Pamul Macapat

Pamucalan Sekar Kawedanan Hageng Punakawan Kridhamardawa Hadiningrat _______ πŸ“Œ Jalan Rotowijayan No. 3, Yogyakarta ⌚ Senin-Sabtu,16:00 - 17:30 WIB

33 posts 495 followers 14 following

Kelas Baca Tulis Aksara Jawa Pamulmacapat
Setiap hari Jumat pukul 16:00-17:30
Rama Dwija sedang megecek Bausasra alias Kamus Jawa
#pamulmacapat #javanese #tradition #aksara #nusantara #aksara #jawa #hanacaraka #indonesia #jogjaistimewa

0πŸ’¬

Kelas Macapat setiap Senin dan Kamis pukul 15:30 s/d 17:30. Ditunggu kedatangannya, ya!

0πŸ’¬

Liputan Pamulmacapat masuk koran Tribun Jogja Senin Pahing, 26 Februari 2018 Kemarin
#macapat #pamulmacapat #traditional #culture #jogjaistimewa

0πŸ’¬

Loading...

Selasa, 19 Desember 2017
@pamulmacapat kedatangan rekan-rekan mahasiswa/i dari UMN, Tangerang jurusan jurnalistik. Kedatangan mereka untuk memenuhi tugas dengan mengangkat Pamulangan sekar sebagai objek studinya. Semoga lancar dan sukses untuk studinya, ya!

#macapat #traditional #song #jogja #indonesia

0πŸ’¬

Namanya Dik Arum. Siswi kelas 1 SMPN 7 Yogyakarta yang belajar nembang Macapat di Pamul Macapat.
Arum berangkat ke Pamul sendiri, lho... Dan berlatih nyekar Pangkur untuk lomba, Mantaap kaan?πŸ‘ Silakan datang ke Pamul Macapat di Jl. Rotowijayan no. 3 Yk, senin dan kamis jam 16:00-17:30 WIB (pemula). Gratis. Terbuka untuk umum.
#macapat #jogja #istimewa #young #traditional #singer #pamulmacapat

0πŸ’¬

Loading...

Ngintip sesi belajar di kelas pamul. πŸ‘€πŸ‘€ Siswa Pamul Saling membantu mengoreksi lagu Dhandhanggula yang tengah ditembangkan.

Yang penting niat mau belajar, jangan takut salah, pasti bisa!

Seperti dikutipan kata Rama Dwija, "salah boten menapa, wong boten dihukum, kok.." Sekar Alit, Dhandhanggula 19 Oktober 2017.

#macapat #javanese #culture #jogja #istimewa

4πŸ’¬

Sekar Ageng Kusumastuti bersama Rama Projosuwasono, Selasa, 17 Oktober '17 kemarin.
#tembang #macapat #javanese #culture #jogja #istimewa #pamulmacapat

3πŸ’¬

Kelas pamul macapat latihan lomba HUT Gembiraloka tgl 29 mendatang bersama Pak Susilo.. Semangatt! Ibu-ibu... Bapak-bapak... Mas-mas... Mbak-mbak.. πŸŽ‰

#macapat #jogja #istimewa

0πŸ’¬

Loading...

Salah satu pemudi Pamul Macapat, Mbak Wilda @herwildaapritasari yang berkesempatan jadi tim "official" konsumsi di acara Lampah Budaya Mubeng Beteng Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat.

Mbak Wilda berpartisipasi menyiapkan dhaharan sego gurih untuk dibagikan ke masyarakat seusai macapatan 1 Suro yg di gelar di Bangsal Ponconiti, Kamis, 21 September lalu.

Persiapan dhaharan biasanya dilakukan oleh para ibu-ibu dan peserta Macapatan 1 Suro yang telah selesai nembang. Pengalaman unik dan memorable, bukan?

Foto diambil oleh: @alipill

0πŸ’¬

Macapatan 1 Suro.
Bapak Darmoyo, salah satu anggota kelas Pamul Macapat melantunkan tembang do'a macapat dalam rangla menyambut 1 Sura di Bangsal Ponconiti, Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat.

Foto diambil oleh: @alipill
#macapat #kraton #jogja #culture #istimewa

0πŸ’¬

maΒ·caΒ·pat
nomina (Kata Benda)

bentuk puisi Jawa tradisional, setiap baitnya mempunyai baris kalimat (gatra) tertentu, setiap gatra mempunyai jumlah suku kata (guru wilangan) tertentu, dan berakhir pd bunyi sanjak akhir (guru lagu; guru suara tertentu)

#macapat #seni #budaya #jawa #indonesia

1πŸ’¬

Loading...

Sinom:
Jum'at Legi dintenira
Pitulas Agustus nenggih
Tahun patang puluh lima
Jam sedasa wanci enjing
Mbiwara proklamasi
Bung Karna kang sinengkuyung
Bung Hatta myang kawula
Kang aneng kitha Betawi
Muji sokur Indonesia wus mardika
#macapat #sinom #indonesiakerjabersama

0πŸ’¬

Macapatan massal, 15 Desember 2016

0πŸ’¬

Gelar macapat kecamatan kraton kota yogyakarta, sabtu 8 juli 2017
#macapat #budaya #indonesia #yogyakarta

0πŸ’¬

Loading...

Biarpun bulan puasa, pamul macapat tetap dilaksanakan. Dari jam 16:00 s/d 17:00.

