Shayan_farzaneh alamdari

تو باید بیشتر تمرین کنی از دشمنی که میخواهد تو را بکشد .تمام استراحتی که نیاز داری میتوانی در گور دریافت کنی. لئون دیگرل فرمانده لشکر والونیه حزب نازی

25 posts 235 followers 115 following

Loading...
Loading...

۹۶/۳/۹

اشح چشمسی

4💬

Loading...
Loading...

😍❤️جانیم دی دا😍😘❤️

0💬

¤بچه فقیر را هوس عاشقی کردن خطاست¤

3💬

Loading...
Loading...

من در مقابل مشکلات زندگی😂✋😂

4💬

حلالم کنید شاید
در همین نزدیکی
من هم نباشم.....

0💬