pq30
LA好像不好玩

Posts

79

Following

66

Followers

109

pq30

Happy new year

1🗨

pq30

0🗨

pq30

🐼

0🗨

pq30

最近吃了很多糖

1🗨

pq30

现在旁边坐着一个长得很像山本耀司的男人

0🗨

pq30

💸

2🗨

pq30

2🗨

pq30

2🗨

pq30

0🗨

pq30

2🗨

pq30

0🗨

pq30

1🗨

pq30

我现在只喜欢王祖贤的呀😂

0🗨

pq30

0🗨

pq30

0🗨

pq30

命运好似飞速旋转的涡轮 自顾自的人能爱你有多深呢

1🗨

pq30

闭合构成你和我的界限 超过真实边界的乐观都不想被包括

0🗨

pq30

New start

1🗨

pq30

real

0🗨

pq30

Never along, always lonesome.

0🗨

pq30

0🗨

pq30

是舍不得的

0🗨

pq30

0🗨

pq30

一条宿醉的狗

0🗨

pq30

2🗨

pq30

唯一的愿望是想回家里吹着空调躺着然后发呆

0🗨

pq30

🇨🇳

0🗨

pq30

东北人咋这么高呢🤔

0🗨

pq30

真的在乡下🙃

0🗨

pq30

0🗨

pq30

0🗨

pq30

1🗨