เคารพสักการะคนทั้งปวง
เพราะในหลวงจักรีวงศ์ทรงอุ้มชูฯ

Kipp Na

มาตรา ๔ แห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐ บัญญัติไว้ว่า ผู้ใดกระทำการอันเป็นความรุนแรงในครอบครัว ผู้นั้นกระทำความผิดฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัว ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ #watsaket #phukhaothong #goldenmountain

Kipp Na

งานช่วยเพื่อนขายของ กล้วยเชื่อม เผือกเชื่อม อร่อยท้าเบาหวาน และขนมไทยอีกนานาชนิด หาชิมหาลองกันได้ที่ร้านแม่เล็กขนมหวาน ท่านำ้บางศรีเมือง เบอร์โทร 090-3629655

Kipp Na

ครั้นรุ่งเช้าเข้าเป็นวันอุโบสถ
เจริญรสธรรมาบูชาฉลอง
ไปเจดีย์ที่ชื่อภูเขาทอง
ดูสูงล่องลอยฟ้านภาลัย
อยู่กลางทุ่งรุ่งโรจน์สันโดษเด่น
เป็นที่เล่นนาวาคงคาใส
ที่พื้นลานฐานบัทม์ถัดบันได
คงคาลัยล้อมรอบเป็นขอบคัน
มีเจดีย์วิหารเป็นลานวัด
ในจังหวัดวงแขวงกำแพงกั้น
ที่องค์ก่อย่อเหลี่ยมสลับกัน
เป็นสามชั้นเชิงชานตระหง่านงาม
บันไดมีสี่ด้านสำราญรื่น
ต่างชมชื่นชวนกันขึ้นชั้นสาม
ประทักษิณจินตนาพยายาม
ได้เสร็จสามรอบคำนับอภิวันท์ นิราศภูเขาทอง

Kipp Na

พระเจดีย์ที่ยังอยู่ดูตระหง่าน
เป็นประธานทิวทุ่งดูสูงเทิ่ง
ต้นโพธิ์ไทรไผ่พุ่มเป็นซุ้มเซิง
ขึ้นรอบเชิงชั้นล่างข้างเจดีย์
เสียดายนักหักทรุดชำรุดร้าง
ใครจะสร้างสูงเกินจำเริญศรี
ท่านบิดาว่าถึงให้ใหญ่กว่านี้ ก็ไม่มีผู้ใดว่าใหญ่โต นิราศวัดเจ้าฟ้า

Kipp Na

พิศพรรณปลาว่ายเคล้า คลึงกัน
ถวิลสุดาดวงจันทร์ แจ่มหน้า
มัสยาย่อมพัวพัน พิศวาส
ควรฤพรากน้องข้า ชวดเคล้า คลึงชม
เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรไชยเชษฐสุริยวงศ์

Kipp Na

กษัตริย์สืบสุริย์วงศ์ดำรงโลก
ระงับโศกสุขสุดจะสรรเสริญ
เราเห็นยับยังแต่รอยก็พลอยเพลิน
เสียดายเกิดมาเมื่อเกินน่าน้อยใจ
กำแพงรอบขอบคูก็ดูลึก
ไม่น่าศึกอ้ายพม่าจะมาได้
ยังให้มันข้ามเข้าเอาเวียงชัย
โอ้อย่างไรเหมือนบุรีไม่มีชาย
หรือธานินสิ้นเกณฑ์จึงเกิดยุค
ไพรีรุกรบได้ดังใจหมาย
เหมือนทุกวันแล้วไม่คัณนาตาย
ให้ใจหายหวั่นหวั่นถึงจันทร์ดวงฯ (นิราศพระบาท, สุนทรภู่) #watmahatat #ayutthaya #historicalpark #worldheritage #unesco #thailand #temple

Kipp Na

ศาลาว่าการเมือง Delft (Stadhuis) เป็นสถาปัตยกรรมแบบ Renaissance ออกแบบโดย Hendrick de Keyser สร้างขึ้นในปี ๑๖๑๘ หลังจากที่อาคารหลังเดิมถูกไฟไหม้ และสร้างเสร็จในปี ๑๖๒๐ ส่วนหอคอยข้างหลังเป็นส่วนที่หลงเหลือจากอาคารหลังเก่า

Kipp Na

วัดมหาธาตุ เป็นวัดสำคัญของกรุงศรีอยุธยา สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๑ (ขุนหลวงพะงั่ว) และอาจจะแล้วเสร็จในรัชสมัยสมเด็จพระราเมศวร วัดมหาธาตุเป็นวัดที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราช ฝ่ายคามวาสี
(มุมยอดนิยม เศียรพระในรากต้นโพธิ์)

Kipp Na

การจับกุมผู้ร้ายขุดกรุวัดราชบูรณะได้ดำเนินมาตลอดวันที่ ๒๘ และวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๐๐ ได้ตัวผู้ต้องหาราว ๑๘ คน เป็นเจ้าหน้าที่ราว ๑๒ คน นอกนั้นเป็นชาวบ้าน ของที่จับมาได้ ล้วนแต่เปื้อนโคลนมอมแมม เพราะผู้ร้ายส่วนมากนำไปใส่ข้องปลาบ้าง หม้อบ้าง เอาจมน้ำไว้ในบ่อบึงบ้าง ของชิ้นใหญ่ ๆ ตามปากคำผู้ต้องหาที่ยังมิได้คืนมีราชรถทองคำ เรือทองคำเหล่านี้เป็นต้น (ภาพพระปรางค์วัดราชบูรณะ ถ่ายจากพระอุโบสถ)

