par9aun

🇹🇭🇹🇭

200 posts 223 followers 554 following

#Repost @kmontraporn with @get_repost
・・・
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นวันที่มีความสำคัญต่อชาวพุทธ การกำหนดวันสำคัญต่าง ๆ ขึ้นมา เพื่อให้ชาวพุทธได้ตระหนักถึงความสำคัญ เพื่อระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย นำเอาหลักธรรมที่เกี่ยวเนื่องในวันสำคัญนั้นไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
.
วันมาฆบูชา เป็นอีกหนึ่งวันที่มีความสำคัญ
.
วันมาฆบูชา หมายถึงการบูชาในวันเพ็ญเดือน 3 ซึ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 วันที่พระสงฆ์สาวกล้วนอันเป็นพระอรหันต์ทั้งหมด จำนวน 1,250 รูป มารวมกัน ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ โดยมิได้มีกำหนดหรือนัดหมาย
.
วันมาฆบูชา เริ่มต้นขึ้นภายหลังที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จเดินทางไปปฏิบัติพุทธกิจแสดงธรรม ณ ถ้ำสุกรขาตาเสร็จสิ้นแล้วนั้น พระองค์เดินทางกลับมาประทับที่วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ เสด็จกลับมาประทับตรงกับวันเพ็ญ เดือนมาฆะ หรือเดือน 3 ในเวลาบ่าย พระอรหันตสาวกได้เดินทางมาเข้าเฝ้าพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย ณ สถานที่ประทับของพระพุทธเจ้า
.
โดยในจำนวนนี้มิได้นับรวมชฎิล 3 พี่น้องและอัครสาวกทั้ง 2 ซึ่งการเดินทางมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในวันมาฆฤกษ์นี้ นับเป็นการเข้าประชุมของพระอรหันต์ผู้เป็นมหาสังฆนิบาติ และประกอบด้วยองค์ประกอบอัศจรรย์ทั้ง 4 ประการที่เรียกว่า จาตุรงคสันนิบาต
.
จาตุรงคสันนิบาต คือ เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นพร้อมกัน 4 อย่างในวันเดียวกัน ซึ่งต่อมาถือเป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธ เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ 4 เหตุการณ์
.
1.พระสงฆ์ 1,250 รูปที่พระพุทธองค์ได้ส่งไปเผยแพร่พระพุทธศาสนาตามแว่นแคว้นต่างๆ ได้กลับมาเฝ้าพระพุทธเจ้าอย่างพร้อมเพรียงกันโดยมิได้นัดหมาย
.
2.พระสงฆ์ทั้งหมดล้วนเป็นเอหิภิกขุที่พระพุทธเจ้าทรงบวชให้ด้วยพระองค์เองทั้งสิ้น ซึ่งเรียกว่า เอหิภิกขุอุปสัมปท.
3.พระสงฆ์ทั้งหมดล้วนเป็นพระอรหันต์ คือผู้ได้อภิญญา 6 ข้อ

4.วันที่พระสงฆ์ทั้งหมดมาชุมนุมกันนี้ตรงกับวันเพ็ญเดือนมาฆะ (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3)
.
ซึ่งในวันนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาปาติโมกข์ ในที่ประชุมสงฆ์สาวกทั้งหลาย โอวาทปาติโมกข์ หรือโอวาท 3 คือ เป็นหลักคำสอนที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา เป็นทั้งหลักการอุดมการณ์และวิธีการปฏิบัติที่ นำไปใช้ได้ทุกสังคม มีเนื้อหา โดยสรุปคือ ให้ละความชั่วทุกชนิด ทำความดี ให้ถึงพร้อมและทำจิตใจให้ผ่องใส
.
การปฏิบัติตนของชาวพุทธในวันนี้คือ การตักบาตรทำบุญในตอนเช้า ฟังเทศน์ ฟังพระแสดงพระธรรมเทศนา ส่วนในตอนกลางคืน นำดอกไม้ธูปเทียนเพื่อไปทำพิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถพร้อมกับพระภิกษุสงฆ์ ตลอดเวลาให้ระลึกถึง พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสั

2💬

#Repost @dhammasecret with @get_repost
・・・
#ขออนุญาตเจ้าของภาพด้วยนะคะ #ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยค่ะ 🙏🙏🙏#แบ่งปันธรรมะ #ธรรมะ #ธรรมทาน #อนุโมทนา #dhamma #dhammatan

0💬

0💬

Loading...

Street Cat No.12😻

0💬

หม่ำๆๆๆๆ #เสือน้อย

0💬

0💬

Loading...

