Jaimeโญ๏ธ๐ŸŒˆ

Things I Love ๐Ÿฆ‰โญ๏ธ @sacredflowhoops โ€œSmilersquad15โ€๐ŸŒ€๐ŸŒˆโฌ†๏ธ

2,693 posts 85,071 followers 155 following

I got dis ๐Ÿ˜ป๐Ÿ˜ป๐Ÿ˜ป๐Ÿ˜ป๐Ÿ˜ป๐Ÿ˜ป๐Ÿ˜ป so it was rly upsetting to waste money on slimes that donโ€™t work so great so Iโ€™m just rly happy that I committed and was able to snag some from the shops that are really popular (Iโ€™m hoping this means theyโ€™re good quality too!) because yeah theyโ€™re actually really fun to play with when you can hold them and stuff!! WHEEEE THIS ONE IS CALLED RACHELS BACKPACK FROM @bookshelf.slimes ๐ŸŽ€๐Ÿ’•

1๐Ÿ’ฌ

Finally got my Kitty Moto beanie ๐Ÿ˜ป๐Ÿ˜ป๐Ÿ˜ป๐Ÿ˜ป๐Ÿ˜ป๐Ÿ˜ป๐Ÿ˜ป๐Ÿ˜ป๐ŸŽ€๐ŸŽ€๐ŸŽ€๐ŸŽ€๐ŸŽ€๐ŸŽ€๐ŸŽ€๐Ÿ’•๐Ÿ’•๐Ÿ’•๐Ÿ’•๐Ÿ’•๐Ÿ’•๐Ÿ’• YAYYYYY!!!! And I got Rachelโ€™s Backpack from @bookshelf.slimes so ima happy peach #off #to #work #SHOP #shoppingisfun

4๐Ÿ’ฌ

LMAO leetle ratty face!! Someone asked why I put the blanket on her lmao I donโ€™t, she crawls under things sheโ€™s a friggin rat so she likes having the rope and sheโ€™s able to get warmer by being under a blanket than by being in her little ratty house so yeah we just do that cause she likes it ๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜ป see how she steps off my hand in a stretch hehehe she does that when I put her right exactly back where she came from ๐Ÿ˜Š๐Ÿ˜Š๐Ÿ˜Š๐Ÿ˜Š๐Ÿ˜Š๐Ÿ˜Š๐Ÿ˜Š๐Ÿ˜Š LOOK HOW FUZZY SOFT SHE ISSSSSSSS Okay Iโ€™m done yayyyy work today everyone letโ€™s hope that the snow doesnโ€™t start until I already get home ๐Ÿ˜…๐Ÿ˜…๐Ÿ˜…๐Ÿ˜…๐Ÿ˜…๐Ÿ™๐Ÿผ๐Ÿ™๐Ÿผ๐Ÿ™๐Ÿผ๐Ÿ™๐Ÿผ๐Ÿ™๐Ÿผ๐Ÿ™ˆ๐Ÿ™ˆ๐Ÿ™ˆ๐Ÿ™ˆ๐Ÿ™ˆ๐Ÿ™ˆ๐Ÿ™ˆโ„๏ธโ„๏ธโ„๏ธโ„๏ธโ„๏ธโ„๏ธโ„๏ธ

0๐Ÿ’ฌ

Loading...

HEHEHEHE LOOK AT HER LIL CHICKEN RATTY LEGS WHEN I PICK HER UP ๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚ normally I have a slightly better hold of her but sometimes her legs escape hehehehe one time I finally realized after her being hypnomassaged for like 5 mins that her legs had been out behind her off the side like lil wobbly chicken legs the whole time omg she is tooooooooooo cute!!! Wowie jeans take forever to dry how am I supposed to go anywhere

1๐Ÿ’ฌ

Wowowowow these animal sanctuaries are amazing. Help little mr Douglas Fir ๐Ÿฎ๐ŸŒฒ if you can!! I was thinking yesterday about how I really donโ€™t have it in my budget rn (since all my hours are getting cut) to be donating yet I literally canโ€™t help but give a little. It sucks so much that people who have lots to give, have little problem keeping most all of it for themselves. I wish more would give!! And ty to everyone who kicks their own ass struggling trying to pay bills because they literally canโ€™t help but give their money to others who desperately need the help!! YALL ARE AMAZING SOULS!!!!! Wouldnโ€™t it be crazy if we all started to think of working as making money towards helping the world? Like if we thought of our rewards for the money as being able to give it away for good?? That seems like something that would make any job feel worth it. Omg humans have got this life we live all wrong. It would be amazing to see more change in this direction in my lifetime. Rant concluded. (Accounts to help - @boochaces )