Kipp Na

วัดราชบูรณะ อาจจะมีมาก่อนการสถาปนาในรัชกาลเจ้าสามพระยา เพราะราชบูรณะ มีความหมายถึง พระเจ้าแผ่นดินทรงปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่จากวัดเดิม จากพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐ ปรากฎชื่อว่า วัดราชปุณ ซึ่งแปลว่า วัดที่พระราชาทรงสร้างอุทิศให้ (ภาพถ่ายจากภายในพระวิหาร)

Kipp Na

พ.ศ. ๑๙๖๗ พระบรมราชาธิราช ที่ ๒ (เจ้าสามพระยา) พระมหากษัตริย์องค์ที่ ๗ แห่งกรุงศรีอยุธยา ทรงสร้างวัดและพระปรางค์ศรีรัตนมหาธาตุถวายเป็นพระราชกุศล ณ สถานที่ถวายพระเพลิงพระศพเจ้าอ้ายพระยา และเจ้ายี่พระยา พระเชษฐา ซึ่งสิ้นพระชนม์จากการกระทำยุทธหัตถีเพื่อชิงราชสมบัติ (ถ่ายจากทางขึ้นวิหารวัดราชบูรณะ)

Kipp Na

วัดศรีสวาย จ.สุโขทัย เป็นวัดโบราณในเขตอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อยู่ด้านทิศใต้ของวัดมหาธาตุ ประมาณ ๓๕๐ เมตร สันนิษฐานว่าแต่เดิมเคยเป็นเทวสถานในศาสนาพราหมณ์/ฮินดูมาก่อน เนื่องจากปรางค์ประธานของวัดเป็นปรางค์สามยอดแบบขอม รวมทั้งมีการพบทับหลังรูปนารายณ์บรรทมสินธุ์ เทวรูป และศิวลึงค์ ต่อมาจึงดัดแปลงเป็นวัดในพุทธศาสนา โดยการสร้างวิหารขึ้นบริเวณหน้าปรางค์ประธาน

Kipp Na

วัดมหาธาตุ ตั้งอยู่กลางเมืองเก่าสุโขทัย จ.สุโขทัย สิ่งปลูกสร้างภายในวัดประกอบไปด้วย พระวิหารหลวง พระอุโบสถ วิหารอีก ๑๐ หลัง และมีเจดีย์รายรูปแบบต่างๆ มากถึง ๒๐๐ องค์ มีพระเจดีย์มหาธาตุทรงดอกบัวตูม หรือทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ ซึ่งเป็นศิลปะแบบสุโขทัยแท้ เป็นเจดีย์ประธาน โดยเชื่อกันว่าภายในเป็นที่ประดิษฐานพระสารีริกธาตุอยู่ พระวิหารหลวง ตั้งอยู่ด้านหน้าพระมหาธาตุเจดีย์ เป็นพระวิหารโถงใหญ่ เสาก่อด้วยศิลาแลง ท้ายพระวิหารปรากฏฐานชุกชี ซึ่งเคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำริดขนาดใหญ่ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้อัญเชิญพระพุทธรูปสำริดดังกล่าวไปประดิษฐานยังวัดสุทัศน์เทพวราราม

Kipp Na

วัดพระพายหลวง จ.สุโขทัย เป็นวัดโบราณ ซึ่งยังมีพระสงฆ์จำวัดอยู่ คาดว่าเคยเป็นศูนย์กลางชุมชุนก่อนสถาปนาอาณาจักสุโขทัย บริเวณวัดมีคูน้ำล้อมลอบ ๓ ชั้น ตั้งอยู่นอกกำแพงด้านทิศเหนือของเมืองเก่าสุโขทัย

Kipp Na

"เบื้องตีนนอนเมืองสุโขทัยนี้ .... มีพระอจนะ มีปราสาท" ศิลาจารึกหลักที่ ๑
พระอจนะเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ประดิษฐานอยู่ในพระมณฑปวัดศรีชุม บริเวณนอกกำแพงเมืองเก่าสุโขทัย ซึ่งมีกำแพง ๒ ชั้น ด้านซ้ายมีอุโมงค์นิมิตรเดินขึ้นไปได้ถึงหลังคา ผนังอุโมงค์มีภาพเขียน และแผ่นหินชนวนสลักภาพชาดก (ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติรามคำแหง มีการจำลองอุโมงค์นิมิตร) และมีช่องอากาศเล็ก ๆ ซึ่งเป็นที่มาของพระพูดได้

Kipp Na

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง ตั้งอยู่บริเวณโค้งหักศอกของแม่น้ำยม ซึ่งเป็นพื้นที่เมืองเก่าของศรีสัชนาลัย หรือเมืองเชลียง