Kipp Na

323 posts 222 followers 162 following

วัดพระงามเงื่อนเพี้ยง แมนสรรค์
งามรูปปฏิมาพรรณ รุ่งเร้า
ถวายวันทนอัน ปราโมช แล้วแฮ
ขอจงพลันคืนเข้า สู้บ้าน เมืองหลวง

นิราศนครสวรรค์

6💬

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

5💬

อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

6💬

Loading...

1💬

2💬

Ayutthaya, Thailand

0💬

Loading...

วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร สร้างขึ้นโดยพญาผายู แห่งราชวงศ์มังราย เมื่อปี พ.ศ. ๑๘๘๘ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ (พระสิงห์)

5💬

ทับหลังอุมามเหศวร
พบที่ปรางค์สองพี่น้อง อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ สลักเป็นรูปพระอิศวรทรงตรีศูลในพระหัตถ์ขวา พระกรซ้ายโอบอุ้มพระอุมาไว้บนพระเพลา ประทับนั่งบนหลังโคนนทิ เป็นศิลปะบาปวน-นครวัด อายุราวพุทธศตวรรษที่ 17

0💬

ต้นทาง และปลายทาง

2💬

Loading...

Country road, take me home
To the place, I belong

#petchabun #thailand

1💬

วัดเก่า สภาพเหมือนวัดร้าง
#petchabun #temple #thailand

2💬

สวดมนต์กลางแจ้งข้ามปี
#petchabun #thailand

0💬

Loading...

ความงามระหว่างงาน
#petchabun #thailand #pummelo

0💬

หล่มสัก เมืองที่คลาสสิค และมีสไตล์

3💬

2💬

Loading...

It will be twilight soon (Petchabun, Thailand, November 2016)

3💬

นอกจากมะขามหวานแล้ว ก็มีก๋วยเตี๋ยวพิบูลย์ นี่แหละ ที่เป็นของดีเมืองเพชรบูรณ์

3💬

ที่ทำงานใหม่ (new workplace) Petchabun City Hall

2💬

Loading...

0💬

Twilight

3💬

Land of Bicycle 🇳🇱 October 2015

3💬

1💬

Amsterdam Canals 🇳🇱

4💬

วัดกัลยาณมิตรคนสนิทกษัตริย์สร้าง
งามสล้างรุ่งเรืองดั่งเมืองสรวง
เป็นที่เคารพสักการะคนทั้งปวง
เพราะในหลวงจักรีวงศ์ทรงอุ้มชูฯ

1💬

มาตรา ๔ แห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐ บัญญัติไว้ว่า ผู้ใดกระทำการอันเป็นความรุนแรงในครอบครัว ผู้นั้นกระทำความผิดฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัว ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ #watsaket #phukhaothong #goldenmountain

2💬

งานช่วยเพื่อนขายของ กล้วยเชื่อม เผือกเชื่อม อร่อยท้าเบาหวาน และขนมไทยอีกนานาชนิด หาชิมหาลองกันได้ที่ร้านแม่เล็กขนมหวาน ท่านำ้บางศรีเมือง เบอร์โทร 090-3629655

3💬

ครั้นรุ่งเช้าเข้าเป็นวันอุโบสถ
เจริญรสธรรมาบูชาฉลอง
ไปเจดีย์ที่ชื่อภูเขาทอง
ดูสูงล่องลอยฟ้านภาลัย
อยู่กลางทุ่งรุ่งโรจน์สันโดษเด่น
เป็นที่เล่นนาวาคงคาใส
ที่พื้นลานฐานบัทม์ถัดบันได
คงคาลัยล้อมรอบเป็นขอบคัน
มีเจดีย์วิหารเป็นลานวัด
ในจังหวัดวงแขวงกำแพงกั้น
ที่องค์ก่อย่อเหลี่ยมสลับกัน
เป็นสามชั้นเชิงชานตระหง่านงาม
บันไดมีสี่ด้านสำราญรื่น
ต่างชมชื่นชวนกันขึ้นชั้นสาม
ประทักษิณจินตนาพยายาม
ได้เสร็จสามรอบคำนับอภิวันท์ นิราศภูเขาทอง

1💬

พระเจดีย์ที่ยังอยู่ดูตระหง่าน
เป็นประธานทิวทุ่งดูสูงเทิ่ง
ต้นโพธิ์ไทรไผ่พุ่มเป็นซุ้มเซิง
ขึ้นรอบเชิงชั้นล่างข้างเจดีย์
เสียดายนักหักทรุดชำรุดร้าง
ใครจะสร้างสูงเกินจำเริญศรี
ท่านบิดาว่าถึงให้ใหญ่กว่านี้ ก็ไม่มีผู้ใดว่าใหญ่โต นิราศวัดเจ้าฟ้า

1💬