Mohammad 2000

9 posts 138 followers 345 following

Game of thrones

1💬

توی زندگی یه جایی هست که بعد از کلی دویدن وایمیسی و سرتو میندازی پایین و آروم میگی دیگه زورم نمیرسه....!

1💬

Loading...

دریاچه چیتگر تهران

5💬

دنیا نه خوشبخت است، نه بدبخت
دنیا همان چیزی می‌شود كه ما می‌بینیم.
دنیا بینش ماست
دنیا در نگاهِ ما آفریده می‌شود.

هر آدمی آفریننده‌ی دنیای خویش است.

0💬

❤️بخشش

دیگران راببخش
حتی وقتی متاسف نیستند
بگذارحق با انها باشد....
اگر این چیزیست که به آن نیازمندند برایشان مهر بفرست وخاموششان کن خودت را به کوته فکری گره نزن؛
این سلامت روانت را از تو میگیرد

بودا

0💬

Loading...

ﺩﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﯾﺪﻧﺪ ﺍﺯ ﻣﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ:

ﻋﺎﺷﻘﯽ؟؟؟
ﮔﻔﺘﻢ: ﻧﻪ... ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ؟؟؟
ﻧﻪ...ﻧﻪ... پس ﺍﯾﻦ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﺮﺍﯼ ﭼﻪ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﯽ؟
ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺯﺩﻡ... ﭼﻪ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﺴﺘﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ...
ﻣﻦ ﻧﻪ ﻋﺎﺷﻘﻢ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﻢ... ﻓﻘﻂ
ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺷﻜﺴﺘــــــﻪﺍم

0💬

#فقیر 🌺🍃💦 فقیری به ثروتمندی گفت:
اگر من در خانه ی تو بمیرم،
با من چه می کنی؟
ثروتمند گفت:
تو را کفن میکنم و به گور می سپارم.
فقیر گفت:
امروز که هنوز هم زنده ام، مرا پیراهن بپوشان، و چون مُردم، بی کفن مرا به خاک بسپار ....! حکایت بالا حکایت بسیاری از ماست؛
که تا زنده ایم قدر یکدیگر را نمیدانیم ولی بعد از مردن، میخواهیم برای یکدیگر سنگ تمام بگذاریم.

0💬

Loading...