😼🤜🏼😼🤼‍♂️🤼‍♂️ #หมี่เกี๊ยว #เสือน้อย

2💬

สติ้กเกอร์ไลน์ออกแล้วนะคะ ฝากอุดหนุนน้องด้วยค่ะ @ https://line.me/S/sticker/1848398 ขอบคุณค่ะ

0💬

🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️

0💬

Loading...

ใจดีตลอดปีใหม่

ปีใหม่มาแล้ว อย่าให้ใหม่แต่ปี ใจเราก็ควรจะใหม่ด้วย ถ้าปีใหม่มาแล้ว แต่ใจยังถูกล่ามกับอดีต หมกมุ่นอยู่กับความผิดหวัง ความพลัดพรากสูญเสีย หรือความเจ็บปวดในปีที่ผ่านมา นั่นแปลว่าใจเรายังเก่าอยู่ ถ้าตัวอยู่ปีใหม่ แต่ใจอยู่ปีเก่า เราจะไม่สามารถพาชีวิตไปข้างหน้าได้เลย
ชีวิตก็จะจมปลักอยู่กับอดีต ดังนั้นเราจึงควรปล่อยวางเรื่องร้าย ๆ ในอดีต อย่าปล่อยให้มันล่ามใจเรา มองไปข้างหน้าด้วยใจที่สดใส เบิกบาน และมีความหวัง จะไม่ดีกว่าหรือหากเราเอาประสบการณ์จากอดีตมาเป็นบทเรียน เพื่อนำพาชีวิตให้ประสบความสุขความเจริญในปีใหม่นี้ พระไพศาล​ วิสาโล

ธรรมะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
จากหลวงพ่อไพศาล​ วิสาโล
พูดหลังทำวัตรเย็นที่วัดป่าสุคะโต
ตามลิงค์นี้เข้าไปฟังหรือดาวน์โหลดได้เลย

https://drive.google.com/file/d/14sdpbp6MG-9SQVKbNjZU8iNeNES5EoKn/view?usp=drivesdk. Cr. https://www.facebook.com/Zensukato/

0💬

0💬

Loading...

หลวงปู่กวั่ง ติสาโร
ละสังขารอย่างสงบแล้วในวันนี้ (๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๐) เวลา ๑๖.๔๕ น.
ภายในกุฏิ วัดทองสว่าง จ.นครพนม
สิริอายุ ๑๐๔ ปี

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

ติสาโรมหาเถเร ปะมาเทนะ ทวาระตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต
ติสาโรมหาเถเร ปะมาเทนะ ทวาระตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต
ติสาโรมหาเถเร ปะมาเทนะ ทวาระตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต
ด้วยกาย วาจา ใจ กรรมอันใดที่ลูกได้ล่วงเกินประมาทพลาดพลั้งต่อองค์หลวงปู่กวั่ง ติสาโร ทั้งต่อหน้าก็ดี ลับหลังก็ดี ตั้งใจก็ดี ไม่ได้ตั้งใจก็ดี ตั้งแต่อดีตชาติจวบจนถึงปัจจุบันชาติ
ลูกขอกราบขมาอภัยโทษทั้งปวงนั้น บุญกุศลอันใด ธรรมอันใดอันหลวงปู่ได้รู้แล้วเห็นแล้ว ขอให้ลูกได้รู้ได้เห็นตามโดยง่ายด้วย เทอญ.

กราบ กราบ กราบ
ปล.กำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลจะแจ้งต่อไป หลังจากคณะญาติและทางวัดได้ปรึกษากันเรียบร้อยแล้ว

0💬

โอวาทธรรมหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐

กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาบุญท่านเจ้าของผู้ถ่ายภาพนี้ พร้อมทั้งผู้ที่มีส่วนร่วมในการเผยแผ่โอวาทธรรมนี้ ทุกๆท่าน

0💬

Loading...

0💬

0💬

0💬

Loading...

Happiness ❤️#เสือน้อย

1💬

Street Cat No.11🐾🐾

0💬

หอคอย ลูก #kafbo

1💬

🙇🙇🙇🙏🏼🙏🏼🙏🏼🖤

0💬

พ่อไม่อยู่เลยมาดูแลแม่ให้แทนค่ะ #เสือน้อย

0💬

ถุงขยะ #ข้าวหอม

0💬

Street Cat No.10

0💬

เจ้าลิงซน 🐒🐒#ฟักทอง

1💬

รูปหล่อของแม่ แบ้วๆไปเนอะ😻😻

0💬

คุณแม่สะดวกที่สูงๆ#ถุงทอง 🙄

0💬

Street Cat No.9

0💬

Street Cat No.8

0💬