7๐Ÿ’ฌ

LMAO helloooooo leetle girlllll ๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜ป๐Ÿ˜ป๐Ÿ˜ป๐Ÿ˜ป๐Ÿ˜ป omg sheโ€™s so friggin cute. I love it cause sheโ€™s most hyper around like 10:30-11:30 when my parents first go to sleep she gets all hyper and I call her a monkey ratty cause sometimes she climbs the cage like a monkey ratty and last night she does this hilarious thing where she jumps like a flying squirrel out of nowhere and lands on the bars of her cage lmao like sheโ€™s trying to jump at you and scare you ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ itโ€™s so funny and last night when she was getting hyper she did it and then she crawled along the bars (vertically) until she got to another thing and she ninja rattied onto that platform ๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚ SHES SOOOO MUCH FUN except she just sleeps 24/7 cause she has nothing else to do really ๐Ÿ˜ข๐Ÿ˜ข๐Ÿ˜ข

0๐Ÿ’ฌ

Loading...

I know I have DMs that I rly need to respond to, sorry guys!! I had to shuffle around my focus this week to get some things done but I will be back to focusing better on insta soon ๐ŸŽ€๐ŸŽ€๐ŸŽ€โ˜€๏ธโ˜€๏ธโ˜€๏ธโ˜€๏ธโ˜€๏ธโ˜€๏ธโ˜€๏ธ

0๐Ÿ’ฌ

It was a heart but I forgot to take a pic in time ๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜ฉ๐Ÿคฆ๐Ÿปโ€โ™€๏ธ๐Ÿคฆ๐Ÿปโ€โ™€๏ธ๐Ÿ˜… omggggg soooo cute of my mom. Here I am, still single, trying to keep it together lmfao everyone in my life treated me like shiaattttt so all I know is Iโ€™ll just hold onto this for as long as I can before I break the silence spell because I need time to myself so I have to be grateful for that single (lol) aspect of being alone rn..

2๐Ÿ’ฌ

My sponsor is a BAYBE๐Ÿ˜ป๐Ÿ˜ป๐Ÿ˜ป๐Ÿ˜ป๐Ÿ˜ป๐ŸŽ€๐ŸŽ€๐ŸŽ€๐Ÿญ๐Ÿญ๐Ÿญ๐Ÿญ๐Ÿญ๐Ÿคค๐Ÿคค๐Ÿคค canโ€™t wait for it to heat up so I can get out with my hoop more ๐Ÿ˜ป๐Ÿ˜ป @sacredflowhoops @baybepait

1๐Ÿ’ฌ

Loading...

Iโ€™m so pumped I snagged this slime from @muggle_slimes after 15 mins of refreshing the page because everyone else was having it in their carts but not buying it yet!!! UGHHH BUT YAY!!!! Its been so frustrating because the best slime accounts sell out literally immediately of their best selling slimes, so after trying multiple times I just went to smaller shops and tried theirs because theyโ€™re stocked, but I ended up wasting money and having to throw out MOST of those slimes because theyโ€™re so terrible!! So itโ€™s been REALLY STRESSFUL, I JUST WANT A GOOD SLIME TO PLAY WITH AAAHHHHHH!!!!! So Iโ€™m so very extremely happy to get a muggle slime and hopefully I will be able to snag Butterbeer next time cause thatโ€™s what I missed out on this time ugh damn slow compooter

0๐Ÿ’ฌ

Where to go today....

0๐Ÿ’ฌ

Dead ๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚

3๐Ÿ’ฌ

Loading...

HDT๐Ÿ™๐Ÿผ๐Ÿ‘Œ๐Ÿผ

2๐Ÿ’ฌ

Iโ€™m obsessed with that super random aqua color that it sometimes makes ๐Ÿ˜ป๐Ÿ˜ป๐Ÿ˜ป๐Ÿ˜ป๐Ÿ˜ป๐Ÿ˜ป๐Ÿ˜ป๐Ÿ˜ป๐Ÿ˜ป

0๐Ÿ’ฌ

Indeed... #goodmorning lol

3๐Ÿ’ฌ

Loading...

