Kipp Na

Daddy Cat

332 posts 241 followers 177 following

พระที่นั่งนงคราญสโมสร สถาปัตยกรรมแบบเวเนเชี่ยนกอธิค ออกแบบโดย มาริโอ ตามานโญ

1💬

งานตรุษจีนปากน้ำโพ

2💬

เลยดั้น ต.หลักด่าน อ.น้ำหนาว

2💬

Loading...

Baby cat, doo doo,doo doo doo doo

4💬

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

1💬

แต่ปู่ย่ายายเราท่านเล่ามา
เมื่อแรกศรีอยุธยายังเจริญ
กษัตริย์สืบสุริย์วงศ์ดำรงโลก
ระงับโศกสุขสุดจะสรรเสริญ
เราเห็นยับยังแต่รอยก็พลอยเพลิน
เสียดายเกิดมาเมื่อเกินน่าน้อยใจ (นิราศพระบาท)

1💬

Loading...

Twilight (January, 2018)

6💬

Twilight (January, 2018)

8💬

Loading...

วัดพระงามเงื่อนเพี้ยง แมนสรรค์
งามรูปปฏิมาพรรณ รุ่งเร้า
ถวายวันทนอัน ปราโมช แล้วแฮ
ขอจงพลันคืนเข้า สู้บ้าน เมืองหลวง

นิราศนครสวรรค์

6💬

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

5💬

อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

6💬

Loading...

1💬

2💬

Ayutthaya, Thailand

0💬

Loading...

วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร สร้างขึ้นโดยพญาผายู แห่งราชวงศ์มังราย เมื่อปี พ.ศ. ๑๘๘๘ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ (พระสิงห์)

5💬

ทับหลังอุมามเหศวร
พบที่ปรางค์สองพี่น้อง อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ สลักเป็นรูปพระอิศวรทรงตรีศูลในพระหัตถ์ขวา พระกรซ้ายโอบอุ้มพระอุมาไว้บนพระเพลา ประทับนั่งบนหลังโคนนทิ เป็นศิลปะบาปวน-นครวัด อายุราวพุทธศตวรรษที่ 17

0💬

ต้นทาง และปลายทาง

2💬

Loading...

Country road, take me home
To the place, I belong

#petchabun #thailand

1💬

วัดเก่า สภาพเหมือนวัดร้าง
#petchabun #temple #thailand

2💬

สวดมนต์กลางแจ้งข้ามปี
#petchabun #thailand

0💬

ความงามระหว่างงาน
#petchabun #thailand #pummelo

0💬

หล่มสัก เมืองที่คลาสสิค และมีสไตล์

3💬

2💬

It will be twilight soon (Petchabun, Thailand, November 2016)

3💬

นอกจากมะขามหวานแล้ว ก็มีก๋วยเตี๋ยวพิบูลย์ นี่แหละ ที่เป็นของดีเมืองเพชรบูรณ์

3💬

ที่ทำงานใหม่ (new workplace) Petchabun City Hall

2💬

0💬

Twilight

3💬