Kipp Na (@kipp_na)

Kipp Na

  • posts317

วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร สร้างขึ้นโดยพญาผายู แห่งราชวงศ์มังราย เมื่อปี พ.ศ. ๑๘๘๘ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ (พระสิงห์)

3🗨

ทับหลังอุมามเหศวร
พบที่ปรางค์สองพี่น้อง อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ สลักเป็นรูปพระอิศวรทรงตรีศูลในพระหัตถ์ขวา พระกรซ้ายโอบอุ้มพระอุมาไว้บนพระเพลา ประทับนั่งบนหลังโคนนทิ เป็นศิลปะบาปวน-นครวัด อายุราวพุทธศตวรรษที่ 17

0🗨

ต้นทาง และปลายทาง

2🗨

Country road, take me home
To the place, I belong

#petchabun #thailand

1🗨

วัดเก่า สภาพเหมือนวัดร้าง
#petchabun #temple #thailand

2🗨

Advertisement

สวดมนต์กลางแจ้งข้ามปี
#petchabun #thailand

0🗨

ความงามระหว่างงาน
#petchabun #thailand #pummelo

0🗨

หล่มสัก เมืองที่คลาสสิค และมีสไตล์

3🗨

2🗨

It will be twilight soon (Petchabun, Thailand, November 2016)

3🗨

นอกจากมะขามหวานแล้ว ก็มีก๋วยเตี๋ยวพิบูลย์ นี่แหละ ที่เป็นของดีเมืองเพชรบูรณ์

3🗨

Advertisement

ที่ทำงานใหม่ (new workplace) Petchabun City Hall

2🗨

0🗨

Twilight

3🗨

Land of Bicycle 🇳🇱 October 2015

3🗨

1🗨

Advertisement

Amsterdam Canals 🇳🇱

3🗨

วัดกัลยาณมิตรคนสนิทกษัตริย์สร้าง
งามสล้างรุ่งเรืองดั่งเมืองสรวง
เป็นที่เคารพสักการะคนทั้งปวง
เพราะในหลวงจักรีวงศ์ทรงอุ้มชูฯ

1🗨

มาตรา ๔ แห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐ บัญญัติไว้ว่า ผู้ใดกระทำการอันเป็นความรุนแรงในครอบครัว ผู้นั้นกระทำความผิดฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัว ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ #watsaket #phukhaothong #goldenmountain

2🗨

งานช่วยเพื่อนขายของ กล้วยเชื่อม เผือกเชื่อม อร่อยท้าเบาหวาน และขนมไทยอีกนานาชนิด หาชิมหาลองกันได้ที่ร้านแม่เล็กขนมหวาน ท่านำ้บางศรีเมือง เบอร์โทร 090-3629655

3🗨

ครั้นรุ่งเช้าเข้าเป็นวันอุโบสถ
เจริญรสธรรมาบูชาฉลอง
ไปเจดีย์ที่ชื่อภูเขาทอง
ดูสูงล่องลอยฟ้านภาลัย
อยู่กลางทุ่งรุ่งโรจน์สันโดษเด่น
เป็นที่เล่นนาวาคงคาใส
ที่พื้นลานฐานบัทม์ถัดบันได
คงคาลัยล้อมรอบเป็นขอบคัน
มีเจดีย์วิหารเป็นลานวัด
ในจังหวัดวงแขวงกำแพงกั้น
ที่องค์ก่อย่อเหลี่ยมสลับกัน
เป็นสามชั้นเชิงชานตระหง่านงาม
บันไดมีสี่ด้านสำราญรื่น
ต่างชมชื่นชวนกันขึ้นชั้นสาม
ประทักษิณจินตนาพยายาม
ได้เสร็จสามรอบคำนับอภิวันท์ นิราศภูเขาทอง

1🗨

พระเจดีย์ที่ยังอยู่ดูตระหง่าน
เป็นประธานทิวทุ่งดูสูงเทิ่ง
ต้นโพธิ์ไทรไผ่พุ่มเป็นซุ้มเซิง
ขึ้นรอบเชิงชั้นล่างข้างเจดีย์
เสียดายนักหักทรุดชำรุดร้าง
ใครจะสร้างสูงเกินจำเริญศรี
ท่านบิดาว่าถึงให้ใหญ่กว่านี้ ก็ไม่มีผู้ใดว่าใหญ่โต นิราศวัดเจ้าฟ้า

1🗨

พิศพรรณปลาว่ายเคล้า คลึงกัน
ถวิลสุดาดวงจันทร์ แจ่มหน้า
มัสยาย่อมพัวพัน พิศวาส
ควรฤพรากน้องข้า ชวดเคล้า คลึงชม
เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรไชยเชษฐสุริยวงศ์

1🗨

กษัตริย์สืบสุริย์วงศ์ดำรงโลก
ระงับโศกสุขสุดจะสรรเสริญ
เราเห็นยับยังแต่รอยก็พลอยเพลิน
เสียดายเกิดมาเมื่อเกินน่าน้อยใจ
กำแพงรอบขอบคูก็ดูลึก
ไม่น่าศึกอ้ายพม่าจะมาได้
ยังให้มันข้ามเข้าเอาเวียงชัย
โอ้อย่างไรเหมือนบุรีไม่มีชาย
หรือธานินสิ้นเกณฑ์จึงเกิดยุค
ไพรีรุกรบได้ดังใจหมาย
เหมือนทุกวันแล้วไม่คัณนาตาย
ให้ใจหายหวั่นหวั่นถึงจันทร์ดวงฯ (นิราศพระบาท, สุนทรภู่) #watmahatat #ayutthaya #historicalpark #worldheritage #unesco #thailand #temple

0🗨

ศาลาว่าการเมือง Delft (Stadhuis) เป็นสถาปัตยกรรมแบบ Renaissance ออกแบบโดย Hendrick de Keyser สร้างขึ้นในปี ๑๖๑๘ หลังจากที่อาคารหลังเดิมถูกไฟไหม้ และสร้างเสร็จในปี ๑๖๒๐ ส่วนหอคอยข้างหลังเป็นส่วนที่หลงเหลือจากอาคารหลังเก่า

1🗨