The ratty was funny tonight and I got to play with her and snuggle her for like a bit multiple times except she be keeping me up hehee because I always have to go right to wash my hands after I touch her but then I have to walk past the cage again to get back up to my room so like if she still wants attention she might run up when I pass by and then I just keep stopping and give her attention until she stops so like tonight I washed my hands 5 times before I actually fully left ๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚ I just literally canโ€™t leave that poor leetle caged ratty when she wants attention!! She gets freaking nothing else๐Ÿ˜ญ๐Ÿ˜ญ maybe I get so depressed after they die because Iโ€™m sad about the life that they have to live while they are alive too so when theyโ€™re gone itโ€™s like theyโ€™re gone and Iโ€™m sad they couldโ€™ve have had an even better life. Omg Iโ€™m being dumb but I just like finally am starting to love dees leetle ratty and I wish I didnโ€™t get pre-sad about them dying but my family has emotional issues and so we do that lmao ugh

8๐Ÿ’ฌ

Lmao the face ruins it, but ya know..

2๐Ÿ’ฌ

Omggggg so I figured it out. So itโ€™s cause I have nothing to watch, no shows no nothing, and no walks. So thereโ€™s no like long term stress relief focus thing that I have in my life rn so thatโ€™s why plus job sadness and I know I desperately need to just push through that but also food is supposed to come first and my appetite has been sooooo bad due to the depression being so bad and I also havenโ€™t been able to fight that Iโ€™ve just been not eating and thatโ€™s really not acceptable and UGHHH I need to pull it together.

1๐Ÿ’ฌ

Loading...

I love so much that the ratty is so small that I can pick her up hold her in one hand hehehe and then I ratty hypnotize her to stay there and be happy and I always make sure I had my hands under hot water before so that she gets all nice and warm and sheโ€™s happy ๐Ÿ˜Š๐Ÿ˜Š๐Ÿ˜Š๐Ÿ˜Š๐Ÿ˜Š๐Ÿ˜Š๐Ÿ˜Š๐Ÿ˜Š da leetle ratty. Da leetle ratty ratty!! There is no dinner I shouldโ€™ve gone to Panera aahhhhh too late now. Iโ€™m wicked depressed and I need to emerge from dis but idk how other than idk like maybe I do poorly at fighting my own depression and I kinda wait for it to lift maybe I need to be more active or try things differently idk..

3๐Ÿ’ฌ

@pythonpaige reminds me exactly of me cracking up when the ratty does something weird ๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿค”๐Ÿค”๐Ÿค” look @ dat cute lil wobbly hobbler hehehee cute cute cute

0๐Ÿ’ฌ

Look at the freaking color changed on this hoop ๐Ÿ˜ป๐Ÿ˜ป๐Ÿ˜ป๐ŸŒˆ๐ŸŒˆ๐ŸŒˆ just yesterday I was thinking about #stopdropandspin and then @flowandgrow did one fer me hehehee ๐ŸŽ€๐ŸŽ€๐ŸŽ€๐ŸŽ€๐Ÿ‘ฏโ€โ™€๏ธ๐Ÿ‘ฏโ€โ™€๏ธ๐Ÿ‘ฏโ€โ™€๏ธ๐Ÿ‘ฏโ€โ™€๏ธ #winter #hooping #snowy #reflectivehoop #rainbow #nerd #rollinem7s #pharrell #hoop

2๐Ÿ’ฌ

Slime with da snow in da background ๐Ÿ˜ป๐Ÿ˜ป๐Ÿ˜ป๐Ÿ˜ป๐Ÿ˜ป๐Ÿ˜ป so basically yeah I need to get a set up for filming this cause yeah no light here ๐ŸŽ€๐ŸŽ€โ„๏ธโ„๏ธโ„๏ธโ„๏ธ๐Ÿญ๐Ÿญ๐Ÿญ๐Ÿ’•๐Ÿ’•๐Ÿ’•๐Ÿ’•๐Ÿ’• #slime

3๐Ÿ’ฌ

I love ice ๐Ÿ˜ป๐Ÿ˜ป๐Ÿ˜ป road conditions are already bad after an hour, ughs. Stay safe if youโ€™re out driving. Both of my slime packages came @scentedslimebyamy and @slimekart so I can hopefully do a video with the snow in the background once I eat this baguette to my face #yumyum

0๐Ÿ’ฌ

Sooooo sad that my booty is now too big to fit @triangl ๐Ÿ˜…๐Ÿ˜…๐Ÿ˜ฉ๐Ÿ˜ฉ๐Ÿ˜ฉ please make bigger sizes @triangl these are the most practical suits for summer activities and I suffer without them!!!! I promise to get better toned if you make bigger sizes hehee but otherwise I have no reason because no perfect bathing suits to wear!! Aah!! These new collections have me cryin!!๐Ÿคฉ๐Ÿคฉ๐Ÿคฉ๐Ÿคฉ๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿญ๐Ÿญ๐Ÿญ๐Ÿญ๐Ÿญ๐Ÿคช๐Ÿคช๐ŸŽ€๐ŸŒˆ๐ŸŒˆ๐ŸŒˆ๐ŸŒˆ๐ŸŒˆ๐Ÿ’•๐ŸŒˆ๐ŸŒˆ๐ŸŽ€๐ŸŽ€๐ŸŒˆ๐ŸŒˆ #Triangl #pls #begging #bathingsuits #summer #beachy #happiness #velvet

2๐Ÿ’ฌ

@keepitbright slaying my life ๐Ÿ˜ป๐Ÿ˜ป๐Ÿ˜ป๐Ÿ˜ป๐Ÿ˜ป๐Ÿ˜ป Yesssssss this just made my morning girl ๐ŸŽ€๐ŸŽ€๐Ÿญ๐Ÿญ๐Ÿคฉ๐Ÿคฉ Dont let yaself be walked on by a bully!! ๐Ÿ˜

1๐Ÿ’ฌ

This is a super beautiful place but it feels super cold to me. A lot of the woods these days feel deserted (and not just in the winter). It makes me sad!! I wonder if the water sources are becoming polluted or if itโ€™s really just human expansion, or wtf is making all the forests die ๐Ÿ˜ฉ๐Ÿ˜ฉ๐Ÿ˜ฉ๐Ÿ˜ฉ๐Ÿ˜ฉ๐Ÿ’”๐Ÿ’”๐Ÿ’”๐Ÿ’”๐Ÿ’”๐Ÿ’”

0๐Ÿ’ฌ

This is the path the soldiers took to walk towards the battle for our country!! Woohooooo!!!! I love walking down dis path... ๐Ÿ’•๐Ÿ’•๐Ÿ’•๐Ÿ™Œ๐Ÿผ๐Ÿ™Œ๐Ÿผ๐Ÿ™Œ๐Ÿผ can you imagine walking towards war like that, through your own back yard... incredible. I swear, my parents really donโ€™t understand how fascinating it is here. So another position has opened up where I applied thatโ€™s actually related to birds but I donโ€™t qualify cause no degree but obvs Iโ€™m gonna apply anyway aaahhhhh I wish so bad I hadnโ€™t been pulled out of college while I had momentum!!!

3๐Ÿ’ฌ

@donohueta look what Mark wore to the meeting ๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚

5๐Ÿ’ฌ

That was way more smoke than I expected, (from the favies @therealbrassknucklesog_ @heavyhitterstpc )๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ™ˆ๐Ÿ™ˆ๐Ÿ™ˆ๐Ÿ™ˆ๐Ÿ’•๐Ÿ’•๐Ÿ’•๐Ÿ’•๐ŸŒˆ๐ŸŒˆ๐ŸŒˆ๐ŸŒˆ YAY I DID ONE CHORE NOW TWO MORE TO DO AND THENNNNN IMA CLEAN AND ORGANIZE MY ROOM MORE WOOOOOOOHHH!!!!!! Gettin stuff done so I can move forward in life oh I have lots of stuff I need to shred omg shredding takes forever

0๐Ÿ’ฌ

Dis Cookie Monster has no cookies rn ๐Ÿ˜ฉ๐Ÿ˜ฉ๐Ÿ˜ฉ๐Ÿ˜ฉ๐Ÿ˜ฉ

0๐Ÿ’ฌ