#macapat #javanese #culture #jogjaistimewa

5πŸ’¬

Tadi malam, kamis 24 mei 2017 siswa pamul macapat (pamulangan sekar KHP Kridhamardawa) diundang dalam pagelaran macapat perayaan Dies Natalis XXXIII ISI Yogyakarta, bertemakan Dhandhanggula Mancawarni.

Beliau Rama Projosuwasono, sang guru macapat dan baca tulis aksara jawa di kelas pamul.

#macapat #dhandhanggula #teacher #isiyogyakarta #diesnatalis

0πŸ’¬

Swara muda.

Potret salah satu siswa pamul macapat, Bu Iin sedang menembangkan Sekar Asmarandana di Museum Sonobudoyo hari minggu lalu.
Bersama teman-teman muda-mudi pamul lainnya, mas resi, herwilda, firstyannisa, dan salsa, mereka menembangkan lagu dlm rangka reaktualisasi naskah jawa, Macapat.
Taken by: @sonobudoyo

2πŸ’¬

Loading...

Selain aktif di kelas pamul macapat, kami juga aktif mengikuti siaran macapat di radio lokal jogja, salahsatunya di radio swara kenanga.

Ialah mbak anis, salah satu siswa pamul macapat yang menembangkan lagu macapat.

Taken by: @alipill

#macapat #radio #jogja #istimewa

1πŸ’¬

Monggo dinten Jumat sami tindak dhateng pamul macapat... Nyerat aksara jawa sesarengan. Wonten Jl. Rotowijayan No. 3 Yogyakarta
#hanacaraka #culture #jogja #istimewa #indonesia

3πŸ’¬

Ada saat tertentu dimana sang mentari bergabung menyinari naskah macapat di kelas pamul macapat. Bagaikan ia ikut melantunkan sajak berirama bersama kami.
Tumpukan naskah (alit-tengahan-ageng) yang terdapat di kelas ini merupakan tulisan tangan. Terlihat romo dwijo sedang melantunkan sekar tengahan Kenya Kedhiri yang beliau tulis.

Sungguh sebuah suasana jogja yang klasik dan memorable. Istimewa πŸ’œ

0πŸ’¬

Dhandhanggula
Dalam cakra manggilingan (daur hidup manusia)Tembang dhandhangguka mengisyaratkan akan manis pahit kehidupan.

0πŸ’¬

Pendadaran siswa pamul.macapat KHP kridhamardawa, jumat, 17 Januari 2016.

Pendadaran dilaksanakan di Bangsal Sri Manganti, Kraton Yogyakarta. Acara ini dilaksanan sebagai ujian naik tingkat ke tahapan sekar selanjutnya.

#macapat #culture #jogja #istimewa

13πŸ’¬

Romo dwija mengajarkan cara menembangkan tembang macapat dengan penuh penjiwaan.

#macapat #budaya #jogja #istimewa #indonesia

4πŸ’¬

Pamul Macapat, itulah sebutan akrab kami di kelas ini. kelas pamul macapat sebenarnya memiliki nama Pamulangan Sekar (Macapat) KHP Kridha Mardawa Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Kelas ini beralamatkan di Jalan Rotowijayan nomor 3, Yogyakarta. Kelas ini dibuka pukul 16:00-17:30 WIB

5πŸ’¬

Sang abdi budaya.

Romo Projosuwasono adalah Salah satu guru pamul macapat bersuara lantang yang tak kalah menginspirasi kaum muda. Sosoknya ramah dalam menyambut tiap orang yang datang ke pamul macapat jl. Rotowijayan no. 3. sang abdi budaya jawa, Macapat.

#javanese #culture #pamulmacapat #macapat #jogja #indonesia

0πŸ’¬

Wakidu a.k.a M. Ry. Dwijo Ciptowandowo
Romo Dwijo lahir di Sleman, pada 29 Juli 1934. Beliau adalah pensiunan guru SD Denggung (1960-1998). Pada tahun 1990, beliau memutuskan untuk menekuni Seni Vokal Klasik Jawa, Macapat di Jl. Rotowijayan No. 3, Pamulangan Sekar KHP Krida Mardhawa dan kemudian menjadi guru Macapat empat tahun berikutnya.

Meski sudah lanjut usia, Romo Dwija masih terlihat bugar. Romo Dwija tinggal di Mlati Tempelan, Sleman, DIY dan pergi ke Pamul Macapat dengan menggunakan sepeda onthel. Jarak yang cukup jauh tidak menyurutkan niatnya untuk tetap melestarikan Macapat.

sungguh pengabdian tulus seorang Dwijo Ciptowandowo (guru yang mampu mengumpulkan kerabat). #macapat #javanese #culture #figure #teacher #jogja #indonesia #lensaindonesia

2πŸ’¬

Meaningful.
Itulah kesan yang timbul saat melintas di jalan rotowijayan no.3. Tiap wisatawan yang lewat akan diiringi oleh alunan tembang jawa penuh esensi ini.

#macapat #javanese #culture #tourist #becak

0πŸ’¬

Dipuncak momen ketika sang mentari merindukan suaranya.

Ialah romo dwija ciptowandowo. Salah satu guru pamul macapat. Sembari merasakan tiap sajak yg merasuk kalbu.

#macapat #javanese #culture #jogjaistimewa

0πŸ’¬