Lek BoopiewUnstoppable

Lek BoopiewUnstoppable

Posts

4

Following

119

Followers

112

Lek BoopiewUnstoppable

หัวใจของยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใด หาที่สุดมิได้

Lek BoopiewUnstoppable

Several days ago.

Lek BoopiewUnstoppable

Good morning

Lek BoopiewUnstoppable

พ่อผู้ยิ่งใหญ่ บนผืนแผ่นดินไทย
ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป